ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.91
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 72
55 76.39
0 0.00
11 15.28
6 8.33
0 0.00
0 0.00
72 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 219
36 16.44
19 8.68
31 14.16
55 25.11
50 22.83
28 12.79
191 87.21%
4  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 252
44 17.46
24 9.52
27 10.71
68 26.98
51 20.24
38 15.08
214 84.92%
5  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 209
46 22.01
29 13.88
11 5.26
26 12.44
25 11.96
72 34.45
137 65.55%
6  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 57
9 15.79
6 10.53
9 15.79
4 7.02
6 10.53
23 40.35
34 59.65%
7  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 166
14 8.43
6 3.61
17 10.24
20 12.05
23 13.86
86 51.81
80 48.19%
8  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 278
27 9.71
30 10.79
15 5.40
14 5.04
45 16.19
147 52.88
131 47.12%
9  โรงเรียนบ้านไทรงาม 71
8 11.27
7 9.86
13 18.31
4 5.63
0 0.00
39 54.93
32 45.07%
10  โรงเรียนบ้านดงนา 65
6 9.23
16 24.62
6 9.23
1 1.54
0 0.00
36 55.38
29 44.62%
11  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 133
12 9.02
12 9.02
19 14.29
5 3.76
11 8.27
74 55.64
59 44.36%
12  โรงเรียนบ้านดงบาก 41
9 21.95
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
13  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 144
26 18.06
17 11.81
9 6.25
11 7.64
0 0.00
81 56.25
63 43.75%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 39
12 30.77
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
15  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 88
10 11.36
8 9.09
19 21.59
1 1.14
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
16  โรงเรียนบ้านจันทัย 154
7 4.55
11 7.14
17 11.04
18 11.69
13 8.44
88 57.14
66 42.86%
17  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 44
8 18.18
5 11.36
2 4.55
2 4.55
1 2.27
26 59.09
18 40.91%
18  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 62
11 17.74
5 8.06
8 12.90
1 1.61
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
19  โรงเรียนบ้านสิม 23
1 4.35
3 13.04
4 17.39
1 4.35
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
20  โรงเรียนบ้านตุงลุง 133
24 18.05
4 3.01
7 5.26
11 8.27
6 4.51
81 60.90
52 39.10%
21  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 73
8 10.96
6 8.22
5 6.85
6 8.22
3 4.11
45 61.64
28 38.36%
22  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 68
5 7.35
8 11.76
12 17.65
0 0.00
1 1.47
42 61.76
26 38.24%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 274
43 15.69
28 10.22
21 7.66
12 4.38
0 0.00
170 62.04
104 37.96%
24  โรงเรียนบ้านคำบง 29
2 6.90
0 0.00
6 20.69
3 10.34
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
25  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 53
3 5.66
7 13.21
4 7.55
4 7.55
2 3.77
33 62.26
20 37.74%
26  โรงเรียนบ้านไร่ 187
29 15.51
18 9.63
23 12.30
0 0.00
0 0.00
117 62.57
70 37.43%
27  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 67
11 16.42
7 10.45
1 1.49
5 7.46
1 1.49
42 62.69
25 37.31%
28  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 55
14 25.45
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
29  โรงเรียนบ้านวังพอก 69
5 7.25
8 11.59
8 11.59
4 5.80
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
30  โรงเรียนบ้านวังแคน 59
5 8.47
5 8.47
9 15.25
2 3.39
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
31  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 68
0 0.00
8 11.76
13 19.12
0 0.00
3 4.41
44 64.71
24 35.29%
32  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 111
21 18.92
10 9.01
8 7.21
0 0.00
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
33  โรงเรียนบ้านนาแก 46
14 30.43
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
34  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 147
31 21.09
7 4.76
13 8.84
0 0.00
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
35  โรงเรียนบ้านดงแถบ 145
15 10.34
18 12.41
14 9.66
3 2.07
0 0.00
95 65.52
50 34.48%
36  โรงเรียนบ้านสำโรง 346
17 4.91
19 5.49
34 9.83
30 8.67
19 5.49
227 65.61
119 34.39%
37  โรงเรียนบ้านด่าน 485
59 12.16
25 5.15
38 7.84
38 7.84
3 0.62
322 66.39
163 33.61%
38  โรงเรียนบ้านสัน 54
2 3.70
0 0.00
9 16.67
0 0.00
7 12.96
36 66.67
18 33.33%
39  โรงเรียนเพียงหลวง 12 45
5 11.11
8 17.78
2 4.44
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
40  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 335
45 13.43
28 8.36
9 2.69
14 4.18
15 4.48
224 66.87
111 33.13%
41  โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 130
24 18.46
0 0.00
19 14.62
0 0.00
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
42  โรงเรียนบ้านหนองผือ 215
37 17.21
26 12.09
4 1.86
3 1.40
0 0.00
145 67.44
70 32.56%
43  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 177
19 10.73
10 5.65
26 14.69
1 0.56
0 0.00
121 68.36
56 31.64%
44  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 103
11 10.68
9 8.74
10 9.71
2 1.94
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
45  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 153
22 14.38
15 9.80
4 2.61
3 1.96
2 1.31
107 69.93
46 30.07%
46  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 70
7 10.00
2 2.86
12 17.14
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 180
24 13.33
14 7.78
16 8.89
0 0.00
0 0.00
126 70.00
54 30.00%
48  โรงเรียนบ้านนาหว้า 149
12 8.05
10 6.71
6 4.03
12 8.05
4 2.68
105 70.47
44 29.53%
49  โรงเรียนบ้านสงยาง 48
