ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกสูง 99
5 5.05
7 7.07
12 12.12
13 13.13
17 17.17
45 45.45
54 54.55%
2  โรงเรียนสระปทุม 184
18 9.78
9 4.89
27 14.67
17 9.24
23 12.50
90 48.91
94 51.09%
3  โรงเรียนบ้านคลองวัว 102
12 11.76
12 11.76
5 4.90
12 11.76
7 6.86
54 52.94
48 47.06%
4  โรงเรียนบ้านหนองหมู 62
10 16.13
5 8.06
7 11.29
7 11.29
0 0.00
33 53.23
29 46.77%
5  โรงเรียนบ้านตะโก 190
31 16.32
17 8.95
25 13.16
13 6.84
0 0.00
104 54.74
86 45.26%
6  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 117
11 9.40
14 11.97
22 18.80
5 4.27
0 0.00
65 55.56
52 44.44%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 243
27 11.11
20 8.23
45 18.52
12 4.94
4 1.65
135 55.56
108 44.44%
8  โรงเรียนร่มเกล้า 374
57 15.24
29 7.75
18 4.81
22 5.88
12 3.21
236 63.10
138 36.90%
9  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 108
14 12.96
0 0.00
25 23.15
0 0.00
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
10  โรงเรียนบ้านโคกแจง 140
14 10.00
14 10.00
10 7.14
8 5.71
4 2.86
90 64.29
50 35.71%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 227
13 5.73
17 7.49
19 8.37
16 7.05
10 4.41
152 66.96
75 33.04%
12  โรงเรียนบ้านตุ่น 131
18 13.74
8 6.11
9 6.87
6 4.58
2 1.53
88 67.18
43 32.82%
13  โรงเรียนบ้านโคกไพล 245
28 11.43
23 9.39
9 3.67
12 4.90
8 3.27
165 67.35
80 32.65%
14  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 132
13 9.85
17 12.88
5 3.79
7 5.30
1 0.76
89 67.42
43 32.58%
15  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 114
27 23.68
0 0.00
10 8.77
0 0.00
0 0.00
77 67.54
37 32.46%
16  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 79
9 11.39
4 5.06
7 8.86
5 6.33
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
17  โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 83
15 18.07
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 95
5 5.26
7 7.37
12 12.63
2 2.11
3 3.16
66 69.47
29 30.53%
19  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 155
5 3.23
18 11.61
24 15.48
0 0.00
0 0.00
108 69.68
47 30.32%
20  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 145
10 6.90
10 6.90
8 5.52
7 4.83
8 5.52
102 70.34
43 29.66%
21  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 257
31 12.06
15 5.84
9 3.50
15 5.84
6 2.33
181 70.43
76 29.57%
22  โรงเรียนบ้านรัตนะ 246
43 17.48
12 4.88
14 5.69
3 1.22
0 0.00
174 70.73
72 29.27%
23  โรงเรียนบ้านพร้าว 151
15 9.93
8 5.30
21 13.91
0 0.00
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
24  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 593
54 9.11
45 7.59
57 9.61
14 2.36
2 0.34
421 70.99
172 29.01%
25  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 147
22 14.97
0 0.00
18 12.24
2 1.36
0 0.00
105 71.43
42 28.57%
26  โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 146
4 2.74
8 5.48
9 6.16
7 4.79
12 8.22
106 72.60
40 27.40%
27  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 368
20 5.43
8 2.17
31 8.42
15 4.08
26 7.07
268 72.83
100 27.17%
28  โรงเรียนทับทิมสยาม03 109
16 14.68
0 0.00
13 11.93
0 0.00
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
29  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 119
3 2.52
11 9.24
17 14.29
0 0.00
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
30  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 62
1 1.61
6 9.68
9 14.52
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
31  โรงเรียนบ้านหนองจาน 90
11 12.22
0 0.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
32  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 106
7 6.60
0 0.00
19 17.92
1 0.94
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
33  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 130
12 9.23
5 3.85
16 12.31
0 0.00
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
34  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 71
10 14.08
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
35  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 180
17 9.44
11 6.11
10 5.56
4 2.22
3 1.67
135 75.00
45 25.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองแสง 162
15 9.26
4 2.47
21 12.96
0 0.00
0 0.00
122 75.31
40 24.69%
37  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 207
25 12.08
8 3.86
16 7.73
0 0.00
1 0.48
157 75.85
50 24.15%
38  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 145
5 3.45
8 5.52
10 6.90
5 3.45
7 4.83
110 75.86
35 24.14%
39  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 146
2 1.37
7 4.79
23 15.75
1 0.68
2 1.37
111 76.03
35 23.97%
40  โรงเรียนบ้านโนน 67
1 1.49
0 0.00
13 19.40
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
41  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 84
14 16.67
