ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 196
62 31.63
43 21.94
19 9.69
59 30.10
13 6.63
0 0.00
196 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหินกอง 9
7 77.78
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 68
5 7.35
7 10.29
5 7.35
40 58.82
5 7.35
6 8.82
62 91.18%
4  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 128
29 22.66
24 18.75
22 17.19
23 17.97
1 0.78
29 22.66
99 77.34%
5  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 152
21 13.82
27 17.76
21 13.82
19 12.50
21 13.82
43 28.29
109 71.71%
6  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 153
18 11.76
22 14.38
19 12.42
25 16.34
10 6.54
59 38.56
94 61.44%
7  โรงเรียนบ้านโคกรัง 103
10 9.71
3 2.91
17 16.50
13 12.62
20 19.42
40 38.83
63 61.17%
8  โรงเรียนบ้านตาเป้า 62
4 6.45
5 8.06
9 14.52
7 11.29
11 17.74
26 41.94
36 58.06%
9  โรงเรียนบ้านระกา 103
15 14.56
22 21.36
8 7.77
10 9.71
1 0.97
47 45.63
56 54.37%
10  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 161
41 25.47
12 7.45
17 10.56
16 9.94
0 0.00
75 46.58
86 53.42%
11  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 404
57 14.11
36 8.91
45 11.14
28 6.93
26 6.44
212 52.48
192 47.52%
12  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 69
14 20.29
3 4.35
9 13.04
5 7.25
1 1.45
37 53.62
32 46.38%
13  โรงเรียนบ้านปลัด 161
29 18.01
9 5.59
24 14.91
9 5.59
1 0.62
89 55.28
72 44.72%
14  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 182
22 12.09
24 13.19
6 3.30
8 4.40
21 11.54
101 55.49
81 44.51%
15  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 167
44 26.35
9 5.39
20 11.98
1 0.60
0 0.00
93 55.69
74 44.31%
16  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 201
19 9.45
18 8.96
25 12.44
12 5.97
13 6.47
114 56.72
87 43.28%
17  โรงเรียนบ้านตะเคียน 104
8 7.69
10 9.62
4 3.85
17 16.35
3 2.88
62 59.62
42 40.38%
18  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 104
20 19.23
13 12.50
7 6.73
1 0.96
1 0.96
62 59.62
42 40.38%
19  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 73
14 19.18
4 5.48
9 12.33
2 2.74
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
20  โรงเรียนบ้านไม้แดง 149
20 13.42
8 5.37
10 6.71
8 5.37
13 8.72
90 60.40
59 39.60%
21  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 229
41 17.90
24 10.48
20 8.73
3 1.31
1 0.44
140 61.14
89 38.86%
22  โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 96
24 25.00
2 2.08
10 10.42
1 1.04
0 0.00
59 61.46
37 38.54%
23  โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 264
26 9.85
18 6.82
32 12.12
16 6.06
9 3.41
163 61.74
101 38.26%
24  โรงเรียนบ้านหนองร้าน 140
24 17.14
20 14.29
9 6.43
0 0.00
0 0.00
87 62.14
53 37.86%
25  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 304
19 6.25
11 3.62
22 7.24
30 9.87
33 10.86
189 62.17
115 37.83%
26  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 113
33 29.20
4 3.54
4 3.54
1 0.88
0 0.00
71 62.83
42 37.17%
27  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 285
21 7.37
11 3.86
20 7.02
34 11.93
19 6.67
180 63.16
105 36.84%
28  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 134
14 10.45
7 5.22
7 5.22
5 3.73
16 11.94
85 63.43
49 36.57%
29  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 153
17 11.11
8 5.23
26 16.99
4 2.61
0 0.00
98 64.05
55 35.95%
30  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 56
12 21.43
3 5.36
0 0.00
3 5.36
2 3.57
36 64.29
20 35.71%
31  โรงเรียนบ้านอโณทัย 88
8 9.09
4 4.55
9 10.23
5 5.68
5 5.68
57 64.77
31 35.23%
32  โรงเรียนบ้านสายโท 1 104
6 5.77
10 9.62
15 14.42
2 1.92
2 1.92
69 66.35
35 33.65%
33  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 136
21 15.44
6 4.41
14 10.29
4 2.94
0 0.00
91 66.91
45 33.09%
34  โรงเรียนบ้านสารภี 73
6 8.22
3 4.11
6 8.22
3 4.11
6 8.22
49 67.12
24 32.88%
35  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 168
20 11.90
3 1.79
22 13.10
2 1.19
7 4.17
114 67.86
54 32.14%
36  โรงเรียนบ้านตะแบก 74
8 10.81
0 0.00
15 20.27
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
37  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 110
12 10.91
7 6.36
10 9.09
2 1.82
3 2.73
76 69.09
34 30.91%
38  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 120
17 14.17
5 4.17
9 7.50
0 0.00
6 5.00
83 69.17
37 30.83%
39  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 273
54 19.78
0 0.00
30 10.99
0 0.00
0 0.00
189 69.23
84 30.77%
40  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 106
4 3.77
0 0.00
16 15.09
9 8.49
3 2.83
74 69.81
32 30.19%
41  โรงเรียนบ้านเกต 83
13 15.66
0 0.00
5 6.02
6 7.23
1 1.20
58 69.88
25 30.12%
42  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 295
12 4.07
11 3.73
23 7.80
23 7.80
19 6.44
207 70.17
88 29.83%
43  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 47
8 17.02
0 0.00
4 8.51
1 2.13
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
44  โรงเรียนบ้านหนองแวง 74
17 22.97
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
45  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 150
12 8.00
7 4.67
18 12.00
6 4.00
1 0.67
106 70.67
44 29.33%
46  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 178
9 5.06
8 4.49
15 8.43
11 6.18
9 5.06
126 70.79
52 29.21%
47  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 104
7 6.73
6 5.77
15 14.42
2 1.92
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
48  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 71
