ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 258 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะวัน 50
0 0.00
0 0.00
48 96.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหยอด 57
23 40.35
9 15.79
12 21.05
7 12.28
6 10.53
0 0.00
57 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโพนค้อ 142
30 21.13
9 6.34
22 15.49
39 27.46
31 21.83
11 7.75
131 92.25%
4  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 47
2 4.26
19 40.43
14 29.79
1 2.13
4 8.51
7 14.89
40 85.11%
5  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 39
10 25.64
8 20.51
3 7.69
8 20.51
0 0.00
10 25.64
29 74.36%
6  โรงเรียนบ้านสบาย 180
25 13.89
23 12.78
30 16.67
23 12.78
23 12.78
56 31.11
124 68.89%
7  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1063
89 8.37
27 2.54
221 20.79
116 10.91
275 25.87
335 31.51
728 68.49%
8  โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 740
108 14.59
46 6.22
76 10.27
154 20.81
122 16.49
234 31.62
506 68.38%
9  โรงเรียนบ้านหนองครก 118
14 11.86
12 10.17
45 38.14
4 3.39
1 0.85
42 35.59
76 64.41%
10  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 154
2 1.30
18 11.69
27 17.53
20 12.99
32 20.78
55 35.71
99 64.29%
11  โรงเรียนบ้านคูเมือง 54
7 12.96
8 14.81
13 24.07
5 9.26
0 0.00
21 38.89
33 61.11%
12  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 118
23 19.49
16 13.56
17 14.41
10 8.47
4 3.39
48 40.68
70 59.32%
13  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 38
9 23.68
7 18.42
1 2.63
5 13.16
0 0.00
16 42.11
22 57.89%
14  โรงเรียนมหาราช 3 44
8 18.18
13 29.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
19 43.18
25 56.82%
15  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 83
10 12.05
4 4.82
16 19.28
5 6.02
10 12.05
38 45.78
45 54.22%
16  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 124
26 20.97
14 11.29
9 7.26
14 11.29
4 3.23
57 45.97
67 54.03%
17  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 91
30 32.97
2 2.20
7 7.69
7 7.69
3 3.30
42 46.15
49 53.85%
18  โรงเรียนบ้านตีกา 67
27 40.30
1 1.49
7 10.45
1 1.49
0 0.00
31 46.27
36 53.73%
19  โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 294
9 3.06
15 5.10
47 15.99
24 8.16
62 21.09
137 46.60
157 53.40%
20  โรงเรียนบ้านดงยาง 49
4 8.16
1 2.04
11 22.45
0 0.00
9 18.37
24 48.98
25 51.02%
21  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 67
8 11.94
7 10.45
18 26.87
1 1.49
0 0.00
33 49.25
34 50.75%
22  โรงเรียนบ้านผักขะ 100
15 15.00
8 8.00
15 15.00
5 5.00
7 7.00
50 50.00
50 50.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 88
12 13.64
12 13.64
12 13.64
8 9.09
0 0.00
44 50.00
44 50.00%
24  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 125
18 14.40
21 16.80
12 9.60
10 8.00
0 0.00
64 51.20
61 48.80%
25  โรงเรียนบ้านคูซอด 108
12 11.11
9 8.33
8 7.41
11 10.19
11 10.19
57 52.78
51 47.22%
26  โรงเรียนบ้านโนนแกด 147
21 14.29
15 10.20
20 13.61
8 5.44
4 2.72
79 53.74
68 46.26%
27  โรงเรียนบ้านโนนแย้ 94
18 19.15
6 6.38
14 14.89
3 3.19
2 2.13
51 54.26
43 45.74%
28  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 97
9 9.28
11 11.34
18 18.56
6 6.19
0 0.00
53 54.64
44 45.36%
29  โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 107
14 13.08
15 14.02
15 14.02
3 2.80
1 0.93
59 55.14
48 44.86%
30  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 193
24 12.44
17 8.81
22 11.40
15 7.77
8 4.15
107 55.44
86 44.56%
31  โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น 48
7 14.58
3 6.25
7 14.58
2 4.17
2 4.17
27 56.25
21 43.75%
32  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 67
9 13.43
6 8.96
11 16.42
1 1.49
2 2.99
38 56.72
29 43.28%
33  โรงเรียนบ้านปลาข่อ 57
7 12.28
8 14.04
4 7.02
3 5.26
2 3.51
33 57.89
24 42.11%
34  โรงเรียนบ้านเทิน 48
3 6.25
2 4.17
14 29.17
0 0.00
1 2.08
28 58.33
20 41.67%
35  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 136
14 10.29
5 3.68
18 13.24
14 10.29
5 3.68
80 58.82
56 41.18%
36  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 168
7 4.17
13 7.74
8 4.76
20 11.90
21 12.50
99 58.93
69 41.07%
37  โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 130
18 13.85
8 6.15
25 19.23
2 1.54
0 0.00
77 59.23
53 40.77%
38  โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) 118
13 11.02
6 5.08
24 20.34
5 4.24
0 0.00
70 59.32
48 40.68%
39  โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 42
6 14.29
2 4.76
8 19.05
1 2.38
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
40  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 122
