ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 200 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.52
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 72
31 43.06
0 0.00
16 22.22
0 0.00
21 29.17
4 5.56
68 94.44%
2  โรงเรียนบ้านนาอุดม 104
11 10.58
11 10.58
23 22.12
16 15.38
5 4.81
38 36.54
66 63.46%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 152
12 7.89
10 6.58
5 3.29
28 18.42
26 17.11
71 46.71
81 53.29%
4  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 478
11 2.30
25 5.23
42 8.79
52 10.88
122 25.52
226 47.28
252 52.72%
5  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 129
22 17.05
22 17.05
14 10.85
4 3.10
1 0.78
66 51.16
63 48.84%
6  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 188
15 7.98
4 2.13
32 17.02
4 2.13
34 18.09
99 52.66
89 47.34%
7  โรงเรียนบ้านกล้วย 81
21 25.93
9 11.11
6 7.41
0 0.00
0 0.00
45 55.56
36 44.44%
8  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 42
10 23.81
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
9  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 99
15 15.15
7 7.07
12 12.12
4 4.04
4 4.04
57 57.58
42 42.42%
10  โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 368
34 9.24
23 6.25
76 20.65
17 4.62
6 1.63
212 57.61
156 42.39%
11  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 178
27 15.17
17 9.55
9 5.06
11 6.18
9 5.06
105 58.99
73 41.01%
12  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 44
4 9.09
7 15.91
0 0.00
7 15.91
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
13  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 162
15 9.26
11 6.79
16 9.88
12 7.41
12 7.41
96 59.26
66 40.74%
14  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1318
120 9.10
99 7.51
260 19.73
47 3.57
2 0.15
790 59.94
528 40.06%
15  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 149
12 8.05
4 2.68
26 17.45
3 2.01
10 6.71
94 63.09
55 36.91%
16  โรงเรียนบ้านตูม 266
25 9.40
12 4.51
38 14.29
8 3.01
15 5.64
168 63.16
98 36.84%
17  โรงเรียนชุมชนสะงวย 144
12 8.33
13 9.03
5 3.47
13 9.03
10 6.94
91 63.19
53 36.81%
18  โรงเรียนบ้านโพนสูง 96
13 13.54
4 4.17
18 18.75
0 0.00
0 0.00
61 63.54
35 36.46%
19  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 109
25 22.94
6 5.50
7 6.42
1 0.92
0 0.00
70 64.22
39 35.78%
20  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 160
44 27.50
0 0.00
13 8.13
0 0.00
0 0.00
103 64.38
57 35.63%
21  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 62
15 24.19
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
22  โรงเรียนบ้านหนองผือ 68
7 10.29
4 5.88
6 8.82
2 2.94
5 7.35
44 64.71
24 35.29%
23  โรงเรียนบ้านดงหวาย 155
10 6.45
12 7.74
25 16.13
1 0.65
6 3.87
101 65.16
54 34.84%
24  โรงเรียนบ้านนาไหม 217
25 11.52
12 5.53
29 13.36
9 4.15
0 0.00
142 65.44
75 34.56%
25  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 127
12 9.45
8 6.30
17 13.39
3 2.36
2 1.57
85 66.93
42 33.07%
26  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 83
12 14.46
7 8.43
8 9.64
0 0.00
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
27  โรงเรียนบ้านทรายมูล 134
18 13.43
3 2.24
22 16.42
0 0.00
0 0.00
91 67.91
43 32.09%
28  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 53
5 9.43
2 3.77
4 7.55
2 3.77
4 7.55
36 67.92
17 32.08%
29  โรงเรียนบ้านวังชมภู 122
10 8.20
6 4.92
15 12.30
6 4.92
2 1.64
83 68.03
39 31.97%
30  โรงเรียนบ้านโสกหมู 91
7 7.69
18 19.78
4 4.40
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
31  โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 44
4 9.09
1 2.27
4 9.09
3 6.82
2 4.55
30 68.18
14 31.82%
32  โรงเรียนบ้านหนองอิอู 41
4 9.76
4 9.76
5 12.20
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
33  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 110
4 3.64
8 7.27
20 18.18
1 0.91
1 0.91
76 69.09
34 30.91%
34  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 130
11 8.46
7 5.38
7 5.38
7 5.38
8 6.15
90 69.23
40 30.77%
35  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 129
17 13.18
6 4.65
13 10.08
3 2.33
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
36  โรงเรียนบ้านโพนงาม 146
15 10.27
14 9.59
6 4.11
9 6.16
0 0.00
102 69.86
44 30.14%
37  โรงเรียนบ้านนาจาน 353
33 9.35
11 3.12
58 16.43
2 0.57
0 0.00
249 70.54
104 29.46%
38  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 141
13 9.22
0 0.00
28 19.86
0 0.00
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
39  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 222
19 8.56
5 2.25
28 12.61
5 2.25
7 3.15
158 71.17
64 28.83%
40  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 369
21 5.69
16 4.34
40 10.84
12 3.25
17 4.61
263 71.27
106 28.73%
41  โรงเรียนบ้านนามั่ง 56
9 16.07
2 3.57
2 3.57
3 5.36
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
42  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 53
4 7.55
0 0.00
8 15.09
2 3.77
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
43  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 160
13 8.13
11 6.88
16 10.00
5 3.13
0 0.00
115 71.88
45 28.13%
44  โรงเรียนบ้านยา 96
4 4.17
0 0.00
22 22.92
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
45  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 26
3 11.54
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
46  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 905
77 8.51
28 3.09
110 12.15
28 3.09
0 0.00
662 73.15
243 26.85%
47  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 75
11 14.67
0 0.00
6 8.00
3 4.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
48  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 64
5 7.81
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
49  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 84
0 0.00
1 1.19
17 20.24
4 4.76
