ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 238 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 238 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 112
35 31.25
13 11.61
7 6.25
9 8.04
7 6.25
41 36.61
71 63.39%
2  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 84
12 14.29
5 5.95
5 5.95
2 2.38
17 20.24
43 51.19
41 48.81%
3  โรงเรียนบ้านทัพไทย 23
3 13.04
2 8.70
2 8.70
2 8.70
2 8.70
12 52.17
11 47.83%
4  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 149
22 14.77
18 12.08
26 17.45
2 1.34
0 0.00
81 54.36
68 45.64%
5  โรงเรียนบ้านมะเขือ 60
7 11.67
6 10.00
6 10.00
4 6.67
4 6.67
33 55.00
27 45.00%
6  โรงเรียนบ้านบัวยาง 98
16 16.33
12 12.24
16 16.33
0 0.00
0 0.00
54 55.10
44 44.90%
7  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 32
3 9.38
0 0.00
8 25.00
3 9.38
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
8  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 44
0 0.00
0 0.00
18 40.91
1 2.27
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
9  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1752
160 9.13
24 1.37
249 14.21
189 10.79
130 7.42
1000 57.08
752 42.92%
10  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 62
7 11.29
4 6.45
11 17.74
3 4.84
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
11  โรงเรียนบ้านชีทวน 138
25 18.12
13 9.42
5 3.62
11 7.97
1 0.72
83 60.14
55 39.86%
12  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 121
22 18.18
5 4.13
15 12.40
2 1.65
4 3.31
73 60.33
48 39.67%
13  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 48
2 4.17
2 4.17
12 25.00
0 0.00
3 6.25
29 60.42
19 39.58%
14  โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 91
10 10.99
5 5.49
11 12.09
6 6.59
4 4.40
55 60.44
36 39.56%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 85
10 11.76
6 7.06
3 3.53
9 10.59
5 5.88
52 61.18
33 38.82%
16  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 101
7 6.93
10 9.90
11 10.89
11 10.89
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
17  โรงเรียนบ้านเตย 70
15 21.43
2 2.86
10 14.29
0 0.00
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
18  โรงเรียนบ้านหนองแก 26
8 30.77
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
19  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 216
30 13.89
24 11.11
25 11.57
2 0.93
1 0.46
134 62.04
82 37.96%
20  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3532
173 4.90
60 1.70
522 14.78
233 6.60
325 9.20
2219 62.83
1313 37.17%
21  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 19
2 10.53
2 10.53
2 10.53
1 5.26
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
22  โรงเรียนเมืองอุบล 177
9 5.08
7 3.95
13 7.34
16 9.04
20 11.30
112 63.28
65 36.72%
23  โรงเรียนบ้านกอก 83
3 3.61
11 13.25
9 10.84
6 7.23
1 1.20
53 63.86
30 36.14%
24  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 25
0 0.00
1 4.00
8 32.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
25  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 129
3 2.33
5 3.88
17 13.18
8 6.20
13 10.08
83 64.34
46 35.66%
26  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 124
27 21.77
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
80 64.52
44 35.48%
27  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 23
6 26.09
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
28  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 29
3 10.34
2 6.90
3 10.34
2 6.90
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
29  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 186
11 5.91
12 6.45
17 9.14
18 9.68
6 3.23
122 65.59
64 34.41%
30  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 391
50 12.79
33 8.44
50 12.79
0 0.00
0 0.00
258 65.98
133 34.02%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 127
1 0.79
4 3.15
13 10.24
6 4.72
19 14.96
84 66.14
43 33.86%
32  โรงเรียนบ้านกระบูน 98
8 8.16
8 8.16
7 7.14
10 10.20
0 0.00
65 66.33
33 33.67%
33  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 54
3 5.56
5 9.26
8 14.81
1 1.85
1 1.85
36 66.67
18 33.33%
34  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
35  โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 94
10 10.64
4 4.26
3 3.19
2 2.13
12 12.77
63 67.02
31 32.98%
36  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 86
5 5.81
10 11.63
13 15.12
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
37  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 126
13 10.32
7 5.56
8 6.35
8 6.35
5 3.97
85 67.46
41 32.54%
38  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 68
10 14.71
1 1.47
10 14.71
1 1.47
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
39  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 120
6 5.00
1 0.83
14 11.67
1 0.83
16 13.33
82 68.33
38 31.67%
40  โรงเรียนบ้านนาเมือง 48
12 25.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
1 2.08
33 68.75
15 31.25%
41  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 29
0 0.00
1 3.45
7 24.14
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
42  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 131
7 5.34
10 7.63
13 9.92
1 0.76
9 6.87
91 69.47
40 30.53%
43  โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 46
4 8.70
4 8.70
4 8.70
1 2.17
1 2.17
32 69.57
14 30.43%
44  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 106
4 3.77
2 1.89
11 10.38
2 1.89
13 12.26
74 69.81
32 30.19%
45  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 116
5 4.31
10 8.62
19 16.38
0 0.00
1 0.86
81 69.83
35 30.17%
46  โรงเรียนบ้านข่าโคม 63
7 11.11
1 1.59
10 15.87
0 0.00
1 1.59
44 69.84
19 30.16%
47  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 40
6 15.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
48  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 148
9 6.08
21 14.19
11 7.43
3 2.03
0 0.00
104 70.27
44 29.73%
49  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 27
1 3.70
3 11.11
4 14.81
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 61
10 16.39
0 0.00
4 6.56
0 0.00
4 6.56
43 70.49
18 29.51%
51  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 51
4 7.84
4 7.84
4 7.84
3 5.88
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
52  โรงเรียนบ้านขามน้อย 147
12 8.16
5 3.40
18 12.24
4 2.72
4 2.72
104 70.75
43 29.25%
53  โรงเรียนบ้านนาเลิง 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
54  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 45
3 6.67
0 0.00
8 17.78
2 4.44
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
55  โรงเรียนบ้านธรรมละ 42
6 14.29
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
