ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 73
27 36.99
7 9.59
4 5.48
16 21.92
19 26.03
0 0.00
73 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 77
11 14.29
12 15.58
9 11.69
21 27.27
19 24.68
5 6.49
72 93.51%
3  โรงเรียนบ้านหลัก 78
17 21.79
8 10.26
8 10.26
22 28.21
8 10.26
15 19.23
63 80.77%
4  โรงเรียนบ้านจันลม 172
39 22.67
30 17.44
6 3.49
21 12.21
22 12.79
54 31.40
118 68.60%
5  โรงเรียนบ้านหว้าน 69
5 7.25
2 2.90
15 21.74
7 10.14
17 24.64
23 33.33
46 66.67%
6  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 85
12 14.12
15 17.65
10 11.76
8 9.41
0 0.00
40 47.06
45 52.94%
7  โรงเรียนบ้านมะขาม 226
48 21.24
27 11.95
19 8.41
22 9.73
3 1.33
107 47.35
119 52.65%
8  โรงเรียนบ้านอาวอย 176
49 27.84
15 8.52
17 9.66
7 3.98
0 0.00
88 50.00
88 50.00%
9  โรงเรียนบ้านสามขา 79
19 24.05
6 7.59
7 8.86
6 7.59
0 0.00
41 51.90
38 48.10%
10  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 136
12 8.82
8 5.88
11 8.09
20 14.71
11 8.09
74 54.41
62 45.59%
11  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 447
52 11.63
24 5.37
35 7.83
33 7.38
56 12.53
247 55.26
200 44.74%
12  โรงเรียนบ้านแซรไปร 268
35 13.06
36 13.43
27 10.07
0 0.00
19 7.09
151 56.34
117 43.66%
13  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 185
18 9.73
24 12.97
38 20.54
0 0.00
0 0.00
105 56.76
80 43.24%
14  โรงเรียนบ้านโพงกอก 84
8 9.52
0 0.00
11 13.10
13 15.48
4 4.76
48 57.14
36 42.86%
15  โรงเรียนบ้านปรือคัน 281
40 14.23
41 14.59
32 11.39
4 1.42
3 1.07
161 57.30
120 42.70%
16  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 305
25 8.20
15 4.92
20 6.56
45 14.75
23 7.54
177 58.03
128 41.97%
17  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 236
29 12.29
25 10.59
23 9.75
14 5.93
8 3.39
137 58.05
99 41.95%
18  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 158
24 15.19
12 7.59
10 6.33
18 11.39
2 1.27
92 58.23
66 41.77%
19  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 254
33 12.99
18 7.09
31 12.20
12 4.72
12 4.72
148 58.27
106 41.73%
20  โรงเรียนบ้านพราน 68
13 19.12
4 5.88
1 1.47
4 5.88
6 8.82
40 58.82
28 41.18%
21  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 377
48 12.73
28 7.43
59 15.65
18 4.77
2 0.53
222 58.89
155 41.11%
22  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 22
2 9.09
2 9.09
4 18.18
1 4.55
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
23  โรงเรียนบ้านระกา 98
14 14.29
12 12.24
7 7.14
7 7.14
0 0.00
58 59.18
40 40.82%
24  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 85
7 8.24
4 4.71
4 4.71
11 12.94
8 9.41
51 60.00
34 40.00%
25  โรงเรียนบ้านโคกตาล 239
18 7.53
14 5.86
22 9.21
19 7.95
22 9.21
144 60.25
95 39.75%
26  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 189
53 28.04
3 1.59
3 1.59
7 3.70
8 4.23
115 60.85
74 39.15%
27  โรงเรียนบ้านไทร 129
15 11.63
9 6.98
18 13.95
4 3.10
3 2.33
80 62.02
49 37.98%
28  โรงเรียนบ้านปราสาท 220
47 21.36
26 11.82
9 4.09
1 0.45
0 0.00
137 62.27
83 37.73%
29  โรงเรียนบ้านดินแดง 70
4 5.71
9 12.86
9 12.86
1 1.43
3 4.29
44 62.86
26 37.14%
30  โรงเรียนบ้านละลม 372
8 2.15
21 5.65
34 9.14
29 7.80
44 11.83
236 63.44
136 36.56%
31  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1312
70 5.34
17 1.30
190 14.48
87 6.63
114 8.69
834 63.57
478 36.43%
32  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 97
27 27.84
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
62 63.92
35 36.08%
33  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 75
16 21.33
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
34  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 206
31 15.05
24 11.65
16 7.77
3 1.46
0 0.00
132 64.08
74 35.92%
35  โรงเรียนบ้านชำแระ 84
11 13.10
10 11.90
9 10.71
0 0.00
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
36  โรงเรียนบ้านไฮ 110
18 16.36
0 0.00
21 19.09
0 0.00
0 0.00
71 64.55
39 35.45%
37  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 267
15 5.62
10 3.75
67 25.09
2 0.75
0 0.00
173 64.79
94 35.21%
38  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 86
10 11.63
0 0.00
10 11.63
8 9.30
2 2.33
56 65.12
30 34.88%
39  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 164
6 3.66
6 3.66
19 11.59
12 7.32
14 8.54
107 65.24
57 34.76%
40  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 94
10 10.64
8 8.51
11 11.70
3 3.19
0 0.00
62 65.96
32 34.04%
41  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 97
8 8.25
15 15.46
7 7.22
3 3.09
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 100
12 12.00
10 10.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