4 8.33
5 10.42
4 8.33
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
50  โรงเรียนบ้านคันเปือย 103
8 7.77
9 8.74
7 6.80
4 3.88
2 1.94
73 70.87
30 29.13%
51  โรงเรียนบ้านนาดี 56
5 8.93
4 7.14
7 12.50
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
52  โรงเรียนบ้านสระคำ 90
16 17.78
5 5.56
4 4.44
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
53  โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 91
9 9.89
5 5.49
5 5.49
3 3.30
3 3.30
66 72.53
25 27.47%
54  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 70
6 8.57
5 7.14
8 11.43
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
55  โรงเรียนบ้านหนองโน 30
4 13.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
3 10.00
22 73.33
8 26.67%
56  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 72
7 9.72
8 11.11
4 5.56
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 254
32 12.60
11 4.33
11 4.33
6 2.36
7 2.76
187 73.62
67 26.38%
58  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 95
4 4.21
2 2.11
17 17.89
2 2.11
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
59  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 250
18 7.20
11 4.40
11 4.40
13 5.20
11 4.40
186 74.40
64 25.60%
60  โรงเรียนบ้านซะซอม 67
5 7.46
6 8.96
4 5.97
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
61  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 135
6 4.44
5 3.70
23 17.04
0 0.00
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
62  โรงเรียนบ้านคำก้อม 147
19 12.93
6 4.08
9 6.12
3 2.04
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
63  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 92
7 7.61
3 3.26
8 8.70
4 4.35
1 1.09
69 75.00
23 25.00%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 357
14 3.92
5 1.40
33 9.24
17 4.76
20 5.60
268 75.07
89 24.93%
65  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 153
22 14.38
2 1.31
13 8.50
1 0.65
0 0.00
115 75.16
38 24.84%
66  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 57
4 7.02
1 1.75
9 15.79
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
67  โรงเรียนบ้านนาจาน 298
28 9.40
22 7.38
8 2.68
13 4.36
2 0.67
225 75.50
73 24.50%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 139
13 9.35
5 3.60
9 6.47
5 3.60
2 1.44
105 75.54
34 24.46%
69  โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 135
6 4.44
5 3.70
22 16.30
0 0.00
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
70  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 238
25 10.50
12 5.04
14 5.88
7 2.94
0 0.00
180 75.63
58 24.37%
71  โรงเรียนบ้านบากชุม 161
21 13.04
8 4.97
7 4.35
3 1.86
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
72  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 142
22 15.49
6 4.23
6 4.23
0 0.00
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
73  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 174
7 4.02
13 7.47
18 10.34
3 1.72
0 0.00
133 76.44
41 23.56%
74  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 17
1 5.88
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
75  โรงเรียนบ้านนาทอย 60
8 13.33
0 0.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
76  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 202
17 8.42
9 4.46
16 7.92
5 2.48
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
77  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 354
25 7.06
21 5.93
12 3.39
18 5.08
6 1.69
272 76.84
82 23.16%
78  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 91
6 6.59
2 2.20
12 13.19
1 1.10
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
79  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 52
0 0.00
3 5.77
6 11.54
3 5.77
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
80  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 172
16 9.30
14 8.14
2 1.16
7 4.07
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
81  โรงเรียนบ้านชาด 218
15 6.88
19 8.72
15 6.88
0 0.00
0 0.00
169 77.52
49 22.48%
82  โรงเรียนบ้านเวินบึก 46
3 6.52
2 4.35
5 10.87
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
83  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 111
2 1.80
13 11.71
6 5.41
2 1.80
1 0.90
87 78.38
24 21.62%
84  โรงเรียนบ้านแขมใต้ 130
10 7.69
11 8.46
6 4.62
1 0.77
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
85  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 146
15 10.27
9 6.16
7 4.79
0 0.00
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
86  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 115
7 6.09
9 7.83
4 3.48
3 2.61
1 0.87
91 79.13
24 20.87%
87  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 178
11 6.18
10 5.62
13 7.30
3 1.69
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
88  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 135
15 11.11
3 2.22
10 7.41
0 0.00
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
89  โรงเรียนบ้านนาชุม 169
17 10.06
13 7.69
2 1.18
2 1.18
1 0.59
134 79.29
35 20.71%
90  โรงเรียนบ้านป่าเลา 97
6 6.19
6 6.19
8 8.25
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
91  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 68
7 10.29
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
92  โรงเรียนบ้านผักหย่า 88
9 10.23
4 4.55
3 3.41
2 2.27
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
93  โรงเรียนบ้านโนนจิก 59
5 8.47
3 5.08
3 5.08
1 1.69
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
94  โรงเรียนบ้านลาดควาย 64