56  โรงเรียนบ้านเอ้ 21
0 0.00
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
57  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 60
1 1.67
5 8.33
11 18.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
58  โรงเรียนบ้านนามึน 117
7 5.98
10 8.55
15 12.82
1 0.85
0 0.00
84 71.79
33 28.21%
59  โรงเรียนบ้านแสง 64
3 4.69
5 7.81
10 15.63
0 0.00
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
60  โรงเรียนบ้านแสงน้อย 105
6 5.71
7 6.67
11 10.48
4 3.81
1 0.95
76 72.38
29 27.62%
61  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 80
9 11.25
0 0.00
8 10.00
3 3.75
2 2.50
58 72.50
22 27.50%
62  โรงเรียนบ้านดงยาง 113
10 8.85
7 6.19
14 12.39
0 0.00
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
63  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 114
14 12.28
7 6.14
10 8.77
0 0.00
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
64  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 78
5 6.41
7 8.97
9 11.54
0 0.00
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
65  โรงเรียนบ้านนาคำ 82
10 12.20
2 2.44
10 12.20
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
66  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 60
8 13.33
0 0.00
7 11.67
1 1.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
67  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 94
3 3.19
2 2.13
20 21.28
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
68  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 185
9 4.86
5 2.70
29 15.68
6 3.24
0 0.00
136 73.51
49 26.49%
69  โรงเรียนบ้านก่อบึง 38
3 7.89
7 18.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
70  โรงเรียนบ้านศรีบัว 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
2 8.70
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
71  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 93
5 5.38
4 4.30
15 16.13
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
72  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 47
3 6.38
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
73  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 232
13 5.60
7 3.02
35 15.09
3 1.29
0 0.00
174 75.00
58 25.00%
74  โรงเรียนบ้านหนองหิน 84
8 9.52
5 5.95
8 9.52
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
75  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
76  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 109
5 4.59
3 2.75
19 17.43
0 0.00
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
77  โรงเรียนบ้านจิก 105
4 3.81
4 3.81
10 9.52
8 7.62
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
78  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 49
8 16.33
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
79  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 70
6 8.57
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
80  โรงเรียนบ้านผือ 58
5 8.62
0 0.00
7 12.07
0 0.00
2 3.45
44 75.86
14 24.14%
81  โรงเรียนบ้านเค็ง 72
2 2.78
5 6.94
10 13.89
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
82  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 60
2 3.33
2 3.33
5 8.33
4 6.67
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
83  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 87
5 5.75
0 0.00
15 17.24
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
84  โรงเรียนบ้านปลาดุก 157
8 5.10
9 5.73
17 10.83
2 1.27
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
85  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 35
4 11.43
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
86  โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 70
8 11.43
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
87  โรงเรียนบ้านป่าก่อ 31
4 12.90
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
88  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 187
14 7.49
5 2.67
23 12.30
0 0.00
0 0.00
145 77.54
42 22.46%
89  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 58
3 5.17
4 6.90
6 10.34
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
90  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 148
8 5.41
5 3.38
13 8.78
5 3.38
2 1.35
115 77.70
33 22.30%
91  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 45
2 4.44
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
92  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 81
1 1.23
0 0.00
12 14.81
5 6.17
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
93  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 177
21 11.86
3 1.69
10 5.65
2 1.13
3 1.69
138 77.97
39 22.03%
94  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 159
14 8.81
2 1.26
14 8.81
4 2.52
1 0.63
124 77.99
35 22.01%
95  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 32
2 6.25
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
96  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 78
4 5.13
0 0.00
9 11.54
4 5.13
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
97  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 101
5 4.95
9 8.91
8 7.92
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
98  โรงเรียนบ้านศรีสุข 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
2 4.35
1 2.17
36 78.26
10 21.74%
99  โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
100  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1642
101 6.15
30 1.83
199 12.12
18 1.10
6 0.37
1288 78.44
354 21.56%
101  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 56
1 1.79
4 7.14
7 12.50
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
102  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 248
28 11.29
5 2.02
15 6.05
4 1.61
1 0.40
195 78.63
53 21.37%
103  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 47
2 4.26
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
104  โรงเรียนบ้านจานตะโนน 113
3 2.65
5 4.42
7 6.19
9 7.96
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
105  โรงเรียนบ้านผาแก้ว 275
12 4.36
15 5.45
25 9.09
6 2.18
0 0.00
217 78.91
58 21.09%
106  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 81
3 3.70
1 1.23
2 2.47
7 8.64
4 4.94
64 79.01
17 20.99%
107  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 91
3 3.30
3 3.30
13 14.29
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
108  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 34
0 0.00
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
109  โรงเรียนบ้านเหล่าแค 39
6 15.38
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 137
10 7.30
2 1.46
15 10.95
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
111  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 49