43  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 59
10 16.95
6 10.17
4 6.78
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
44  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 96
26 27.08
5 5.21
1 1.04
0 0.00
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
45  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 30
2 6.67
1 3.33
4 13.33
3 10.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
46  โรงเรียนบ้านตาดม 36
7 19.44
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
47  โรงเรียนบ้านเขวา 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
48  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 129
9 6.98
19 14.73
13 10.08
1 0.78
0 0.00
87 67.44
42 32.56%
49  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 105
12 11.43
2 1.90
13 12.38
7 6.67
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
50  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 68
11 16.18
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
51  โรงเรียนบ้านตาสุด 216
16 7.41
20 9.26
12 5.56
21 9.72
0 0.00
147 68.06
69 31.94%
52  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 69
11 15.94
2 2.90
4 5.80
5 7.25
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
53  โรงเรียนบ้านตะเภา 63
6 9.52
3 4.76
11 17.46
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
54  โรงเรียนบ้านอังกุล 144
12 8.33
12 8.33
9 6.25
12 8.33
0 0.00
99 68.75
45 31.25%
55  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 163
20 12.27
8 4.91
17 10.43
5 3.07
0 0.00
113 69.33
50 30.67%
56  โรงเรียนบ้านตาจวน 59
4 6.78
7 11.86
6 10.17
1 1.69
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
57  โรงเรียนบ้านดองดึง 92
1 1.09
4 4.35
9 9.78
6 6.52
8 8.70
64 69.57
28 30.43%
58  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 135
6 4.44
5 3.70
10 7.41
11 8.15
9 6.67
94 69.63
41 30.37%
59  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 175
20 11.43
27 15.43
6 3.43
0 0.00
0 0.00
122 69.71
53 30.29%
60  โรงเรียนบ้านแขว 205
10 4.88
10 4.88
6 2.93
20 9.76
16 7.80
143 69.76
62 30.24%
61  โรงเรียนบ้านเหล็ก 417
25 6.00
10 2.40
44 10.55
25 6.00
20 4.80
293 70.26
124 29.74%
62  โรงเรียนบ้านกะดึ 101
22 21.78
1 0.99
7 6.93
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
63  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 197
28 14.21
15 7.61
11 5.58
4 2.03
0 0.00
139 70.56
58 29.44%
64  โรงเรียนบ้านขี้นาค 123
9 7.32
11 8.94
5 4.07
9 7.32
2 1.63
87 70.73
36 29.27%
65  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 82
17 20.73
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
66  โรงเรียนบ้านพอก 138
14 10.14
11 7.97
13 9.42
2 1.45
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
67  โรงเรียนบ้านติ้ว 104
12 11.54
8 7.69
6 5.77
4 3.85
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
68  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 105
4 3.81
12 11.43
5 4.76
4 3.81
5 4.76
75 71.43
30 28.57%
69  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 112
13 11.61
0 0.00
10 8.93
9 8.04
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
70  โรงเรียนบ้านสวาย 220
13 5.91
17 7.73
12 5.45
20 9.09
0 0.00
158 71.82
62 28.18%
71  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 93
10 10.75
4 4.30
11 11.83
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
72  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 47
4 8.51
2 4.26
5 10.64
2 4.26
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
73  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 168
21 12.50
3 1.79
17 10.12
3 1.79
2 1.19
122 72.62
46 27.38%
74  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 66
8 12.12
5 7.58
5 7.58
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
75  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 136
8 5.88
10 7.35
12 8.82
7 5.15
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
76  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 170
23 13.53
0 0.00
23 13.53
0 0.00
0 0.00
124 72.94
46 27.06%
77  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 111
14 12.61
9 8.11
5 4.50
2 1.80
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
78  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 104
18 17.31
3 2.88
5 4.81
2 1.92
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
79  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 116
10 8.62
2 1.72
6 5.17
9 7.76
4 3.45
85 73.28
31 26.72%
80  โรงเรียนบ้านโคกสูง 198
14 7.07
8 4.04
30 15.15
0 0.00
0 0.00
146 73.74
52 26.26%
81  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 61
3 4.92
5 8.20
