ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 219 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 219 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 3
3 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 64
9 14.06
10 15.63
28 43.75
10 15.63
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
3  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 68
14 20.59
12 17.65
12 17.65
18 26.47
12 17.65
0 0.00
68 100.00%
4  โรงเรียนบ้านยวด 110
22 20.00
21 19.09
17 15.45
23 20.91
27 24.55
0 0.00
110 100.00%
5  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 52
7 13.46
5 9.62
25 48.08
12 23.08
3 5.77
0 0.00
52 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 110
17 15.45
33 30.00
24 21.82
18 16.36
18 16.36
0 0.00
110 100.00%
7  โรงเรียนบ้านอูบมุง 130
40 30.77
39 30.00
43 33.08
8 6.15
0 0.00
0 0.00
130 100.00%
8  โรงเรียนบ้านแมด 6
0 0.00
1 16.67
4 66.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
9  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 82
19 23.17
12 14.63
21 25.61
16 19.51
10 12.20
4 4.88
78 95.12%
10  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 154
17 11.04
10 6.49
25 16.23
27 17.53
35 22.73
40 25.97
114 74.03%
11  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 144
25 17.36
23 15.97
40 27.78
15 10.42
0 0.00
41 28.47
103 71.53%
12  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1130
102 9.03
96 8.50
222 19.65
58 5.13
300 26.55
352 31.15
778 68.85%
13  โรงเรียนบ้านเลา 52
9 17.31
3 5.77
10 19.23
9 17.31
2 3.85
19 36.54
33 63.46%
14  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 196
23 11.73
23 11.73
31 15.82
12 6.12
31 15.82
76 38.78
120 61.22%
15  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 130
15 11.54
7 5.38
5 3.85
27 20.77
17 13.08
59 45.38
71 54.62%
16  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 51
12 23.53
7 13.73
2 3.92
6 11.76
0 0.00
24 47.06
27 52.94%
17  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 161
25 15.53
16 9.94
23 14.29
12 7.45
9 5.59
76 47.20
85 52.80%
18  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2208
144 6.52
122 5.53
546 24.73
54 2.45
263 11.91
1079 48.87
1129 51.13%
19  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 247
49 19.84
11 4.45
54 21.86
7 2.83
0 0.00
126 51.01
121 48.99%
20  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 92
16 17.39
10 10.87
9 9.78
9 9.78
1 1.09
47 51.09
45 48.91%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 117
16 13.68
10 8.55
13 11.11
12 10.26
6 5.13
60 51.28
57 48.72%
22  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 177
16 9.04
9 5.08
15 8.47
25 14.12
20 11.30
92 51.98
85 48.02%
23  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 49
6 12.24
5 10.20
8 16.33
3 6.12
1 2.04
26 53.06
23 46.94%
24  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 41
2 4.88
2 4.88
7 17.07
4 9.76
4 9.76
22 53.66
19 46.34%
25  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 78
11 14.10
6 7.69
9 11.54
5 6.41
5 6.41
42 53.85
36 46.15%
26  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 434
53 12.21
53 12.21
34 7.83
22 5.07
36 8.29
236 54.38
198 45.62%
27  โรงเรียนบ้านเชียงดา 122
4 3.28
22 18.03
17 13.93
12 9.84
0 0.00
67 54.92
55 45.08%
28  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 69
6 8.70
1 1.45
13 18.84
11 15.94
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
29  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 169
25 14.79
8 4.73
24 14.20
12 7.10
5 2.96
95 56.21
74 43.79%
30  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 117
8 6.84
13 11.11
6 5.13
6 5.13
16 13.68
68 58.12
49 41.88%
31  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 443
27 6.09
50 11.29
80 18.06
20 4.51
8 1.81
258 58.24
185 41.76%
32  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 82
12 14.63
8 9.76
6 7.32
7 8.54
1 1.22
48 58.54
34 41.46%
33  โรงเรียนบ้านดอนบาก 97
6 6.19
5 5.15
9 9.28
11 11.34
9 9.28
57 58.76
40 41.24%
34  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 201
33 16.42
15 7.46
22 10.95
12 5.97
0 0.00
119 59.20
82 40.80%
35  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 227
30 13.22
23 10.13
20 8.81
11 4.85
8 3.52
135 59.47
92 40.53%
36  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 193
16 8.29
14 7.25
7 3.63
32 16.58
9 4.66
115 59.59
78 40.41%
37  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 124
17 13.71
13 10.48
13 10.48
7 5.65
0 0.00
74 59.68
50 40.32%
38  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 381
27 7.09
25 6.56
49 12.86
32 8.40
20 5.25
228 59.84
153 40.16%
39  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 88
10 11.36
5 5.68
6 6.82
10 11.36
4 4.55
53 60.23
35 39.77%
40  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 156
16 10.26
19 12.18
18 11.54
9 5.77
0 0.00
94 60.26
62 39.74%
41  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 165
10 6.06
12 7.27
31 18.79
4 2.42
8 4.85
100 60.61
65 39.39%
42  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 123
25 20.33
17 13.82
6 4.88
0 0.00
0 0.00
75 60.98
48 39.02%
