ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 98
16 16.33
3 3.06
19 19.39
3 3.06
11 11.22
46 46.94
52 53.06%
2  โรงเรียนบ้านยางงาม 130
36 27.69
8 6.15
13 10.00
8 6.15
3 2.31
62 47.69
68 52.31%
3  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 94
9 9.57
6 6.38
18 19.15
5 5.32
7 7.45
49 52.13
45 47.87%
4  โรงเรียน วัดสมอโพรง 80
15 18.75
11 13.75
11 13.75
0 0.00
0 0.00
43 53.75
37 46.25%
5  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 83
8 9.64
1 1.20
18 21.69
7 8.43
2 2.41
47 56.63
36 43.37%
6  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 272
12 4.41
7 2.57
43 15.81
6 2.21
31 11.40
173 63.60
99 36.40%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 166
6 3.61
11 6.63
25 15.06
8 4.82
10 6.02
106 63.86
60 36.14%
8  โรงเรียน บ้านสีระมัน 99
17 17.17
0 0.00
17 17.17
0 0.00
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
9  โรงเรียน วัดสันติวัน 22
0 0.00
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
10  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 74
8 10.81
0 0.00
15 20.27
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
11  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2004
88 4.39
66 3.29
290 14.47
67 3.34
104 5.19
1389 69.31
615 30.69%
12  โรงเรียนวัดคลองปูน 221
14 6.33
8 3.62
44 19.91
0 0.00
0 0.00
155 70.14
66 29.86%
13  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 85
2 2.35
6 7.06
11 12.94
0 0.00
6 7.06
60 70.59
25 29.41%
14  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 147
18 12.24
0 0.00
23 15.65
0 0.00
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
15  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 90
7 7.78
2 2.22
12 13.33
2 2.22
2 2.22
65 72.22
25 27.78%
16  โรงเรียนวัดจำรุง 49
6 12.24
0 0.00
6 12.24
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
17  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 111
6 5.41
7 6.31
16 14.41
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
18  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 924
76 8.23
38 4.11
103 11.15
19 2.06
0 0.00
688 74.46
236 25.54%
19  โรงเรียนวัดเนินยาง 60
7 11.67
3 5.00
0 0.00
2 3.33
3 5.00
45 75.00
15 25.00%
20  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 746
38 5.09
42 5.63
98 13.14
6 0.80
0 0.00
562 75.34
184 24.66%
21  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 229
4 1.75
11 4.80
40 17.47
1 0.44
0 0.00
173 75.55
56 24.45%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 145
8 5.52
4 2.76
22 15.17
0 0.00
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
23  โรงเรียนวัดเนินทราย 95
8 8.42
0 0.00
14 14.74
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
24  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 508
24 4.72
7 1.38
85 16.73
0 0.00
0 0.00
392 77.17
116 22.83%
25  โรงเรียนวัดเกาะลอย 129
8 6.20
6 4.65
6 4.65
3 2.33
6 4.65
100 77.52
29 22.48%
26  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 101
10 9.90
6 5.94
6 5.94
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
27  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 493
42 8.52
12 2.43
25 5.07
12 2.43
12 2.43
390 79.11
103 20.89%
28  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 149
7 4.70
0 0.00
15 10.07
9 6.04
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
29  โรงเรียนบ้านศรีประชา 123
5 4.07
6 4.88
12 9.76
0 0.00
2 1.63
98 79.67
25 20.33%
30  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 123
8 6.50
11 8.94
4 3.25
2 1.63
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
31  โรงเรียนวัดกองดิน 69
3 4.35
3 4.35
4 5.80
3 4.35
1 1.45
55 79.71
14 20.29%
32  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 111
6 5.41
0 0.00
15 13.51
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
33  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 76
7 9.21
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
34  โรงเรียนบ้านวังหิน 357
24 6.72
9 2.52
32 8.96
0 0.00
0 0.00
292 81.79
65 18.21%
35  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 139
2 1.44
0 0.00
21 15.11
2 1.44
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
36  โรงเรียนวัดเขากะโดน 56
5 8.93
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
37  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 225
14 6.22
4 1.78
14 6.22
4 1.78
4 1.78
185 82.22
40 17.78%
38  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 89
8 8.99
0 0.00
6 6.74
0 0.00
1 1.12
74 83.15
15 16.85%
39  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 226
9 3.98
2 0.88
27 11.95
0 0.00
0 0.00
188 83.19
38 16.81%
40  โรงเรียน วัดบุนนาค 136
6 4.41
0 0.00
16 11.76
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
41  โรงเรียน บ้านยางเอน 167
1 0.60
2 1.20
24 14.37
0 0.00
0 0.00
140 83.83
27 16.17%
42  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 284
4 1.41
8 2.82
27 9.51
6 2.11
0 0.00
239 84.15
45 15.85%
43  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 148
7 4.73
8 5.41
8 5.41
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
