ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 155 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.43
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 8
2 25.00
0 0.00
3 37.50
3 37.50
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 52
37 71.15
5 9.62
6 11.54
4 7.69
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
3  โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย 97
36 37.11
1 1.03
32 32.99
17 17.53
11 11.34
0 0.00
97 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 7
3 42.86
0 0.00
1 14.29
2 28.57
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
5  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 62
41 66.13
11 17.74
5 8.06
5 8.06
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
6  โรงเรียนบ้านนาทม 130
14 10.77
45 34.62
26 20.00
35 26.92
10 7.69
0 0.00
130 100.00%
7  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 100
24 24.00
18 18.00
34 34.00
12 12.00
12 12.00
0 0.00
100 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 63
33 52.38
6 9.52
10 15.87
7 11.11
7 11.11
0 0.00
63 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 45
17 37.78
12 26.67
8 17.78
7 15.56
1 2.22
0 0.00
45 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 139
11 7.91
8 5.76
33 23.74
15 10.79
33 23.74
39 28.06
100 71.94%
11  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 541
27 4.99
13 2.40
129 23.84
40 7.39
142 26.25
190 35.12
351 64.88%
12  โรงเรียนบ้านวังยาว 118
18 15.25
25 21.19
14 11.86
16 13.56
3 2.54
42 35.59
76 64.41%
13  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1063
77 7.24
41 3.86
397 37.35
24 2.26
101 9.50
423 39.79
640 60.21%
14  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 37
14 37.84
3 8.11
3 8.11
1 2.70
1 2.70
15 40.54
22 59.46%
15  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 24
2 8.33
4 16.67
3 12.50
3 12.50
2 8.33
10 41.67
14 58.33%
16  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 84
17 20.24
5 5.95
3 3.57
8 9.52
6 7.14
45 53.57
39 46.43%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 247
34 13.77
14 5.67
14 5.67
31 12.55
17 6.88
137 55.47
110 44.53%
18  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 230
19 8.26
14 6.09
43 18.70
8 3.48
16 6.96
130 56.52
100 43.48%
19  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 87
13 14.94
4 4.60
18 20.69
2 2.30
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
20  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 83
9 10.84
9 10.84
15 18.07
1 1.20
1 1.20
48 57.83
35 42.17%
21  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 112
14 12.50
7 6.25
6 5.36
13 11.61
6 5.36
66 58.93
46 41.07%
22  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 39
6 15.38
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
23  โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 108
12 11.11
5 4.63
2 1.85
22 20.37
0 0.00
67 62.04
41 37.96%
24  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 66
7 10.61
10 15.15
7 10.61
1 1.52
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
25  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 173
24 13.87
15 8.67
24 13.87
1 0.58
0 0.00
109 63.01
64 36.99%
26  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 19
1 5.26
2 10.53
1 5.26
2 10.53
1 5.26
12 63.16
7 36.84%
27  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 52
2 3.85
4 7.69
7 13.46
2 3.85
4 7.69
33 63.46
19 36.54%
28  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 62
16 25.81
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
29  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 219
15 6.85
17 7.76
14 6.39
14 6.39
16 7.31
143 65.30
76 34.70%
30  โรงเรียนบ้านหัวคู 98
17 17.35
7 7.14
3 3.06
6 6.12
1 1.02
64 65.31
34 34.69%
31  โรงเรียนบ้านลาด 26
4 15.38
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
32  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 188
26 13.83
11 5.85
28 14.89
0 0.00
0 0.00
123 65.43
65 34.57%
33  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 44
5 11.36
5 11.36
4 9.09
1 2.27
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
34  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 50
6 12.00
2 4.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
35  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 229
36 15.72
18 7.86
17 7.42
4 1.75
2 0.87
152 66.38
77 33.62%
36  โรงเรียนบ้านโคกสี 123
19 15.45
5 4.07
16 13.01
1 0.81
0 0.00
82 66.67
41 33.33%
37  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 220
11 5.00
11 5.00
24 10.91
5 2.27
22 10.00
147 66.82
73 33.18%
38  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 28
1 3.57
0 0.00
8 28.57
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
39  โรงเรียนบ้านโนนยาง 103
6 5.83
15 14.56
10 9.71
2 1.94
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 259
35 13.51
15 5.79
8 3.09
15 5.79
9 3.47
177 68.34
82 31.66%
41  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 116
4 3.45
8 6.90
11 9.48
3 2.59
10 8.62
80 68.97
36 31.03%
42  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 107
16 14.95
3 2.80
11 10.28
3 2.80
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
43  โรงเรียนบ้านยาง 76
12 15.79
4 5.26
7 9.21
0 0.00
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
44  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
5 9.43
3 5.66
37 69.81
16 30.19%
45  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
6 10.00
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 120
10 8.33
13 10.83
4 3.33
6 5.00
3 2.50
84 70.00
36 30.00%
47  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 41
2 4.88
0 0.00
9 21.95
0 0.00
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