43  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 180
24 13.33
16 8.89
24 13.33
6 3.33
0 0.00
110 61.11
70 38.89%
44  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 142
11 7.75
6 4.23
22 15.49
3 2.11
13 9.15
87 61.27
55 38.73%
45  โรงเรียนบ้านนาดี 44
0 0.00
9 20.45
8 18.18
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
46  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3423
248 7.25
135 3.94
846 24.72
77 2.25
0 0.00
2117 61.85
1306 38.15%
47  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 63
11 17.46
5 7.94
5 7.94
3 4.76
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
48  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 92
11 11.96
5 5.43
17 18.48
2 2.17
0 0.00
57 61.96
35 38.04%
49  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 169
18 10.65
21 12.43
25 14.79
0 0.00
0 0.00
105 62.13
64 37.87%
50  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 32
2 6.25
1 3.13
8 25.00
0 0.00
1 3.13
20 62.50
12 37.50%
51  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 78
5 6.41
2 2.56
14 17.95
5 6.41
3 3.85
49 62.82
29 37.18%
52  โรงเรียนบ้านตาด 186
12 6.45
17 9.14
33 17.74
2 1.08
5 2.69
117 62.90
69 37.10%
53  โรงเรียนบ้านหนองแก 57
5 8.77
4 7.02
6 10.53
4 7.02
2 3.51
36 63.16
21 36.84%
54  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 41
5 12.20
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 74
10 13.51
9 12.16
0 0.00
8 10.81
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
56  โรงเรียนบ้านดงยาง 154
36 23.38
6 3.90
5 3.25
1 0.65
8 5.19
98 63.64
56 36.36%
57  โรงเรียนบ้านหัวบึง 153
28 18.30
0 0.00
20 13.07
6 3.92
0 0.00
99 64.71
54 35.29%
58  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 71
5 7.04
3 4.23
16 22.54
1 1.41
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
59  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 115
9 7.83
9 7.83
18 15.65
4 3.48
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
60  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 95
14 14.74
8 8.42
3 3.16
0 0.00
8 8.42
62 65.26
33 34.74%
61  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 110
7 6.36
7 6.36
9 8.18
8 7.27
7 6.36
72 65.45
38 34.55%
62  โรงเรียนบ้านจอมศรี 125
14 11.20
0 0.00
9 7.20
14 11.20
5 4.00
83 66.40
42 33.60%
63  โรงเรียนรัฐประชา 509 137
9 6.57
10 7.30
17 12.41
7 5.11
3 2.19
91 66.42
46 33.58%
64  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 129
16 12.40
8 6.20
10 7.75
9 6.98
0 0.00
86 66.67
43 33.33%
65  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 95
11 11.58
7 7.37
11 11.58
2 2.11
0 0.00
64 67.37
31 32.63%
66  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 127
10 7.87
10 7.87
16 12.60
2 1.57
3 2.36
86 67.72
41 32.28%
67  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
6 11.32
5 9.43
36 67.92
17 32.08%
68  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 163
15 9.20
16 9.82
18 11.04
3 1.84
0 0.00
111 68.10
52 31.90%
69  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 22
2 9.09
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
70  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 86
10 11.63
1 1.16
15 17.44
1 1.16
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
71  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 45
10 22.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
3 6.67
31 68.89
14 31.11%
72  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 52
9 17.31
3 5.77
0 0.00
2 3.85
2 3.85
36 69.23
16 30.77%
73  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 209
19 9.09
16 7.66
29 13.88
0 0.00
0 0.00
145 69.38
64 30.62%
74  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 59
14 23.73
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
75  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 89
10 11.24
8 8.99
8 8.99
1 1.12
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
76  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 88
20 22.73
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
77  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 95
16 16.84
3 3.16
9 9.47
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
78  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 58
1 1.72
1 1.72
8 13.79
7 12.07
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
79  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 87
12 13.79
7 8.05
3 3.45
3 3.45
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
80  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 189
17 8.99
3 1.59
28 14.81
6 3.17
0 0.00
135 71.43
54 28.57%
81  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 749
35 4.67
36 4.81
104 13.89
38 5.07
0 0.00
536 71.56
213 28.44%
82  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 82
9 10.98
8 9.76
6 7.32
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
83  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 25
3 12.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
84  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 119
7 5.88
2 1.68
22 18.49
1 0.84
1 0.84
86 72.27
33 27.73%
85  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 263