6 9.84
1 1.64
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
82  โรงเรียนบ้านบ่อ 100
10 10.00
2 2.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
83  โรงเรียนบ้านอาลัย 50
2 4.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
84  โรงเรียนบ้านตาโสม 185
8 4.32
10 5.41
11 5.95
19 10.27
0 0.00
137 74.05
48 25.95%
85  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 198
25 12.63
8 4.04
15 7.58
3 1.52
0 0.00
147 74.24
51 25.76%
86  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 98
13 13.27
4 4.08
8 8.16
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
87  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 114
16 14.04
4 3.51
8 7.02
0 0.00
1 0.88
85 74.56
29 25.44%
88  โรงเรียนบ้านสำโรง 79
4 5.06
6 7.59
10 12.66
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
89  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 211
27 12.80
11 5.21
15 7.11
0 0.00
0 0.00
158 74.88
53 25.12%
90  โรงเรียนบ้านหนองกาด 120
16 13.33
11 9.17
2 1.67
1 0.83
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
91  โรงเรียนบ้านเรียม 68
6 8.82
3 4.41
2 2.94
6 8.82
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
92  โรงเรียนบ้านใจดี 136
12 8.82
4 2.94
11 8.09
7 5.15
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
93  โรงเรียนบ้านหว้า 77
12 15.58
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
94  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 77
5 6.49
3 3.90
9 11.69
2 2.60
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
95  โรงเรียนบ้านนาวา 126
4 3.17
0 0.00
26 20.63
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
96  โรงเรียนบ้านบัวบก 57
10 17.54
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
97  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 102
2 1.96
18 17.65
4 3.92
1 0.98
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
98  โรงเรียนบ้านตูม 141
8 5.67
4 2.84
21 14.89
1 0.71
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
99  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 121
17 14.05
5 4.13
6 4.96
1 0.83
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
100  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 130
8 6.15
16 12.31
5 3.85
2 1.54
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
101  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 332
33 9.94
18 5.42
24 7.23
4 1.20
0 0.00
253 76.20
79 23.80%
102  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 111
6 5.41
6 5.41
13 11.71
1 0.90
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
103  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 172
8 4.65
8 4.65
8 4.65
7 4.07
8 4.65
133 77.33
39 22.67%
104  โรงเรียนวัดเขียน 287
39 13.59
0 0.00
26 9.06
0 0.00
0 0.00
222 77.35
65 22.65%
105  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 115
9 7.83
11 9.57
5 4.35
1 0.87
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
106  โรงเรียนบ้านตาเปียง 147
11 7.48
4 2.72
18 12.24
0 0.00
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
107  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 522
35 6.70
20 3.83
58 11.11
4 0.77
0 0.00
405 77.59
117 22.41%
108  โรงเรียนนิคม ๑ 135
11 8.15
8 5.93
4 2.96
5 3.70
2 1.48
105 77.78
30 22.22%
109  โรงเรียนบ้านผือ 96
9 9.38
2 2.08
9 9.38
1 1.04
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
110  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 46
0 0.00
1 2.17
8 17.39
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
111  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 60
8 13.33
1 1.67
3 5.00
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
112  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 113
9 7.96
2 1.77
8 7.08
5 4.42
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
113  โรงเรียนบ้านจำปานวง 179
8 4.47
7 3.91
13 7.26
6 3.35
4 2.23
141 78.77
38 21.23%
114  โรงเรียนบ้านตราด 71
7 9.86
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
115  โรงเรียนบ้านทำนบ 124
7 5.65
0 0.00
18 14.52
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
116  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 263
25 9.51
11 4.18
18 6.84
1 0.38
0 0.00
208 79.09
55 20.91%
117  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 202
10 4.95
7 3.47
23 11.39
2 0.99
0 0.00
160 79.21
42 20.79%
118  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 136
10 7.35
7 5.15
7 5.15
3 2.21
1 0.74
108 79.41
28 20.59%
119  โรงเรียนบ้านกู่ 83
7 8.43
1 1.20
8 9.64
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
120  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137
