ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 220 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.55
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 92
34 36.96
15 16.30
36 39.13
3 3.26
4 4.35
0 0.00
92 100.00%
2  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 53
20 37.74
12 22.64
15 28.30
2 3.77
4 7.55
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 40
11 27.50
1 2.50
20 50.00
6 15.00
2 5.00
0 0.00
40 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 33
6 18.18
17 51.52
9 27.27
0 0.00
1 3.03
0 0.00
33 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหารฮี 5
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
6  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 73
16 21.92
12 16.44
13 17.81
6 8.22
0 0.00
26 35.62
47 64.38%
7  โรงเรียนบ้านโคกยาว 99
29 29.29
8 8.08
25 25.25
0 0.00
0 0.00
37 37.37
62 62.63%
8  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 112
27 24.11
12 10.71
19 16.96
11 9.82
0 0.00
43 38.39
69 61.61%
9  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 49
4 8.16
2 4.08
8 16.33
6 12.24
10 20.41
19 38.78
30 61.22%
10  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 139
20 14.39
5 3.60
13 9.35
25 17.99
18 12.95
58 41.73
81 58.27%
11  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 109
5 4.59
10 9.17
11 10.09
15 13.76
21 19.27
47 43.12
62 56.88%
12  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 181
23 12.71
30 16.57
21 11.60
9 4.97
12 6.63
86 47.51
95 52.49%
13  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 56
9 16.07
6 10.71
7 12.50
7 12.50
0 0.00
27 48.21
29 51.79%
14  โรงเรียนบ้านดู่ 79
11 13.92
18 22.78
8 10.13
3 3.80
0 0.00
39 49.37
40 50.63%
15  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
16  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 56
7 12.50
8 14.29
11 19.64
0 0.00
1 1.79
29 51.79
27 48.21%
17  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 809
90 11.12
37 4.57
85 10.51
61 7.54
107 13.23
429 53.03
380 46.97%
18  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 76
13 17.11
6 7.89
9 11.84
6 7.89
1 1.32
41 53.95
35 46.05%
19  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 109
15 13.76
11 10.09
8 7.34
8 7.34
7 6.42
60 55.05
49 44.95%
20  โรงเรียนบ้านสระบาก 105
13 12.38
6 5.71
24 22.86
4 3.81
0 0.00
58 55.24
47 44.76%
21  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 50
10 20.00
1 2.00
8 16.00
1 2.00
2 4.00
28 56.00
22 44.00%
22  โรงเรียนบ้านสระแคน 78
4 5.13
3 3.85
16 20.51
0 0.00
11 14.10
44 56.41
34 43.59%
23  โรงเรียนบ้านหนองบึง 108
11 10.19
7 6.48
19 17.59
9 8.33
0 0.00
62 57.41
46 42.59%
24  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 66
9 13.64
7 10.61
7 10.61
5 7.58
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
25  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 60
8 13.33
10 16.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
35 58.33
25 41.67%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 175
9 5.14
3 1.71
37 21.14
1 0.57
21 12.00
104 59.43
71 40.57%
27  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 40
9 22.50
3 7.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
28  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 113
8 7.08
4 3.54
31 27.43
1 0.88
0 0.00
69 61.06
44 38.94%
29  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 152
21 13.82
11 7.24
26 17.11
0 0.00
0 0.00
94 61.84
58 38.16%
30  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 42
5 11.90
7 16.67
4 9.52
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
31  โรงเรียนบ้านคึมบง 100
12 12.00
3 3.00
13 13.00
2 2.00
7 7.00
63 63.00
37 37.00%
32  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 49
2 4.08
3 6.12
13 26.53
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
33  โรงเรียนบ้านดงเย็น 60
6 10.00
3 5.00
4 6.67
4 6.67
5 8.33
38 63.33
22 36.67%
34  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 82
6 7.32
5 6.10
13 15.85
3 3.66
3 3.66
52 63.41
30 36.59%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 96
6 6.25
8 8.33
11 11.46
7 7.29
3 3.13
61 63.54
35 36.46%
36  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 158
20 12.66
0 0.00
36 22.78
0 0.00
0 0.00
102 64.56
56 35.44%
37  โรงเรียนบ้านตาลอก 48
3 6.25
4 8.33
8 16.67
2 4.17
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
38  โรงเรียนบ้านดง 82
6 7.32
7 8.54
9 10.98
7 8.54
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
39  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 60
13 21.67
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
40  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 63
6 9.52
4 6.35
12 19.05
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
41  โรงเรียนบ้านหนองกุง 106
8 7.55
11 10.38
17 16.04
1 0.94
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
42  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 122
15 12.30
8 6.56
15 12.30
4 3.28
0 0.00
80 65.57
42 34.43%
43  โรงเรียนบ้านดงแคน 70
12 17.14
5 7.14
7 10.00
0 0.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
44  โรงเรียนบ้านสระบัว 41
5 12.20
5 12.20
3 7.32
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
45  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 44
4 9.09
4 9.09
3 6.82
4 9.09
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
46  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1822
77 4.23
124 6.81
283 15.53
77 4.23
48 2.63
1213 66.58
609 33.42%
47  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 48
10 20.83
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
48  โรงเรียนบ้านหัวสระ 36
5 13.89
0 0.00
6 16.67
0 0.00
1 2.78
24 66.67
12 33.33%
49  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 33
5 15.15
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
50  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 112
1 0.89
2 1.79
14 12.50
6 5.36
14 12.50
75 66.96
37 33.04%
51  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 82
7 8.54
7 8.54
9 10.98
2 2.44
2 2.44
55 67.07
27 32.93%
52  โรงเรียนบ้านโนนรัง 168
21 12.50
11 6.55
22 13.10
0 0.00
1 0.60
113 67.26
55 32.74%
53  โรงเรียนบ้านหวาย 49
