ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 24
7 29.17
0 0.00
17 70.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 36
6 16.67
3 8.33
20 55.56
4 11.11
3 8.33
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 32
25 78.13
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
4  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 33
5 15.15
7 21.21
5 15.15
3 9.09
0 0.00
13 39.39
20 60.61%
5  โรงเรียนศรีเมืองแอม 35
8 22.86
7 20.00
4 11.43
0 0.00
2 5.71
14 40.00
21 60.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 85
11 12.94
3 3.53
11 12.94
14 16.47
11 12.94
35 41.18
50 58.82%
7  โรงเรียนบ้านหนองแวง 63
15 23.81
9 14.29
7 11.11
3 4.76
2 3.17
27 42.86
36 57.14%
8  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 118
13 11.02
23 19.49
19 16.10
10 8.47
0 0.00
53 44.92
65 55.08%
9  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 15
4 26.67
0 0.00
3 20.00
0 0.00
1 6.67
7 46.67
8 53.33%
10  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 46
14 30.43
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
23 50.00
23 50.00%
11  โรงเรียนชุมชนดูนสาด 477
54 11.32
19 3.98
55 11.53
64 13.42
45 9.43
240 50.31
237 49.69%
12  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 49
2 4.08
6 12.24
8 16.33
4 8.16
4 8.16
25 51.02
24 48.98%
13  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 76
14 18.42
9 11.84
5 6.58
4 5.26
5 6.58
39 51.32
37 48.68%
14  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 40
9 22.50
2 5.00
1 2.50
7 17.50
0 0.00
21 52.50
19 47.50%
15  โรงเรียนบ้านคำบง 373
36 9.65
22 5.90
27 7.24
13 3.49
76 20.38
199 53.35
174 46.65%
16  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 146
22 15.07
22 15.07
14 9.59
7 4.79
3 2.05
78 53.42
68 46.58%
17  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 101
9 8.91
5 4.95
7 6.93
12 11.88
11 10.89
57 56.44
44 43.56%
18  โรงเรียนบ้านนาค้อ 30
4 13.33
0 0.00
9 30.00
0 0.00
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
19  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 214
42 19.63
11 5.14
21 9.81
3 1.40
14 6.54
123 57.48
91 42.52%
20  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 49
6 12.24
4 8.16
7 14.29
2 4.08
1 2.04
29 59.18
20 40.82%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 79
11 13.92
3 3.80
12 15.19
3 3.80
2 2.53
48 60.76
31 39.24%
22  โรงเรียนบ้านหนองผือ 47
6 12.77
3 6.38
8 17.02
0 0.00
1 2.13
29 61.70
18 38.30%
23  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 71
17 23.94
1 1.41
8 11.27
1 1.41
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
24  โรงเรียนนามูลวิทยาคม 128
27 21.09
1 0.78
19 14.84
0 0.00
0 0.00
81 63.28
47 36.72%
25  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 44
5 11.36
5 11.36
2 4.55
0 0.00
4 9.09
28 63.64
16 36.36%
26  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 138
11 7.97
10 7.25
29 21.01
0 0.00
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
27  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 92
16 17.39
1 1.09
15 16.30
1 1.09
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
28  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 287
5 1.74
15 5.23
52 18.12
17 5.92
12 4.18
186 64.81
101 35.19%
29  โรงเรียนคำบอนวิทยา 54
5 9.26
5 9.26
4 7.41
1 1.85
3 5.56
36 66.67
18 33.33%
30  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 45
5 11.11
0 0.00
7 15.56
3 6.67
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
31  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 39
3 7.69
4 10.26
5 12.82
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
32  โรงเรียนบ้านหนองซา 100
8 8.00
12 12.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
33  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 113
12 10.62
0 0.00
22 19.47
0 0.00
3 2.65
76 67.26
37 32.74%
34  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 52
7 13.46
5 9.62
5 9.62
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
35  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 83
4 4.82
7 8.43
14 16.87
2 2.41
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
36  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 53
5 9.43
3 5.66
4 7.55
2 3.77
3 5.66
36 67.92
17 32.08%
37  โรงเรียนบ้านห้วยเตย 53
4 7.55
3 5.66
6 11.32
2 3.77
2 3.77
36 67.92
17 32.08%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 41
5 12.20
1 2.44
5 12.20
1 2.44
1 2.44
28 68.29
13 31.71%
39  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 103
6 5.83
0 0.00
19 18.45
7 6.80
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
40  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 113
25 22.12
0 0.00
10 8.85
0 0.00
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
41  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 49
10 20.41
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
42  โรงเรียนบ้านขุนด่าน 145
13 8.97
6 4.14
17 11.72
5 3.45
3 2.07
101 69.66
44 30.34%
43  โรงเรียนบ้านนาเรียง 76
3 3.95
7 9.21
11 14.47
2 2.63
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
44  โรงเรียนบ้านสำโรง 123
10 8.13
3 2.44
16 13.01
8 6.50
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
45  โรงเรียนบ้านหม้อ 40
1 2.50
3 7.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
46  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 190
8 4.21
0 0.00
48 25.26
0 0.00
0 0.00
134 70.53
56 29.47%
47  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
48  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 59
7 11.86
1 1.69
9 15.25
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
49  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 145
19 13.10
0 0.00
22 15.17
0 0.00
0 0.00
104 71.72
41 28.28%
50  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 99
17 17.17
1 1.01
9 9.09
1 1.01
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
51  โรงเรียนบ้านคำม่วง 89
5 5.62
5 5.62
6 6.74
4 4.49
5 5.62
64 71.91
25 28.09%
52  โรงเรียนบ้านสระกุด 129
21 16.28
6 4.65
6 4.65
3 2.33
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
53  โรงเรียนบ้านหนองแสง 94
18 19.15
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
54  โรงเรียนบ้านโนน 214
22 10.28
1 0.47
33 15.42
3 1.40
0 0.00
155 72.43
59 27.57%
55  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 62
13 20.97
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
56  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 92
5 5.43
1 1.09
12 13.04
7 7.61
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
57  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 89
