ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.24
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกงพาน 41
3 7.32
0 0.00
8 19.51
21 51.22
9 21.95
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 44
4 9.09
4 9.09
33 75.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
44 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคำบอน 85
55 64.71
30 35.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 3
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
1 33.33
0 0.00
3 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 46
15 32.61
12 26.09
4 8.70
12 26.09
3 6.52
0 0.00
46 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกศรี 33
7 21.21
7 21.21
6 18.18
7 21.21
6 18.18
0 0.00
33 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองบัว 55
17 30.91
8 14.55
2 3.64
6 10.91
5 9.09
17 30.91
38 69.09%
8  โรงเรียนบ้านบะยาว 67
9 13.43
13 19.40
6 8.96
9 13.43
6 8.96
24 35.82
43 64.18%
9  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 90
20 22.22
11 12.22
3 3.33
8 8.89
15 16.67
33 36.67
57 63.33%
10  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 56
3 5.36
1 1.79
13 23.21
10 17.86
5 8.93
24 42.86
32 57.14%
11  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 147
29 19.73
29 19.73
19 12.93
4 2.72
0 0.00
66 44.90
81 55.10%
12  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 41
8 19.51
6 14.63
7 17.07
0 0.00
0 0.00
20 48.78
21 51.22%
13  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 61
13 21.31
9 14.75
9 14.75
0 0.00
0 0.00
30 49.18
31 50.82%
14  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 129
12 9.30
12 9.30
13 10.08
17 13.18
6 4.65
69 53.49
60 46.51%
15  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 79
18 22.78
4 5.06
14 17.72
0 0.00
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
16  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 80
9 11.25
5 6.25
3 3.75
12 15.00
7 8.75
44 55.00
36 45.00%
17  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 49
5 10.20
4 8.16
9 18.37
3 6.12
1 2.04
27 55.10
22 44.90%
18  โรงเรียนบ้านพันดอน 88
9 10.23
7 7.95
13 14.77
3 3.41
7 7.95
49 55.68
39 44.32%
19  โรงเรียนบ้านผือ 85
15 17.65
4 4.71
6 7.06
6 7.06
6 7.06
48 56.47
37 43.53%
20  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 194
44 22.68
9 4.64
27 13.92
0 0.00
2 1.03
112 57.73
82 42.27%
21  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 122
14 11.48
8 6.56
15 12.30
4 3.28
10 8.20
71 58.20
51 41.80%
22  โรงเรียนบ้านวาปี 91
2 2.20
5 5.49
28 30.77
0 0.00
2 2.20
54 59.34
37 40.66%
23  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 175
9 5.14
5 2.86
24 13.71
14 8.00
18 10.29
105 60.00
70 40.00%
24  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 143
17 11.89
7 4.90
29 20.28
4 2.80
0 0.00
86 60.14
57 39.86%
25  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 581
53 9.12
8 1.38
72 12.39
61 10.50
37 6.37
350 60.24
231 39.76%
26  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 60
8 13.33
4 6.67
4 6.67
7 11.67
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
27  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 113
15 13.27
7 6.19
17 15.04
4 3.54
0 0.00
70 61.95
43 38.05%
28  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 8
2 25.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
29  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 200
31 15.50
15 7.50
24 12.00
5 2.50
0 0.00
125 62.50
75 37.50%
30  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 147
17 11.56
20 13.61
9 6.12
6 4.08
1 0.68
94 63.95
53 36.05%
31  โรงเรียนบ้านหนองแวง 28
1 3.57
2 7.14
5 17.86
0 0.00
2 7.14
18 64.29
10 35.71%
32  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 75
0 0.00
2 2.67
22 29.33
1 1.33
1 1.33
49 65.33
26 34.67%
33  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 50
4 8.00
1 2.00
10 20.00
2 4.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
34  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 196
5 2.55
6 3.06
34 17.35
5 2.55
15 7.65
131 66.84
65 33.16%
35  โรงเรียนชุมชนจำปี 142
30 21.13
5 3.52
11 7.75
0 0.00
0 0.00
96 67.61
46 32.39%
36  โรงเรียนบ้านปะโค 209
23 11.00
0 0.00
44 21.05
0 0.00
0 0.00
142 67.94
67 32.06%
37  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 122
10 8.20
10 8.20
8 6.56
10 8.20
1 0.82
83 68.03
39 31.97%
38  โรงเรียนบ้านท่ายม 72
5 6.94
5 6.94
13 18.06
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
39  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 66
5 7.58
7 10.61
4 6.06
2 3.03
3 4.55
45 68.18
21 31.82%
40  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 243
22 9.05
12 4.94
31 12.76
4 1.65
7 2.88
167 68.72
76 31.28%
41  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 112
22 19.64
0 0.00
11 9.82
2 1.79
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
42  โรงเรียนบ้านกุดยาง 154
30 19.48
7 4.55
7 4.55
4 2.60
0 0.00
106 68.83
48 31.17%
43  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 167
16 9.58
11 6.59
20 11.98
