ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101
0 0.00
17 16.83
45 44.55
19 18.81
20 19.80
0 0.00
101 100.00%
2  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 66
16 24.24
7 10.61
13 19.70
8 12.12
8 12.12
14 21.21
52 78.79%
4  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 248
30 12.10
35 14.11
31 12.50
35 14.11
36 14.52
81 32.66
167 67.34%
5  โรงเรียนบ้านนากอ 55
10 18.18
9 16.36
6 10.91
6 10.91
2 3.64
22 40.00
33 60.00%
6  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 34
6 17.65
7 20.59
4 11.76
0 0.00
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
7  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 136
15 11.03
10 7.35
24 17.65
9 6.62
9 6.62
69 50.74
67 49.26%
8  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 65
8 12.31
4 6.15
11 16.92
5 7.69
4 6.15
33 50.77
32 49.23%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 183
23 12.57
12 6.56
32 17.49
5 2.73
16 8.74
95 51.91
88 48.09%
10  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 362
36 9.94
26 7.18
94 25.97
15 4.14
2 0.55
189 52.21
173 47.79%
11  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 63
14 22.22
3 4.76
8 12.70
4 6.35
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
12  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 81
6 7.41
1 1.23
16 19.75
6 7.41
8 9.88
44 54.32
37 45.68%
13  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 67
5 7.46
6 8.96
7 10.45
6 8.96
6 8.96
37 55.22
30 44.78%
14  โรงเรียนบ้านตอแก 77
10 12.99
10 12.99
14 18.18
0 0.00
0 0.00
43 55.84
34 44.16%
15  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 65
7 10.77
7 10.77
7 10.77
7 10.77
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
16  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 198
9 4.55
13 6.57
15 7.58
22 11.11
24 12.12
115 58.08
83 41.92%
17  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 153
16 10.46
9 5.88
32 20.92
4 2.61
3 1.96
89 58.17
64 41.83%
18  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 115
23 20.00
6 5.22
13 11.30
5 4.35
1 0.87
67 58.26
48 41.74%
19  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 27
5 18.52
3 11.11
3 11.11
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
20  โรงเรียนบ้านเสียว 60
5 8.33
6 10.00
6 10.00
3 5.00
4 6.67
36 60.00
24 40.00%
21  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 165
12 7.27
10 6.06
30 18.18
5 3.03
7 4.24
101 61.21
64 38.79%
22  โรงเรียนบ้านดงต้อง 88
13 14.77
13 14.77
7 7.95
1 1.14
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 166
7 4.22
31 18.67
16 9.64
5 3.01
5 3.01
102 61.45
64 38.55%
24  โรงเรียนบ้านน้อย 60
6 10.00
4 6.67
4 6.67
6 10.00
3 5.00
37 61.67
23 38.33%
25  โรงเรียนบ้านม่วง 103
13 12.62
14 13.59
9 8.74
2 1.94
1 0.97
64 62.14
39 37.86%
26  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85
9 10.59
3 3.53
6 7.06
7 8.24
7 8.24
53 62.35
32 37.65%
27  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 59
7 11.86
6 10.17
4 6.78
4 6.78
1 1.69
37 62.71
22 37.29%
28  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1113
70 6.29
21 1.89
124 11.14
89 8.00
109 9.79
700 62.89
413 37.11%
29  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 123
24 19.51
4 3.25
17 13.82
0 0.00
0 0.00
78 63.41
45 36.59%
30  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 131
26 19.85
7 5.34
11 8.40
3 2.29
0 0.00
84 64.12
47 35.88%
31  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 155
14 9.03
12 7.74
13 8.39
9 5.81
7 4.52
100 64.52
55 35.48%
32  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 81
9 11.11
0 0.00
17 20.99
1 1.23
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 271
27 9.96
14 5.17
44 16.24
1 0.37
3 1.11
182 67.16
89 32.84%
34  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 44
7 15.91
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
35  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 83
3 3.61
6 7.23
12 14.46
2 2.41
3 3.61
57 68.67
26 31.33%
36  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 371
73 19.68
7 1.89
30 8.09
3 0.81
2 0.54
256 69.00
115 31.00%
37  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 117
12 10.26
6 5.13
13 11.11
4 3.42
1 0.85
81 69.23
36 30.77%
38  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 73
7 9.59
0 0.00
9 12.33
0 0.00
6 8.22
51 69.86
22 30.14%
39  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 10
0 0.00
0 0.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
40  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 46
4 8.70
4 8.70
1 2.17
2 4.35
2 4.35
33 71.74
13 28.26%
41  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 164
22 13.41
0 0.00
20 12.20
1 0.61
3 1.83
118 71.95
46 28.05%
42  โรงเรียนบ้านนาดง 50
3 6.00
3 6.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
43  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 80
4 5.00
7 8.75
10 12.50
0 0.00
1 1.25
58 72.50
22 27.50%
44  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 38
2 5.26
0 0.00
7 18.42
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
45  โรงเรียนบ้านนาโคก 75
4 5.33
0 0.00
15 20.00
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
46  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 107
4 3.74
0 0.00
14 13.08
9 8.41
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
47  โรงเรียนจันทราราม 60
6 10.00
3 5.00
4 6.67
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
48  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
49  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
50  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
51  โรงเรียนบ้านโคกคอน 157
8 5.10
7 4.46
23 14.65
1 0.64
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 195
10 5.13
8 4.10
22 11.28
8 4.10
0 0.00
147 75.38
48 24.62%
