ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้อง 63
54 85.71
0 0.00
6 9.52
0 0.00
3 4.76
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนตาล 3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 256
25 9.77
39 15.23
34 13.28
11 4.30
29 11.33
118 46.09
138 53.91%
4  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 93
28 30.11
0 0.00
18 19.35
0 0.00
0 0.00
47 50.54
46 49.46%
5  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 30
2 6.67
4 13.33
4 13.33
2 6.67
2 6.67
16 53.33
14 46.67%
6  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 644
70 10.87
46 7.14
51 7.92
26 4.04
100 15.53
351 54.50
293 45.50%
7  โรงเรียนบ้านนาด่าน 217
45 20.74
13 5.99
22 10.14
10 4.61
6 2.76
121 55.76
96 44.24%
8  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 473
47 9.94
42 8.88
0 0.00
21 4.44
92 19.45
271 57.29
202 42.71%
9  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 235
31 13.19
17 7.23
24 10.21
12 5.11
9 3.83
142 60.43
93 39.57%
10  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 33
6 18.18
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
11  โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 89
9 10.11
6 6.74
18 20.22
2 2.25
0 0.00
54 60.67
35 39.33%
12  โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 220
44 20.00
0 0.00
34 15.45
0 0.00
0 0.00
142 64.55
78 35.45%
13  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 61
5 8.20
8 13.11
3 4.92
5 8.20
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
14  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 222
21 9.46
20 9.01
29 13.06
5 2.25
1 0.45
146 65.77
76 34.23%
15  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 130
24 18.46
7 5.38
8 6.15
0 0.00
4 3.08
87 66.92
43 33.08%
16  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 216
31 14.35
8 3.70
24 11.11
5 2.31
2 0.93
146 67.59
70 32.41%
17  โรงเรียนบ้านกุดฮู 95
4 4.21
3 3.16
7 7.37
8 8.42
8 8.42
65 68.42
30 31.58%
18  โรงเรียนบ้านสนามชัย 79
6 7.59
2 2.53
2 2.53
8 10.13
6 7.59
55 69.62
24 30.38%
19  โรงเรียนบ้านนาไร่ 85
9 10.59
1 1.18
15 17.65
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
20  โรงเรียนบ้านโนนงาม 58
9 15.52
0 0.00
4 6.90
3 5.17
1 1.72
41 70.69
17 29.31%
21  โรงเรียนบ้านก่าน 130
13 10.00
2 1.54
14 10.77
8 6.15
1 0.77
92 70.77
38 29.23%
22  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 69
7 10.14
7 10.14
2 2.90
4 5.80
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
23  โรงเรียนบ้านนาสมใจ 28
6 21.43
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
24  โรงเรียนบ้านหนองแสง 85
19 22.35
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
25  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 203
13 6.40
13 6.40
20 9.85
7 3.45
4 1.97
146 71.92
57 28.08%
26  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 279
44 15.77
9 3.23
15 5.38
4 1.43
6 2.15
201 72.04
78 27.96%
27  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 99
12 12.12
7 7.07
6 6.06
2 2.02
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
28  โรงเรียนบ้านนาสมนึก 81
4 4.94
0 0.00
18 22.22
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
29  โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 201
22 10.95
15 7.46
14 6.97
1 0.50
1 0.50
148 73.63
53 26.37%
30  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 76
9 11.84
5 6.58
3 3.95
3 3.95
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
31  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 179
15 8.38
5 2.79
23 12.85
4 2.23
0 0.00
132 73.74
47 26.26%
32  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 214
12 5.61
17 7.94
8 3.74
19 8.88
0 0.00
158 73.83
56 26.17%
33  โรงเรียนบ้านหนองค้อ 143
9 6.29
4 2.80
17 11.89
6 4.20
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
34  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 144
3 2.08
8 5.56
6 4.17
14 9.72
5 3.47
108 75.00
36 25.00%
35  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 136
8 5.88
13 9.56
8 5.88
3 2.21
1 0.74
103 75.74
33 24.26%
36  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 153
14 9.15
6 3.92
13 8.50
4 2.61
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
37  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 235
13 5.53
16 6.81
18 7.66
7 2.98
1 0.43
180 76.60
55 23.40%
38  โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ 52
5 9.62
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
39  โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 87
7 8.05
3 3.45
9 10.34
0 0.00
1 1.15
67 77.01
20 22.99%
40  โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 87
6 6.90
2 2.30
11 12.64
0 0.00
1 1.15
67 77.01
20 22.99%
41  โรงเรียนบ้านผาเวียง 48
3 6.25
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
42  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 175
18 10.29
5 2.86
4 2.29
5 2.86
4 2.29
139 79.43
36 20.57%
43  โรงเรียนบ้านยางชุม 78
4 5.13
2 2.56
9 11.54
1 1.28
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
44  โรงเรียนบ้านบุญทัน 161
7 4.35
2 1.24
15 9.32
4 2.48
5 3.11
128 79.50
33 20.50%
45  โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 69
5 7.25
1 1.45
5 7.25
1 1.45
2 2.90
55 79.71
14 20.29%
46  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 139
1 0.72
6 4.32
21 15.11
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
47  โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 85
2 2.35
2 2.35
13 15.29
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
48  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 62
4 6.45
2 3.23
5 8.06
1 1.61
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
49  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
2 3.85
1 1.92
42 80.77
10 19.23%
50  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 146
7 4.79
5 3.42
12 8.22
4 2.74
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