23 8.75
23 8.75
2 0.76
21 7.98
2 0.76
192 73.00
71 27.00%
86  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 76
8 10.53
2 2.63
5 6.58
5 6.58
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
87  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 259
36 13.90
0 0.00
25 9.65
1 0.39
6 2.32
191 73.75
68 26.25%
88  โรงเรียนบ้านขาว 65
3 4.62
1 1.54
12 18.46
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
89  โรงเรียนบ้านนาพู่ 212
16 7.55
11 5.19
26 12.26
2 0.94
0 0.00
157 74.06
55 25.94%
90  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 54
3 5.56
0 0.00
10 18.52
1 1.85
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
91  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 93
12 12.90
9 9.68
3 3.23
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
92  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 70
4 5.71
3 4.29
10 14.29
1 1.43
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
93  โรงเรียนบ้านเลื่อม 204
9 4.41
2 0.98
24 11.76
2 0.98
15 7.35
152 74.51
52 25.49%
94  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 71
5 7.04
4 5.63
9 12.68
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
95  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 194
8 4.12
9 4.64
19 9.79
13 6.70
0 0.00
145 74.74
49 25.26%
96  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 179
19 10.61
11 6.15
13 7.26
2 1.12
0 0.00
134 74.86
45 25.14%
97  โรงเรียนบ้านดู่ 84
3 3.57
5 5.95
13 15.48
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
98  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 167
18 10.78
10 5.99
13 7.78
0 0.00
0 0.00
126 75.45
41 24.55%
99  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 53
3 5.66
4 7.55
2 3.77
2 3.77
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
100  โรงเรียนบ้านหนองผง 41
3 7.32
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
101  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 152
11 7.24
7 4.61
19 12.50
0 0.00
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
102  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 29
2 6.90
2 6.90
3 10.34
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
103  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 245
22 8.98
3 1.22
27 11.02
3 1.22
3 1.22
187 76.33
58 23.67%
104  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 119
18 15.13
2 1.68
8 6.72
0 0.00
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
105  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34
3 8.82
2 5.88
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
106  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 43
4 9.30
1 2.33
4 9.30
0 0.00
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
107  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 97
10 10.31
4 4.12
8 8.25
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
108  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 390
12 3.08
23 5.90
31 7.95
6 1.54
16 4.10
302 77.44
88 22.56%
109  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 120
15 12.50
0 0.00
8 6.67
0 0.00
4 3.33
93 77.50
27 22.50%
110  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 248
16 6.45
4 1.61
34 13.71
0 0.00
1 0.40
193 77.82
55 22.18%
111  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 77
2 2.60
4 5.19
11 14.29
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
112  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 88
8 9.09
1 1.14
8 9.09
1 1.14
1 1.14
69 78.41
19 21.59%
113  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 42
4 9.52
0 0.00
4 9.52
0 0.00
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
114  โรงเรียนบ้านดงปอ 89
4 4.49
0 0.00
6 6.74
9 10.11
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
115  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 75
2 2.67
0 0.00
8 10.67
2 2.67
4 5.33
59 78.67
16 21.33%
116  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 758
41 5.41
30 3.96
88 11.61
1 0.13
1 0.13
597 78.76
161 21.24%
117  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 203
17 8.37
14 6.90
9 4.43
3 1.48
0 0.00
160 78.82
43 21.18%
118  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 57
3 5.26
7 12.28
0 0.00
0 0.00
2 3.51
45 78.95
12 21.05%
119  โรงเรียนบ้านหนองกุง 95
9 9.47
0 0.00
11 11.58
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
120  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 165
9 5.45
6 3.64
15 9.09
3 1.82
1 0.61
131 79.39
34 20.61%
121  โรงเรียนบ้านหม้อ 78
4 5.13
4 5.13
8 10.26
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
122  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 288
24 8.33
19 6.60
7 2.43
9 3.13
0 0.00
229 79.51
59 20.49%
123  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 83
4 4.82
2 2.41
8 9.64
3 3.61
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
124  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 184
7 3.80
3 1.63
24 13.04
3 1.63
0 0.00
147 79.89
37 20.11%
125  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 96
7 7.29
4 4.17
4 4.17
2 2.08
2 2.08
77 80.21
19 19.79%