14 11.48
8 6.56
7 5.74
5 4.10
15 12.30
73 59.84
49 40.16%
41  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 595
25 4.20
45 7.56
26 4.37
70 11.76
71 11.93
358 60.17
237 39.83%
42  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 234
40 17.09
24 10.26
27 11.54
0 0.00
0 0.00
143 61.11
91 38.89%
43  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 137
5 3.65
7 5.11
11 8.03
12 8.76
18 13.14
84 61.31
53 38.69%
44  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 120
23 19.17
6 5.00
12 10.00
5 4.17
0 0.00
74 61.67
46 38.33%
45  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 69
4 5.80
12 17.39
5 7.25
5 7.25
0 0.00
43 62.32
26 37.68%
46  โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 124
11 8.87
12 9.68
11 8.87
12 9.68
0 0.00
78 62.90
46 37.10%
47  โรงเรียนบ้านละเอาะ 260
20 7.69
0 0.00
48 18.46
24 9.23
2 0.77
166 63.85
94 36.15%
48  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 195
17 8.72
11 5.64
28 14.36
3 1.54
11 5.64
125 64.10
70 35.90%
49  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 42
5 11.90
6 14.29
4 9.52
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
50  โรงเรียนบ้านหนองสวง 49
5 10.20
2 4.08
9 18.37
1 2.04
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
51  โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 127
24 18.90
0 0.00
20 15.75
0 0.00
0 0.00
83 65.35
44 34.65%
52  โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 171
17 9.94
14 8.19
23 13.45
2 1.17
3 1.75
112 65.50
59 34.50%
53  โรงเรียนบ้านดู่ 32
8 25.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
54  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 82
6 7.32
11 13.41
8 9.76
2 2.44
1 1.22
54 65.85
28 34.15%
55  โรงเรียนบ้านคอนกาม 103
15 14.56
0 0.00
20 19.42
0 0.00
0 0.00
68 66.02
35 33.98%
56  โรงเรียนบ้านสร้างบาก 109
18 16.51
0 0.00
19 17.43
0 0.00
0 0.00
72 66.06
37 33.94%
57  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 9
2 22.22
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
58  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 169
9 5.33
4 2.37
15 8.88
10 5.92
17 10.06
114 67.46
55 32.54%
59  โรงเรียนบ้านเปือย กร. 77
13 16.88
4 5.19
4 5.19
4 5.19
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
60  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 71
4 5.63
2 2.82
5 7.04
10 14.08
2 2.82
48 67.61
23 32.39%
61  โรงเรียนบ้านโคก 34
6 17.65
4 11.76
1 2.94
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
62  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 124
11 8.87
7 5.65
6 4.84
4 3.23
12 9.68
84 67.74
40 32.26%
63  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 121
22 18.18
4 3.31
10 8.26
2 1.65
1 0.83
82 67.77
39 32.23%
64  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 178
16 8.99
13 7.30
25 14.04
3 1.69
0 0.00
121 67.98
57 32.02%
65  โรงเรียนบ้านอีปาด 38
5 13.16
3 7.89
3 7.89
1 2.63
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 109
6 5.50
1 0.92
16 14.68
1 0.92
10 9.17
75 68.81
34 31.19%
67  โรงเรียนบ้านกล้วย 154
10 6.49
10 6.49
11 7.14
11 7.14
6 3.90
106 68.83
48 31.17%
68  โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 129
14 10.85
8 6.20
4 3.10
10 7.75
4 3.10
89 68.99
40 31.01%
69  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 110
3 2.73
10 9.09
16 14.55
5 4.55
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
70  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 110
11 10.00
15 13.64
7 6.36
1 0.91
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
71  โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 141
4 2.84
4 2.84
21 14.89
5 3.55
9 6.38
98 69.50
43 30.50%
72  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 138
10 7.25
15 10.87
15 10.87
2 1.45
0 0.00
96 69.57
42 30.43%
73  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 46
5 10.87
5 10.87
1 2.17
1 2.17
2 4.35
32 69.57
14 30.43%
74  โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 145
13 8.97
16 11.03
15 10.34
0 0.00
0 0.00
101 69.66
44 30.34%
75  โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 63
6 9.52
7 11.11
4 6.35
0 0.00
2 3.17
44 69.84
19 30.16%
76  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 40
2 5.00
1 2.50
6 15.00
2 5.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
77  โรงเรียนบ้านโนนดู่(วังหิน) 200
18 9.00
20 10.00
15 7.50
6 3.00
0 0.00
141 70.50
59 29.50%
78  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 65
11 16.92
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