0 0.00
3 4.23
12 16.90
1 1.41
4 5.63
51 71.83
20 28.17%
49  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 114
12 10.53
9 7.89
8 7.02
3 2.63
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
50  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 122
9 7.38
4 3.28
19 15.57
2 1.64
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
51  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 18
2 11.11
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
52  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 261
42 16.09
10 3.83
17 6.51
3 1.15
0 0.00
189 72.41
72 27.59%
53  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 120
8 6.67
6 5.00
17 14.17
2 1.67
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
54  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 11
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
55  โรงเรียนบ้านศรีสุข 125
4 3.20
13 10.40
14 11.20
3 2.40
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
56  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 107
6 5.61
2 1.87
13 12.15
5 4.67
3 2.80
78 72.90
29 27.10%
57  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 41
4 9.76
0 0.00
2 4.88
4 9.76
1 2.44
30 73.17
11 26.83%
58  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 128
7 5.47
10 7.81
13 10.16
4 3.13
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
59  โรงเรียนบ้านถนน 53
3 5.66
2 3.77
7 13.21
2 3.77
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
60  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 65
5 7.69
2 3.08
9 13.85
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
61  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 660
47 7.12
46 6.97
37 5.61
29 4.39
13 1.97
488 73.94
172 26.06%
62  โรงเรียนวัดสำโรง 323
22 6.81
11 3.41
31 9.60
20 6.19
0 0.00
239 73.99
84 26.01%
63  โรงเรียนวัดอินทบูรพา 243
22 9.05
14 5.76
8 3.29
14 5.76
5 2.06
180 74.07
63 25.93%
64  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 108
6 5.56
9 8.33
8 7.41
3 2.78
2 1.85
80 74.07
28 25.93%
65  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 163
22 13.50
7 4.29
8 4.91
5 3.07
0 0.00
121 74.23
42 25.77%
66  โรงเรียนบ้านสังเคิล 132
13 9.85
9 6.82
11 8.33
1 0.76
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
67  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 175
15 8.57
9 5.14
17 9.71
3 1.71
1 0.57
130 74.29
45 25.71%
68  โรงเรียนบ้านบัว 122
17 13.93
0 0.00
13 10.66
0 0.00
1 0.82
91 74.59
31 25.41%
69  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 142
6 4.23
6 4.23
13 9.15
6 4.23
5 3.52
106 74.65
36 25.35%
70  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 87
4 4.60
6 6.90
4 4.60
8 9.20
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
71  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 36
3 8.33
1 2.78
2 5.56
3 8.33
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
72  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 101
5 4.95
4 3.96
16 15.84
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
73  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 159
15 9.43
4 2.52
17 10.69
3 1.89
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
74  โรงเรียนวัดพลับพลา 225
33 14.67
8 3.56
5 2.22
9 4.00
0 0.00
170 75.56
55 24.44%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 266
26 9.77
9 3.38
11 4.14
12 4.51
6 2.26
202 75.94
64 24.06%
76  โรงเรียนบ้านจบก 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
77  โรงเรียนบ้านจาน 96
4 4.17
4 4.17
10 10.42
1 1.04
4 4.17
73 76.04
23 23.96%
78  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 257
31 12.06
4 1.56
24 9.34
2 0.78
0 0.00
196 76.26
61 23.74%
79  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 55
7 12.73
1 1.82
4 7.27
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
80  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 178
18 10.11
7 3.93
17 9.55
0 0.00
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
81  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 51
5 9.80
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 422
47 11.14
16 3.79
36 8.53
0 0.00
0 0.00
323 76.54
99 23.46%
83  โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 129
25 19.38
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
84  โรงเรียนบ้านตาแก 241
30 12.45
10 4.15
16 6.64
0 0.00
0 0.00
185 76.76
56 23.24%
85  โรงเรียนบ้านเขว้า 126
24 19.05
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
86  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 53
4 7.55
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
87  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 102
4 3.92
9 8.82
10 9.80
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
88  โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 196
14 7.14
11 5.61
17 8.67
1 0.51
0 0.00
153 78.06
43 21.94%
89  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 579
63 10.88
17 2.94
43 7.43
3 0.52
0 0.00
453 78.24
126 21.76%
90  โรงเรียนบ้านเก็ม 106
7 6.60
5 4.72
11 10.38
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
91  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 171
13 7.60
4 2.34
20 11.70
0 0.00
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
92  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 42
0 0.00
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
93  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 282