2 2.38
2 2.38
2 2.38
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
42  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 166
10 6.02
18 10.84
6 3.61
1 0.60
4 2.41
127 76.51
39 23.49%
43  โรงเรียนบ้านละลมติม 215
6 2.79
5 2.33
9 4.19
17 7.91
13 6.05
165 76.74
50 23.26%
44  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 87
9 10.34
5 5.75
5 5.75
1 1.15
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
45  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 148
3 2.03
4 2.70
13 8.78
14 9.46
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
46  โรงเรียนบีกริม 140
12 8.57
4 2.86
16 11.43
0 0.00
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
47  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 351
20 5.70
10 2.85
26 7.41
21 5.98
2 0.57
272 77.49
79 22.51%
48  โรงเรียนบ้านคลองหว้า 153
12 7.84
5 3.27
13 8.50
4 2.61
0 0.00
119 77.78
34 22.22%
49  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 99
5 5.05
0 0.00
16 16.16
1 1.01
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
50  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 154
19 12.34
2 1.30
9 5.84
3 1.95
1 0.65
120 77.92
34 22.08%
51  โรงเรียนบ้านหันทราย 137
15 10.95
0 0.00
15 10.95
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
52  โรงเรียนบ้านทดเจริญ 142
7 4.93
7 4.93
8 5.63
0 0.00
9 6.34
111 78.17
31 21.83%
53  โรงเรียนบ้านทัพเซียม 157
11 7.01
13 8.28
10 6.37
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัว 168
3 1.79
12 7.14
18 10.71
2 1.19
1 0.60
132 78.57
36 21.43%
55  โรงเรียนบ้านโคกทหาร 165
12 7.27
7 4.24
16 9.70
0 0.00
0 0.00
130 78.79
35 21.21%
56  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 195
4 2.05
1 0.51
21 10.77
6 3.08
9 4.62
154 78.97
41 21.03%
57  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 105
6 5.71
5 4.76
5 4.76
4 3.81
2 1.90
83 79.05
22 20.95%
58  โรงเรียนบ้านหนองยาง 43
3 6.98
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
59  โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 63
3 4.76
1 1.59
9 14.29
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
60  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 103
12 11.65
3 2.91
2 1.94
4 3.88
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
61  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) 206
4 1.94
7 3.40
18 8.74
13 6.31
0 0.00
164 79.61
42 20.39%
62  โรงเรียนบ้านหนองหอย 69
4 5.80
0 0.00
5 7.25
5 7.25
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
63  โรงเรียนบ้านวังยาว 128
7 5.47
4 3.13
2 1.56
8 6.25
4 3.13
103 80.47
25 19.53%
64  โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 113
8 7.08
8 7.08
2 1.77
3 2.65
1 0.88
91 80.53
22 19.47%
65  โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 239
15 6.28
5 2.09
20 8.37
2 0.84
4 1.67
193 80.75
46 19.25%
66  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 85
5 5.88
3 3.53
1 1.18
0 0.00
7 8.24
69 81.18
16 18.82%
67  โรงเรียนบ้านหนองแวง 108
14 12.96
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
68  โรงเรียนบ้านโคคลาน 316
17 5.38
3 0.95
33 10.44
4 1.27
1 0.32
258 81.65
58 18.35%
69  โรงเรียนบ้านด่าน 61
2 3.28
4 6.56
4 6.56
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
70  โรงเรียนเมืองไผ่ 100
12 12.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
71  โรงเรียนบ้านสี่แยก 67
1 1.49
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
72  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 441
37 8.39
19 4.31
23 5.22
0 0.00
0 0.00
362 82.09
79 17.91%
73  โรงเรียนวัดพุทธิสาร 129
5 3.88
7 5.43
11 8.53
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
74  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 63
2 3.17
1 1.59
7 11.11
0 0.00
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
75  โรงเรียนบ้านบุกะสัง 69
7 10.14
2 2.90
2 2.90
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
76  โรงเรียนกรุงไทย 111
6 5.41
3 2.70
10 9.01
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
77  โรงเรียนบ้านหนองแอก 177
6 3.39
4 2.26
19 10.73
1 0.56
0 0.00
147 83.05
30 16.95%
78  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 122
4 3.28
4 3.28
12 9.84
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
79  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 245
5 2.04
23 9.39
5 2.04
7 2.86
0 0.00
205 83.67
40 16.33%
80  โรงเรียนวัดหนองม่วง 105
5 4.76
3 2.86
5 4.76
2 1.90
1 0.95
89 84.76
16 15.24%
81  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 86
7 8.14
3 3.49
3 3.49
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
82  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1369
23 1.68
18 1.31
60 4.38
38 2.78
68 4.97
1162 84.88
207 15.12%
