ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วย 60
13 21.67
10 16.67
8 13.33
7 11.67
4 6.67
18 30.00
42 70.00%
2  โรงเรียนบ้านคลองหาด 193
16 8.29
24 12.44
7 3.63
40 20.73
31 16.06
75 38.86
118 61.14%
3  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 87
11 12.64
18 20.69
15 17.24
3 3.45
3 3.45
37 42.53
50 57.47%
4  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 97
17 17.53
7 7.22
21 21.65
5 5.15
0 0.00
47 48.45
50 51.55%
5  โรงเรียนวังไผ่ 67
8 11.94
12 17.91
13 19.40
0 0.00
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
6  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 116
7 6.03
2 1.72
21 18.10
9 7.76
16 13.79
61 52.59
55 47.41%
7  โรงเรียนบ้านนาดี 125
9 7.20
13 10.40
22 17.60
2 1.60
13 10.40
66 52.80
59 47.20%
8  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145
13 8.97
11 7.59
23 15.86
9 6.21
6 4.14
83 57.24
62 42.76%
9  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 55
16 29.09
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
10  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 129
9 6.98
4 3.10
16 12.40
12 9.30
12 9.30
76 58.91
53 41.09%
11  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 95
28 29.47
0 0.00
10 10.53
1 1.05
0 0.00
56 58.95
39 41.05%
12  โรงเรียนบ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) 78
9 11.54
10 12.82
12 15.38
0 0.00
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
13  โรงเรียนบ้านลุงพลู 102
11 10.78
9 8.82
17 16.67
3 2.94
0 0.00
62 60.78
40 39.22%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 341
34 9.97
29 8.50
41 12.02
16 4.69
13 3.81
208 61.00
133 39.00%
15  โรงเรียนบ้านคลองผักขม 238
9 3.78
9 3.78
51 21.43
3 1.26
20 8.40
146 61.34
92 38.66%
16  โรงเรียนบ้านวังรี 124
13 10.48
6 4.84
23 18.55
2 1.61
0 0.00
80 64.52
44 35.48%
17  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 338
33 9.76
20 5.92
49 14.50
11 3.25
2 0.59
223 65.98
115 34.02%
18  โรงเรียนทับทิมสยาม05 75
7 9.33
0 0.00
6 8.00
12 16.00
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
19  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 188
13 6.91
0 0.00
41 21.81
8 4.26
0 0.00
126 67.02
62 32.98%
20  โรงเรียนบ้านวังทอง 104
17 16.35
10 9.62
6 5.77
1 0.96
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
21  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 173
10 5.78
16 9.25
27 15.61
2 1.16
1 0.58
117 67.63
56 32.37%
22  โรงเรียนบ้านคลองหมี 45
3 6.67
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
23  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 100
3 3.00
9 9.00
11 11.00
8 8.00
0 0.00
69 69.00
31 31.00%
24  โรงเรียนบ้านท่าระพา 124
20 16.13
0 0.00
18 14.52
0 0.00
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
25  โรงเรียนบ้านพระเพลิง 333
20 6.01
21 6.31
57 17.12
2 0.60
1 0.30
232 69.67
101 30.33%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 74
9 12.16
7 9.46
4 5.41
2 2.70
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
27  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 98
5 5.10
12 12.24
10 10.20
0 0.00
2 2.04
69 70.41
29 29.59%
28  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 71
4 5.63
6 8.45
6 8.45
3 4.23
2 2.82
50 70.42
21 29.58%
29  โรงเรียนบ้านวังจั่น 86
5 5.81
2 2.33
11 12.79
2 2.33
5 5.81
61 70.93
25 29.07%
30  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 241
18 7.47
17 7.05
14 5.81
10 4.15
10 4.15
172 71.37
69 28.63%
31  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 137
7 5.11
3 2.19
15 10.95
7 5.11
7 5.11
98 71.53
39 28.47%
32  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 239
23 9.62
1 0.42
43 17.99
0 0.00
1 0.42
171 71.55
68 28.45%
33  โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 88
0 0.00
6 6.82
18 20.45
1 1.14
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
34  โรงเรียนวัดเกศแก้ว 32
4 12.50
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
35  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 200
17 8.50
19 9.50
17 8.50
1 0.50
1 0.50
145 72.50
55 27.50%
36  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 687
32 4.66
50 7.28
87 12.66
11 1.60
8 1.16
499 72.63
188 27.37%
37  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
5 7.81
5 7.81
47 73.44
17 26.56%
38  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 175
16 9.14
13 7.43
10 5.71
6 3.43
1 0.57
129 73.71
46 26.29%
39  โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 199
15 7.54
9 4.52
28 14.07
0 0.00
0 0.00
147 73.87
52 26.13%
40  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 35
3 8.57
2 5.71
2 5.71
2 5.71
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
41  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 74
1 1.35
1 1.35
16 21.62
1 1.35
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 268
29 10.82
0 0.00
38 14.18
1 0.37
0 0.00
200 74.63
68 25.37%
43  โรงเรียนบ้านหนองข่า 71
6 8.45
1 1.41
8 11.27
1 1.41
2 2.82
53 74.65
18 25.35%
44  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 199
17 8.54
4 2.01
28 14.07
1 0.50
0 0.00
149 74.87
50 25.13%
45  โรงเรียนบ้านซับน้อย 113
7 6.19
2 1.77
17 15.04
2 1.77
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
46  โรงเรียนบ้านวังสำลี 61
7 11.48
0 0.00
6 9.84
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
47  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 925
47 5.08
21 2.27
126 13.62
16 1.73
16 1.73
699 75.57
226 24.43%
48  โรงเรียนบ้านวังยาง 136
10 7.35
8 5.88
8 5.88
6 4.41
1 0.74
103 75.74
33 24.26%
49  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 187
10 5.35
9 4.81
24 12.83
2 1.07
0 0.00
142 75.94
45 24.06%
50  โรงเรียนบ้านเขาข่า 79
8 10.13
3 3.80
8 10.13
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
51  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 258
6 2.33
6 2.33
34 13.18
8 3.10
8 3.10
196 75.97
62 24.03%