6 6.74
8 8.99
8 8.99
1 1.12
1 1.12
65 73.03
24 26.97%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 89
14 15.73
2 2.25
5 5.62
3 3.37
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
59  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 26
2 7.69
0 0.00
4 15.38
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
60  โรงเรียนบ้านวังชัย 185
15 8.11
4 2.16
26 14.05
4 2.16
0 0.00
136 73.51
49 26.49%
61  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 108
10 9.26
3 2.78
10 9.26
4 3.70
1 0.93
80 74.07
28 25.93%
62  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 138
23 16.67
1 0.72
11 7.97
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
63  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 48
5 10.42
0 0.00
3 6.25
0 0.00
4 8.33
36 75.00
12 25.00%
64  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 89
9 10.11
5 5.62
6 6.74
2 2.25
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
65  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 61
6 9.84
5 8.20
4 6.56
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
66  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 94
8 8.51
0 0.00
14 14.89
1 1.06
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
67  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 41
3 7.32
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
68  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 138
6 4.35
5 3.62
6 4.35
7 5.07
9 6.52
105 76.09
33 23.91%
69  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 105
11 10.48
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
70  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 126
8 6.35
4 3.17
18 14.29
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
71  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 97
5 5.15
6 6.19
4 4.12
6 6.19
2 2.06
74 76.29
23 23.71%
72  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 229
19 8.30
17 7.42
18 7.86
0 0.00
0 0.00
175 76.42
54 23.58%
73  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 425
27 6.35
14 3.29
44 10.35
15 3.53
0 0.00
325 76.47
100 23.53%
74  โรงเรียนบ้านหัวบึง 81
8 9.88
1 1.23
9 11.11
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
75  โรงเรียนศิลาโป่งคำ 60
2 3.33
2 3.33
8 13.33
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
76  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 129
8 6.20
7 5.43
6 4.65
2 1.55
7 5.43
99 76.74
30 23.26%
77  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 69
3 4.35
4 5.80
7 10.14
0 0.00
2 2.90
53 76.81
16 23.19%
78  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 187
10 5.35
8 4.28
15 8.02
3 1.60
7 3.74
144 77.01
43 22.99%
79  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 48
3 6.25
3 6.25
3 6.25
0 0.00
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
80  โรงเรียนบ้านนาง้อง 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
81  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 71
11 15.49
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
82  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 98
9 9.18
0 0.00
13 13.27
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
83  โรงเรียนบ้านนาคู 46
2 4.35
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
84  โรงเรียนบ้านบะแต้ 92
11 11.96
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
85  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 516
37 7.17
11 2.13
62 12.02
1 0.19
0 0.00
405 78.49
111 21.51%
86  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 93
7 7.53
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
87  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 107
0 0.00
6 5.61
17 15.89
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
88  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น 33
4 12.12
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
89  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 67
7 10.45
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
90  โรงเรียนบ้านบ่อ 91
3 3.30
6 6.59
10 10.99
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
91  โรงเรียนชุมชนกระนวน 274
14 5.11
5 1.82
34 12.41
3 1.09
0 0.00
218 79.56
56 20.44%
92  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 64
3 4.69
6 9.38
4 6.25
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
93  โรงเรียนบ้านนาขาม 79
8 10.13
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
94  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 94
3 3.19
6 6.38
10 10.64
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
95  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 119
10 8.40
5 4.20
8 6.72
1 0.84
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
96  โรงเรียนบ้านบึงกลาง 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
2 3.33
1 1.67
48 80.00
12 20.00%
97  โรงเรียนบ้านแห้ว 135
7 5.19
7 5.19
13 9.63
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
98  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 86
5 5.81
0 0.00
7 8.14
5 5.81
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
99  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 122
13 10.66
5 4.10
6 4.92
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
100  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 52
4 7.69
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
101  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 89
0 0.00
3 3.37
14 15.73
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
102  โรงเรียนบ้านหนองคู 42
0 0.00
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
103  โรงเรียนน้ำพอง 991
53 5.35
17 1.72
118 11.91
0 0.00
0 0.00
803 81.03
188 18.97%
104  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 211
9 4.27
10 4.74
7 3.32
7 3.32
7 3.32
171 81.04
40 18.96%
105  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 97
6 6.19
1 1.03
4 4.12
0 0.00
7 7.22
79 81.44
18 18.56%
106  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 103
9 8.74
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
107  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 34
1 2.94
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
108  โรงเรียนบ้านหินลาด 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
109  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 172
17 9.88
0 0.00
12 6.98
0 0.00
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
110  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 85
4 4.71
10 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