2 3.13
0 0.00
7 10.94
4 6.25
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
95  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 70
3 4.29
3 4.29
3 4.29
5 7.14
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
96  โรงเรียนบ้านนาคาย 168
23 13.69
1 0.60
7 4.17
1 0.60
1 0.60
135 80.36
33 19.64%
97  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 51
1 1.96
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
98  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 131
10 7.63
4 3.05
9 6.87
2 1.53
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
99  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 121
9 7.44
5 4.13
9 7.44
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
100  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2006
99 4.94
13 0.65
233 11.62
11 0.55
24 1.20
1626 81.06
380 18.94%
101  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 117
5 4.27
6 5.13
11 9.40
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
102  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 203
22 10.84
0 0.00
16 7.88
0 0.00
0 0.00
165 81.28
38 18.72%
103  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 650
55 8.46
17 2.62
49 7.54
0 0.00
0 0.00
529 81.38
121 18.62%
104  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 141
6 4.26
7 4.96
13 9.22
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
105  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 234
34 14.53
0 0.00
9 3.85
0 0.00
0 0.00
191 81.62
43 18.38%
106  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 513
26 5.07
13 2.53
51 9.94
4 0.78
0 0.00
419 81.68
94 18.32%
107  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 44
2 4.55
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
108  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 330
13 3.94
16 4.85
23 6.97
5 1.52
3 0.91
270 81.82
60 18.18%
109  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 94
7 7.45
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
110  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 50
6 12.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
111  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 162
3 1.85
8 4.94
18 11.11
0 0.00
0 0.00
133 82.10
29 17.90%
112  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 96
5 5.21
1 1.04
11 11.46
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
113  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 178
3 1.69
2 1.12
11 6.18
15 8.43
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
114  โรงเรียนบ้านภูหล่น 168
10 5.95
9 5.36
6 3.57
2 1.19
2 1.19
139 82.74
29 17.26%
115  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 232
10 4.31
11 4.74
17 7.33
1 0.43
1 0.43
192 82.76
40 17.24%
116  โรงเรียนบ้านกุ่ม 157
4 2.55
15 9.55
8 5.10
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
117  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 170
11 6.47
10 5.88
7 4.12
1 0.59
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
118  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 167
11 6.59
4 2.40
10 5.99
0 0.00
3 1.80
139 83.23
28 16.77%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 174
17 9.77
0 0.00
12 6.90
0 0.00
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
120  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 126
3 2.38
5 3.97
13 10.32
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
121  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 183
16 8.74
8 4.37
6 3.28
0 0.00
0 0.00
153 83.61
30 16.39%
122  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 49
4 8.16
0 0.00
2 4.08
2 4.08
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
123  โรงเรียนบ้านนาทม 86
3 3.49
4 4.65
7 8.14
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
124  โรงเรียนบ้านหนองหอย 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
125  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 156
11 7.05
0 0.00
14 8.97
0 0.00
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
126  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 50
2 4.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
127  โรงเรียนบ้านตามุย 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
128  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 368
24 6.52
28 7.61
1 0.27
5 1.36
0 0.00
310 84.24
58 15.76%
129  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 135
4 2.96
5 3.70
3 2.22
9 6.67
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
130  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 175
5 2.86
5 2.86
17 9.71
0 0.00
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
131  โรงเรียนบ้านบัวแดง 79
3 3.80
4 5.06
5 6.33
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
132  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 180
9 5.00
3 1.67
10 5.56
3 1.67
2 1.11
153 85.00
27 15.00%
133  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 61
4 6.56
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
134  โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 68
5 7.35
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
135  โรงเรียนบ้านกุดชมภู 143
8 5.59
8 5.59
0 0.00
0 0.00
5 3.50
122 85.31
21 14.69%
136  โรงเรียนบ้านลาดวารี 82
4 4.88
1 1.22
2 2.44
4 4.88
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
137  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 82
1 1.22
1 1.22
6 7.32
4 4.88
