ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำภู 63
47 74.60
4 6.35
0 0.00
6 9.52
6 9.52
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 89
28 31.46
0 0.00
47 52.81
0 0.00
14 15.73
0 0.00
89 100.00%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 162
42 25.93
18 11.11
31 19.14
25 15.43
4 2.47
42 25.93
120 74.07%
4  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 160
13 8.13
17 10.63
22 13.75
18 11.25
34 21.25
56 35.00
104 65.00%
5  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 101
11 10.89
17 16.83
25 24.75
6 5.94
3 2.97
39 38.61
62 61.39%
6  โรงเรียนบ้านแดง 38
13 34.21
4 10.53
2 5.26
2 5.26
0 0.00
17 44.74
21 55.26%
7  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 176
27 15.34
13 7.39
31 17.61
10 5.68
12 6.82
83 47.16
93 52.84%
8  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 95
3 3.16
15 15.79
23 24.21
1 1.05
3 3.16
50 52.63
45 47.37%
9  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 46
6 13.04
2 4.35
8 17.39
5 10.87
0 0.00
25 54.35
21 45.65%
10  โรงเรียนบ้านนาไฮ 79
20 25.32
0 0.00
12 15.19
4 5.06
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
11  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 175
19 10.86
16 9.14
26 14.86
8 4.57
8 4.57
98 56.00
77 44.00%
12  โรงเรียนบ้านเม็ก 135
10 7.41
6 4.44
32 23.70
10 7.41
0 0.00
77 57.04
58 42.96%
13  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 52
10 19.23
2 3.85
7 13.46
2 3.85
1 1.92
30 57.69
22 42.31%
14  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 91
17 18.68
11 12.09
4 4.40
6 6.59
0 0.00
53 58.24
38 41.76%
15  โรงเรียนบ้านนาสี 76
7 9.21
7 9.21
4 5.26
9 11.84
4 5.26
45 59.21
31 40.79%
16  โรงเรียนบ้านขอนยูง 122
16 13.11
10 8.20
8 6.56
7 5.74
7 5.74
74 60.66
48 39.34%
17  โรงเรียนบ้านลาน 56
13 23.21
2 3.57
7 12.50
0 0.00
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
18  โรงเรียนบ้านนาคูณ 48
7 14.58
0 0.00
8 16.67
3 6.25
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
19  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 121
15 12.40
2 1.65
11 9.09
16 13.22
0 0.00
77 63.64
44 36.36%
20  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 160
24 15.00
0 0.00
33 20.63
0 0.00
0 0.00
103 64.38
57 35.63%
21  โรงเรียนบ้านดงน้อย 57
8 14.04
2 3.51
8 14.04
2 3.51
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
22  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 58
7 12.07
5 8.62
5 8.62
3 5.17
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
23  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 76
13 17.11
3 3.95
6 7.89
3 3.95
1 1.32
50 65.79
26 34.21%
24  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 246
15 6.10
24 9.76
34 13.82
5 2.03
5 2.03
163 66.26
83 33.74%
25  โรงเรียนบ้านข่า 51
3 5.88
5 9.80
2 3.92
2 3.92
5 9.80
34 66.67
17 33.33%
26  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97
13 13.40
8 8.25
10 10.31
1 1.03
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
27  โรงเรียนบ้านนายูง 152
22 14.47
15 9.87
3 1.97
6 3.95
0 0.00
106 69.74
46 30.26%
28  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 63
5 7.94
2 3.17
7 11.11
5 7.94
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
29  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 131
13 9.92
10 7.63
11 8.40
4 3.05
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
30  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 52
10 19.23
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
31  โรงเรียนบ้านม่วง 61
4 6.56
3 4.92
7 11.48
3 4.92
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
32  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1465
112 7.65
26 1.77
130 8.87
112 7.65
26 1.77
1059 72.29
406 27.71%
33  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 79
9 11.39
5 6.33
7 8.86
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
34  โรงเรียนบ้านติ้ว 82
9 10.98
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
35  โรงเรียนบ้านภูดิน 94
2 2.13
5 5.32
6 6.38
7 7.45
4 4.26
70 74.47
24 25.53%
36  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 177
17 9.60
8 4.52
13 7.34
7 3.95
0 0.00
132 74.58
45 25.42%
37  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 744
49 6.59
22 2.96
108 14.52
4 0.54
1 0.13
560 75.27
184 24.73%
38  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 726
42 5.79
31 4.27
29 3.99
39 5.37
37 5.10
548 75.48
178 24.52%
39  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 102
13 12.75
5 4.90
7 6.86
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
40  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 123
3 2.44
6 4.88
20 16.26
1 0.81
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
41  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 330
21 6.36
10 3.03
46 13.94
2 0.61
0 0.00
251 76.06
79 23.94%
42  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 255
10 3.92
6 2.35
44 17.25
0 0.00
1 0.39
194 76.08
61 23.92%
43  โรงเรียนบ้านนาตูม 76
7 9.21
2 2.63
5 6.58
4 5.26
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
44  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 30
2 6.67
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
45  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 125
7 5.60
9 7.20
12 9.60
1 0.80
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
46  โรงเรียนบ้านวังแข้ 74
4 5.41
4 5.41
7 9.46
1 1.35
1 1.35
57 77.03
17 22.97%
47  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 111
12 10.81
4 3.60
9 8.11
