ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 86 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.44
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองทราย 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนวัดมาบข่า 676
18 2.66
30 4.44
85 12.57
121 17.90
422 62.43
0 0.00
676 100.00%
3  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 45
10 22.22
3 6.67
4 8.89
2 4.44
8 17.78
18 40.00
27 60.00%
4  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 204
26 12.75
20 9.80
27 13.24
19 9.31
17 8.33
95 46.57
109 53.43%
5  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 295
30 10.17
33 11.19
46 15.59
15 5.08
19 6.44
152 51.53
143 48.47%
6  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 344
14 4.07
30 8.72
48 13.95
28 8.14
46 13.37
178 51.74
166 48.26%
7  โรงเรียนวัดตะพงนอก 657
47 7.15
44 6.70
129 19.63
24 3.65
71 10.81
342 52.05
315 47.95%
8  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2116
265 12.52
0 0.00
307 14.51
265 12.52
117 5.53
1162 54.91
954 45.09%
9  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 156
10 6.41
10 6.41
50 32.05
0 0.00
0 0.00
86 55.13
70 44.87%
10  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 166
22 13.25
3 1.81
20 12.05
18 10.84
6 3.61
97 58.43
69 41.57%
11  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 2062
82 3.98
59 2.86
325 15.76
141 6.84
250 12.12
1205 58.44
857 41.56%
12  โรงเรียนบ้านชะวึก 116
7 6.03
14 12.07
10 8.62
10 8.62
6 5.17
69 59.48
47 40.52%
13  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 143
16 11.19
12 8.39
13 9.09
16 11.19
0 0.00
86 60.14
57 39.86%
14  โรงเรียนวัดบ้านดอน 619
60 9.69
37 5.98
51 8.24
20 3.23
77 12.44
374 60.42
245 39.58%
15  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 59
4 6.78
4 6.78
15 25.42
0 0.00
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
16  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 677
145 21.42
46 6.79
28 4.14
33 4.87
11 1.62
414 61.15
263 38.85%
17  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 126
10 7.94
11 8.73
10 7.94
9 7.14
8 6.35
78 61.90
48 38.10%
18  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1248
124 9.94
73 5.85
177 14.18
59 4.73
5 0.40
810 64.90
438 35.10%
19  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 131
12 9.16
8 6.11
24 18.32
1 0.76
0 0.00
86 65.65
45 34.35%
20  โรงเรียนบ้านมาบเตย 279
38 13.62
19 6.81
14 5.02
13 4.66
10 3.58
185 66.31
94 33.69%
21  โรงเรียนวัดท่าเรือ 426
21 4.93
11 2.58
53 12.44
24 5.63
32 7.51
285 66.90
141 33.10%
22  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3215
129 4.01
37 1.15
483 15.02
166 5.16
243 7.56
2157 67.09
1058 32.91%
23  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 175
34 19.43
7 4.00
16 9.14
0 0.00
0 0.00
118 67.43
57 32.57%
24  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 316
25 7.91
28 8.86
21 6.65
11 3.48
17 5.38
214 67.72
102 32.28%
25  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 210
4 1.90
5 2.38
36 17.14
18 8.57
4 1.90
143 68.10
67 31.90%
26  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 515
23 4.47
25 4.85
86 16.70
2 0.39
22 4.27
357 69.32
158 30.68%
27  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 47
5 10.64
2 4.26
4 8.51
2 4.26
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
28  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 398
18 4.52
22 5.53
75 18.84
2 0.50
1 0.25
280 70.35
118 29.65%
29  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 73
7 9.59
1 1.37
13 17.81
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
30  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 123
11 8.94
4 3.25
16 13.01
2 1.63
1 0.81
89 72.36
34 27.64%
31  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 204
17 8.33
0 0.00
33 16.18
2 0.98
2 0.98
150 73.53
54 26.47%
32  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1259
40 3.18
72 5.72
89 7.07
72 5.72
55 4.37
931 73.95
328 26.05%
33  โรงเรียนบ้านยายจั่น 305
8 2.62
19 6.23
49 16.07
1 0.33
1 0.33
227 74.43
78 25.57%
34  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 122
6 4.92
3 2.46
19 15.57
0 0.00
3 2.46
91 74.59
31 25.41%
35  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 227
24 10.57
12 5.29
19 8.37
2 0.88
0 0.00
170 74.89
57 25.11%
36  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 204
17 8.33
10 4.90
23 11.27
1 0.49
0 0.00
153 75.00
51 25.00%
37  โรงเรียนวัดธงหงส์ 96
7 7.29
5 5.21
4 4.17
3 3.13
5 5.21
72 75.00
24 25.00%
38  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 413
22 5.33
12 2.91
48 11.62
5 1.21
5 1.21
321 77.72
92 22.28%
39  โรงเรียนบ้านเขาลอย 73
4 5.48
0 0.00
12 16.44
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
40  โรงเรียนวัดห้วงหิน 211
12 5.69
8 3.79
10 4.74
12 5.69
2 0.95
167 79.15
44 20.85%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 501
34 6.79
22 4.39
33 6.59
4 0.80
8 1.60
400 79.84
101 20.16%
42  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 167
7 4.19
4 2.40
22 13.17
