ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 81
59 72.84
0 0.00
5 6.17
1 1.23
0 0.00
16 19.75
65 80.25%
2  โรงเรียนบ้านบางขาม 83
15 18.07
13 15.66
10 12.05
13 15.66
5 6.02
27 32.53
56 67.47%
3  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 161
31 19.25
16 9.94
13 8.07
12 7.45
30 18.63
59 36.65
102 63.35%
4  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 52
15 28.85
8 15.38
4 7.69
2 3.85
0 0.00
23 44.23
29 55.77%
5  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 298
42 14.09
30 10.07
15 5.03
49 16.44
29 9.73
133 44.63
165 55.37%
6  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 543
62 11.42
45 8.29
107 19.71
24 4.42
55 10.13
250 46.04
293 53.96%
7  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 295
7 2.37
100 33.90
44 14.92
6 2.03
0 0.00
138 46.78
157 53.22%
8  โรงเรียนวัดบางเตย 168
22 13.10
8 4.76
35 20.83
6 3.57
14 8.33
83 49.40
85 50.60%
9  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 40
4 10.00
2 5.00
13 32.50
0 0.00
1 2.50
20 50.00
20 50.00%
10  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 55
9 16.36
0 0.00
18 32.73
0 0.00
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
11  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 122
17 13.93
10 8.20
6 4.92
18 14.75
7 5.74
64 52.46
58 47.54%
12  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 61
8 13.11
0 0.00
12 19.67
3 4.92
6 9.84
32 52.46
29 47.54%
13  โรงเรียนบ้านท่าตูม 356
49 13.76
19 5.34
51 14.33
19 5.34
17 4.78
201 56.46
155 43.54%
14  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 33
10 30.30
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
15  โรงเรียนวัดสระข่อย 125
14 11.20
5 4.00
20 16.00
5 4.00
9 7.20
72 57.60
53 42.40%
16  โรงเรียนวัดหาดสะแก 90
14 15.56
5 5.56
18 20.00
1 1.11
0 0.00
52 57.78
38 42.22%
17  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 110
34 30.91
4 3.64
7 6.36
1 0.91
0 0.00
64 58.18
46 41.82%
18  โรงเรียนบ้านด่าน 69
10 14.49
0 0.00
13 18.84
0 0.00
5 7.25
41 59.42
28 40.58%
19  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 202
30 14.85
13 6.44
30 14.85
8 3.96
0 0.00
121 59.90
81 40.10%
20  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
21  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 374
75 20.05
0 0.00
71 18.98
3 0.80
0 0.00
225 60.16
149 39.84%
22  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 43
5 11.63
1 2.33
7 16.28
4 9.30
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
23  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 114
14 12.28
7 6.14
11 9.65
6 5.26
6 5.26
70 61.40
44 38.60%
24  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 39
13 33.33
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
25  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 113
17 15.04
14 12.39
3 2.65
9 7.96
0 0.00
70 61.95
43 38.05%
26  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 696
43 6.18
17 2.44
79 11.35
60 8.62
55 7.90
442 63.51
254 36.49%
27  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 59
1 1.69
5 8.47
15 25.42
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
28  โรงเรียน วัดลำดวน 167
18 10.78
9 5.39
21 12.57
0 0.00
11 6.59
108 64.67
59 35.33%
29  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 63
9 14.29
1 1.59
6 9.52
4 6.35
2 3.17
41 65.08
22 34.92%
30  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 83
7 8.43
0 0.00
17 20.48
4 4.82
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
31  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 51
3 5.88
4 7.84
5 9.80
2 3.92
3 5.88
34 66.67
17 33.33%
32  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 174
17 9.77
0 0.00
12 6.90
7 4.02
18 10.34
120 68.97
54 31.03%
33  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 127
16 12.60
0 0.00
21 16.54
2 1.57
0 0.00
88 69.29
39 30.71%
34  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 105
10 9.52
9 8.57
12 11.43
1 0.95
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
35  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 151
8 5.30
7 4.64
28 18.54
1 0.66
2 1.32
105 69.54
46 30.46%
36  โรงเรียนบ้านวังขอน 142
9 6.34
9 6.34
9 6.34
8 5.63
8 5.63
99 69.72
43 30.28%
37  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 153
4 2.61
8 5.23
33 21.57
0 0.00
0 0.00
108 70.59
45 29.41%
38  โรงเรียนวัดศรีมงคล 132
9 6.82
7 5.30
22 16.67
0 0.00
0 0.00
94 71.21
38 28.79%
39  โรงเรียนบ้านประพาส 575
54 9.39
27 4.70
68 11.83
10 1.74
6 1.04
410 71.30
165 28.70%
40  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 21
4 19.05
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
41  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 393
21 5.34
12 3.05
74 18.83
2 0.51
1 0.25
283 72.01
110 27.99%
42  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 29
2 6.90
2 6.90
4 13.79
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
43  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 344
6 1.74
16 4.65
70 20.35
1 0.29
0 0.00
251 72.97
93 27.03%
44  โรงเรียนบ้านเขานันทา 67
9 13.43
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
45  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 205
28 13.66
1 0.49
25 12.20
1 0.49
0 0.00
150 73.17
55 26.83%
46  โรงเรียน บ้านเนินหอม 107
16 14.95
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
47  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 83
6 7.23
8 9.64
6 7.23
1 1.20
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
48  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1761
117 6.64
0 0.00
325 18.46
0 0.00
0 0.00
1319 74.90
442 25.10%
49  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
50  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 88
11 12.50
1 1.14
7 7.95
1 1.14
2 2.27
66 75.00
22 25.00%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 275
12 4.36
12 4.36
43 15.64
1 0.36
0 0.00
207 75.27
68 24.73%
52  โรงเรียนวัดอินทาราม 110
4 3.64
4 3.64
19 17.27
0 0.00
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
53  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 83
10 12.05
0 0.00
8 9.64
0 0.00
2 2.41
63 75.90
20 24.10%
54  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 332
13 3.92
14 4.22
45 13.55
8 2.41
0 0.00
252 75.90
80 24.10%
55  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 54
6 11.11
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
56  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 67
7 10.45
2 2.99
3 4.48
2 2.99
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
57  โรงเรียนบ้านหนองหอย 80
6 7.50
0 0.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
58  โรงเรียนวัดหัวกรด 108
8 7.41
7 6.48
7 6.48
3 2.78
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