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
50  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 168
22 13.10
9 5.36
10 5.95
1 0.60
2 1.19
124 73.81
44 26.19%
51  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 864
65 7.52
36 4.17
104 12.04
20 2.31
0 0.00
639 73.96
225 26.04%
52  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 89
6 6.74
9 10.11
8 8.99
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
53  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 168
11 6.55
10 5.95
16 9.52
6 3.57
0 0.00
125 74.40
43 25.60%
54  โรงเรียนธาตุดอนตูม 130
8 6.15
5 3.85
16 12.31
4 3.08
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
55  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 67
11 16.42
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
56  โรงเรียนบ้านโนนหอม 201
13 6.47
10 4.98
4 1.99
8 3.98
16 7.96
150 74.63
51 25.37%
57  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 289
16 5.54
11 3.81
21 7.27
21 7.27
4 1.38
216 74.74
73 25.26%
58  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 85
14 16.47
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
59  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 57
6 10.53
0 0.00
6 10.53
2 3.51
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
60  โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 100
7 7.00
0 0.00
11 11.00
6 6.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
61  โรงเรียนบ้านทุ่ง 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
19 76.00
6 24.00%
62  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 998
57 5.71
49 4.91
71 7.11
29 2.91
28 2.81
764 76.55
234 23.45%
63  โรงเรียนบ้านขาวัว 60
4 6.67
3 5.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
64  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 60
5 8.33
2 3.33
5 8.33
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
65  โรงเรียนบ้านวังฮาง 113
6 5.31
6 5.31
11 9.73
3 2.65
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
66  โรงเรียนบ้านหนองลาด 183
17 9.29
6 3.28
19 10.38
0 0.00
0 0.00
141 77.05
42 22.95%
67  โรงเรียนบ้านหันน้อย 92
3 3.26
2 2.17
15 16.30
1 1.09
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
68  โรงเรียนบ้านนาเยีย 66
5 7.58
0 0.00
9 13.64
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
69  โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 80
6 7.50
2 2.50
8 10.00
2 2.50
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
70  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 100
12 12.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 202
21 10.40
1 0.50
14 6.93
5 2.48
3 1.49
158 78.22
44 21.78%
72  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 51
1 1.96
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
73  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 28
1 3.57
2 7.14
1 3.57
1 3.57
1 3.57
22 78.57
6 21.43%
74  โรงเรียนบ้านไทย 52
4 7.69
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
75  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 123
10 8.13
7 5.69
7 5.69
2 1.63
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
76  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 159
15 9.43
9 5.66
9 5.66
0 0.00
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
77  โรงเรียนบ้านนาทม 141
5 3.55
3 2.13
7 4.96
4 2.84
10 7.09
112 79.43
29 20.57%
78  โรงเรียนบ้านดงคำ 156
14 8.97
2 1.28
15 9.62
1 0.64
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
79  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 85
5 5.88
0 0.00
10 11.76
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
80  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 97
6 6.19
0 0.00
13 13.40
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
81  โรงเรียนบ้านคำยาง 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
82  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 93
4 4.30
5 5.38
3 3.23
3 3.23
3 3.23
75 80.65
18 19.35%
83  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 187
12 6.42
6 3.21
18 9.63
0 0.00
0 0.00
151 80.75
36 19.25%
84  โรงเรียนบ้านพังงู 78
8 10.26
0 0.00
5 6.41
1 1.28
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
85  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 42
4 9.52
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
86  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 95
5 5.26
2 2.11
10 10.53
1 1.05
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
87  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
88  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 53
4 7.55
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
89  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 234
22 9.40
10 4.27
7 2.99
5 2.14
0 0.00
190 81.20
44 18.80%
90  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 64
2 3.13
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
91  โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 187
7 3.74
12 6.42
16 8.56
0 0.00
0 0.00
152 81.28
35 18.72%
92  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 60
2 3.33
2 3.33
5 8.33
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
93  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 90
3 3.33
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
94  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 147
8 5.44
3 2.04
15 10.20
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
95  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 131
6 4.58
1 0.76
15 11.45
1 0.76
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
96  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 177
3 1.69
10 5.65
18 10.17
0 0.00
0 0.00
146 82.49
31 17.51%
97  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 52
4 7.69
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 81
