ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 77
25 32.47
13 16.88
31 40.26
4 5.19
4 5.19
0 0.00
77 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 306
50 16.34
23 7.52
59 19.28
73 23.86
82 26.80
19 6.21
287 93.79%
3  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 111
78 70.27
0 0.00
10 9.01
0 0.00
0 0.00
23 20.72
88 79.28%
4  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 770
110 14.29
85 11.04
123 15.97
95 12.34
109 14.16
248 32.21
522 67.79%
5  โรงเรียนบ้านหลังเขา 137
29 21.17
21 15.33
8 5.84
12 8.76
21 15.33
46 33.58
91 66.42%
6  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 277
11 3.97
6 2.17
51 18.41
25 9.03
64 23.10
120 43.32
157 56.68%
7  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 85
8 9.41
13 15.29
10 11.76
10 11.76
1 1.18
43 50.59
42 49.41%
8  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 65
9 13.85
3 4.62
10 15.38
7 10.77
3 4.62
33 50.77
32 49.23%
9  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 258
28 10.85
22 8.53
42 16.28
8 3.10
25 9.69
133 51.55
125 48.45%
10  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 145
19 13.10
7 4.83
31 21.38
6 4.14
0 0.00
82 56.55
63 43.45%
11  โรงเรียนวัดโคกกลาง 37
5 13.51
3 8.11
8 21.62
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
12  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 379
52 13.72
23 6.07
76 20.05
6 1.58
1 0.26
221 58.31
158 41.69%
13  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 889
32 3.60
53 5.96
85 9.56
81 9.11
117 13.16
521 58.61
368 41.39%
14  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 142
11 7.75
9 6.34
38 26.76
0 0.00
0 0.00
84 59.15
58 40.85%
15  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 211
13 6.16
15 7.11
34 16.11
18 8.53
6 2.84
125 59.24
86 40.76%
16  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 43
6 13.95
0 0.00
6 13.95
2 4.65
3 6.98
26 60.47
17 39.53%
17  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 122
4 3.28
6 4.92
17 13.93
9 7.38
11 9.02
75 61.48
47 38.52%
18  โรงเรียนวัดบ้านจาน 84
8 9.52
4 4.76
20 23.81
0 0.00
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
19  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 71
9 12.68
6 8.45
12 16.90
0 0.00
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
20  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 87
6 6.90
12 13.79
15 17.24
0 0.00
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
21  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 103
8 7.77
2 1.94
29 28.16
0 0.00
0 0.00
64 62.14
39 37.86%
22  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 174
27 15.52
7 4.02
28 16.09
2 1.15
1 0.57
109 62.64
65 37.36%
23  โรงเรียนวัดขอนหอม 67
2 2.99
0 0.00
16 23.88
0 0.00
7 10.45
42 62.69
25 37.31%
24  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 161
13 8.07
2 1.24
14 8.70
15 9.32
16 9.94
101 62.73
60 37.27%
25  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 117
14 11.97
0 0.00
29 24.79
0 0.00
0 0.00
74 63.25
43 36.75%
26  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 325
28 8.62
20 6.15
23 7.08
20 6.15
26 8.00
208 64.00
117 36.00%
27  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 128
11 8.59
9 7.03
26 20.31
0 0.00
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
28  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 359
16 4.46
23 6.41
39 10.86
19 5.29
31 8.64
231 64.35
128 35.65%
29  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 150
15 10.00
3 2.00
31 20.67
0 0.00
4 2.67
97 64.67
53 35.33%
30  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 309
55 17.80
2 0.65
50 16.18
0 0.00
0 0.00
202 65.37
107 34.63%
31  โรงเรียนวัดหนองผักชี 53
2 3.77
2 3.77
13 24.53
1 1.89
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
32  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 162
20 12.35
9 5.56
25 15.43
1 0.62
0 0.00
107 66.05
55 33.95%
33  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 117
21 17.95
0 0.00
18 15.38
0 0.00
0 0.00
78 66.67
39 33.33%
34  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 118
10 8.47
6 5.08
19 16.10
0 0.00
4 3.39
79 66.95
39 33.05%
35  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 166
0 0.00
9 5.42
17 10.24
17 10.24
11 6.63
112 67.47
54 32.53%
36  โรงเรียนวัดนาบุญ 237
31 13.08
19 8.02
27 11.39
0 0.00
0 0.00
160 67.51
77 32.49%
37  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 114
10 8.77
8 7.02
15 13.16
3 2.63
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
38  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 45
0 0.00
1 2.22
12 26.67
1 2.22
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
39  โรงเรียนวัดบุรีการาม 81
10 12.35
7 8.64
8 9.88
0 0.00
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
40  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 169
17 10.06
6 3.55
15 8.88
8 4.73
6 3.55
117 69.23
52 30.77%
41  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 616
80 12.99
30 4.87
55 8.93
9 1.46
14 2.27
428 69.48
188 30.52%
42  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 245
16 6.53
8 3.27
49 20.00
0 0.00
0 0.00
172 70.20
73 29.80%
43  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 191
11 5.76
4 2.09
41 21.47
0 0.00
0 0.00
135 70.68
56 29.32%
44  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 123