79  โรงเรียนตะดอบวิทยา 267
13 4.87
34 12.73
28 10.49
2 0.75
1 0.37
189 70.79
78 29.21%
80  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 138
18 13.04
8 5.80
5 3.62
7 5.07
2 1.45
98 71.01
40 28.99%
81  โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 83
8 9.64
5 6.02
7 8.43
3 3.61
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
82  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 135
2 1.48
9 6.67
28 20.74
0 0.00
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
83  โรงเรียนบ้านพันลำ 66
7 10.61
1 1.52
8 12.12
3 4.55
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
84  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
1 2.38
30 71.43
12 28.57%
85  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 64
5 7.81
5 7.81
6 9.38
2 3.13
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
86  โรงเรียนบ้านสะมัด 36
2 5.56
2 5.56
2 5.56
2 5.56
2 5.56
26 72.22
10 27.78%
87  โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 76
10 13.16
0 0.00
11 14.47
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
88  โรงเรียนบ้านบก 58
4 6.90
4 6.90
6 10.34
2 3.45
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
89  โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 150
17 11.33
3 2.00
21 14.00
0 0.00
0 0.00
109 72.67
41 27.33%
90  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 22
1 4.55
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
91  โรงเรียนบ้านโพนแดง 52
3 5.77
0 0.00
9 17.31
1 1.92
1 1.92
38 73.08
14 26.92%
92  โรงเรียนบ้านจิกกะลา 41
2 4.88
3 7.32
4 9.76
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
93  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 41
3 7.32
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
94  โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 170
12 7.06
9 5.29
21 12.35
3 1.76
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
95  โรงเรียนบ้านขามป้อม 27
1 3.70
2 7.41
4 14.81
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
96  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
5 16.13
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
97  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 140
5 3.57
10 7.14
15 10.71
4 2.86
2 1.43
104 74.29
36 25.71%
98  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 113
8 7.08
5 4.42
12 10.62
4 3.54
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
99  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 90
3 3.33
2 2.22
15 16.67
2 2.22
1 1.11
67 74.44
23 25.56%
100  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 141
6 4.26
10 7.09
12 8.51
8 5.67
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
101  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 51
3 5.88
3 5.88
6 11.76
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
102  โรงเรียนบ้านโนนดู่(โนนคูณ) 63
11 17.46
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
103  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 71
3 4.23
2 2.82
10 14.08
1 1.41
2 2.82
53 74.65
18 25.35%
104  โรงเรียนบ้านทาม 44
6 13.64
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 80
5 6.25
6 7.50
5 6.25
4 5.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
106  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 141
11 7.80
12 8.51
9 6.38
3 2.13
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
107  โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 109
14 12.84
4 3.67
8 7.34
0 0.00
1 0.92
82 75.23
27 24.77%
108  โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 97
12 12.37
3 3.09
5 5.15
2 2.06
2 2.06
73 75.26
24 24.74%
109  โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 98
5 5.10
14 14.29
4 4.08
1 1.02
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
110  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 45
6 13.33
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
111  โรงเรียนบ้านโปร่ง 37
4 10.81
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
112  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 215
20 9.30
11 5.12
19 8.84
2 0.93
0 0.00
163 75.81
52 24.19%
113  โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 83
10 12.05
0 0.00
9 10.84
0 0.00
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
114  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 96
7 7.29
4 4.17
4 4.17
7 7.29
1 1.04
73 76.04
23 23.96%
115  โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 63
0 0.00
5 7.94
9 14.29
1 1.59