59  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 200
5 2.50
18 9.00
23 11.50
0 0.00
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
60  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 146
9 6.16
9 6.16
5 3.42
7 4.79
3 2.05
113 77.40
33 22.60%
61  โรงเรียนวัดบุพพาราม 54
4 7.41
3 5.56
3 5.56
2 3.70
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
62  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 298
25 8.39
6 2.01
34 11.41
0 0.00
0 0.00
233 78.19
65 21.81%
63  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 143
9 6.29
5 3.50
8 5.59
5 3.50
4 2.80
112 78.32
31 21.68%
64  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 203
18 8.87
3 1.48
11 5.42
7 3.45
5 2.46
159 78.33
44 21.67%
65  โรงเรียนวัดหนองโพรง 149
5 3.36
9 6.04
18 12.08
0 0.00
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
66  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 70
4 5.71
1 1.43
7 10.00
3 4.29
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
67  โรงเรียน บ้านดงบัง 202
5 2.48
3 1.49
32 15.84
2 0.99
1 0.50
159 78.71
43 21.29%
68  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 470
26 5.53
17 3.62
46 9.79
11 2.34
0 0.00
370 78.72
100 21.28%
69  โรงเรียนหัวซาวิทยา 80
0 0.00
8 10.00
8 10.00
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
70  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 100
7 7.00
0 0.00
9 9.00
1 1.00
4 4.00
79 79.00
21 21.00%
71  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 62
3 4.84
0 0.00
6 9.68
4 6.45
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
72  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 455
23 5.05
14 3.08
58 12.75
0 0.00
0 0.00
360 79.12
95 20.88%
73  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 35
3 8.57
0 0.00
1 2.86
1 2.86
2 5.71
28 80.00
7 20.00%
74  โรงเรียนนิคมพัฒนา 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
6 13.04
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
75  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 103
2 1.94
2 1.94
13 12.62
2 1.94
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
76  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 38
1 2.63
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
77  โรงเรียนวัดไชยมงคล 93
8 8.60
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
78  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 33
3 9.09
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
79  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 88
5 5.68
2 2.27
6 6.82
1 1.14
2 2.27
72 81.82
16 18.18%
80  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 684
24 3.51
23 3.36
21 3.07
37 5.41
19 2.78
560 81.87
124 18.13%
81  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 91
6 6.59
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
82  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 93
3 3.23
4 4.30
5 5.38
4 4.30
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
83  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 101
1 0.99
4 3.96
10 9.90
2 1.98
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
84  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 55
1 1.82
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
85  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 31
1 3.23
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
86  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
87  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 102
1 0.98
4 3.92
9 8.82
2 1.96
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
88  โรงเรียน วัดเนินสูง 64
1 1.56
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
89  โรงเรียนวัดไผ่งาม 102
4 3.92
3 2.94
8 7.84
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
90  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
91  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 156
2 1.28
2 1.28
16 10.26
2 1.28
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
92  โรงเรียน วัดประชาวาส 51
3 5.88
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
93  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 44
4 9.09
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
94  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 298
5 1.68
2 0.67
25 8.39
8 2.68
0 0.00
258 86.58
40 13.42%
95  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
96  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 77
0 0.00
1 1.30
4 5.19
4 5.19
1 1.30
67 87.01
10 12.99%
97  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 132
8 6.06
0 0.00
9 6.82
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
98  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 50
3 6.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
99  โรงเรียนวัดเกาะลอย 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
100  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
101  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
102  โรงเรียนวัดบ้านพระ 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
103  โรงเรียนวัดบุยายใบ 130
5 3.85
2 1.54
6 4.62
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 194
0 0.00
1 0.52
14 7.22
4 2.06
0 0.00
175 90.21
19 9.79%
105  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 42
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
106  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 86
0 0.00
1 1.16
6 6.98
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
107  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 92
0 0.00
1 1.09
5 5.43
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
108  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.43
3 4.29
66 94.29
4 5.71%
109  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 82
4 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
110  โรงเรียนวัดบ้านโนน 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
111  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
1 1.82
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
112  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 100
0 0.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
113  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.08
141 97.92
3 2.08%
114  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนวัดบางคาง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,189 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,328 7.73
เตี้ย  641 3.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,051 11.93
ผอมและเตี้ย  431 2.51
อ้วนและเตี้ย  343 2.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,395 72.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,794 คน


27.89%


Powered By www.thaieducation.net