24 8.51
17 6.03
8 2.84
11 3.90
0 0.00
222 78.72
60 21.28%
94  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 57
2 3.51
1 1.75
6 10.53
3 5.26
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
95  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 149
5 3.36
2 1.34
14 9.40
10 6.71
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
96  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 135
8 5.93
8 5.93
8 5.93
4 2.96
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
97  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 126
7 5.56
6 4.76
12 9.52
1 0.79
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
98  โรงเรียนบ้านหนองนา 63
5 7.94
0 0.00
7 11.11
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
99  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 107
15 14.02
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
100  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 83
8 9.64
0 0.00
8 9.64
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
101  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 93
5 5.38
3 3.23
2 2.15
9 9.68
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
102  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 153
5 3.27
5 3.27
21 13.73
0 0.00
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
103  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 94
9 9.57
3 3.19
6 6.38
0 0.00
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
104  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) 193
13 6.74
8 4.15
6 3.11
12 6.22
0 0.00
154 79.79
39 20.21%
105  โรงเรียนบ้านกระสัง 60
5 8.33
0 0.00
5 8.33
1 1.67
1 1.67
48 80.00
12 20.00%
106  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 285
23 8.07
17 5.96
12 4.21
5 1.75
0 0.00
228 80.00
57 20.00%
107  โรงเรียนบ้านโคกตูม 155
16 10.32
4 2.58
9 5.81
2 1.29
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
108  โรงเรียนบ้านหลัก 126
10 7.94
4 3.17
11 8.73
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
109  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 377
30 7.96
18 4.77
26 6.90
0 0.00
0 0.00
303 80.37
74 19.63%
110  โรงเรียนบ้านลำดวน 232
20 8.62
1 0.43
22 9.48
2 0.86
0 0.00
187 80.60
45 19.40%
111  โรงเรียนบ้านตาอี 78
6 7.69
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
112  โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 234
12 5.13
15 6.41
6 2.56
6 2.56
6 2.56
189 80.77
45 19.23%
113  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 156
6 3.85
6 3.85
18 11.54
0 0.00
0 0.00
126 80.77
30 19.23%
114  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 73
6 8.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 10.96
59 80.82
14 19.18%
115  โรงเรียนบ้านโนนแดง 115
8 6.96
0 0.00
9 7.83
0 0.00
5 4.35
93 80.87
22 19.13%
116  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 105
6 5.71
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
117  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 170
13 7.65
3 1.76
15 8.82
1 0.59
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
118  โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 166
10 6.02
6 3.61
12 7.23
3 1.81
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
119  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 113
8 7.08
0 0.00
12 10.62
0 0.00
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
120  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
1 0.77
1 0.77
9 6.92
7 5.38
6 4.62
106 81.54
24 18.46%
121  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 49
1 2.04
3 6.12
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
122  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 104
3 2.88
6 5.77
10 9.62
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
123  โรงเรียนบ้านป่าชัน 237
5 2.11
16 6.75
15 6.33
7 2.95
0 0.00
194 81.86
43 18.14%
124  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 188
12 6.38
0 0.00
22 11.70
0 0.00
0 0.00
154 81.91
34 18.09%
125  โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 161
16 9.94
0 0.00
13 8.07
0 0.00
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
126  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 217
12 5.53
6 2.76
21 9.68
0 0.00
0 0.00
178 82.03
39 17.97%
127  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 164
8 4.88
10 6.10
11 6.71
0 0.00
0 0.00
135 82.32
29 17.68%
128  โรงเรียนเขว้าศึกษา 108
11 10.19
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
129  โรงเรียนบ้านตาราม 188
8 4.26
10 5.32
9 4.79
3 1.60
3 1.60
155 82.45
33 17.55%
130  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 110
4 3.64
9 8.18
6 5.45
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
131  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 212
15 7.08
2 0.94
19 8.96
0 0.00
0 0.00
176 83.02
36 16.98%
132  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 496
20 4.03
11 2.22
41 8.27
11 2.22
1 0.20
412 83.06
84 16.94%
133  โรงเรียนพุทธบารมี 148
8 5.41
6 4.05
10 6.76
1 0.68
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
134  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 160
3 1.88
4 2.50
16 10.00
4 2.50
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
135  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 166
14 8.43
0 0.00
12 7.23
2 1.20
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
136  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1272