7 14.29
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
54  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 46
8 17.39
0 0.00
5 10.87
2 4.35
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
55  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 43
7 16.28
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
56  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 101
9 8.91
7 6.93
13 12.87
3 2.97
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
57  โรงเรียนบ้านนาฝาย 83
9 10.84
8 9.64
5 6.02
1 1.20
3 3.61
57 68.67
26 31.33%
58  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 96
1 1.04
4 4.17
12 12.50
6 6.25
7 7.29
66 68.75
30 31.25%
59  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 106
10 9.43
2 1.89
21 19.81
0 0.00
0 0.00
73 68.87
33 31.13%
60  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 36
5 13.89
1 2.78
4 11.11
0 0.00
1 2.78
25 69.44
11 30.56%
61  โรงเรียนบ้านสว่าง 53
4 7.55
8 15.09
4 7.55
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
62  โรงเรียนบ้านดอนหัน 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
4 13.33
4 13.33
21 70.00
9 30.00%
63  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 100
14 14.00
4 4.00
11 11.00
1 1.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
64  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 40
6 15.00
2 5.00
2 5.00
1 2.50
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
65  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 94
14 14.89
3 3.19
11 11.70
0 0.00
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
66  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 111
8 7.21
4 3.60
21 18.92
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 187
27 14.44
4 2.14
24 12.83
0 0.00
0 0.00
132 70.59
55 29.41%
68  โรงเรียนบ้านศาลา 34
6 17.65
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
69  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 62
7 11.29
0 0.00
7 11.29
4 6.45
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
70  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 87
2 2.30
3 3.45
6 6.90
5 5.75
9 10.34
62 71.26
25 28.74%
71  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 177
19 10.73
15 8.47
12 6.78
4 2.26
0 0.00
127 71.75
50 28.25%
72  โรงเรียนบ้านปลาขาว 128
5 3.91
5 3.91
6 4.69
10 7.81
10 7.81
92 71.88
36 28.13%
73  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 93
8 8.60
8 8.60
7 7.53
3 3.23
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
74  โรงเรียนบ้านดงน้อย 43
5 11.63
0 0.00
2 4.65
1 2.33
4 9.30
31 72.09
12 27.91%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 109
11 10.09
7 6.42
3 2.75
5 4.59
4 3.67
79 72.48
30 27.52%
76  โรงเรียนบ้านหนองแสง 120
12 10.00
5 4.17
13 10.83
3 2.50
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
77  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 22
1 4.55
2 9.09
2 9.09
0 0.00
1 4.55
16 72.73
6 27.27%
78  โรงเรียนบ้านหนองหิน 74
0 0.00
0 0.00
10 13.51
10 13.51
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
79  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 52
5 9.62
1 1.92
6 11.54
0 0.00
2 3.85
38 73.08
14 26.92%
80  โรงเรียนบ้านโพนทอง 71
7 9.86
4 5.63
7 9.86
0 0.00
1 1.41
52 73.24
19 26.76%
81  โรงเรียนบ้านหนองสระ 75
0 0.00
4 5.33
12 16.00
4 5.33
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 58
3 5.17
4 6.90
8 13.79
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
83  โรงเรียนบ้านไก่นา 128
9 7.03
0 0.00
22 17.19
2 1.56
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
84  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 120
16 13.33
0 0.00
14 11.67
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
85  โรงเรียนบ้านดงยาง 112
11 9.82
4 3.57
11 9.82
2 1.79
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
86  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 52
8 15.38
5 9.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
87  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 69
4 5.80
3 4.35
7 10.14
3 4.35
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
88  โรงเรียนบ้านโนน 127
12 9.45
4 3.15
14 11.02
1 0.79
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
89  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 178
19 10.67
4 2.25
20 11.24
0 0.00
0 0.00
135 75.84
43 24.16%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
91  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 109
6 5.50
6 5.50
11 10.09
3 2.75
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
92  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
93  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 42
0 0.00
1 2.38
6 14.29
3 7.14
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
94  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
5 11.90
3 7.14
32 76.19
10 23.81%
95  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 38
0 0.00
1 2.63
3 7.89
1 2.63
4 10.53
29 76.32
9 23.68%
96  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 224
14 6.25
4 1.79
35 15.63
0 0.00
0 0.00
171 76.34
53 23.66%
97  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 128
4 3.13
0 0.00
26 20.31
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
98  โรงเรียนบ้านก่อ 99
5 5.05
4 4.04
9 9.09
2 2.02
3 3.03
76 76.77
23 23.23%
99  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 56
3 5.36
3 5.36
7 12.50
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
100  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 79
0 0.00
0 0.00
14 17.72
3 3.80
1 1.27
61 77.22
18 22.78%
101  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 22
0 0.00
2 9.09
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
102  โรงเรียนบ้านหนองแสน 97
7 7.22
3 3.09
12 12.37
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
103  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
104  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 31
6 19.35
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
105  โรงเรียนบ้านตำแย 67
3 4.48
1 1.49
11 16.42
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
106  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