5 2.99
0 0.00
115 68.86
52 31.14%
44  โรงเรียนบ้านนาแบก 101
7 6.93
6 5.94
8 7.92
5 4.95
5 4.95
70 69.31
31 30.69%
45  โรงเรียนบ้านกอก 134
10 7.46
16 11.94
14 10.45
1 0.75
0 0.00
93 69.40
41 30.60%
46  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 134
19 14.18
5 3.73
15 11.19
1 0.75
1 0.75
93 69.40
41 30.60%
47  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 128
3 2.34
10 7.81
9 7.03
6 4.69
10 7.81
90 70.31
38 29.69%
48  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 193
33 17.10
8 4.15
11 5.70
4 2.07
0 0.00
137 70.98
56 29.02%
49  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 76
6 7.89
1 1.32
14 18.42
1 1.32
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 21
1 4.76
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
51  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 53
1 1.89
4 7.55
7 13.21
1 1.89
2 3.77
38 71.70
15 28.30%
52  โรงเรียนบ้านสี่แจ 136
7 5.15
4 2.94
26 19.12
1 0.74
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
53  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 72
7 9.72
1 1.39
6 8.33
6 8.33
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
54  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 160
13 8.13
3 1.88
26 16.25
2 1.25
0 0.00
116 72.50
44 27.50%
55  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 104
6 5.77
7 6.73
14 13.46
1 0.96
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
56  โรงเรียนบ้านนกขะบา 41
3 7.32
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
57  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 85
3 3.53
4 4.71
11 12.94
3 3.53
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
58  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 130
14 10.77
3 2.31
12 9.23
3 2.31
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
59  โรงเรียนบ้านคำม่วง 61
3 4.92
6 9.84
3 4.92
3 4.92
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
60  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 167
7 4.19
10 5.99
22 13.17
1 0.60
1 0.60
126 75.45
41 24.55%
61  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 49
4 8.16
2 4.08
6 12.24
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
62  โรงเรียนบ้านเซียบ 123
9 7.32
1 0.81
20 16.26
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
63  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 42
3 7.14
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
64  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 34
2 5.88
2 5.88
3 8.82
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
65  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 568
56 9.86
0 0.00
41 7.22
0 0.00
34 5.99
437 76.94
131 23.06%
66  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 798
57 7.14
30 3.76
87 10.90
1 0.13
6 0.75
617 77.32
181 22.68%
67  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 165
10 6.06
4 2.42
15 9.09
7 4.24
1 0.61
128 77.58
37 22.42%
68  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 58
9 15.52
0 0.00
0 0.00
2 3.45
2 3.45
45 77.59
13 22.41%
69  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 86
3 3.49
0 0.00
14 16.28
0 0.00
2 2.33
67 77.91
19 22.09%
70  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 41
3 7.32
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
71  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 23
3 13.04
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
72  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 199
7 3.52
5 2.51
30 15.08
0 0.00
0 0.00
157 78.89
42 21.11%
73  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 125
10 8.00
5 4.00
10 8.00
1 0.80
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
74  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 77
3 3.90
2 2.60
11 14.29
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
75  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 111
9 8.11
0 0.00
11 9.91
3 2.70
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
76  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 40
3 7.50
4 10.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
77  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
4 6.15
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
78  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 106
4 3.77
4 3.77
9 8.49
0 0.00
4 3.77
85 80.19
21 19.81%
79  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 66
2 3.03
2 3.03
8 12.12
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
80  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 148
5 3.38
2 1.35
22 14.86
0 0.00
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
81  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 72
2 2.78
7 9.72
5 6.94
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
82  โรงเรียนบ้านสมดี 26
3 11.54
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
83  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 73
4 5.48
3 4.11
0 0.00
7 9.59
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