8 9.88
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
99  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
1 2.44
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
100  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน) 147
11 7.48
5 3.40
2 1.36
6 4.08
1 0.68
122 82.99
25 17.01%
101  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 53
1 1.89
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
102  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 129
8 6.20
3 2.33
4 3.10
3 2.33
3 2.33
108 83.72
21 16.28%
103  โรงเรียนบ้านนาโฮง 117
8 6.84
3 2.56
8 6.84
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
104  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 105
5 4.76
2 1.90
9 8.57
1 0.95
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
105  โรงเรียนร่มเกล้า 2 708
35 4.94
23 3.25
37 5.23
13 1.84
5 0.71
595 84.04
113 15.96%
106  โรงเรียนบ้านชัย 69
4 5.80
1 1.45
3 4.35
3 4.35
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
107  โรงเรียนบ้านปอพาน 102
5 4.90
4 3.92
6 5.88
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
108  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 83
2 2.41
1 1.20
7 8.43
3 3.61
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
109  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 174
5 2.87
6 3.45
8 4.60
4 2.30
4 2.30
147 84.48
27 15.52%
110  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 39
3 7.69
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
111  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 79
5 6.33
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
112  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 273
9 3.30
8 2.93
10 3.66
14 5.13
0 0.00
232 84.98
41 15.02%
113  โรงเรียนบ้านดงยาง 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
114  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 80
3 3.75
0 0.00
8 10.00
0 0.00
1 1.25
68 85.00
12 15.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัว 54
1 1.85
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
116  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 163
5 3.07
7 4.29
5 3.07
4 2.45
3 1.84
139 85.28
24 14.72%
117  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 75
7 9.33
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
118  โรงเรียนบ้านปูลู 96
4 4.17
2 2.08
5 5.21
3 3.13
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
119  โรงเรียนบ้านดงดารา 76
2 2.63
2 2.63
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
120  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 205
7 3.41
5 2.44
6 2.93
6 2.93
5 2.44
176 85.85
29 14.15%
121  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 184
14 7.61
0 0.00
12 6.52
0 0.00
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
122  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 194
7 3.61
11 5.67
5 2.58
3 1.55
1 0.52
167 86.08
27 13.92%
123  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 108
7 6.48
4 3.70
4 3.70
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
124  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 224
15 6.70
0 0.00
16 7.14
0 0.00
0 0.00
193 86.16
31 13.84%
125  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 66
4 6.06
1 1.52
3 4.55
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
126  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 60
1 1.67
1 1.67
2 3.33
4 6.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
127  โรงเรียนบ้านช้าง 144
14 9.72
0 0.00
5 3.47
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
128  โรงเรียนสยามกลการ 3 110
5 4.55
2 1.82
4 3.64
2 1.82
1 0.91
96 87.27
14 12.73%
129  โรงเรียนบ้านสะแบง 219
6 2.74
0 0.00
12 5.48
6 2.74
3 1.37
192 87.67
27 12.33%
130  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 49
5 10.20
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
131  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 232
14 6.03
0 0.00
12 5.17
2 0.86
0 0.00
204 87.93
28 12.07%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 75
3 4.00
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
133  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 93
3 3.23
3 3.23
5 5.38
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
134  โรงเรียนบ้านสะคาม 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
1 5.88
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
135  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 85
3 3.53
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
136  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
137  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 87
3 3.45
1 1.15
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
138  โรงเรียนบ้านศาลา 123
6 4.88
3 2.44
3 2.44
2 1.63
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
139  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 116
2 1.72
3 2.59
8 6.90
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
140  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 117
4 3.42
3 2.56
6 5.13
0 0.00
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
141  โรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง) 111
4 3.60
2 1.80
0 0.00
4 3.60
2 1.80
99 89.19
12 10.81%
142  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 75
2 2.67
0 0.00
2 2.67
2 2.67
2 2.67
67 89.33
8 10.67%
143  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 87
4 4.60
3 3.45
2 2.30
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
144  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
145  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 71
2 2.82
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
146  โรงเรียนบ้านบ่อคํา 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.84
1 1.96
46 90.20