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
48  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 169
11 6.51
5 2.96
15 8.88
5 2.96
2 1.18
131 77.51
38 22.49%
49  โรงเรียนบ้านนาเก็น 126
6 4.76
7 5.56
15 11.90
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
50  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 191
14 7.33
7 3.66
7 3.66
6 3.14
8 4.19
149 78.01
42 21.99%
51  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 717
43 6.00
24 3.35
88 12.27
2 0.28
0 0.00
560 78.10
157 21.90%
52  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 124
12 9.68
0 0.00
14 11.29
1 0.81
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
53  โรงเรียนบ้านเทื่อม 236
20 8.47
6 2.54
12 5.08
7 2.97
5 2.12
186 78.81
50 21.19%
54  โรงเรียนบ้านหยวก 224
11 4.91
7 3.13
23 10.27
6 2.68
0 0.00
177 79.02
47 20.98%
55  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 72
5 6.94
2 2.78
2 2.78
6 8.33
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
56  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 207
5 2.42
15 7.25
23 11.11
0 0.00
0 0.00
164 79.23
43 20.77%
57  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 39
3 7.69
1 2.56
3 7.69
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
58  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 54
1 1.85
0 0.00
7 12.96
3 5.56
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
59  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 99
8 8.08
2 2.02
10 10.10
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
60  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 129
15 11.63
0 0.00
11 8.53
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
61  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 141
8 5.67
7 4.96
12 8.51
0 0.00
1 0.71
113 80.14
28 19.86%
62  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 116
7 6.03
3 2.59
6 5.17
6 5.17
1 0.86
93 80.17
23 19.83%
63  โรงเรียนบ้านวังบง 61
3 4.92
4 6.56
5 8.20
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
64  โรงเรียนบ้านหายโศก 61
4 6.56
0 0.00
6 9.84
0 0.00
2 3.28
49 80.33
12 19.67%
65  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 158
9 5.70
4 2.53
18 11.39
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
66  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 92
5 5.43
2 2.17
6 6.52
5 5.43
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
67  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 188
11 5.85
5 2.66
13 6.91
3 1.60
4 2.13
152 80.85
36 19.15%
68  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 116
6 5.17
5 4.31
6 5.17
2 1.72
3 2.59
94 81.03
22 18.97%
69  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 149
9 6.04
0 0.00
19 12.75
0 0.00
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
70  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 80
3 3.75
3 3.75
6 7.50
2 2.50
1 1.25
65 81.25
15 18.75%
71  โรงเรียนบ้านกาลึม 157
3 1.91
4 2.55
22 14.01
0 0.00
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
72  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 202
11 5.45
7 3.47
18 8.91
0 0.00
1 0.50
165 81.68
37 18.32%
73  โรงเรียนบ้านสามัคคี 253
14 5.53
3 1.19
28 11.07
0 0.00
0 0.00
208 82.21
45 17.79%
74  โรงเรียนบ้านกุดจับ 62
3 4.84
3 4.84
5 8.06
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
75  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 68
7 10.29
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
76  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 63
2 3.17
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
77  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69
4 5.80
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
78  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 52
3 5.77
2 3.85
2 3.85
1 1.92
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
79  โรงเรียนบ้านสวัสดี 180
5 2.78
3 1.67
23 12.78
0 0.00
0 0.00
149 82.78
31 17.22%
80  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
4 8.51
39 82.98
8 17.02%
81  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 528
34 6.44
16 3.03
39 7.39
0 0.00
0 0.00
439 83.14
89 16.86%
82  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 277
12 4.33
8 2.89
19 6.86
7 2.53
0 0.00
231 83.39
46 16.61%
83  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 281
29 10.32
13 4.63
4 1.42
0 0.00
0 0.00
235 83.63
46 16.37%
84  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 106
2 1.89
1 0.94
14 13.21
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
85  โรงเรียนบ้านนาแค 125
12 9.60
4 3.20
4 3.20
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
86  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 183
6 3.28
10 5.46
5 2.73
5 2.73
3 1.64
154 84.15
29 15.85%
87  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 127
5 3.94
4 3.15
5 3.94
6 4.72
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
88  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 91
9 9.89
3 3.30
2 2.20
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
89  โรงเรียนบ้านนาเตย 138
6 4.35
4 2.90
11 7.97
0 0.00
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
90  โรงเรียนบ้านนาล้อม 86
4 4.65
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 256
14 5.47
5 1.95
13 5.08
4 1.56
2 0.78
218 85.16
38 14.84%
92  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 251
12 4.78
7 2.79
15 5.98
3 1.20
0 0.00
214 85.26
37 14.74%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 150
4 2.67
4 2.67
5 3.33
4 2.67
5 3.33