52  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 338
30 8.88
17 5.03
34 10.06
0 0.00
0 0.00
257 76.04
81 23.96%
53  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2185
93 4.26
39 1.78
390 17.85
0 0.00
0 0.00
1663 76.11
522 23.89%
54  โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 55
0 0.00
2 3.64
10 18.18
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
55  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 263
15 5.70
1 0.38
10 3.80
16 6.08
20 7.60
201 76.43
62 23.57%
56  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 184
15 8.15
6 3.26
22 11.96
0 0.00
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
57  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 73
4 5.48
1 1.37
12 16.44
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
58  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 158
11 6.96
9 5.70
15 9.49
1 0.63
0 0.00
122 77.22
36 22.78%
59  โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 182
13 7.14
1 0.55
26 14.29
1 0.55
0 0.00
141 77.47
41 22.53%
60  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 298
35 11.74
4 1.34
27 9.06
1 0.34
0 0.00
231 77.52
67 22.48%
61  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 72
4 5.56
0 0.00
7 9.72
4 5.56
1 1.39
56 77.78
16 22.22%
62  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 140
9 6.43
8 5.71
14 10.00
0 0.00
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
63  โรงเรียนวังจระเข้ 91
5 5.49
0 0.00
14 15.38
0 0.00
1 1.10
71 78.02
20 21.98%
64  โรงเรียนบ้านชุมทอง 114
0 0.00
2 1.75
15 13.16
8 7.02
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
65  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 56
12 21.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
66  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 112
4 3.57
0 0.00
20 17.86
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
67  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 374
17 4.55
21 5.61
38 10.16
2 0.53
1 0.27
295 78.88
79 21.12%
68  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 149
5 3.36
1 0.67
25 16.78
0 0.00
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
69  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 352
30 8.52
16 4.55
21 5.97
4 1.14
1 0.28
280 79.55
72 20.45%
70  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 108
6 5.56
6 5.56
10 9.26
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
71  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 64
5 7.81
3 4.69
5 7.81
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
72  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 228
20 8.77
7 3.07
17 7.46
2 0.88
0 0.00
182 79.82
46 20.18%
73  โรงเรียนบ้านคลองทราย 105
10 9.52
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
74  โรงเรียนเขาสิงโต 127
6 4.72
3 2.36
15 11.81
1 0.79
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
75  โรงเรียนบ้านหนองไทร 87
2 2.30
8 9.20
7 8.05
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
76  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 702
31 4.42
12 1.71
94 13.39
0 0.00
0 0.00
565 80.48
137 19.52%
77  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 123
12 9.76
1 0.81
10 8.13
1 0.81
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
78  โรงเรียนบ้านเขามะกา 269
12 4.46
11 4.09
22 8.18
5 1.86
2 0.74
217 80.67
52 19.33%
79  โรงเรียนบ้านวังวน 141
9 6.38
6 4.26
11 7.80
1 0.71
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
80  โรงเรียนบ้านท่าแยก 84
0 0.00
0 0.00
16 19.05
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
81  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 105
7 6.67
3 2.86
4 3.81
6 5.71
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
82  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 124
2 1.61
2 1.61
18 14.52
1 0.81
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
83  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 76
4 5.26
0 0.00
8 10.53
1 1.32
1 1.32
62 81.58
14 18.42%
84  โรงเรียนบ้านไทรทอง 122
5 4.10
4 3.28
11 9.02
2 1.64
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
85  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 73
4 5.48
2 2.74
4 5.48
2 2.74
1 1.37
60 82.19
13 17.81%
86  โรงเรียนธรรมยานประยุต 69
5 7.25
4 5.80
3 4.35
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
87  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 110
2 1.82
1 0.91
14 12.73
2 1.82
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
88  โรงเรียนบ้านวังบูรพา 255
9 3.53
5 1.96
28 10.98
2 0.78
0 0.00
211 82.75
44 17.25%
89  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 198
6 3.03
8 4.04
16 8.08
2 1.01
2 1.01
164 82.83
34 17.17%
90  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 65
3 4.62
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
91  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 119
5 4.20
3 2.52
12 10.08
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
92  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 250
17 6.80
12 4.80
10 4.00
3 1.20
0 0.00
208 83.20
42 16.80%
93  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 149
6 4.03
4 2.68
11 7.38
4 2.68
0 0.00
124 83.22
25 16.78%
94  โรงเรียนบ้านซับถาวร 102
6 5.88
3 2.94
7 6.86
1 0.98
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
95  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 72
2 2.78
3 4.17
5 6.94
2 2.78
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
96  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 339
20 5.90
10 2.95
18 5.31
7 2.06
1 0.29
283 83.48
56 16.52%
97  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 97
5 5.15
1 1.03
8 8.25
2 2.06
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
98  โรงเรียนบ้านวังปืน 91
3 3.30
4 4.40
6 6.59
1 1.10
1 1.10
76 83.52
15 16.48%