44  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 219
7 3.20
6 2.74
21 9.59
0 0.00
0 0.00
185 84.47
34 15.53%
45  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 65
2 3.08
3 4.62
3 4.62
1 1.54
1 1.54
55 84.62
10 15.38%
46  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 65
3 4.62
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
47  โรงเรียน วัดคลองชากพง 126
3 2.38
1 0.79
12 9.52
3 2.38
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
48  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 548
35 6.39
6 1.09
39 7.12
0 0.00
2 0.36
466 85.04
82 14.96%
49  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 472
23 4.87
9 1.91
37 7.84
1 0.21
0 0.00
402 85.17
70 14.83%
50  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 190
7 3.68
7 3.68
11 5.79
2 1.05
1 0.53
162 85.26
28 14.74%
51  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 184
11 5.98
7 3.80
9 4.89
0 0.00
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
52  โรงเรียน วัดพลงไสว 139
1 0.72
1 0.72
16 11.51
1 0.72
1 0.72
119 85.61
20 14.39%
53  โรงเรียนบ้านชำสมอ 134
3 2.24
2 1.49
7 5.22
7 5.22
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
54  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 160
5 3.13
0 0.00
15 9.38
1 0.63
0 0.00
139 86.88
21 13.13%
55  โรงเรียน วัดบ้านนา 155
7 4.52
0 0.00
13 8.39
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
56  โรงเรียนวัดวังหว้า 112
7 6.25
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
57  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 100
6 6.00
3 3.00
2 2.00
0 0.00
1 1.00
88 88.00
12 12.00%
58  โรงเรียน วัดท่ากง 134
5 3.73
3 2.24
4 2.99
3 2.24
1 0.75
118 88.06
16 11.94%
59  โรงเรียนบ้านหนองคุย 126
5 3.97
3 2.38
7 5.56
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
60  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 81
1 1.23
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
61  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 122
3 2.46
1 0.82
5 4.10
2 1.64
2 1.64
109 89.34
13 10.66%
62  โรงเรียนวัดพังราด 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
63  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 93
3 3.23
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
64  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 159
3 1.89
3 1.89
6 3.77
0 0.00
0 0.00
147 92.45
12 7.55%
65  โรงเรียน บ้านหนองไทร 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
66  โรงเรียน วัดกะแส 179
5 2.79
0 0.00
7 3.91
1 0.56
0 0.00
166 92.74
13 7.26%
67  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 157
0 0.00
0 0.00
10 6.37
0 0.00
1 0.64
146 92.99
11 7.01%
68  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 147
1 0.68
0 0.00
9 6.12
0 0.00
0 0.00
137 93.20
10 6.80%
69  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
1 1.64
1 1.64
57 93.44
4 6.56%
70  โรงเรียนบ้านชงโค 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
71  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
72  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114
3 2.63
0 0.00
3 2.63
1 0.88
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
73  โรงเรียนวัดเขาน้อย 118
0 0.00
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
74  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 86
3 3.49
0 0.00
1 1.16
1 1.16
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
75  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 158
2 1.27
0 0.00
7 4.43
0 0.00
0 0.00
149 94.30
9 5.70%
76  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 115
2 1.74
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
77  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
2 3.17
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
78  โรงเรียนวัดป่ายุบ 179
4 2.23
0 0.00
3 1.68
0 0.00
1 0.56
171 95.53
8 4.47%
79  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
80  โรงเรียนบ้านสองสลึง 250
2 0.80
1 0.40
3 1.20
3 1.20
0 0.00
241 96.40
9 3.60%
81  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 219
2 0.91
3 1.37
2 0.91
0 0.00
0 0.00
212 96.80
7 3.20%
82  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 230
0 0.00
0 0.00
7 3.04
0 0.00
0 0.00
223 96.96
7 3.04%
83  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
84  โรงเรียนบ้านน้ำใส 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.47
79 97.53
2 2.47%
85  โรงเรียนบ้านชุมแสง 628
0 0.00
6 0.96
6 0.96
1 0.16
2 0.32
613 97.61
15 2.39%
86  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
99 98.02
2 1.98%
87  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 63
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%

 

จำนวนนักเรียน  16,525 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  776 4.70
เตี้ย  386 2.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,553 9.40
ผอมและเตี้ย  208 1.26
อ้วนและเตี้ย  221 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,381 80.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,144 คน


19.03%


Powered By www.thaieducation.net