48  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 55
8 14.55
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
49  โรงเรียนบ้านคำนาดี 194
17 8.76
7 3.61
24 12.37
8 4.12
0 0.00
138 71.13
56 28.87%
50  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 167
22 13.17
7 4.19
15 8.98
4 2.40
0 0.00
119 71.26
48 28.74%
51  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 112
7 6.25
3 2.68
3 2.68
19 16.96
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
52  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 114
12 10.53
6 5.26
14 12.28
0 0.00
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
53  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 204
25 12.25
4 1.96
11 5.39
0 0.00
16 7.84
148 72.55
56 27.45%
54  โรงเรียนบ้านโนนลาด 48
2 4.17
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
55  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 126
17 13.49
4 3.17
12 9.52
1 0.79
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
56  โรงเรียนบ้านดงยาง 26
1 3.85
4 15.38
2 7.69
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
57  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 26
2 7.69
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
58  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 142
4 2.82
4 2.82
19 13.38
6 4.23
4 2.82
105 73.94
37 26.06%
59  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 70
4 5.71
1 1.43
6 8.57
2 2.86
5 7.14
52 74.29
18 25.71%
60  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 82
9 10.98
5 6.10
3 3.66
1 1.22
3 3.66
61 74.39
21 25.61%
61  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 86
13 15.12
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
62  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
63  โรงเรียนวังหลวง 24
0 0.00
5 20.83
1 4.17
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
64  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 169
14 8.28
9 5.33
13 7.69
3 1.78
3 1.78
127 75.15
42 24.85%
65  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 134
11 8.21
3 2.24
19 14.18
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
66  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 106
1 0.94
4 3.77
20 18.87
0 0.00
1 0.94
80 75.47
26 24.53%
67  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 148
7 4.73
15 10.14
14 9.46
0 0.00
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
68  โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 100
6 6.00
1 1.00
16 16.00
1 1.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
69  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
70  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 123
7 5.69
6 4.88
7 5.69
5 4.07
4 3.25
94 76.42
29 23.58%
71  โรงเรียนบ้านนางาม 34
3 8.82
1 2.94
2 5.88
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
72  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 102
11 10.78
0 0.00
8 7.84
0 0.00
5 4.90
78 76.47
24 23.53%
73  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 60
5 8.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
4 6.67
46 76.67
14 23.33%
74  โรงเรียนบ้านหนองกุง 173
6 3.47
14 8.09
11 6.36
5 2.89
4 2.31
133 76.88
40 23.12%
75  โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 923
52 5.63
24 2.60
136 14.73
0 0.00
1 0.11
710 76.92
213 23.08%
76  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 50
1 2.00
2 4.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
77  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 301
19 6.31
12 3.99
35 11.63
0 0.00
0 0.00
235 78.07
66 21.93%
78  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
79  โรงเรียนบ้านหนองตอ 38
0 0.00
1 2.63
3 7.89
2 5.26
2 5.26
30 78.95
8 21.05%
80  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 34
2 5.88
1 2.94
0 0.00
2 5.88
2 5.88
27 79.41
7 20.59%
81  โรงเรียนอัคคะวิทยา 154
17 11.04
0 0.00
14 9.09
0 0.00
0 0.00
123 79.87
31 20.13%
82  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 35
4 11.43
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
83  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 80
5 6.25
2 2.50
1 1.25
7 8.75
1 1.25
64 80.00
16 20.00%
84  โรงเรียนบ้านดงกลาง 81
1 1.23
5 6.17
1 1.23
3 3.70
6 7.41
65 80.25
16 19.75%
85  โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
86  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 87
9 10.34
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
87  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 41
3 7.32
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
88  โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 88
11 12.50
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
89  โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 112
0 0.00
3 2.68
17 15.18
1 0.89
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
90  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 92
7 7.61
0 0.00
8 8.70
0 0.00
2 2.17
75 81.52
17 18.48%
91  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 82
4 4.88
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
92  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 121
9 7.44
5 4.13
7 5.79
1 0.83
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
93  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 95
3 3.16
6 6.32
4 4.21
3 3.16
1 1.05
78 82.11
17 17.89%
94  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 97
6 6.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 11.34
80 82.47
17 17.53%
95  โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
96  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 46
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
3 6.52
38 82.61
8 17.39%
97  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 223