128 85.33
22 14.67%
94  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
95  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
96  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 102
5 4.90
4 3.92
5 4.90
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
97  โรงเรียนบ้านนางาม 104
4 3.85
4 3.85
5 4.81
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
98  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
99  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 129
3 2.33
0 0.00
12 9.30
2 1.55
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
100  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
8 8.70
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
101  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 92
4 4.35
0 0.00
6 6.52
2 2.17
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
102  โรงเรียนบ้านโนนแดง 54
3 5.56
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
103  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 70
4 5.71
2 2.86
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
104  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 98
7 7.14
0 0.00
4 4.08
0 0.00
1 1.02
86 87.76
12 12.24%
105  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 127
4 3.15
5 3.94
5 3.94
1 0.79
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
106  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
107  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 199
5 2.51
5 2.51
6 3.02
3 1.51
4 2.01
176 88.44
23 11.56%
108  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 149
5 3.36
5 3.36
5 3.36
2 1.34
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
109  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 128
0 0.00
6 4.69
8 6.25
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
110  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 165
3 1.82
5 3.03
10 6.06
0 0.00
0 0.00
147 89.09
18 10.91%
111  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
3 4.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
112  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 141
3 2.13
2 1.42
10 7.09
0 0.00
0 0.00
126 89.36
15 10.64%
113  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 179
7 3.91
2 1.12
10 5.59
0 0.00
0 0.00
160 89.39
19 10.61%
114  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 134
2 1.49
0 0.00
10 7.46
2 1.49
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
115  โรงเรียนบ้านนางัว 297
9 3.03
7 2.36
7 2.36
7 2.36
0 0.00
267 89.90
30 10.10%
116  โรงเรียนบ้านนาหลวง 90
3 3.33
2 2.22
3 3.33
0 0.00
1 1.11
81 90.00
9 10.00%
117  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 55
3 5.45
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
118  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
119  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
120  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 172
3 1.74
1 0.58
10 5.81
0 0.00
0 0.00
158 91.86
14 8.14%
121  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
122  โรงเรียนบ้านดงหวาย 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
123  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
124  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 7.41
75 92.59
6 7.41%
125  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 110
1 0.91
0 0.00
6 5.45
1 0.91
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
126  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 111
1 0.90
0 0.00
4 3.60
3 2.70
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
127  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 130
4 3.08
1 0.77
4 3.08
0 0.00
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 149
2 1.34
2 1.34
6 4.03
0 0.00
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
129  โรงเรียนบ้านนาคำ 50
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
130  โรงเรียนบ้านใหม่ 136
2 1.47
0 0.00
3 2.21
3 2.21
0 0.00
128 94.12
8 5.88%
131  โรงเรียนบ้านถิ่น 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
132  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 150
2 1.33
0 0.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
143 95.33
7 4.67%
133  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 88
1 1.14
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
134  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
135  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 126
3 2.38
2 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
136  โรงเรียนบ้านหัวขัว 108
1 0.93
1 0.93
1 0.93
1 0.93
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
137  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
138  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.28
118 96.72
4 3.28%
139  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 116
0 0.00
1 0.86
2 1.72
0 0.00
0 0.00
113 97.41
3 2.59%
140  โรงเรียนบ้านดงบัง 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
141  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 66
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 98.48
1 1.52%
142  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,051 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,312 6.54
เตี้ย  640 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,693 8.44
ผอมและเตี้ย  480 2.39
อ้วนและเตี้ย  236 1.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,690 78.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,361 คน


21.75%


Powered By www.thaieducation.net