39 3.07
19 1.49
136 10.69
15 1.18
5 0.39
1058 83.18
214 16.82%
137  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 179
9 5.03
5 2.79
16 8.94
0 0.00
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
138  โรงเรียนบ้านละลมพนู 132
7 5.30
3 2.27
12 9.09
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
139  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 48
0 0.00
1 2.08
4 8.33
3 6.25
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
140  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 145
2 1.38
0 0.00
11 7.59
11 7.59
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
141  โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 124
6 4.84
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
142  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1114
40 3.59
17 1.53
58 5.21
48 4.31
16 1.44
935 83.93
179 16.07%
143  โรงเรียนบ้านตะโกรี 125
5 4.00
5 4.00
8 6.40
0 0.00
2 1.60
105 84.00
20 16.00%
144  โรงเรียนบ้านบัวถนน 270
17 6.30
0 0.00
26 9.63
0 0.00
0 0.00
227 84.07
43 15.93%
145  โรงเรียนบ้านมะมัง 191
11 5.76
7 3.66
12 6.28
0 0.00
0 0.00
161 84.29
30 15.71%
146  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 142
10 7.04
0 0.00
12 8.45
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
147  โรงเรียนบ้านหนองขอน 131
12 9.16
0 0.00
8 6.11
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
148  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 197
9 4.57
5 2.54
11 5.58
5 2.54
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
149  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
150  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 184
7 3.80
4 2.17
9 4.89
4 2.17
4 2.17
156 84.78
28 15.22%
151  โรงเรียนบ้านโคกชุม 112
6 5.36
0 0.00
8 7.14
3 2.68
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
152  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 132
6 4.55
0 0.00
13 9.85
1 0.76
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 126
14 11.11
1 0.79
3 2.38
1 0.79
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
154  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 272
13 4.78
0 0.00
28 10.29
0 0.00
0 0.00
231 84.93
41 15.07%
155  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 162
8 4.94
0 0.00
15 9.26
0 0.00
1 0.62
138 85.19
24 14.81%
156  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 75
5 6.67
4 5.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
157  โรงเรียนบ้านโชคกราด 103
3 2.91
1 0.97
7 6.80
4 3.88
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
158  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 83
7 8.43
2 2.41
3 3.61
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
159  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 90
4 4.44
4 4.44
5 5.56
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
160  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 112
5 4.46
5 4.46
1 0.89
2 1.79
3 2.68
96 85.71
16 14.29%
161  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 126
5 3.97
5 3.97
6 4.76
2 1.59
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
162  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 77
3 3.90
3 3.90
3 3.90
2 2.60
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
163  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
164  โรงเรียนวัดบ้านจอม 119
9 7.56
1 0.84
7 5.88
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
165  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 176
10 5.68
0 0.00
15 8.52
0 0.00
0 0.00
151 85.80
25 14.20%
166  โรงเรียนบ้านยาง(กระสัง) 171
9 5.26
0 0.00
15 8.77
0 0.00
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
167  โรงเรียนบ้านหว้า 122
4 3.28
3 2.46
6 4.92
3 2.46
1 0.82
105 86.07
17 13.93%
168  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 58
2 3.45
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
169  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 180
10 5.56
1 0.56
13 7.22
0 0.00
0 0.00
156 86.67
24 13.33%
170  โรงเรียนบ้านเขาคอก 172
6 3.49
6 3.49
4 2.33
4 2.33
2 1.16
150 87.21
22 12.79%
171  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 63
3 4.76
0 0.00
3 4.76
2 3.17
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
172  โรงเรียนบ้านดวน 79
3 3.80
2 2.53
3 3.80
0 0.00
2 2.53
69 87.34
10 12.66%
173  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 80
2 2.50
0 0.00
6 7.50
2 2.50
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
174  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
1 1.79
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
175  โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 179
8 4.47
1 0.56
13 7.26
0 0.00
0 0.00
157 87.71
22 12.29%
176  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 98
2 2.04
3 3.06
7 7.14
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
177  โรงเรียนบ้านตรุง 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
178  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1195
54 4.52
5 0.42
66 5.52
7 0.59
8 0.67
1055 88.28
140 11.72%
179  โรงเรียนบ้านหนองบอน 154
6 3.90
5 3.25
7 4.55
0 0.00
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
180  โรงเรียนบ้านพาชี 87
4 4.60
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
181  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 106
0 0.00
1 0.94
9 8.49
2 1.89
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
182  โรงเรียนบ้านไทรโยง 53