53  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 91
2 2.20
0 0.00
10 10.99
2 2.20
8 8.79
69 75.82
22 24.18%
54  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 197
14 7.11
0 0.00
33 16.75
0 0.00
0 0.00
150 76.14
47 23.86%
55  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 89
10 11.24
4 4.49
7 7.87
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
56  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 140
6 4.29
13 9.29
14 10.00
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 120
8 6.67
9 7.50
9 7.50
2 1.67
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
58  โรงเรียนบ้านนาบง 61
2 3.28
4 6.56
8 13.11
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
59  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 92
10 10.87
2 2.17
9 9.78
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
60  โรงเรียนบ้านหนองผือ 75
5 6.67
0 0.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
61  โรงเรียนบ้านนาคลอง 62
4 6.45
3 4.84
4 6.45
3 4.84
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
62  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 178
13 7.30
8 4.49
18 10.11
0 0.00
1 0.56
138 77.53
40 22.47%
63  โรงเรียนบ้านหัวทราย 81
7 8.64
2 2.47
8 9.88
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
64  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 59
4 6.78
2 3.39
5 8.47
0 0.00
2 3.39
46 77.97
13 22.03%
65  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 133
7 5.26
4 3.01
10 7.52
3 2.26
5 3.76
104 78.20
29 21.80%
66  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 143
8 5.59
2 1.40
18 12.59
2 1.40
1 0.70
112 78.32
31 21.68%
67  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 253
7 2.77
17 6.72
14 5.53
9 3.56
7 2.77
199 78.66
54 21.34%
68  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 224
12 5.36
6 2.68
13 5.80
7 3.13
9 4.02
177 79.02
47 20.98%
69  โรงเรียนอนุบาลสังคม 309
16 5.18
16 5.18
19 6.15
6 1.94
7 2.27
245 79.29
64 20.71%
70  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 54
4 7.41
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
71  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 90
9 10.00
4 4.44
3 3.33
2 2.22
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
72  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 50
1 2.00
2 4.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
73  โรงเรียนบ้านหนอง 101
8 7.92
0 0.00
10 9.90
2 1.98
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
74  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 86
4 4.65
7 8.14
6 6.98
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
75  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 97
10 10.31
2 2.06
5 5.15
1 1.03
1 1.03
78 80.41
19 19.59%
76  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 82
6 7.32
1 1.22
4 4.88
2 2.44
3 3.66
66 80.49
16 19.51%
77  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 74
4 5.41
1 1.35
7 9.46
2 2.70
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
78  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 85
5 5.88
8 9.41
1 1.18
2 2.35
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
79  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 113
6 5.31
6 5.31
4 3.54
4 3.54
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
80  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 179
5 2.79
11 6.15
15 8.38
2 1.12
0 0.00
146 81.56
33 18.44%
81  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 105
8 7.62
0 0.00
8 7.62
3 2.86
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
82  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
1 1.27
1 1.27
65 82.28
14 17.72%
83  โรงเรียนบ้านปากโสม 111
5 4.50
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
84  โรงเรียนบ้านไร่ 131
7 5.34
6 4.58
4 3.05
3 2.29
2 1.53
109 83.21
22 16.79%
85  โรงเรียนบ้านเป้า 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 145
2 1.38
1 0.69
14 9.66
7 4.83
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
87  โรงเรียนบ้านโนนแดง 61
4 6.56
2 3.28
1 1.64
0 0.00
3 4.92
51 83.61
10 16.39%
88  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 49
3 6.12
1 2.04
3 6.12
0 0.00
1 2.04
41 83.67
8 16.33%
89  โรงเรียนบ้านวังมน 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
90  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 94
4 4.26
5 5.32
6 6.38
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
91  โรงเรียนบ้านเดื่อ 307
5 1.63
8 2.61
32 10.42
2 0.65
2 0.65
258 84.04
49 15.96%
92  โรงเรียนบ้านว่าน 151
0 0.00
0 0.00
14 9.27
3 1.99
7 4.64
127 84.11
24 15.89%
93  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 171
7 4.09
5 2.92
8 4.68
4 2.34
3 1.75
144 84.21
27 15.79%
94  โรงเรียนบ้านโพนทอง 140
11 7.86
0 0.00
8 5.71
3 2.14
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
95  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 117
0 0.00
6 5.13
12 10.26
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
96  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 78
3 3.85
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
97  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 99
0 0.00
0 0.00
15 15.15
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
98  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 159
3 1.89
5 3.14
10 6.29
4 2.52
2 1.26
135 84.91
24 15.09%
99  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 187
9 4.81
2 1.07
14 7.49
3 1.60
0 0.00
159 85.03
28 14.97%
100  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 151
6 3.97
5 3.31
11 7.28
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
101  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 127
4 3.15
5 3.94
6 4.72
3 2.36
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