107  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 73
9 12.33
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
108  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 55
3 5.45
2 3.64
4 7.27
3 5.45
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
109  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
110  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 92
7 7.61
2 2.17
11 11.96
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
111  โรงเรียนบ้านหนองแก 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
112  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 65
2 3.08
2 3.08
9 13.85
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
113  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 65
5 7.69
1 1.54
7 10.77
0 0.00
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
114  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 65
3 4.62
2 3.08
9 13.85
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
115  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
116  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 103
4 3.88
7 6.80
8 7.77
3 2.91
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
117  โรงเรียนบ้านขามป้อม 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 100
11 11.00
0 0.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 53
2 3.77
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
120  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 68
1 1.47
2 2.94
11 16.18
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 141
10 7.09
1 0.71
14 9.93
4 2.84
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
122  โรงเรียนบ้านโดน 96
8 8.33
2 2.08
8 8.33
1 1.04
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
123  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 61
9 14.75
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
124  โรงเรียนบ้านหัวดง 82
4 4.88
0 0.00
6 7.32
6 7.32
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
125  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 72
8 11.11
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
126  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 147
13 8.84
6 4.08
9 6.12
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
127  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 200
5 2.50
4 2.00
25 12.50
2 1.00
2 1.00
162 81.00
38 19.00%
128  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 74
2 2.70
2 2.70
6 8.11
3 4.05
1 1.35
60 81.08
14 18.92%
129  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 74
4 5.41
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
130  โรงเรียนบ้านนาข่า 180
3 1.67
5 2.78
26 14.44
0 0.00
0 0.00
146 81.11
34 18.89%
131  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 85
4 4.71
1 1.18
10 11.76
0 0.00
1 1.18
69 81.18
16 18.82%
132  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 837
33 3.94
14 1.67
96 11.47
6 0.72
7 0.84
681 81.36
156 18.64%
133  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 81
1 1.23
3 3.70
11 13.58
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
134  โรงเรียนบ้านหนองข่า 81
4 4.94
2 2.47
8 9.88
1 1.23
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
135  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 38
1 2.63
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
136  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 77
1 1.30
3 3.90
10 12.99
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
137  โรงเรียนบ้านหนองแปน 33
1 3.03
1 3.03
3 9.09
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
138  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 62
2 3.23
3 4.84
4 6.45
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
139  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
4 6.45
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
140  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
4 5.88
5 7.35
3 4.41
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
141  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 64
1 1.56
0 0.00
9 14.06
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
142  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 73
0 0.00
0 0.00
11 15.07
1 1.37
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
143  โรงเรียนบ้านนาภู 81
4 4.94
5 6.17
4 4.94
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
144  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
145  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 113
0 0.00
0 0.00
18 15.93
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
146  โรงเรียนบ้านดอนหมี 57
5 8.77
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
147  โรงเรียนบ้านหนองปอ 76
3 3.95
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
148  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 83
5 6.02
2 2.41
2 2.41
3 3.61
1 1.20
70 84.34
13 15.66%
149  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 148
3 2.03
0 0.00
20 13.51
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
150  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 136
6 4.41
0 0.00
14 10.29
0 0.00
1 0.74
115 84.56
21 15.44%
151  โรงเรียนบ้านโสกยาง 39
1 2.56
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
152  โรงเรียนโนนจานวิทยา 138
5 3.62
3 2.17
11 7.97
2 1.45
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
153  โรงเรียนบ้านหนองแวง 108
5 4.63
3 2.78
3 2.78
2 1.85
3 2.78
92 85.19
16 14.81%
154  โรงเรียนบ้านสนาม 112
6 5.36
2 1.79
8 7.14
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
155  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
156  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 63
0 0.00
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
157  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 70
2 2.86
5 7.14
3 4.29
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
158  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 497
7 1.41
14 2.82
15 3.02
18 3.62
17 3.42
426 85.71
71 14.29%
159  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 129
9 6.98
5 3.88
4 3.10
0 0.00
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