99  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 160
6 3.75
6 3.75
14 8.75
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
100  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 323
11 3.41
6 1.86
34 10.53
1 0.31
0 0.00
271 83.90
52 16.10%
101  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 63
5 7.94
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
102  โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 122
3 2.46
3 2.46
13 10.66
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
103  โรงเรียนบ้านบึงพระราม 84
5 5.95
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
104  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 280
11 3.93
0 0.00
31 11.07
0 0.00
1 0.36
237 84.64
43 15.36%
105  โรงเรียนบ้านภูเงิน 99
2 2.02
3 3.03
10 10.10
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
106  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 80
3 3.75
6 7.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
107  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 60
3 5.00
0 0.00
5 8.33
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
108  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 102
6 5.88
0 0.00
9 8.82
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
109  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 123
6 4.88
7 5.69
4 3.25
1 0.81
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
110  โรงเรียนบ้านซับมะนาว 412
18 4.37
0 0.00
41 9.95
0 0.00
0 0.00
353 85.68
59 14.32%
111  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 175
7 4.00
7 4.00
11 6.29
0 0.00
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
112  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 153
0 0.00
0 0.00
14 9.15
7 4.58
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
113  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 66
3 4.55
3 4.55
3 4.55
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
114  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
4 5.33
1 1.33
65 86.67
10 13.33%
115  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 38
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
116  โรงเรียนบ้านวังแดง 115
0 0.00
5 4.35
6 5.22
3 2.61
1 0.87
100 86.96
15 13.04%
117  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 54
2 3.70
2 3.70
1 1.85
2 3.70
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
118  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 124
3 2.42
5 4.03
8 6.45
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
119  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 187
6 3.21
0 0.00
12 6.42
3 1.60
1 0.53
165 88.24
22 11.76%
120  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 154
4 2.60
5 3.25
3 1.95
6 3.90
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
121  โรงเรียนบ้านหนองแก 215
6 2.79
6 2.79
4 1.86
4 1.86
5 2.33
190 88.37
25 11.63%
122  โรงเรียนบ้านหินกอง 190
12 6.32
2 1.05
8 4.21
0 0.00
0 0.00
168 88.42
22 11.58%
123  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 90
5 5.56
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
124  โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
125  โรงเรียนบ้านแก้ง 387
5 1.29
8 2.07
27 6.98
0 0.00
0 0.00
347 89.66
40 10.34%
126  โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
127  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 147
1 0.68
3 2.04
10 6.80
0 0.00
0 0.00
133 90.48
14 9.52%
128  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 245
20 8.16
3 1.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
222 90.61
23 9.39%
129  โรงเรียนบ้านวังดารา 81
3 3.70
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
130  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 777
6 0.77
7 0.90
25 3.22
11 1.42
18 2.32
710 91.38
67 8.62%
131  โรงเรียนบ้านสี่แยก 134
0 0.00
4 2.99
5 3.73
1 0.75
1 0.75
123 91.79
11 8.21%
132  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 89
2 2.25
2 2.25
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
133  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 145
3 2.07
2 1.38
6 4.14
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
134  โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 106
3 2.83
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
135  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 129
1 0.78
0 0.00
6 4.65
2 1.55
0 0.00
120 93.02
9 6.98%
136  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 207
7 3.38
3 1.45
4 1.93
0 0.00
0 0.00
193 93.24
14 6.76%
137  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 104
1 0.96
2 1.92
4 3.85
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
138  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 110
3 2.73
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
139  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 305
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 6.23
0 0.00
286 93.77
19 6.23%
140  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 168
0 0.00
0 0.00
10 5.95
0 0.00
0 0.00
158 94.05
10 5.95%
141  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 224
3 1.34
3 1.34
4 1.79
0 0.00
2 0.89
212 94.64
12 5.36%
142  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 237
3 1.27
0 0.00
4 1.69
3 1.27
2 0.84
225 94.94
12 5.06%
143  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
144  โรงเรียนวังศรีทอง 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
145  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,366 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,381 5.44
เตี้ย  804 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,610 10.29
ผอมและเตี้ย  401 1.58
อ้วนและเตี้ย  255 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,915 78.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,451 คน


21.49%


Powered By www.thaieducation.net