14 10.22
1 0.73
12 8.76
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
121  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 177
11 6.21
7 3.95
5 2.82
13 7.34
0 0.00
141 79.66
36 20.34%
122  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 335
14 4.18
31 9.25
21 6.27
2 0.60
0 0.00
267 79.70
68 20.30%
123  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 45
3 6.67
3 6.67
2 4.44
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
124  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 355
14 3.94
31 8.73
19 5.35
7 1.97
0 0.00
284 80.00
71 20.00%
125  โรงเรียนบ้านดู่ 186
14 7.53
4 2.15
17 9.14
1 0.54
1 0.54
149 80.11
37 19.89%
126  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 116
9 7.76
0 0.00
14 12.07
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
127  โรงเรียนบ้านโพง 91
11 12.09
4 4.40
2 2.20
1 1.10
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
128  โรงเรียนบ้านโสน 162
8 4.94
6 3.70
17 10.49
1 0.62
0 0.00
130 80.25
32 19.75%
129  โรงเรียนบ้านกำแมด 142
7 4.93
6 4.23
15 10.56
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
130  โรงเรียนบ้านสมอ 122
8 6.56
3 2.46
13 10.66
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
131  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 112
15 13.39
3 2.68
3 2.68
1 0.89
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
132  โรงเรียนบ้านเขวิก 72
5 6.94
1 1.39
8 11.11
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
133  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 139
7 5.04
1 0.72
16 11.51
0 0.00
3 2.16
112 80.58
27 19.42%
134  โรงเรียนบ้านกฤษณา 129
6 4.65
9 6.98
7 5.43
3 2.33
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
135  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 357
16 4.48
16 4.48
36 10.08
0 0.00
1 0.28
288 80.67
69 19.33%
136  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 42
1 2.38
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 153
9 5.88
5 3.27
14 9.15
1 0.65
0 0.00
124 81.05
29 18.95%
138  โรงเรียนบ้านกะกำ 127
7 5.51
4 3.15
2 1.57
11 8.66
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
139  โรงเรียนวนาสวรรค์ 288
27 9.38
12 4.17
13 4.51
2 0.69
0 0.00
234 81.25
54 18.75%
140  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 135
8 5.93
3 2.22
13 9.63
1 0.74
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
141  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 212
5 2.36
16 7.55
18 8.49
0 0.00
0 0.00
173 81.60
39 18.40%
142  โรงเรียนบ้านเค็ง 131
17 12.98
7 5.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
143  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 104
7 6.73
5 4.81
5 4.81
2 1.92
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
144  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 105
3 2.86
2 1.90
14 13.33
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
145  โรงเรียนบ้านกันจาน 106
14 13.21
1 0.94
4 3.77
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 171
10 5.85
7 4.09
13 7.60
0 0.00
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
147  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 475
37 7.79
21 4.42
25 5.26
0 0.00
0 0.00
392 82.53
83 17.47%
148  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 58
4 6.90
3 5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
149  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 82
4 4.88
4 4.88
6 7.32
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
150  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 106
0 0.00
0 0.00
8 7.55
10 9.43
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
151  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 149
4 2.68
5 3.36
15 10.07
1 0.67
0 0.00
124 83.22
25 16.78%
152  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 42
5 11.90
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
153  โรงเรียนบ้านสลักได 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
154  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 145
8 5.52
5 3.45
11 7.59
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
155  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 104
6 5.77
4 3.85
6 5.77
1 0.96
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
156  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
157  โรงเรียนบ้านหนองแวง 154
9 5.84
2 1.30
10 6.49
2 1.30
2 1.30
129 83.77
25 16.23%
158  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 136
8 5.88
5 3.68
8 5.88
1 0.74
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
159  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 112