5 9.80%
147  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
148  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 241
5 2.07
1 0.41
14 5.81
2 0.83
1 0.41
218 90.46
23 9.54%
149  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
150  โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 64
2 3.13
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
151  โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 65
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
152  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 154
2 1.30
8 5.19
3 1.95
1 0.65
0 0.00
140 90.91
14 9.09%
153  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 121
0 0.00
0 0.00
11 9.09
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
154  โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 67
3 4.48
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
155  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 80
0 0.00
1 1.25
5 6.25
0 0.00
1 1.25
73 91.25
7 8.75%
156  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 195
3 1.54
2 1.03
3 1.54
4 2.05
5 2.56
178 91.28
17 8.72%
157  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
158  โรงเรียนบ้านคำม่วง 59
1 1.69
1 1.69
2 3.39
0 0.00
1 1.69
54 91.53
5 8.47%
159  โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ 83
2 2.41
2 2.41
1 1.20
2 2.41
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
160  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
2 3.33
55 91.67
5 8.33%
161  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 84
0 0.00
1 1.19
6 7.14
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
162  โรงเรียนบ้านนาฮัง 74
4 5.41
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
163  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 335
9 2.69
1 0.30
11 3.28
5 1.49
1 0.30
308 91.94
27 8.06%
164  โรงเรียนบ้านเมืองไพร 62
0 0.00
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
165  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 127
2 1.57
1 0.79
3 2.36
2 1.57
2 1.57
117 92.13
10 7.87%
166  โรงเรียนบ้านหนองแซง 115
1 0.87
2 1.74
3 2.61
3 2.61
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
167  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 179
7 3.91
4 2.23
3 1.68
0 0.00
0 0.00
165 92.18
14 7.82%
168  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 66
1 1.52
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
169  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 108
1 0.93
2 1.85
1 0.93
3 2.78
1 0.93
100 92.59
8 7.41%
170  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 124
0 0.00
5 4.03
2 1.61
2 1.61
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
171  โรงเรียนบ้านนาคำวัง 97
5 5.15
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
172  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 209
6 2.87
4 1.91
3 1.44
1 0.48
1 0.48
194 92.82
15 7.18%
173  โรงเรียนบ้านวังแข้ 44
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
174  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 105
3 2.86
2 1.90
0 0.00
0 0.00
2 1.90
98 93.33
7 6.67%
175  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 122
4 3.28
0 0.00
0 0.00
4 3.28
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
176  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 122
3 2.46
1 0.82
4 3.28
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
177  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
178  โรงเรียนบ้านจันทน์ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
179  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
180  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
181  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 122
2 1.64
0 0.00
2 1.64
0 0.00
3 2.46
115 94.26
7 5.74%
182  โรงเรียนบ้านนายม 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 154
4 2.60
1 0.65
3 1.95
0 0.00
0 0.00
146 94.81
8 5.19%
184  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 146
1 0.68
0 0.00
6 4.11
0 0.00
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
185  โรงเรียนบ้านสมวิไล 86
1 1.16
0 0.00
1 1.16
1 1.16
1 1.16
82 95.35
4 4.65%
186  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
187  โรงเรียนบ้านคำบอน 67
2 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.49
64 95.52
3 4.48%
188  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 180
2 1.11
1 0.56
5 2.78
0 0.00
0 0.00
172 95.56
8 4.44%
189  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
190  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
191  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 165
0 0.00
0 0.00
3 1.82
2 1.21
1 0.61
159 96.36
6 3.64%
192  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
193  โรงเรียนบ้านฝาง 148
0 0.00
0 0.00
3 2.03
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
194  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 153
0 0.00
0 0.00
3 1.96
0 0.00
0 0.00
150 98.04
3 1.96%
195  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 207
0 0.00
0 0.00
1 0.48
0 0.00
3 1.45
203 98.07
4 1.93%
196  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 462
2 0.43
3 0.65
3 0.65
0 0.00
0 0.00
454 98.27
8 1.73%
197  โรงเรียนบ้านปากดง 177
2 1.13
0 0.00
1 0.56
0 0.00
0 0.00
174 98.31
3 1.69%
198  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 64
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
199  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,430 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,713 6.24
เตี้ย  897 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,209 8.05
ผอมและเตี้ย  602 2.19
อ้วนและเตี้ย  461 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,548 78.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,882 คน


21.44%


Powered By www.thaieducation.net