10 8.13
9 7.32
14 11.38
3 2.44
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
45  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 64
9 14.06
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
46  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 286
25 8.74
15 5.24
31 10.84
6 2.10
3 1.05
206 72.03
80 27.97%
47  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 101
7 6.93
0 0.00
21 20.79
0 0.00
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
48  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 76
4 5.26
6 7.89
9 11.84
2 2.63
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
49  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 69
3 4.35
0 0.00
15 21.74
1 1.45
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
50  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 200
13 6.50
13 6.50
21 10.50
5 2.50
3 1.50
145 72.50
55 27.50%
51  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 81
7 8.64
11 13.58
2 2.47
1 1.23
1 1.23
59 72.84
22 27.16%
52  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 100
9 9.00
3 3.00
14 14.00
1 1.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
53  โรงเรียนบ้านซับพริก 216
16 7.41
12 5.56
21 9.72
6 2.78
3 1.39
158 73.15
58 26.85%
54  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 129
14 10.85
3 2.33
17 13.18
0 0.00
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
55  โรงเรียนวัดโคกกรุง 243
14 5.76
14 5.76
36 14.81
0 0.00
0 0.00
179 73.66
64 26.34%
56  โรงเรียนวัดปากน้ำ 38
5 13.16
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
57  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 133
13 9.77
2 1.50
17 12.78
3 2.26
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
58  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 93
5 5.38
6 6.45
13 13.98
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
59  โรงเรียนวัดบึงไม้ 136
8 5.88
6 4.41
14 10.29
3 2.21
4 2.94
101 74.26
35 25.74%
60  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 55
7 12.73
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
61  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 284
11 3.87
12 4.23
43 15.14
6 2.11
0 0.00
212 74.65
72 25.35%
62  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 525
20 3.81
17 3.24
93 17.71
1 0.19
0 0.00
394 75.05
131 24.95%
63  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 69
7 10.14
3 4.35
7 10.14
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
64  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 65
7 10.77
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
65  โรงเรียนวัดหนองครก 118
11 9.32
2 1.69
15 12.71
1 0.85
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
66  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 823
32 3.89
37 4.50
133 16.16
0 0.00
0 0.00
621 75.46
202 24.54%
67  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 84
7 8.33
3 3.57
10 11.90
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
68  โรงเรียนวัดบ้านลาด 80
6 7.50
0 0.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
69  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 89
5 5.62
3 3.37
10 11.24
1 1.12
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
70  โรงเรียนบ้านท่าพลู 106
3 2.83
6 5.66
16 15.09
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
71  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 73
11 15.07
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
72  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 109
0 0.00
0 0.00
25 22.94
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
73  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
4 7.55
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
74  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 49
3 6.12
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
75  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 58
2 3.45
3 5.17
6 10.34
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
76  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 219
12 5.48
1 0.46
35 15.98
1 0.46
0 0.00
170 77.63
49 22.37%
77  โรงเรียนวัดลำบัว 167
13 7.78
0 0.00
24 14.37
0 0.00
0 0.00
130 77.84
37 22.16%
78  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 46
4 8.70
1 2.17
4 8.70
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
79  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 74
2 2.70
1 1.35
11 14.86
2 2.70
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
80  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 150
9 6.00
2 1.33
18 12.00
2 1.33
1 0.67
118 78.67
32 21.33%
81  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 80
5 6.25
1 1.25
8 10.00
1 1.25
2 2.50
63 78.75
17 21.25%
82  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 146
8 5.48
2 1.37
21 14.38
0 0.00
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
83  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 244
13 5.33
7 2.87
30 12.30
1 0.41
0 0.00
193 79.10
51 20.90%
84  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 44
1 2.27
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
85  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 54
0 0.00
4 7.41
6 11.11
0 0.00
1 1.85
43 79.63
11 20.37%
86  โรงเรียนบ้านซับบอน 79
3 3.80
4 5.06
9 11.39