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
116  โรงเรียนบ้านหนองบัว 118
6 5.08
5 4.24
10 8.47
3 2.54
4 3.39
90 76.27
28 23.73%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 97
3 3.09
5 5.15
5 5.15
5 5.15
5 5.15
74 76.29
23 23.71%
118  โรงเรียนบ้านแก้ง 55
5 9.09
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
119  โรงเรียนบ้านร่องเก้า 47
4 8.51
1 2.13
3 6.38
0 0.00
3 6.38
36 76.60
11 23.40%
120  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 245
9 3.67
10 4.08
19 7.76
10 4.08
9 3.67
188 76.73
57 23.27%
121  โรงเรียนบ้านดินดำ 100
9 9.00
3 3.00
9 9.00
2 2.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
122  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 127
10 7.87
7 5.51
12 9.45
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
123  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 79
2 2.53
4 5.06
10 12.66
2 2.53
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
124  โรงเรียนบ้านหนองคู 49
7 14.29
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
125  โรงเรียนบ้านบูรพา 99
4 4.04
2 2.02
16 16.16
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
126  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 27
3 11.11
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
127  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 99
9 9.09
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
128  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 158
14 8.86
0 0.00
21 13.29
0 0.00
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
129  โรงเรียนบ้านโนนงาม 68
4 5.88
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
130  โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 91
8 8.79
2 2.20
7 7.69
2 2.20
1 1.10
71 78.02
20 21.98%
131  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
3 8.11
1 2.70
29 78.38
8 21.62%
132  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 65
5 7.69
5 7.69
4 6.15
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
133  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1019
33 3.24
23 2.26
100 9.81
30 2.94
30 2.94
803 78.80
216 21.20%
134  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 95
6 6.32
4 4.21
8 8.42
2 2.11
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
135  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 110
6 5.45
4 3.64
7 6.36
4 3.64
2 1.82
87 79.09
23 20.91%
136  โรงเรียนบ้านหนองเทา 63
0 0.00
3 4.76
10 15.87
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
137  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 44
0 0.00
4 9.09
4 9.09
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 70
3 4.29
2 2.86
8 11.43
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
139  โรงเรียนบ้านทุ่ง 45
5 11.11
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
140  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 91
5 5.49
0 0.00
7 7.69
4 4.40
2 2.20
73 80.22
18 19.78%
141  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 228
11 4.82
15 6.58
11 4.82
8 3.51
0 0.00
183 80.26
45 19.74%
142  โรงเรียนบ้านเจี่ย 169
11 6.51
6 3.55
13 7.69
3 1.78
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
143  โรงเรียนบ้านหนองบาง 72
2 2.78
3 4.17
8 11.11
1 1.39
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
144  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 36
5 13.89
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
145  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 110
3 2.73
4 3.64
10 9.09
3 2.73
1 0.91
89 80.91
21 19.09%
146  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
147  โรงเรียนบ้านสะพุง 79
11 13.92
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
148  โรงเรียนบ้านคูบ 259
12 4.63
11 4.25
26 10.04
0 0.00
0 0.00
210 81.08
49 18.92%
149  โรงเรียนบ้านขมิ้น 48
4 8.33
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
150  โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 113
8 7.08
9 7.96
3 2.65
1 0.88
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
151  โรงเรียนบ้านหนองรัง 70
4 5.71
6 8.57
3 4.29
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
152  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 353
37 10.48
15 4.25
13 3.68
0 0.00
0 0.00
288 81.59
65 18.41%
153  โรงเรียนบ้านหนองค้า 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
2 3.33
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
154  โรงเรียนบ้านลุมภู 115
5 4.35
5 4.35
7 6.09
2 1.74
2 1.74
94 81.74
21 18.26%
155  โรงเรียนบ้านขาม 105
5 4.76
2 1.90
12 11.43