12 5.38
3 1.35
23 10.31
0 0.00
0 0.00
185 82.96
38 17.04%
98  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง 113
5 4.42
0 0.00
14 12.39
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
99  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 30
0 0.00
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
100  โรงเรียนบ้านนาเมือง 48
0 0.00
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
101  โรงเรียนบ้านโพนทอง 153
10 6.54
5 3.27
7 4.58
3 1.96
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
102  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
103  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
104  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
105  โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง 77
5 6.49
5 6.49
1 1.30
1 1.30
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
106  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 122
10 8.20
3 2.46
4 3.28
2 1.64
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
107  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 34
4 11.76
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
108  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 124
6 4.84
6 4.84
5 4.03
0 0.00
1 0.81
106 85.48
18 14.52%
109  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
110  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 241
6 2.49
8 3.32
11 4.56
7 2.90
2 0.83
207 85.89
34 14.11%
111  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 81
3 3.70
3 3.70
4 4.94
1 1.23
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
112  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 275
9 3.27
10 3.64
7 2.55
11 4.00
0 0.00
238 86.55
37 13.45%
113  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 106
7 6.60
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
114  โรงเรียนบ้านดอนชาด 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
115  โรงเรียนบ้านพันขาง 63
3 4.76
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
116  โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 24
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
117  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 140
0 0.00
0 0.00
12 8.57
5 3.57
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
118  โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 50
3 6.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
119  โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 130
1 0.77
2 1.54
5 3.85
4 3.08
3 2.31
115 88.46
15 11.54%
120  โรงเรียนบ้านนาเลา 96
5 5.21
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
121  โรงเรียนบ้านแฝก 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
122  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 94
3 3.19
2 2.13
4 4.26
1 1.06
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
123  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 96
5 5.21
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
124  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
125  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 134
0 0.00
6 4.48
6 4.48
1 0.75
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
126  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 141
3 2.13
3 2.13
2 1.42
5 3.55
0 0.00
128 90.78
13 9.22%
127  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
1 2.17
1 2.17
42 91.30
4 8.70%
128  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 220
7 3.18
5 2.27
3 1.36
4 1.82
0 0.00
201 91.36
19 8.64%
129  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
130  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 96
5 5.21
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
132  โรงเรียนบ้านปากช่อง 97
0 0.00
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
133  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 153
2 1.31
5 3.27
3 1.96
1 0.65
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
134  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 15
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
135  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 93
2 2.15
0 0.00
2 2.15
0 0.00
2 2.15
87 93.55
6 6.45%
136  โรงเรียนบ้านวังม่วย 98
1 1.02
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
137  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 181
3 1.66
1 0.55
5 2.76
1 0.55
1 0.55
170 93.92
11 6.08%
138  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 471
7 1.49
5 1.06
9 1.91
4 0.85
3 0.64
443 94.06
28 5.94%
139  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 57
1 1.75
0 0.00
1 1.75
0 0.00
1 1.75
54 94.74
3 5.26%
140  โรงเรียนบ้านหนองสิม 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
141  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
142  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
143  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
144  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 65
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
145  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 183
1 0.55
2 1.09
3 1.64
2 1.09
0 0.00
175 95.63
8 4.37%
147  โรงเรียนบ้านสีเสียด 155
0 0.00
3 1.94
1 0.65
0 0.00
0 0.00
151 97.42
4 2.58%
148  โรงเรียนบ้านดงดิบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านนาสีใส 0
0
0
0
0
0
0
0 %
151  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,643 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,294 7.78
เตี้ย  679 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,817 10.92
ผอมและเตี้ย  485 2.91
อ้วนและเตี้ย  536 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,832 71.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,811 คน


28.91%


Powered By www.thaieducation.net