5 9.43
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
183  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 295
6 2.03
9 3.05
13 4.41
4 1.36
1 0.34
262 88.81
33 11.19%
184  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 198
8 4.04
5 2.53
8 4.04
1 0.51
0 0.00
176 88.89
22 11.11%
185  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 72
2 2.78
2 2.78
0 0.00
4 5.56
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
186  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 117
5 4.27
4 3.42
2 1.71
0 0.00
2 1.71
104 88.89
13 11.11%
187  โรงเรียนบ้านหนองเอียน 73
5 6.85
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
188  โรงเรียนบ้านชุมแสง 147
1 0.68
1 0.68
8 5.44
6 4.08
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
189  โรงเรียนบ้านตะครอง 170
3 1.76
4 2.35
5 2.94
3 1.76
3 1.76
152 89.41
18 10.59%
190  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 294
0 0.00
0 0.00
26 8.84
4 1.36
1 0.34
263 89.46
31 10.54%
191  โรงเรียนบ้านดอนยาว 162
2 1.23
0 0.00
13 8.02
2 1.23
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
192  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 214
6 2.80
3 1.40
13 6.07
0 0.00
0 0.00
192 89.72
22 10.28%
193  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 39
1 2.56
1 2.56
1 2.56
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
194  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 98
6 6.12
0 0.00
3 3.06
1 1.02
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
195  โรงเรียนบ้านปราสาท 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
196  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 207
5 2.42
6 2.90
10 4.83
0 0.00
0 0.00
186 89.86
21 10.14%
197  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 81
3 3.70
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
198  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
199  โรงเรียนบ้านยาง(บ้านกรวด) 73
4 5.48
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
200  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
201  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
1 1.54
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
202  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 269
9 3.35
2 0.74
12 4.46
1 0.37
0 0.00
245 91.08
24 8.92%
203  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
204  โรงเรียนบ้านโคกเบง 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
205  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
206  โรงเรียนบ้านโคลด 74
0 0.00
3 4.05
1 1.35
2 2.70
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
207  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 290
13 4.48
5 1.72
4 1.38
0 0.00
0 0.00
268 92.41
22 7.59%
208  โรงเรียนบ้านนารา 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
209  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
210  โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 70
0 0.00
2 2.86
3 4.29
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
211  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 99
3 3.03
0 0.00
3 3.03
1 1.01
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
212  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 86
3 3.49
3 3.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
213  โรงเรียนบ้านหินลาด 86
0 0.00
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
214  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 75
3 4.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
215  โรงเรียนบ้านแพงพวย 102
0 0.00
0 0.00
5 4.90
1 0.98
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
216  โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.85
1 1.92
49 94.23
3 5.77%
217  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 104
2 1.92
1 0.96
1 0.96
1 0.96
1 0.96
98 94.23
6 5.77%
218  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 142
2 1.41
1 0.70
5 3.52
0 0.00
0 0.00
134 94.37
8 5.63%
219  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 196
7 3.57
4 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
185 94.39
11 5.61%
220  โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
1 2.56
37 94.87
2 5.13%
221  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 40
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
222  โรงเรียนบ้านละลูน 84
4 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
223  โรงเรียนบ้านชำแระ 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
224  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 162
3 1.85
0 0.00
1 0.62
0 0.00
1 0.62
157 96.91
5 3.09%
225  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 105
3 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
226  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 141
2 1.42
0 0.00
1 0.71
0 0.00
1 0.71
137 97.16
4 2.84%
227  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 316
0 0.00
2 0.63
1 0.32
1 0.32
0 0.00
312 98.73
4 1.27%
228  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
229  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,884 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,529 7.25
เตี้ย  1,162 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,597 7.44
ผอมและเตี้ย  896 2.57
อ้วนและเตี้ย  437 1.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,263 78.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,621 คน


21.85%


Powered By www.thaieducation.net