ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 105 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 61
20 32.79
4 6.56
25 40.98
0 0.00
0 0.00
12 19.67
49 80.33%
2  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 250
44 17.60
48 19.20
24 9.60
38 15.20
22 8.80
74 29.60
176 70.40%
3  โรงเรียนบ้านโพนทัน 30
11 36.67
0 0.00
0 0.00
10 33.33
0 0.00
9 30.00
21 70.00%
4  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85
25 29.41
10 11.76
8 9.41
8 9.41
4 4.71
30 35.29
55 64.71%
5  โรงเรียนบ้านนาดี 185
19 10.27
16 8.65
21 11.35
33 17.84
26 14.05
70 37.84
115 62.16%
6  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 144
21 14.58
12 8.33
14 9.72
13 9.03
9 6.25
75 52.08
69 47.92%
7  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 74
21 28.38
4 5.41
5 6.76
2 2.70
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
8  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 130
25 19.23
7 5.38
12 9.23
5 3.85
7 5.38
74 56.92
56 43.08%
9  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 162
26 16.05
16 9.88
14 8.64
11 6.79
1 0.62
94 58.02
68 41.98%
10  โรงเรียนบ้านปักหมู 43
5 11.63
8 18.60
5 11.63
0 0.00
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
11  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 180
34 18.89
23 12.78
14 7.78
3 1.67
0 0.00
106 58.89
74 41.11%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 81
8 9.88
10 12.35
11 13.58
2 2.47
0 0.00
50 61.73
31 38.27%
13  โรงเรียนบ้านเซิม 351
38 10.83
15 4.27
69 19.66
8 2.28
0 0.00
221 62.96
130 37.04%
14  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 136
11 8.09
3 2.21
27 19.85
3 2.21
6 4.41
86 63.24
50 36.76%
15  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 52
2 3.85
5 9.62
11 21.15
0 0.00
1 1.92
33 63.46
19 36.54%
16  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 95
19 20.00
3 3.16
12 12.63
0 0.00
0 0.00
61 64.21
34 35.79%
17  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 109
22 20.18
6 5.50
9 8.26
1 0.92
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
18  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 116
8 6.90
6 5.17
19 16.38
7 6.03
0 0.00
76 65.52
40 34.48%
19  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 67
14 20.90
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
20  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 82
7 8.54
5 6.10
16 19.51
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
21  โรงเรียนบ้านบัว 236
12 5.08
11 4.66
17 7.20
19 8.05
21 8.90
156 66.10
80 33.90%
22  โรงเรียนบ้านแป้น 166
3 1.81
7 4.22
21 12.65
11 6.63
14 8.43
110 66.27
56 33.73%
23  โรงเรียนบ้านดงดาล 104
11 10.58
4 3.85
15 14.42
3 2.88
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
24  โรงเรียนบ้านนายาง 222
20 9.01
12 5.41
31 13.96
4 1.80
0 0.00
155 69.82
67 30.18%
25  โรงเรียนบ้านนาฮำ 253
8 3.16
10 3.95
30 11.86
12 4.74
16 6.32
177 69.96
76 30.04%
26  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 27
0 0.00
4 14.81
3 11.11
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
27  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 17
3 17.65
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
28  โรงเรียนบ้านหนองหอย 172
25 14.53
7 4.07
13 7.56
4 2.33
0 0.00
123 71.51
49 28.49%
29  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 39
2 5.13
2 5.13
4 10.26
2 5.13
1 2.56
28 71.79
11 28.21%
30  โรงเรียนบ้านนาเมย 78
6 7.69
4 5.13
8 10.26
4 5.13
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
31  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 107
8 7.48
5 4.67
17 15.89
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
32  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 313
29 9.27
5 1.60
28 8.95
5 1.60
20 6.39
226 72.20
87 27.80%
33  โรงเรียนบ้านคำจำปา 90
2 2.22
5 5.56
17 18.89
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
34  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 87
1 1.15
4 4.60
14 16.09
4 4.60
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
35  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 88
4 4.55
7 7.95
10 11.36
0 0.00
2 2.27
65 73.86
23 26.14%
36  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 70
5 7.14
3 4.29
8 11.43
2 2.86
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
37  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 40
3 7.50
3 7.50
3 7.50
0 0.00
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
38  โรงเรียนบ้านนาหนัง 232
24 10.34
14 6.03
17 7.33
3 1.29
0 0.00
174 75.00
58 25.00%
39  โรงเรียนบ้านผือ 399
32 8.02
32 8.02
20 5.01
13 3.26
0 0.00
302 75.69
97 24.31%
40  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1039
133 12.80
59 5.68
8 0.77
35 3.37
6 0.58
798 76.80
241 23.20%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 159
11 6.92
6 3.77
14 8.81
4 2.52
1 0.63
123 77.36
36 22.64%
42  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 155
12 7.74
6 3.87
16 10.32
1 0.65
0 0.00
120 77.42
35 22.58%
43  โรงเรียนบ้านแบง 209
16 7.66
7 3.35
15 7.18
6 2.87
3 1.44
162 77.51
47 22.49%
44  โรงเรียนบ้านต้อน 121
14 11.57
3 2.48
7 5.79
3 2.48
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
45  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 234
16 6.84
5 2.14
17 7.26
7 2.99
7 2.99
182 77.78
52 22.22%
46  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 176
12 6.82
0 0.00
27 15.34
0 0.00
0 0.00
137 77.84
39 22.16%
47  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 316
44 13.92
9 2.85
16 5.06
0 0.00
0 0.00
247 78.16
69 21.84%
48  โรงเรียนบ้านจับไม้ 78
4 5.13
3 3.85
10 12.82
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
49  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 79
7 8.86
1 1.27
6 7.59
3 3.80
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
50  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 256
15 5.86
13 5.08
15 5.86
7 2.73
5 1.95
201 78.52
55 21.48%
51  โรงเรียนบ้านหนองยาง 98
5 5.10
4 4.08
10 10.20
2 2.04
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