6 12.24
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
112  โรงเรียนบ้านตำแย 59
3 5.08
3 5.08
5 8.47
0 0.00
1 1.69
47 79.66
12 20.34%
113  โรงเรียนบ้านขามป้อม 64
4 6.25
2 3.13
3 4.69
2 3.13
2 3.13
51 79.69
13 20.31%
114  โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 35
4 11.43
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
115  โรงเรียนบ้านนามน 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 65
7 10.77
1 1.54
4 6.15
1 1.54
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
117  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
2 5.71
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
118  โรงเรียนบ้านแพง 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
119  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
120  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
121  โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
122  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 26
3 11.54
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
123  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 47
1 2.13
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
124  โรงเรียนบ้านหวาง 47
5 10.64
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
125  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 68
9 13.24
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
126  โรงเรียนบ้านเป้า 105
11 10.48
3 2.86
6 5.71
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
127  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 179
10 5.59
11 6.15
10 5.59
3 1.68
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
128  โรงเรียนบ้านยางเทิง 37
2 5.41
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 254
30 11.81
6 2.36
12 4.72
0 0.00
0 0.00
206 81.10
48 18.90%
130  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 165
9 5.45
3 1.82
12 7.27
7 4.24
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 97
4 4.12
5 5.15
8 8.25
1 1.03
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
132  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
133  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 200
13 6.50
0 0.00
24 12.00
0 0.00
0 0.00
163 81.50
37 18.50%
134  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 38
3 7.89
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
135  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 114
5 4.39
4 3.51
12 10.53
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
136  โรงเรียนบ้านบุตร 49
5 10.20
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
137  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 22
3 13.64
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
138  โรงเรียนวัดท่าวังหิน 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
139  โรงเรียนบ้านยาง 78
5 6.41
5 6.41
4 5.13
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
140  โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
5 14.71
28 82.35
6 17.65%
141  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 17
1 5.88
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
142  โรงเรียนบ้านสำราญ 52
0 0.00
3 5.77
6 11.54
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
143  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 64
2 3.13
0 0.00
8 12.50
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
144  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 94
2 2.13
6 6.38
8 8.51
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
145  โรงเรียนบ้านหัวคำ 106
7 6.60
3 2.83
7 6.60
1 0.94
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
146  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 219
8 3.65
5 2.28
24 10.96
0 0.00
0 0.00
182 83.11
37 16.89%
147  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
148  โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 48
2 4.17
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
149  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 90
10 11.11
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
150  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
151  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2428
78 3.21
61 2.51
187 7.70
47 1.94
25 1.03
2030 83.61
398 16.39%
152  โรงเรียนบ้านขมิ้น 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
153  โรงเรียนบ้านป่าข่า 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
154  โรงเรียนศรีศึกษา 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
155  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 101
4 3.96
2 1.98
10 9.90
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
156  โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 83
4 4.82
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
157  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 58
1 1.72
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
158  โรงเรียนบ้านทัน 116
7 6.03
3 2.59
8 6.90
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
159  โรงเรียนบ้านท่าวารี 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
160  โรงเรียนบ้านพับ 26
3 11.54
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
161  โรงเรียนบ้านหนองมุก 105
2 1.90
3 2.86
11 10.48
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
162  โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 138
9 6.52
5 3.62
5 3.62
2 1.45
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
163  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 692
0 0.00
4 0.58
70 10.12
9 1.30
21 3.03
588 84.97
104 15.03%
164  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 167
11 6.59
4 2.40
9 5.39
0 0.00
1 0.60
142 85.03
25 14.97%
165  โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
2 4.26
40 85.11
7 14.89%
166  โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 202
6 2.97
6 2.97
16 7.92
2 0.99
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
167  โรงเรียนบ้านปะอาว 241
0 0.00
0 0.00
9 3.73
5 2.07
21 8.71
206 85.48
35 14.52%
168  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 76
5 6.58
3 3.95
3 3.95
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
169  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 90
5 5.56
1 1.11
7 7.78
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
170  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 111
3 2.70
1 0.90
11 9.91
1 0.90
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
171  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 84
3 3.57
1 1.19
8 9.52
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
172  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 71