7 6.25
5 4.46
6 5.36
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
160  โรงเรียนบ้านสนาย 112
7 6.25
1 0.89
10 8.93
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
161  โรงเรียนบ้านหนองพัง 44
1 2.27
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
162  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 184
4 2.17
10 5.43
12 6.52
2 1.09
0 0.00
156 84.78
28 15.22%
163  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 145
9 6.21
7 4.83
4 2.76
2 1.38
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
164  โรงเรียนบ้านทะลอก 140
11 7.86
4 2.86
5 3.57
1 0.71
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
165  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 128
8 6.25
1 0.78
10 7.81
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
166  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 123
8 6.50
6 4.88
1 0.81
3 2.44
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
167  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 89
5 5.62
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
168  โรงเรียนบ้านนาตราว 215
8 3.72
7 3.26
6 2.79
4 1.86
6 2.79
184 85.58
31 14.42%
169  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
3 4.29
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
170  โรงเรียนบ้านตาเจา 127
5 3.94
1 0.79
10 7.87
2 1.57
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
171  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 71
0 0.00
6 8.45
2 2.82
2 2.82
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
172  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 114
8 7.02
1 0.88
7 6.14
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
173  โรงเรียนบ้านแทรง 100
3 3.00
5 5.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
174  โรงเรียนบ้านตาอุด 345
22 6.38
8 2.32
16 4.64
2 0.58
0 0.00
297 86.09
48 13.91%
175  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 162
14 8.64
4 2.47
4 2.47
0 0.00
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
176  โรงเรียนบ้านตรอย 60
1 1.67
3 5.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
177  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 120
6 5.00
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
178  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 91
7 7.69
0 0.00
2 2.20
2 2.20
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
179  โรงเรียนบ้านปะอุง 102
5 4.90
1 0.98
5 4.90
1 0.98
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
180  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 128
6 4.69
4 3.13
3 2.34
2 1.56
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
181  โรงเรียนบ้านพนมชัย 134
1 0.75
3 2.24
6 4.48
2 1.49
3 2.24
119 88.81
15 11.19%
182  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 119
5 4.20
2 1.68
5 4.20
0 0.00
1 0.84
106 89.08
13 10.92%
183  โรงเรียนบ้านกระแมด 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
184  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 76
2 2.63
1 1.32
5 6.58
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
185  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 87
6 6.90
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
186  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
187  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 140
1 0.71
2 1.43
10 7.14
1 0.71
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
188  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
189  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
190  โรงเรียนบ้านแดง 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
191  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 203
5 2.46
4 1.97
2 0.99
0 0.00
3 1.48
189 93.10
14 6.90%
192  โรงเรียนจะกงวิทยา 163
0 0.00
0 0.00
8 4.91
0 0.00
0 0.00
155 95.09
8 4.91%
193  โรงเรียนบ้านสกุล 84
1 1.19
1 1.19
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
194  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 180
0 0.00
0 0.00
3 1.67
0 0.00
0 0.00
177 98.33
3 1.67%
195  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 79
1 1.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 98.73
1 1.27%
196  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,132 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,431 8.64
เตี้ย  1,380 4.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,329 8.28
ผอมและเตี้ย  897 3.19
อ้วนและเตี้ย  555 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,540 73.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,592 คน


26.99%


Powered By www.thaieducation.net