102  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 192
3 1.56
1 0.52
22 11.46
1 0.52
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
103  โรงเรียนป่าสักวิทยา 174
6 3.45
8 4.60
9 5.17
1 0.57
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
104  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 599
46 7.68
18 3.01
9 1.50
2 0.33
6 1.00
518 86.48
81 13.52%
105  โรงเรียนบ้านโพนพระ 111
5 4.50
2 1.80
8 7.21
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
106  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 223
23 10.31
2 0.90
5 2.24
0 0.00
0 0.00
193 86.55
30 13.45%
107  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 62
3 4.84
4 6.45
0 0.00
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
108  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 78
3 3.85
2 2.56
4 5.13
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
109  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1260
17 1.35
0 0.00
144 11.43
0 0.00
0 0.00
1099 87.22
161 12.78%
110  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 24
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
111  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 57
3 5.26
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
112  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 214
9 4.21
9 4.21
7 3.27
0 0.00
0 0.00
189 88.32
25 11.68%
113  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
114  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 166
7 4.22
7 4.22
5 3.01
0 0.00
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
115  โรงเรียนหินโงมวิทยา 232
0 0.00
0 0.00
26 11.21
0 0.00
0 0.00
206 88.79
26 11.21%
116  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
117  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 54
3 5.56
0 0.00
0 0.00
1 1.85
2 3.70
48 88.89
6 11.11%
118  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
3 4.48
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
119  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 79
2 2.53
1 1.27
5 6.33
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
120  โรงเรียนบ้านดงบัง 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
121  โรงเรียนบ้านสวยหลง 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
122  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 90
3 3.33
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
123  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 143
5 3.50
3 2.10
2 1.40
2 1.40
2 1.40
129 90.21
14 9.79%
124  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 134
6 4.48
3 2.24
2 1.49
1 0.75
1 0.75
121 90.30
13 9.70%
125  โรงเรียนบ้านแสนสุข 95
3 3.16
1 1.05
3 3.16
1 1.05
1 1.05
86 90.53
9 9.47%
126  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
127  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 395
12 3.04
7 1.77
13 3.29
5 1.27
0 0.00
358 90.63
37 9.37%
128  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
129  โรงเรียนบ้านกองนาง 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
130  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 100
3 3.00
4 4.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
131  โรงเรียนบ้านวังยาง 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
132  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131
3 2.29
3 2.29
3 2.29
0 0.00
2 1.53
120 91.60
11 8.40%
133  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 256
7 2.73
3 1.17
6 2.34
2 0.78
2 0.78
236 92.19
20 7.81%
134  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
135  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 106
3 2.83
2 1.89
2 1.89
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
136  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 62
3 4.84
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
137  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 420
8 1.90
5 1.19
10 2.38
0 0.00
3 0.71
394 93.81
26 6.19%
138  โรงเรียนบ้านสาวแล 114
1 0.88
0 0.00
3 2.63
2 1.75
1 0.88
107 93.86
7 6.14%
139  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
1 2.04
1 2.04
46 93.88
3 6.12%
140  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 97
0 0.00
0 0.00
3 3.09
0 0.00
1 1.03
93 95.88
4 4.12%
141  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
142  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
143  โรงเรียนบ้านหนองนาง 116
1 0.86
1 0.86
0 0.00
2 1.72
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
144  โรงเรียนบ้านขุมคำ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
145  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
146  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 83
1 1.20
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
147  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 87
1 1.15
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
148  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 148
0 0.00
0 0.00
3 2.03
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
149  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 112
0 0.00
1 0.89
1 0.89
0 0.00
0 0.00
110 98.21
2 1.79%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 300
0 0.00
0 0.00
1 0.33
0 0.00
4 1.33
295 98.33
5 1.67%
151  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านป่าสัก 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านปากมาง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,560 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,144 5.85
เตี้ย  661 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,695 8.67
ผอมและเตี้ย  443 2.26
อ้วนและเตี้ย  398 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,219 77.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,341 คน


22.19%


Powered By www.thaieducation.net