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
87  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 175
18 10.29
8 4.57
8 4.57
1 0.57
0 0.00
140 80.00
35 20.00%
88  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 182
11 6.04
9 4.95
16 8.79
0 0.00
0 0.00
146 80.22
36 19.78%
89  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 198
14 7.07
8 4.04
16 8.08
0 0.00
0 0.00
160 80.81
38 19.19%
90  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 68
3 4.41
0 0.00
9 13.24
0 0.00
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
91  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 89
9 10.11
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
92  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 95
5 5.26
0 0.00
13 13.68
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
93  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 128
7 5.47
5 3.91
10 7.81
2 1.56
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
94  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 145
8 5.52
8 5.52
11 7.59
0 0.00
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
95  โรงเรียนวัดโพนทอง 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
96  โรงเรียนวัดคลองห้า 130
7 5.38
1 0.77
14 10.77
1 0.77
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
97  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 142
18 12.68
4 2.82
3 2.11
0 0.00
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
98  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 94
5 5.32
1 1.06
10 10.64
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
99  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 223
8 3.59
6 2.69
23 10.31
0 0.00
0 0.00
186 83.41
37 16.59%
100  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 150
14 9.33
0 0.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
101  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 207
10 4.83
9 4.35
5 2.42
7 3.38
1 0.48
175 84.54
32 15.46%
102  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 91
4 4.40
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
103  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 72
3 4.17
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
104  โรงเรียนวัดชำผักแพว 190
4 2.11
3 1.58
20 10.53
1 0.53
0 0.00
162 85.26
28 14.74%
105  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 97
6 6.19
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
106  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 142
7 4.93
0 0.00
11 7.75
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
107  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 170
7 4.12
0 0.00
14 8.24
0 0.00
0 0.00
149 87.65
21 12.35%
108  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 59
3 5.08
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
109  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 76
0 0.00
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
110  โรงเรียนวัดเตาปูน 183
6 3.28
3 1.64
10 5.46
2 1.09
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
111  โรงเรียนบ้านหัวถนน 70
1 1.43
0 0.00
4 5.71
3 4.29
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
112  โรงเรียนบ้านบางกง 293
5 1.71
0 0.00
20 6.83
2 0.68
5 1.71
261 89.08
32 10.92%
113  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 364
1 0.27
8 2.20
9 2.47
13 3.57
8 2.20
325 89.29
39 10.71%
114  โรงเรียนบ้านช่อง 70
4 5.71
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
115  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 103
5 4.85
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
116  โรงเรียนวัดบ้านดง 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
117  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 105
1 0.95
1 0.95
5 4.76
1 0.95
1 0.95
96 91.43
9 8.57%
118  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
119  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 333
11 3.30
9 2.70
7 2.10
0 0.00
0 0.00
306 91.89
27 8.11%
120  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 138
0 0.00
0 0.00
6 4.35
4 2.90
1 0.72
127 92.03
11 7.97%
121  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 304
4 1.32
3 0.99
5 1.64
3 0.99
4 1.32
285 93.75
19 6.25%
122  โรงเรียนวัดหนองปลิง 104
0 0.00
2 1.92
4 3.85
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
123  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
124  โรงเรียนวัดหนองโรง 99
0 0.00
0 0.00
4 4.04
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
125  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 133
0 0.00
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
131 98.50
2 1.50%
126  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 84
0 0.00
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 98.81
1 1.19%
127  โรงเรียนบ้านคลองไทร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดคำพราน 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดบ้านดอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,105 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,507 7.50
เตี้ย  802 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,463 12.25
ผอมและเตี้ย  546 2.72
อ้วนและเตี้ย  608 3.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,179 70.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,926 คน


29.48%


Powered By www.thaieducation.net