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
138  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 71
4 5.63
1 1.41
5 7.04
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
139  โรงเรียนบ้านนาบัว 179
15 8.38
2 1.12
6 3.35
2 1.12
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
140  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
2 3.03
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
141  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 272
11 4.04
9 3.31
12 4.41
3 1.10
2 0.74
235 86.40
37 13.60%
142  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 329
6 1.82
0 0.00
33 10.03
0 0.00
5 1.52
285 86.63
44 13.37%
143  โรงเรียนบ้านขัวแคน 38
1 2.63
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
144  โรงเรียนบ้านหินโงม 175
7 4.00
8 4.57
8 4.57
0 0.00
0 0.00
152 86.86
23 13.14%
145  โรงเรียนบ้านโนนสุข 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 9.35
4 3.74
93 86.92
14 13.08%
146  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 115
8 6.96
5 4.35
2 1.74
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
147  โรงเรียนบ้านเม็ก 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
148  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 104
2 1.92
5 4.81
3 2.88
2 1.92
1 0.96
91 87.50
13 12.50%
149  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 153
5 3.27
5 3.27
8 5.23
1 0.65
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
150  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 188
9 4.79
0 0.00
14 7.45
0 0.00
0 0.00
165 87.77
23 12.23%
151  โรงเรียนบ้านนาคอ 93
4 4.30
6 6.45
0 0.00
0 0.00
1 1.08
82 88.17
11 11.83%
152  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
153  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 35
1 2.86
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
154  โรงเรียนบ้านดงดิบ 152
6 3.95
1 0.66
2 1.32
7 4.61
1 0.66
135 88.82
17 11.18%
155  โรงเรียนบ้านจุการ 54
2 3.70
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
156  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 127
3 2.36
4 3.15
5 3.94
2 1.57
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
157  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 84
3 3.57
0 0.00
5 5.95
0 0.00
1 1.19
75 89.29
9 10.71%
158  โรงเรียนบ้านชาด 75
1 1.33
2 2.67
4 5.33
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
159  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 220
15 6.82
1 0.45
6 2.73
0 0.00
1 0.45
197 89.55
23 10.45%
160  โรงเรียนบ้านบะไห 151
3 1.99
6 3.97
6 3.97
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
161  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 112
5 4.46
1 0.89
4 3.57
1 0.89
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
162  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 134
4 2.99
0 0.00
9 6.72
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
163  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 71
1 1.41
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
164  โรงเรียนบ้านคำเตย 73
2 2.74
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
165  โรงเรียนบ้านนาเอือด 134
6 4.48
1 0.75
3 2.24
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
166  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
167  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 76
1 1.32
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 167
1 0.60
2 1.20
9 5.39
1 0.60
0 0.00
154 92.22
13 7.78%
169  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 58
3 5.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
54 93.10
4 6.90%
170  โรงเรียนบ้านนาเลิน 136
5 3.68
4 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 93.38
9 6.62%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 197
1 0.51
0 0.00
12 6.09
0 0.00
0 0.00
184 93.40
13 6.60%
172  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 171
1 0.58
3 1.75
4 2.34
1 0.58
2 1.17
160 93.57
11 6.43%
173  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 47
2 4.26
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
174  โรงเรียนบ้านโนนกุง 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
175  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 244
3 1.23
0 0.00
11 4.51
0 0.00
0 0.00
230 94.26
14 5.74%
176  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 57
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
177  โรงเรียนบ้านโนน 62
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
178  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 105
2 1.90
0 0.00
2 1.90
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
179  โรงเรียนบ้านดอนงัว 235
2 0.85
0 0.00
6 2.55
0 0.00
0 0.00
227 96.60
8 3.40%
180  โรงเรียนบ้านคำไหล 110
0 0.00
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
181  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 81
1 1.23
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
182  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านนาแค 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านหนองชาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,012 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,028 7.80
เตี้ย  1,115 4.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,865 7.17
ผอมและเตี้ย  645 2.48
อ้วนและเตี้ย  412 1.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,947 76.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,065 คน


23.32%


Powered By www.thaieducation.net