160  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 65
5 7.69
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
161  โรงเรียนบ้านขามเรียน 136
9 6.62
0 0.00
9 6.62
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
162  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
163  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 94
5 5.32
3 3.19
4 4.26
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
164  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 63
3 4.76
3 4.76
1 1.59
0 0.00
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
165  โรงเรียนบ้านนาค่าย 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
166  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 56
2 3.57
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
167  โรงเรียนบ้านโนนจาน 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
168  โรงเรียนบ้านอีโต้ 67
3 4.48
0 0.00
4 5.97
0 0.00
1 1.49
59 88.06
8 11.94%
169  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
3 4.48
59 88.06
8 11.94%
170  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
171  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 59
3 5.08
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
172  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 129
6 4.65
1 0.78
7 5.43
1 0.78
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
173  โรงเรียนบ้านนาเลา 152
8 5.26
0 0.00
9 5.92
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
174  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
175  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 80
3 3.75
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
176  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
177  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.77
47 90.38
5 9.62%
178  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
179  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
180  โรงเรียนบ้านโพนทราย 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
2 2.74
2 2.74
66 90.41
7 9.59%
181  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 167
1 0.60
0 0.00
15 8.98
0 0.00
0 0.00
151 90.42
16 9.58%
182  โรงเรียนบ้านโกทา 222
19 8.56
0 0.00
1 0.45
0 0.00
1 0.45
201 90.54
21 9.46%
183  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 183
6 3.28
5 2.73
6 3.28
0 0.00
0 0.00
166 90.71
17 9.29%
184  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 183
0 0.00
0 0.00
16 8.74
1 0.55
0 0.00
166 90.71
17 9.29%
185  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 8.97
71 91.03
7 8.97%
186  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
41 91.11
4 8.89%
187  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 70
0 0.00
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
188  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 130
0 0.00
0 0.00
6 4.62
5 3.85
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
189  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 85
0 0.00
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
190  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 73
2 2.74
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
191  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 127
7 5.51
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
192  โรงเรียนบ้านหนองฮี 103
4 3.88
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
193  โรงเรียนบ้านหัวงัว 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
194  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 79
1 1.27
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
195  โรงเรียนบ้านโนนแคน 79
3 3.80
1 1.27
2 2.53
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
196  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 53
2 3.77
0 0.00
1 1.89
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
197  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 189
5 2.65
2 1.06
4 2.12
3 1.59
0 0.00
175 92.59
14 7.41%
198  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
199  โรงเรียนบ้านหนองแคน 72
0 0.00
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
200  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 87
3 3.45
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
201  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
202  โรงเรียนบ้านหัวหมู 136
0 0.00
0 0.00
1 0.74
3 2.21
5 3.68
127 93.38
9 6.62%
203  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
204  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
205  โรงเรียนบ้านหนองผง 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
206  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
207  โรงเรียนบ้านเครือซูด 100
2 2.00
0 0.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
208  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 149
2 1.34
2 1.34
3 2.01
0 0.00
0 0.00
142 95.30
7 4.70%
209  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 87
2 2.30
1 1.15
0 0.00
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
210  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 155
2 1.29
2 1.29
3 1.94
0 0.00
0 0.00
148 95.48
7 4.52%
211  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
212  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
213  โรงเรียนบ้านแคน 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
1 1.92
50 96.15
2 3.85%
214  โรงเรียนบ้านป่าแดง 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
1 1.03
94 96.91
3 3.09%
215  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
216  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
217  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
218  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 133
0 0.00
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
131 98.50
2 1.50%
219  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,521 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,416 6.58
เตี้ย  781 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,241 10.41
ผอมและเตี้ย  490 2.28
อ้วนและเตี้ย  429 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,164 75.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,357 คน


24.89%


Powered By www.thaieducation.net