126  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 107
9 8.41
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
127  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 158
13 8.23
1 0.63
15 9.49
2 1.27
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
128  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 41
5 12.20
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
129  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 41
3 7.32
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
130  โรงเรียนบ้านชาด 108
8 7.41
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
131  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 89
3 3.37
1 1.12
13 14.61
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
132  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 21
3 14.29
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
133  โรงเรียนบ้านหว้าน 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
134  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 225
6 2.67
5 2.22
13 5.78
3 1.33
14 6.22
184 81.78
41 18.22%
135  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 72
3 4.17
1 1.39
8 11.11
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
136  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 149
8 5.37
8 5.37
10 6.71
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
137  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
138  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 140
10 7.14
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
139  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 83
5 6.02
1 1.20
8 9.64
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
140  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 203
6 2.96
8 3.94
19 9.36
1 0.49
0 0.00
169 83.25
34 16.75%
141  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 78
2 2.56
0 0.00
11 14.10
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
142  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90
2 2.22
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
143  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 91
5 5.49
2 2.20
8 8.79
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
144  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 49
3 6.12
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
145  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 68
5 7.35
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
146  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 93
6 6.45
3 3.23
6 6.45
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
147  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 164
9 5.49
0 0.00
17 10.37
0 0.00
0 0.00
138 84.15
26 15.85%
148  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 125
4 3.20
12 9.60
3 2.40
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
149  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 66
1 1.52
1 1.52
3 4.55
5 7.58
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
150  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
151  โรงเรียนบ้านนาพัง 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
152  โรงเรียนประชาสามัคคี 125
1 0.80
0 0.00
9 7.20
8 6.40
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
153  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 56
4 7.14
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
154  โรงเรียนบ้านหนองตุ 171
10 5.85
3 1.75
8 4.68
3 1.75
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
155  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 43
1 2.33
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
156  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 130
1 0.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 13.08
112 86.15
18 13.85%
157  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
158  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 53
4 7.55
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
159  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 114
5 4.39
3 2.63
7 6.14
0 0.00
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
160  โรงเรียนบ้านเม่น 110
5 4.55
3 2.73
3 2.73
0 0.00
3 2.73
96 87.27
14 12.73%
161  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 99
0 0.00
4 4.04
0 0.00
3 3.03
5 5.05
87 87.88
12 12.12%
162  โรงเรียนบ้านนาแอง 93
3 3.23
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
163  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 130
5 3.85
4 3.08
3 2.31
3 2.31
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
164  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 122
3 2.46
3 2.46
3 2.46
3 2.46
2 1.64
108 88.52
14 11.48%
165  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 79
4 5.06
3 3.80
2 2.53
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
166  โรงเรียนบ้านดงอุดม 82
4 4.88
1 1.22
3 3.66
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
167  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 166
7 4.22
5 3.01
4 2.41
2 1.20
0 0.00
148 89.16
18 10.84%
168  โรงเรียนบ้านโก่ย 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
1 1.35
6 8.11
66 89.19
8 10.81%
