ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 128 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.51
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 34
8 23.53
6 17.65
5 14.71
1 2.94
14 41.18
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 6
1 16.67
0 0.00
5 83.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสำโรง 17
4 23.53
4 23.53
8 47.06
1 5.88
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 122
28 22.95
27 22.13
42 34.43
12 9.84
13 10.66
0 0.00
122 100.00%
7  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 47
4 8.51
0 0.00
38 80.85
1 2.13
4 8.51
0 0.00
47 100.00%
8  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 50
15 30.00
9 18.00
12 24.00
10 20.00
4 8.00
0 0.00
50 100.00%
9  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 95
81 85.26
1 1.05
9 9.47
3 3.16
1 1.05
0 0.00
95 100.00%
10  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 39
26 66.67
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 25.64
29 74.36%
11  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 95
18 18.95
15 15.79
0 0.00
0 0.00
26 27.37
36 37.89
59 62.11%
12  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 75
8 10.67
13 17.33
9 12.00
8 10.67
6 8.00
31 41.33
44 58.67%
13  โรงเรียนบ้านแฝก 44
9 20.45
6 13.64
10 22.73
0 0.00
0 0.00
19 43.18
25 56.82%
14  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 162
15 9.26
7 4.32
38 23.46
4 2.47
22 13.58
76 46.91
86 53.09%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 112
24 21.43
15 13.39
10 8.93
4 3.57
4 3.57
55 49.11
57 50.89%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 358
23 6.42
23 6.42
78 21.79
5 1.40
36 10.06
193 53.91
165 46.09%
17  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 79
8 10.13
6 7.59
19 24.05
1 1.27
2 2.53
43 54.43
36 45.57%
18  โรงเรียนบ้านรัตนะ 142
17 11.97
9 6.34
27 19.01
7 4.93
3 2.11
79 55.63
63 44.37%
19  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 45
4 8.89
3 6.67
6 13.33
4 8.89
2 4.44
26 57.78
19 42.22%
20  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 83
12 14.46
10 12.05
6 7.23
6 7.23
1 1.20
48 57.83
35 42.17%
21  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 10
0 0.00
0 0.00
4 40.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 144
14 9.72
19 13.19
20 13.89
1 0.69
3 2.08
87 60.42
57 39.58%
23  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 134
14 10.45
5 3.73
20 14.93
10 7.46
4 2.99
81 60.45
53 39.55%
24  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 76
8 10.53
0 0.00
22 28.95
0 0.00
0 0.00
46 60.53
30 39.47%
25  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 62
8 12.90
0 0.00
12 19.35
4 6.45
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
26  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
2 5.13
2 5.13
6 15.38
5 12.82
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
27  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 103
12 11.65
11 10.68
11 10.68
5 4.85
0 0.00
64 62.14
39 37.86%
28  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 103
10 9.71
11 10.68
5 4.85
9 8.74
4 3.88
64 62.14
39 37.86%
29  โรงเรียนบ้านปอแดง 57
3 5.26
1 1.75
10 17.54
6 10.53
1 1.75
36 63.16
21 36.84%
30  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 237
8 3.38
23 9.70
25 10.55
8 3.38
23 9.70
150 63.29
87 36.71%
31  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 76
7 9.21
4 5.26
7 9.21
2 2.63
4 5.26
52 68.42
24 31.58%
32  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 48
3 6.25
0 0.00
9 18.75
2 4.17
1 2.08
33 68.75
15 31.25%
33  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 154
11 7.14
13 8.44
9 5.84
7 4.55
8 5.19
106 68.83
48 31.17%
34  โรงเรียนบ้านทับบา 113
13 11.50
5 4.42
15 13.27
2 1.77
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
35  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 88
12 13.64
0 0.00
15 17.05
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
36  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 47
7 14.89
4 8.51
3 6.38
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
37  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 17
2 11.76
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 124
7 5.65
0 0.00
24 19.35
0 0.00
5 4.03
88 70.97
36 29.03%
39  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 84
5 5.95
3 3.57
13 15.48
3 3.57
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
40  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 64
11 17.19
0 0.00
6 9.38
0 0.00
1 1.56
46 71.88
18 28.13%
41  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 57
4 7.02
2 3.51
2 3.51
3 5.26
5 8.77
41 71.93
16 28.07%
42  โรงเรียนบ้านวังคูณ 94
8 8.51
4 4.26
10 10.64
2 2.13
2 2.13
68 72.34
26 27.66%
43  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 66
4 6.06
3 4.55
11 16.67
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
44  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 41
4 9.76
0 0.00
2 4.88
0 0.00
5 12.20
30 73.17
11 26.83%
45  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 70
5 7.14
6 8.57
0 0.00
7 10.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
46  โรงเรียนบ้านหนองแสง 87
11 12.64
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
47  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 58
5 8.62
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
48  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.52
3 14.29
16 76.19
5 23.81%
49  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 63
5 7.94
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
50  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 68
7 10.29
2 2.94
6 8.82
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
51  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 80
5 6.25
3 3.75
7 8.75
2 2.50
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
52  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 58
4 6.90
0 0.00
6 10.34
0 0.00
3 5.17
45 77.59
13 22.41%
53  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 97
1 1.03
2 2.06
18 18.56
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
54  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 102