51  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 80
7 8.75
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
52  โรงเรียนบ้านอาบช้าง 113
1 0.88
3 2.65
13 11.50
4 3.54
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
53  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 124
13 10.48
0 0.00
10 8.06
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
54  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 72
2 2.78
3 4.17
8 11.11
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
55  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 158
8 5.06
6 3.80
14 8.86
0 0.00
0 0.00
130 82.28
28 17.72%
56  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 74
6 8.11
3 4.05
2 2.70
2 2.70
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
57  โรงเรียนกุดแห่วิทยา 238
8 3.36
7 2.94
19 7.98
6 2.52
1 0.42
197 82.77
41 17.23%
58  โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 88
7 7.95
5 5.68
3 3.41
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
59  โรงเรียนบ้านไทยนิยม 129
0 0.00
0 0.00
22 17.05
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
60  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 179
8 4.47
4 2.23
18 10.06
0 0.00
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
61  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 433
23 5.31
15 3.46
19 4.39
15 3.46
0 0.00
361 83.37
72 16.63%
62  โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 147
13 8.84
5 3.40
6 4.08
0 0.00
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
63  โรงเรียนบ้านหนองด่าน 274
13 4.74
5 1.82
26 9.49
0 0.00
0 0.00
230 83.94
44 16.06%
64  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
65  โรงเรียนบ้านผาวัง 126
2 1.59
4 3.17
13 10.32
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 162
13 8.02
0 0.00
11 6.79
0 0.00
0 0.00
138 85.19
24 14.81%
67  โรงเรียนบ้านภูเขาวง 14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
68  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 151
7 4.64
4 2.65
6 3.97
4 2.65
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
69  โรงเรียนบ้านนาแก 193
5 2.59
5 2.59
8 4.15
7 3.63
1 0.52
167 86.53
26 13.47%
70  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
2 6.67
26 86.67
4 13.33%
71  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1160
43 3.71
14 1.21
39 3.36
21 1.81
34 2.93
1009 86.98
151 13.02%
72  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 139
5 3.60
3 2.16
10 7.19
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
73  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 201
4 1.99
3 1.49
7 3.48
3 1.49
9 4.48
175 87.06
26 12.94%
74  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
75  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 101
4 3.96
4 3.96
5 4.95
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
76  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 133
4 3.01
2 1.50
8 6.02
3 2.26
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
77  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 55
4 7.27
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
78  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 185
11 5.95
9 4.86
3 1.62
0 0.00
0 0.00
162 87.57
23 12.43%
79  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 65
0 0.00
4 6.15
4 6.15
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
80  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 403
12 2.98
9 2.23
19 4.71
5 1.24
4 0.99
354 87.84
49 12.16%
81  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
82  โรงเรียนบ้านนาสี 101
5 4.95
2 1.98
2 1.98
2 1.98
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
83  โรงเรียนบ้านวังหินซา 152
6 3.95
0 0.00
10 6.58
0 0.00
0 0.00
136 89.47
16 10.53%
84  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
85  โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 158
2 1.27
3 1.90
10 6.33
1 0.63
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
86  โรงเรียนยูงทองวิทยา 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
87  โรงเรียนบ้านต่างแคน 129
2 1.55
2 1.55
7 5.43
1 0.78
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
88  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 260
5 1.92
6 2.31
5 1.92
4 1.54
3 1.15
237 91.15
23 8.85%
89  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 162
7 4.32
0 0.00
7 4.32
0 0.00
0 0.00
148 91.36
14 8.64%
90  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 100
0 0.00
1 1.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
91  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 161
11 6.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 93.17
11 6.83%
92  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 90
1 1.11
1 1.11
3 3.33
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
93  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
2 2.44
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
94  โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 117
2 1.71
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
95  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 102
0 0.00
0 0.00
2 1.96
4 3.92
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
96  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 143
0 0.00
0 0.00
8 5.59
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
97  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านนากลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านนาโมง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,232 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,035 7.27
เตี้ย  517 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,004 7.05
ผอมและเตี้ย  310 2.18
อ้วนและเตี้ย  350 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,016 77.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,216 คน


22.60%


Powered By www.thaieducation.net