84  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 43
3 6.98
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
85  โรงเรียนบ้านหนองกุง 108
5 4.63
4 3.70
11 10.19
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
86  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 157
3 1.91
7 4.46
18 11.46
1 0.64
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
87  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 130
5 3.85
0 0.00
17 13.08
0 0.00
2 1.54
106 81.54
24 18.46%
88  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 126
6 4.76
3 2.38
14 11.11
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
89  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
90  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 94
7 7.45
2 2.13
7 7.45
1 1.06
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
91  โรงเรียนบ้านคำน้อย 117
8 6.84
3 2.56
8 6.84
2 1.71
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
92  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 101
3 2.97
3 2.97
10 9.90
2 1.98
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
93  โรงเรียนบ้านโนนสูง 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
94  โรงเรียนบ้านทับไฮ 90
13 14.44
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
95  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
96  โรงเรียนบ้านกุดจิก 57
1 1.75
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
97  โรงเรียนดงง่ามนางาม 105
12 11.43
3 2.86
0 0.00
0 0.00
3 2.86
87 82.86
18 17.14%
98  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 117
6 5.13
2 1.71
11 9.40
1 0.85
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
99  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 71
5 7.04
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
100  โรงเรียนบ้านทมนางาม 166
15 9.04
3 1.81
10 6.02
0 0.00
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
101  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 138
6 4.35
1 0.72
14 10.14
2 1.45
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
102  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 103
11 10.68
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
103  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 292
12 4.11
13 4.45
14 4.79
3 1.03
6 2.05
244 83.56
48 16.44%
104  โรงเรียนบ้านโปร่ง 104
11 10.58
2 1.92
2 1.92
0 0.00
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
105  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 277
7 2.53
9 3.25
29 10.47
0 0.00
0 0.00
232 83.75
45 16.25%
106  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 93
0 0.00
5 5.38
10 10.75
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
107  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 178
6 3.37
3 1.69
17 9.55
2 1.12
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
108  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 83
3 3.61
2 2.41
8 9.64
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
109  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91
3 3.30
7 7.69
4 4.40
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
110  โรงเรียนบ้านเดียม 74
2 2.70
2 2.70
7 9.46
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
111  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 221
9 4.07
7 3.17
14 6.33
2 0.90
0 0.00
189 85.52
32 14.48%
112  โรงเรียนบ้านโพนทอง 125
6 4.80
5 4.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
113  โรงเรียนบ้านนาฝาย 168
14 8.33
1 0.60
9 5.36
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
114  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 42
0 0.00
2 4.76
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
115  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 71
3 4.23
3 4.23
2 2.82
2 2.82
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
116  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 79
7 8.86
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 95
7 7.37
3 3.16
3 3.16
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
118  โรงเรียนบ้านหนองโก 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
1 1.69
51 86.44
8 13.56%
119  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 75
3 4.00
4 5.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
120  โรงเรียนบ้านสามขา 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
121  โรงเรียนบ้านดงน้อย 143
5 3.50
5 3.50
0 0.00
5 3.50
3 2.10
125 87.41
18 12.59%
122  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 84
2 2.38
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
123  โรงเรียนบ้านนายูง 85
2 2.35
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
124  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
125  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 112
4 3.57
2 1.79
7 6.25
0 0.00
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
126  โรงเรียนบ้านตูม 132
0 0.00
0 0.00
13 9.85
2 1.52
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