83  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 127
9 7.09
4 3.15
2 1.57
3 2.36
1 0.79
108 85.04
19 14.96%
84  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 141
7 4.96
5 3.55
3 2.13
3 2.13
3 2.13
120 85.11
21 14.89%
85  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 81
4 4.94
3 3.70
5 6.17
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
86  โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 158
10 6.33
4 2.53
6 3.80
3 1.90
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
87  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 110
5 4.55
1 0.91
10 9.09
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
88  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 124
13 10.48
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
89  โรงเรียนบ้านกะสัง 160
8 5.00
7 4.38
5 3.13
3 1.88
0 0.00
137 85.63
23 14.38%
90  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 84
3 3.57
2 2.38
3 3.57
0 0.00
4 4.76
72 85.71
12 14.29%
91  โรงเรียนบ้านเขาจาน 178
7 3.93
6 3.37
12 6.74
0 0.00
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
92  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 193
15 7.77
4 2.07
8 4.15
0 0.00
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
93  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 72
3 4.17
0 0.00
6 8.33
1 1.39
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
94  โรงเรียนวัดหนองติม 446
19 4.26
10 2.24
18 4.04
9 2.02
5 1.12
385 86.32
61 13.68%
95  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 172
3 1.74
0 0.00
8 4.65
0 0.00
12 6.98
149 86.63
23 13.37%
96  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 60
6 10.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
97  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 343
10 2.92
13 3.79
22 6.41
0 0.00
0 0.00
298 86.88
45 13.12%
98  โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) 126
0 0.00
10 7.94
5 3.97
1 0.79
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
99  โรงเรียนบ้านมะกอก 97
6 6.19
2 2.06
3 3.09
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
100  โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 80
3 3.75
0 0.00
3 3.75
3 3.75
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
101  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 63
1 1.59
1 1.59
3 4.76
1 1.59
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
102  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
103  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 209
6 2.87
5 2.39
5 2.39
4 1.91
0 0.00
189 90.43
20 9.57%
104  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 126
3 2.38
0 0.00
9 7.14
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
105  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 120
3 2.50
0 0.00
2 1.67
6 5.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
106  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 143
1 0.70
6 4.20
6 4.20
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
107  โรงเรียนบ้านแสนสุข 134
2 1.49
5 3.73
3 2.24
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
108  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 149
3 2.01
4 2.68
0 0.00
5 3.36
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
109  โรงเรียนบ้านวังรี 102
3 2.94
1 0.98
3 2.94
1 0.98
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
110  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 230
1 0.43
5 2.17
8 3.48
4 1.74
0 0.00
212 92.17
18 7.83%
111  โรงเรียนบ้านทัพไทย 129
0 0.00
1 0.78
6 4.65
1 0.78
2 1.55
119 92.25
10 7.75%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
113  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 198
8 4.04
4 2.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 93.94
12 6.06%
114  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
115  โรงเรียนบ้านโคก 128
5 3.91
0 0.00
2 1.56
0 0.00
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
116  โรงเรียนอนุบรรพต 56
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
117  โรงเรียนบ้านกุดหิน 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.25
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
118  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 90
0 0.00
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
89 98.89
1 1.11%

 

จำนวนนักเรียน  18,672 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,210 6.48
เตี้ย  718 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,325 7.10
ผอมและเตี้ย  449 2.40
อ้วนและเตี้ย  315 1.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,655 78.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,017 คน


21.51%


Powered By www.thaieducation.net