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
156  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 50
5 10.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองออ 67
4 5.97
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
158  โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 114
5 4.39
5 4.39
10 8.77
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
159  โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 132
0 0.00
8 6.06
9 6.82
5 3.79
1 0.76
109 82.58
23 17.42%
160  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
3 6.52
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
161  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 23
3 13.04
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
162  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 134
10 7.46
5 3.73
8 5.97
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
163  โรงเรียนบ้านจาน 129
7 5.43
2 1.55
13 10.08
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
164  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 167
10 5.99
6 3.59
12 7.19
0 0.00
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
165  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 66
7 10.61
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
166  โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
167  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 85
6 7.06
4 4.71
0 0.00
0 0.00
4 4.71
71 83.53
14 16.47%
168  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
5 7.46
1 1.49
56 83.58
11 16.42%
169  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 98
6 6.12
2 2.04
8 8.16
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
170  โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 129
5 3.88
4 3.10
7 5.43
2 1.55
3 2.33
108 83.72
21 16.28%
171  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 99
0 0.00
9 9.09
6 6.06
0 0.00
1 1.01
83 83.84
16 16.16%
172  โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 94
5 5.32
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
173  โรงเรียนบ้านรุ่ง 138
7 5.07
0 0.00
12 8.70
3 2.17
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
174  โรงเรียนบ้านกะเอิน 178
3 1.69
8 4.49
8 4.49
4 2.25
5 2.81
150 84.27
28 15.73%
175  โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 121
2 1.65
1 0.83
10 8.26
4 3.31
2 1.65
102 84.30
19 15.70%
176  โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 91
5 5.49
4 4.40
2 2.20
2 2.20
1 1.10
77 84.62
14 15.38%
177  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 88
4 4.55
1 1.14
7 7.95
1 1.14
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
178  โรงเรียนบ้านโพนงาม 61
7 11.48
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
179  โรงเรียนบ้านเปือย (เมือง) 109
0 0.00
4 3.67
12 11.01
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
180  โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
181  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 166
9 5.42
2 1.20
12 7.23
1 0.60
0 0.00
142 85.54
24 14.46%
182  โรงเรียนบ้านกระถุน 70
1 1.43
1 1.43
6 8.57
2 2.86
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
183  โรงเรียนบ้านนาดี 49
5 10.20
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
184  โรงเรียนบ้านหนองโอง 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
185  โรงเรียนบ้านเขวา 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
186  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 94
5 5.32
1 1.06
4 4.26
3 3.19
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
187  โรงเรียนบ้านอาลัย 133
9 6.77
0 0.00
9 6.77
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
188  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 141
8 5.67
4 2.84
3 2.13
4 2.84
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
189  โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
190  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
191  โรงเรียนบ้านหนองกก 56
3 5.36
3 5.36
1 1.79
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
192  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 81
5 6.17
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
193  โรงเรียนบ้านยางเครือ 73
3 4.11
0 0.00
5 6.85
1 1.37
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
194  โรงเรียนบ้านสีถาน 34
2 5.88
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
195  โรงเรียนบ้านเวาะ 114
2 1.75
0 0.00
9 7.89
2 1.75
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
196  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 158