127  โรงเรียนบ้านท่าลาด 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
128  โรงเรียนบ้านคำยาง 228
6 2.63
7 3.07
10 4.39
1 0.44
1 0.44
203 89.04
25 10.96%
129  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
130  โรงเรียนบ้านดูนเลา 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
131  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
132  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 84
5 5.95
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
133  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 152
1 0.66
2 1.32
10 6.58
1 0.66
2 1.32
136 89.47
16 10.53%
134  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
135  โรงเรียนบ้านโนนสา 120
3 2.50
2 1.67
0 0.00
4 3.33
3 2.50
108 90.00
12 10.00%
136  โรงเรียนบ้านวังทอง 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
137  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 133
2 1.50
0 0.00
7 5.26
4 3.01
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
138  โรงเรียนบ้านท่าสัง 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
139  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 65
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
140  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
2 4.55
40 90.91
4 9.09%
141  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 33
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
142  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 144
7 4.86
4 2.78
2 1.39
0 0.00
0 0.00
131 90.97
13 9.03%
143  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 154
4 2.60
2 1.30
7 4.55
0 0.00
0 0.00
141 91.56
13 8.44%
144  โรงเรียนบ้านผาทอง 86
2 2.33
1 1.16
3 3.49
0 0.00
1 1.16
79 91.86
7 8.14%
145  โรงเรียนบ้านคำจวง 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
146  โรงเรียนบ้านดงเรือง 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
147  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 209
10 4.78
2 0.96
3 1.44
1 0.48
0 0.00
193 92.34
16 7.66%
148  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
149  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 139
5 3.60
1 0.72
3 2.16
0 0.00
1 0.72
129 92.81
10 7.19%
150  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
151  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 99
5 5.05
1 1.01
0 0.00
1 1.01
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
152  โรงเรียนบ้านดงกลาง 177
1 0.56
0 0.00
11 6.21
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
153  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 91
3 3.30
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
154  โรงเรียนบ้านนาม่วง 78
0 0.00
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
155  โรงเรียนบ้านม่วงดง 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
156  โรงเรียนบ้านหนองแดง 89
2 2.25
0 0.00
0 0.00
3 3.37
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
157  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
158  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
159  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 126
1 0.79
1 0.79
4 3.17
1 0.79
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
160  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 145
1 0.69
0 0.00
3 2.07
1 0.69
3 2.07
137 94.48
8 5.52%
161  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 255
2 0.78
3 1.18
3 1.18
3 1.18
3 1.18
241 94.51
14 5.49%
162  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 148
2 1.35
1 0.68
4 2.70
0 0.00
1 0.68
140 94.59
8 5.41%
163  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 155
0 0.00
0 0.00
2 1.29
6 3.87
0 0.00
147 94.84
8 5.16%
164  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 890
7 0.79
26 2.92
8 0.90
4 0.45
0 0.00
845 94.94
45 5.06%
165  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
1 1.19
80 95.24
4 4.76%
166  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65
1 1.54
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
167  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
24 96.00
1 4.00%
168  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
169  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 156
0 0.00
4 2.56
2 1.28
0 0.00
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
170  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
171  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 216
3 1.39
0 0.00
2 0.93
0 0.00
2 0.93
209 96.76
7 3.24%
172  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 168
3 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
165 98.21
3 1.79%
173  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองแสง 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,680 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,315 6.68
เตี้ย  667 3.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,637 8.32
ผอมและเตี้ย  394 2.00
อ้วนและเตี้ย  282 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,385 78.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,295 คน


21.82%


Powered By www.thaieducation.net