3 4.23
3 4.23
1 1.41
3 4.23
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
173  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 72
1 1.39
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
174  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 130
9 6.92
2 1.54
5 3.85
2 1.54
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
175  โรงเรียนบ้านโพนแพง 139
7 5.04
0 0.00
12 8.63
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
176  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
177  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
178  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 59
5 8.47
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
179  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 137
10 7.30
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
180  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
181  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 125
1 0.80
3 2.40
6 4.80
6 4.80
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
182  โรงเรียนปทุมวิทยากร 916
27 2.95
25 2.73
60 6.55
4 0.44
1 0.11
799 87.23
117 12.77%
183  โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 127
4 3.15
12 9.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
184  โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 138
2 1.45
0 0.00
15 10.87
0 0.00
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
185  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
186  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
187  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 25
3 12.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
188  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
2 4.76
2 4.76
37 88.10
5 11.90%
189  โรงเรียนบ้านหนองบก 102
7 6.86
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
190  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 86
3 3.49
3 3.49
4 4.65
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
191  โรงเรียนบ้านปลาฝา 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
192  โรงเรียนบ้านไผ่ 52
2 3.85
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
193  โรงเรียนบ้านดอนแดง 87
2 2.30
7 8.05
1 1.15
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
194  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
195  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 116
5 4.31
0 0.00
6 5.17
0 0.00
2 1.72
103 88.79
13 11.21%
196  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 183
4 2.19
0 0.00
16 8.74
0 0.00
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
197  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 37
3 8.11
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
198  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 102
1 0.98
0 0.00
9 8.82
1 0.98
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
199  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
200  โรงเรียนบ้านหาด 94
3 3.19
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
201  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 171
6 3.51
3 1.75
9 5.26
0 0.00
0 0.00
153 89.47
18 10.53%
202  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 29
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
203  โรงเรียนบ้านท่าลาด 30
0 0.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
204  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 123
5 4.07
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
205  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
206  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 125
0 0.00
12 9.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
207  โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
208  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
2 1.52
0 0.00
9 6.82
1 0.76
0 0.00
120 90.91
12 9.09%
209  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 123
3 2.44
5 4.07
2 1.63
1 0.81
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
210  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
211  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 47
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
212  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
213  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
214  โรงเรียนบ้านท่าลาด 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
215  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
216  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
217  โรงเรียนบ้านดูน 89
3 3.37
3 3.37
0 0.00
1 1.12
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
218  โรงเรียนบ้านนาดูน 80
6 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
219  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 179
0 0.00
6 3.35
3 1.68
0 0.00
4 2.23
166 92.74
13 7.26%
220  โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 69
2 2.90
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
221  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
222  โรงเรียนบ้านเทพา 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
3 5.36
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
223  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
224  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
225  โรงเรียนบ้านอีต้อม 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
226  โรงเรียนบ้านทุ่ง 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
227  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 72
1 1.39
2 2.78
1 1.39
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
228  โรงเรียนบ้านคำไหล 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
229  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 65
2 3.08
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
230  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
42 95.45
2 4.55%
231  โรงเรียนบ้านโนนรัง 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
232  โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
233  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
234  โรงเรียนบ้านก่อ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านค้อ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านนาผาย 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,737 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,749 5.88
เตี้ย  863 2.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,944 9.90
ผอมและเตี้ย  809 2.72
อ้วนและเตี้ย  743 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,629 76.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,108 คน


23.90%


Powered By www.thaieducation.net