111  โรงเรียนบ้านหัวดง 67
1 1.49
2 2.99
6 8.96
1 1.49
1 1.49
56 83.58
11 16.42%
112  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 155
9 5.81
5 3.23
11 7.10
0 0.00
0 0.00
130 83.87
25 16.13%
113  โรงเรียนบ้านวังโพน 100
2 2.00
0 0.00
12 12.00
2 2.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
114  โรงเรียนบ้านคำแมด 82
6 7.32
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
115  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 157
5 3.18
4 2.55
4 2.55
3 1.91
8 5.10
133 84.71
24 15.29%
116  โรงเรียนบ้านคำมืด 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
117  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 67
6 8.96
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
118  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 115
7 6.09
5 4.35
4 3.48
1 0.87
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
119  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 132
3 2.27
0 0.00
14 10.61
0 0.00
2 1.52
113 85.61
19 14.39%
120  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 133
2 1.50
3 2.26
12 9.02
2 1.50
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
121  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
122  โรงเรียนบ้านดงมัน 71
6 8.45
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
123  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 57
5 8.77
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
124  โรงเรียนบ้านทรายมูล 166
12 7.23
5 3.01
6 3.61
0 0.00
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
125  โรงเรียนบ้านฟากพอง 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
126  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 73
1 1.37
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
127  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
128  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 110
8 7.27
1 0.91
3 2.73
3 2.73
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
129  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 184
0 0.00
0 0.00
25 13.59
0 0.00
0 0.00
159 86.41
25 13.59%
130  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 184
4 2.17
0 0.00
21 11.41
0 0.00
0 0.00
159 86.41
25 13.59%
131  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 67
4 5.97
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
132  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 138
15 10.87
0 0.00
3 2.17
0 0.00
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
134  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 669
19 2.84
16 2.39
40 5.98
7 1.05
5 0.75
582 87.00
87 13.00%
135  โรงเรียนบ้านผักหนาม 144
6 4.17
4 2.78
6 4.17
2 1.39
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
136  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
137  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 169
0 0.00
0 0.00
18 10.65
3 1.78
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
138  โรงเรียนบ้านดงเย็น 33
0 0.00
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
139  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 161
4 2.48
0 0.00
15 9.32
0 0.00
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
140  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
141  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
142  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
143  โรงเรียนบ้านหนองโอง 71
3 4.23
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
144  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 55
3 5.45
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
145  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 74
3 4.05
1 1.35
2 2.70
0 0.00
2 2.70
66 89.19
8 10.81%
146  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
147  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 151
3 1.99
0 0.00
10 6.62
3 1.99
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
148  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 95
1 1.05
3 3.16
3 3.16
3 3.16
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
149  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 39
1 2.56
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
150  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.56
3 2.78
99 91.67
9 8.33%
151  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
152  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
153  โรงเรียนบ้านโนนจิก 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
154  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
155  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
156  โรงเรียนบ้านโสกแสง 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
157  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 187
5 2.67
3 1.60
3 1.60
2 1.07
1 0.53
173 92.51
14 7.49%
158  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
159  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 96
2 2.08
1 1.04
3 3.13
1 1.04
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
160  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 55
3 5.45
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
161  โรงเรียนบ้านหนองโก 159
0 0.00
0 0.00
5 3.14
6 3.77
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
162  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
-1 -2.27
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
163  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
164  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 298
7 2.35
4 1.34
5 1.68
0 0.00
0 0.00
282 94.63
16 5.37%
165  โรงเรียนบ้านนาฝาย 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
166  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
167  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
168  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
169  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 96
0 0.00
0 0.00
1 1.04
0 0.00
1 1.04
94 97.92
2 2.08%
170  โรงเรียนบ้านโนนพยอม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
171  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 110
0 0.00
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
108 98.18
2 1.82%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,278 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,330 7.28
เตี้ย  533 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,755 9.60
ผอมและเตี้ย  343 1.88
อ้วนและเตี้ย  291 1.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,026 76.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,252 คน


23.26%


Powered By www.thaieducation.net