169  โรงเรียนบ้านเตาไห 65
2 3.08
0 0.00
1 1.54
2 3.08
2 3.08
58 89.23
7 10.77%
170  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 123
9 7.32
3 2.44
0 0.00
1 0.81
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
171  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 142
2 1.41
3 2.11
10 7.04
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
172  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
1 3.45
1 3.45
26 89.66
3 10.34%
173  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
174  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 214
3 1.40
3 1.40
14 6.54
1 0.47
0 0.00
193 90.19
21 9.81%
175  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 92
3 3.26
0 0.00
4 4.35
0 0.00
2 2.17
83 90.22
9 9.78%
176  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 83
1 1.20
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
177  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
178  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 86
0 0.00
0 0.00
7 8.14
1 1.16
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
179  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 86
2 2.33
2 2.33
4 4.65
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
180  โรงเรียนมิตรภาพ 6 162
3 1.85
2 1.23
8 4.94
2 1.23
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
181  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 174
11 6.32
0 0.00
5 2.87
0 0.00
0 0.00
158 90.80
16 9.20%
182  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 90
3 3.33
1 1.11
4 4.44
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
183  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 147
2 1.36
2 1.36
0 0.00
4 2.72
5 3.40
134 91.16
13 8.84%
184  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 115
2 1.74
2 1.74
4 3.48
1 0.87
1 0.87
105 91.30
10 8.70%
185  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 415
11 2.65
12 2.89
5 1.20
4 0.96
4 0.96
379 91.33
36 8.67%
186  โรงเรียนบ้านยางซอง 128
2 1.56
4 3.13
5 3.91
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
187  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 82
1 1.22
3 3.66
3 3.66
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
188  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 121
5 4.13
1 0.83
3 2.48
0 0.00
1 0.83
111 91.74
10 8.26%
189  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
190  โรงเรียนบ้านนาเยีย 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
191  โรงเรียนบ้านดงบัง 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
192  โรงเรียนบ้านนามั่ง 139
0 0.00
1 0.72
7 5.04
2 1.44
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
193  โรงเรียนบ้านโคกลาด 227
2 0.88
3 1.32
11 4.85
0 0.00
0 0.00
211 92.95
16 7.05%
194  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 116
6 5.17
2 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
195  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 194
5 2.58
5 2.58
2 1.03
1 0.52
0 0.00
181 93.30
13 6.70%
196  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
197  โรงเรียนบ้านด่าน 79
1 1.27
2 2.53
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
198  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 159
0 0.00
2 1.26
7 4.40
0 0.00
0 0.00
150 94.34
9 5.66%
199  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
200  โรงเรียนบ้านใหม่ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
201  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 86
0 0.00
2 2.33
2 2.33
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
202  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
203  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 175
2 1.14
0 0.00
6 3.43
0 0.00
0 0.00
167 95.43
8 4.57%
204  โรงเรียนบ้านจำปา 66
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
1 1.52
63 95.45
3 4.55%
205  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
206  โรงเรียนบ้านหนองบัว 173
3 1.73
2 1.16
1 0.58
0 0.00
0 0.00
167 96.53
6 3.47%
207  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
208  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
209  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 145
0 0.00
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
142 97.93
3 2.07%
210  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 147
3 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 97.96
3 2.04%
211  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 107
1 0.93
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
105 98.13
2 1.87%
212  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านนาทาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านหนองตูม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหินโงม 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,918 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,387 7.48
เตี้ย  1,585 4.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,942 12.35
ผอมและเตี้ย  998 3.13
อ้วนและเตี้ย  1,091 3.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,915 68.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,003 คน


31.34%


Powered By www.thaieducation.net