52  โรงเรียนบ้านหนองแอก 137
13 9.49
2 1.46
13 9.49
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
53  โรงเรียนบ้านโพนแพง 55
0 0.00
0 0.00
10 18.18
1 1.82
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 167
11 6.59
0 0.00
22 13.17
0 0.00
0 0.00
134 80.24
33 19.76%
55  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 142
5 3.52
8 5.63
15 10.56
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
56  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 95
3 3.16
4 4.21
7 7.37
4 4.21
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
57  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 74
9 12.16
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
58  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 174
7 4.02
5 2.87
15 8.62
5 2.87
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
59  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 132
7 5.30
6 4.55
8 6.06
2 1.52
1 0.76
108 81.82
24 18.18%
60  โรงเรียนบ้านนาตาล 89
6 6.74
0 0.00
6 6.74
4 4.49
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
61  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 151
4 2.65
1 0.66
18 11.92
0 0.00
3 1.99
125 82.78
26 17.22%
62  โรงเรียนบ้านปัก 131
8 6.11
8 6.11
6 4.58
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
63  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 180
10 5.56
8 4.44
9 5.00
2 1.11
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
64  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 87
3 3.45
2 2.30
8 9.20
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
65  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 67
0 0.00
0 0.00
7 10.45
3 4.48
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
66  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 654
40 6.12
27 4.13
20 3.06
9 1.38
0 0.00
558 85.32
96 14.68%
67  โรงเรียนบ้านใหม่ 69
3 4.35
2 2.90
3 4.35
2 2.90
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
68  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 368
15 4.08
4 1.09
25 6.79
8 2.17
1 0.27
315 85.60
53 14.40%
69  โรงเรียนบ้านกุดบง 78
5 6.41
0 0.00
3 3.85
3 3.85
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
70  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 72
3 4.17
2 2.78
3 4.17
0 0.00
2 2.78
62 86.11
10 13.89%
71  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 65
0 0.00
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
72  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 116
12 10.34
2 1.72
2 1.72
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
73  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 102
0 0.00
2 1.96
10 9.80
0 0.00
2 1.96
88 86.27
14 13.73%
74  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 141
3 2.13
4 2.84
6 4.26
4 2.84
2 1.42
122 86.52
19 13.48%
75  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155
7 4.52
2 1.29
11 7.10
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 133
5 3.76
3 2.26
2 1.50
2 1.50
5 3.76
116 87.22
17 12.78%
77  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 131
7 5.34
0 0.00
5 3.82
2 1.53
2 1.53
115 87.79
16 12.21%
78  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 124
9 7.26
2 1.61
4 3.23
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
79  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 215
7 3.26
9 4.19
9 4.19
0 0.00
0 0.00
190 88.37
25 11.63%
81  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 73
2 2.74
2 2.74
3 4.11
0 0.00
1 1.37
65 89.04
8 10.96%
82  โรงเรียนบ้านน้ำเป 96
6 6.25
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
83  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
84  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
85  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 189
8 4.23
0 0.00
10 5.29
0 0.00
1 0.53
170 89.95
19 10.05%
86  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 81
0 0.00
3 3.70
4 4.94
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
87  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 76
3 3.95
2 2.63
2 2.63
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
88  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 131
3 2.29
3 2.29
5 3.82
1 0.76
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
89  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 138
4 2.90
4 2.90
4 2.90
0 0.00
0 0.00
126 91.30
12 8.70%
90  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 8.49
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
91  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 135
3 2.22
3 2.22
0 0.00
3 2.22
2 1.48
124 91.85
11 8.15%
92  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
93  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 184
3 1.63
5 2.72
4 2.17
2 1.09
0 0.00
170 92.39
14 7.61%
94  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
95  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 46
2 4.35
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
96  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
97  โรงเรียนบ้านโพนทอง 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
98  โรงเรียนบ้านตาลชุม 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
99  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 137
1 0.73
6 4.38
1 0.73
0 0.00
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
100  โรงเรียนบ้านหนองคอน 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
101  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
2 2.99
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
103  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
104  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,269 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,112 7.79
เตี้ย  590 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,093 7.66
ผอมและเตี้ย  368 2.58
อ้วนและเตี้ย  195 1.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,911 76.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,358 คน


23.53%


Powered By www.thaieducation.net