0 0.00
0 0.00
134 80.24
33 19.76%
43  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 56
1 1.79
4 7.14
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
44  โรงเรียนวัดเนินพระ 919
32 3.48
26 2.83
119 12.95
0 0.00
0 0.00
742 80.74
177 19.26%
45  โรงเรียนวัดพลา 372
9 2.42
12 3.23
48 12.90
0 0.00
0 0.00
303 81.45
69 18.55%
46  โรงเรียนวัดสระแก้ว 364
33 9.07
9 2.47
21 5.77
2 0.55
1 0.27
298 81.87
66 18.13%
47  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 864
59 6.83
3 0.35
91 10.53
3 0.35
0 0.00
708 81.94
156 18.06%
48  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 273
19 6.96
17 6.23
12 4.40
0 0.00
0 0.00
225 82.42
48 17.58%
49  โรงเรียนวัดหนองพะวา 366
11 3.01
11 3.01
42 11.48
0 0.00
0 0.00
302 82.51
64 17.49%
50  โรงเรียนวัดน้ำคอก 332
7 2.11
11 3.31
27 8.13
8 2.41
4 1.20
275 82.83
57 17.17%
51  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 153
7 4.58
7 4.58
11 7.19
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
52  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 324
8 2.47
5 1.54
38 11.73
4 1.23
0 0.00
269 83.02
55 16.98%
53  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 160
3 1.88
1 0.63
22 13.75
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
54  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117
5 4.27
0 0.00
12 10.26
1 0.85
1 0.85
98 83.76
19 16.24%
55  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 175
7 4.00
7 4.00
7 4.00
6 3.43
1 0.57
147 84.00
28 16.00%
56  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 100
2 2.00
6 6.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
57  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1547
28 1.81
19 1.23
195 12.61
1 0.06
1 0.06
1303 84.23
244 15.77%
58  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1241
45 3.63
36 2.90
54 4.35
34 2.74
20 1.61
1052 84.77
189 15.23%
59  โรงเรียนวัดในไร่ 316
12 3.80
12 3.80
14 4.43
3 0.95
3 0.95
272 86.08
44 13.92%
60  โรงเรียนวัดละหารไร่ 141
7 4.96
6 4.26
6 4.26
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
61  โรงเรียนวัดตากวน 512
23 4.49
18 3.52
17 3.32
6 1.17
4 0.78
444 86.72
68 13.28%
62  โรงเรียนวัดแกลงบน 106
2 1.89
3 2.83
9 8.49
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
63  โรงเรียนวัดกระเฉท 284
2 0.70
4 1.41
19 6.69
8 2.82
0 0.00
251 88.38
33 11.62%
64  โรงเรียนบ้านหนองบอน 173
7 4.05
4 2.31
4 2.31
2 1.16
3 1.73
153 88.44
20 11.56%
65  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 198
5 2.53
3 1.52
12 6.06
1 0.51
1 0.51
176 88.89
22 11.11%
66  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 271
11 4.06
0 0.00
18 6.64
0 0.00
0 0.00
242 89.30
29 10.70%
67  โรงเรียนวัดยายดา 210
2 0.95
3 1.43
14 6.67
2 0.95
1 0.48
188 89.52
22 10.48%
68  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
69  โรงเรียนบ้านหนองจอก 334
6 1.80
5 1.50
10 2.99
4 1.20
2 0.60
307 91.92
27 8.08%
70  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 309
5 1.62
0 0.00
14 4.53
5 1.62
0 0.00
285 92.23
24 7.77%
71  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 219
0 0.00
0 0.00
12 5.48
0 0.00
1 0.46
206 94.06
13 5.94%
72  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 108
1 0.93
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
73  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 128
0 0.00
0 0.00
4 3.13
1 0.78
2 1.56
121 94.53
7 5.47%
74  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 94
1 1.06
0 0.00
3 3.19
0 0.00
1 1.06
89 94.68
5 5.32%
75  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 113
2 1.77
0 0.00
2 1.77
1 0.88
1 0.88
107 94.69
6 5.31%
76  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
77  โรงเรียนบ้านมาบตอง 194
1 0.52
1 0.52
5 2.58
3 1.55
0 0.00
184 94.85
10 5.15%
78  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 188
3 1.60
2 1.06
4 2.13
0 0.00
0 0.00
179 95.21
9 4.79%
79  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 113
0 0.00
0 0.00
5 4.42
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
80  โรงเรียนวัดชากหมาก 394
8 2.03
1 0.25
4 1.02
1 0.25
2 0.51
378 95.94
16 4.06%
81  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 126
1 0.79
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
82  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 136
0 0.00
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
133 97.79
3 2.21%
83  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
85  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
86  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 290
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
290 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,825 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,793 5.63
เตี้ย  1,001 3.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,454 10.85
ผอมและเตี้ย  1,221 3.84
อ้วนและเตี้ย  1,524 4.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,832 71.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,993 คน


28.26%


Powered By www.thaieducation.net