6 3.80
6 3.80
4 2.53
2 1.27
0 0.00
140 88.61
18 11.39%
197  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
198  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
199  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 63
0 0.00
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
200  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 36
1 2.78
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
201  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
4 5.48
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
202  โรงเรียนบ้านหนองคำ 73
2 2.74
0 0.00
3 4.11
0 0.00
3 4.11
65 89.04
8 10.96%
203  โรงเรียนบ้านโพนดวน 137
3 2.19
4 2.92
2 1.46
3 2.19
2 1.46
123 89.78
14 10.22%
204  โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
205  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 136
4 2.94
1 0.74
6 4.41
1 0.74
1 0.74
123 90.44
13 9.56%
206  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 147
1 0.68
2 1.36
11 7.48
0 0.00
0 0.00
133 90.48
14 9.52%
207  โรงเรียนบ้านโพนยาง 126
1 0.79
2 1.59
9 7.14
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
208  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
209  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 134
6 4.48
2 1.49
3 2.24
1 0.75
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
210  โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 129
0 0.00
3 2.33
5 3.88
2 1.55
1 0.78
118 91.47
11 8.53%
211  โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 143
7 4.90
0 0.00
5 3.50
0 0.00
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
212  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
213  โรงเรียนบ้านจานหนองคู 133
3 2.26
0 0.00
5 3.76
3 2.26
0 0.00
122 91.73
11 8.27%
214  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
2 3.70
50 92.59
4 7.41%
215  โรงเรียนบ้านสะเต็ง 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
1 1.85
50 92.59
4 7.41%
216  โรงเรียนบ้านหนองสนม 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
217  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 44
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
218  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 241
5 2.07
0 0.00
11 4.56
0 0.00
0 0.00
225 93.36
16 6.64%
219  โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 79
0 0.00
1 1.27
2 2.53
1 1.27
1 1.27
74 93.67
5 6.33%
220  โรงเรียนบ้านลิงไอ 65
0 0.00
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
221  โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 92
3 3.26
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
222  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3482
26 0.75
26 0.75
52 1.49
26 0.75
56 1.61
3296 94.66
186 5.34%
223  โรงเรียนบ้านกอก 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
1 1.61
59 95.16
3 4.84%
224  โรงเรียนบ้านหนองเตย 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
225  โรงเรียนบ้านอีต้อม 59
-1 -1.69
-1 -1.69
2 3.39
1 1.69
1 1.69
57 96.61
2 3.39%
226  โรงเรียนบ้านเสือบอง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
227  โรงเรียนบ้านสว่าง 104
0 0.00
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
228  โรงเรียนบ้านเกาะ 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
0 0.00
100 99.01
1 0.99%
229  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 229
0 0.00
0 0.00
1 0.44
0 0.00
0 0.00
228 99.56
1 0.44%
230  โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
231  โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
232  โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
233  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
234  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านทุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านยาง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านมะกรูด 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านละทาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านหนองหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 0
8 0.00
4 0.00
2 0.00
0 0.00
0 0.00
-14 0.00
14 0.00%
256  โรงเรียนบ้านแวด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,833 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,924 6.67
เตี้ย  1,223 4.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,566 8.90
ผอมและเตี้ย  1,041 3.61
อ้วนและเตี้ย  1,007 3.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,072 73.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,761 คน


26.92%


Powered By www.thaieducation.net