5 4.90
5 4.90
7 6.86
4 3.92
1 0.98
80 78.43
22 21.57%
55  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 54
4 7.41
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
56  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 149
12 8.05
3 2.01
12 8.05
2 1.34
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
57  โรงเรียนจตุคามวิทยา 67
2 2.99
6 8.96
3 4.48
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
58  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 42
4 9.52
0 0.00
2 4.76
2 4.76
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
59  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 137
5 3.65
5 3.65
16 11.68
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
60  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 131
11 8.40
4 3.05
4 3.05
0 0.00
5 3.82
107 81.68
24 18.32%
61  โรงเรียนบ้านหนองแดง 77
9 11.69
1 1.30
4 5.19
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
62  โรงเรียนบ้านหันน้อย 66
6 9.09
1 1.52
3 4.55
1 1.52
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
63  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 67
2 2.99
1 1.49
8 11.94
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
64  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 123
8 6.50
0 0.00
14 11.38
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 74
1 1.35
12 16.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
66  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
67  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 82
10 12.20
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
68  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 89
3 3.37
0 0.00
5 5.62
0 0.00
6 6.74
75 84.27
14 15.73%
69  โรงเรียนบ้านดอนโจด 81
5 6.17
3 3.70
2 2.47
0 0.00
2 2.47
69 85.19
12 14.81%
70  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 81
6 7.41
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
71  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 162
7 4.32
5 3.09
8 4.94
3 1.85
1 0.62
138 85.19
24 14.81%
72  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 89
1 1.12
4 4.49
8 8.99
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
73  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 172
4 2.33
9 5.23
11 6.40
0 0.00
0 0.00
148 86.05
24 13.95%
74  โรงเรียนบ้านผักหวาน 94
0 0.00
0 0.00
11 11.70
2 2.13
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
75  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
2 3.39
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
76  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 61
3 4.92
1 1.64
2 3.28
0 0.00
2 3.28
53 86.89
8 13.11%
77  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 178
4 2.25
0 0.00
12 6.74
7 3.93
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
78  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 87
0 0.00
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
79  โรงเรียนบ้านหนองยาง 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
80  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 73
3 4.11
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
82  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 128
0 0.00
0 0.00
15 11.72
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
83  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
84  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 82
4 4.88
1 1.22
0 0.00
0 0.00
4 4.88
73 89.02
9 10.98%
85  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 201
2 1.00
2 1.00
18 8.96
0 0.00
0 0.00
179 89.05
22 10.95%
86  โรงเรียนมิตรภาพ 2 65
4 6.15
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
87  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 118
1 0.85
2 1.69
0 0.00
4 3.39
5 4.24
106 89.83
12 10.17%
88  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 124
5 4.03
3 2.42
2 1.61
1 0.81
1 0.81
112 90.32
12 9.68%
89  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 210
12 5.71
0 0.00
8 3.81
0 0.00
0 0.00
190 90.48
20 9.52%
90  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 159
2 1.26
2 1.26
8 5.03
2 1.26
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
91  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 186
6 3.23
3 1.61
6 3.23
0 0.00
0 0.00
171 91.94
15 8.06%
92  โรงเรียนบ้านหนองไทร 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
93  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
94  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
95  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 100
2 2.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
96  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 110
0 0.00
3 2.73
3 2.73
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
97  โรงเรียนบ้านศุภชัย 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
98  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
99  โรงเรียนบ้านหนองแปน 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
100  โรงเรียนบ้านเมย 106
0 0.00
2 1.89
3 2.83
0 0.00
0 0.00
101 95.28
5 4.72%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
102  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 71
1 1.41
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
103  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 193
0 0.00
1 0.52
3 1.55
0 0.00
1 0.52
188 97.41
5 2.59%
104  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.75
56 98.25
1 1.75%
105  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
106  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านทางขวาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านละหานนา 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านเปาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านโนนกราด 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,495 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  691 7.28
เตี้ย  371 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  911 9.59
ผอมและเตี้ย  189 1.99
อ้วนและเตี้ย  241 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,092 74.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,403 คน


25.31%


Powered By www.thaieducation.net