ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 18
10 55.56
2 11.11
4 22.22
1 5.56
1 5.56
0 0.00
18 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 23
20 86.96
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 165
15 9.09
3 1.82
15 9.09
11 6.67
121 73.33
0 0.00
165 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 145
16 11.03
19 13.10
34 23.45
19 13.10
20 13.79
37 25.52
108 74.48%
5  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 25
6 24.00
3 12.00
7 28.00
2 8.00
0 0.00
7 28.00
18 72.00%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 129
5 3.88
12 9.30
26 20.16
17 13.18
30 23.26
39 30.23
90 69.77%
7  โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 31
10 32.26
1 3.23
7 22.58
1 3.23
2 6.45
10 32.26
21 67.74%
8  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 868
41 4.72
44 5.07
149 17.17
85 9.79
125 14.40
424 48.85
444 51.15%
9  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 525
18 3.43
44 8.38
43 8.19
62 11.81
87 16.57
271 51.62
254 48.38%
10  โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 369
12 3.25
17 4.61
48 13.01
29 7.86
65 17.62
198 53.66
171 46.34%
11  โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 157
12 7.64
25 15.92
31 19.75
1 0.64
1 0.64
87 55.41
70 44.59%
12  โรงเรียนวัดมะขามเรียง 81
11 13.58
7 8.64
17 20.99
1 1.23
0 0.00
45 55.56
36 44.44%
13  โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 27
1 3.70
2 7.41
8 29.63
0 0.00
1 3.70
15 55.56
12 44.44%
14  โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 79
10 12.66
0 0.00
17 21.52
0 0.00
8 10.13
44 55.70
35 44.30%
15  โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 23
2 8.70
2 8.70
3 13.04
2 8.70
1 4.35
13 56.52
10 43.48%
16  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 103
5 4.85
16 15.53
15 14.56
8 7.77
0 0.00
59 57.28
44 42.72%
17  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 948
34 3.59
17 1.79
181 19.09
51 5.38
111 11.71
554 58.44
394 41.56%
18  โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 141
13 9.22
3 2.13
16 11.35
16 11.35
10 7.09
83 58.87
58 41.13%
19  โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 69
10 14.49
2 2.90
10 14.49
0 0.00
6 8.70
41 59.42
28 40.58%
20  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 40
6 15.00
4 10.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
21  โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 299
30 10.03
26 8.70
32 10.70
23 7.69
6 2.01
182 60.87
117 39.13%
22  โรงเรียนวัดหัวถนน 41
7 17.07
1 2.44
8 19.51
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
23  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 451
56 12.42
12 2.66
106 23.50
0 0.00
0 0.00
277 61.42
174 38.58%
24  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 202
7 3.47
11 5.45
21 10.40
11 5.45
26 12.87
126 62.38
76 37.62%
25  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 101
5 4.95
3 2.97
26 25.74
4 3.96
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
26  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 32
5 15.63
2 6.25
4 12.50
0 0.00
1 3.13
20 62.50
12 37.50%
27  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 155
13 8.39
6 3.87
33 21.29
2 1.29
2 1.29
99 63.87
56 36.13%
28  โรงเรียนบ้านซับครก 119
9 7.56
10 8.40
20 16.81
3 2.52
0 0.00
77 64.71
42 35.29%
29  โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 38
1 2.63
3 7.89
7 18.42
0 0.00
2 5.26
25 65.79
13 34.21%
30  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 726
61 8.40
30 4.13
119 16.39
33 4.55
0 0.00
483 66.53
243 33.47%
31  โรงเรียนบ้านสระลำใย 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
1 11.11
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
32  โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 39
1 2.56
1 2.56
11 28.21
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
33  โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 88
14 15.91
3 3.41
9 10.23
3 3.41
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
34  โรงเรียนวัดพุแค 224
44 19.64
0 0.00
29 12.95
0 0.00
0 0.00
151 67.41
73 32.59%
35  โรงเรียนวัดม่วงน้อย 126
5 3.97
1 0.79
35 27.78
0 0.00
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 161
26 16.15
2 1.24
21 13.04
3 1.86
0 0.00
109 67.70
52 32.30%
37  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 296
21 7.09
14 4.73
38 12.84
16 5.41
0 0.00
207 69.93
89 30.07%
38  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 197
13 6.60
2 1.02
40 20.30
2 1.02
2 1.02
138 70.05
59 29.95%
39  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 110
9 8.18
5 4.55
12 10.91
6 5.45
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
40  โรงเรียนวัดบ้านยาง 38
0 0.00
0 0.00
10 26.32
0 0.00
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
41  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 90
6 6.67
0 0.00
20 22.22
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
42  โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 84
5 5.95
7 8.33
11 13.10
1 1.19
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
43  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 88
2 2.27
1 1.14
22 25.00
0 0.00
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
44  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 162
7 4.32
5 3.09
33 20.37
1 0.62
0 0.00
116 71.60
46 28.40%
45  โรงเรียนวัดห้วยลี่ 127
8 6.30
4 3.15
18 14.17
6 4.72
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
46  โรงเรียนวัดโคกเสลา 68
6 8.82
1 1.47
8 11.76
4 5.88
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
47  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 47
4 8.51
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
48  โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 95
11 11.58
1 1.05
9 9.47
4 4.21
1 1.05
69 72.63
26 27.37%
49  โรงเรียนวัดหนองสีดา 88
1 1.14
2 2.27
21 23.86
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
50  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 103
3 2.91
10 9.71
11 10.68
2 1.94
2 1.94
75 72.82
28 27.18%
51  โรงเรียนวัดนาร่อง 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
52  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 123
17 13.82
4 3.25
10 8.13
1 0.81
1 0.81
90 73.17
33 26.83%
53  โรงเรียนวัดหนองบัว 158
18 11.39
4 2.53
18 11.39
2 1.27
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
54  โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 288
23 7.99
11 3.82
39 13.54
3 1.04
0 0.00
212 73.61
76 26.39%
55  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 38
2 5.26
0 0.00
7 18.42
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
56  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 19
0 0.00
0 0.00
5 26.32
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
57  โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 51
5 9.80
2 3.92
3 5.88
1 1.96
2 3.92
38 74.51
13 25.49%
58  โรงเรียนวัดแพะโคก 119
6 5.04
5 4.20
19 15.97
0 0.00
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
59  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 790
18 2.28
13 1.65
168 21.27
0 0.00
0 0.00
591 74.81
199 25.19%
60  โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 106
6 5.66
1 0.94
19 17.92
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
61  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 343
14 4.08
8 2.33
62 18.08
0 0.00
0 0.00
259 75.51
84 24.49%
62  โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 54
6 11.11
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
63  โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 154
10 6.49
5 3.25
6 3.90
11 7.14
5 3.25
117 75.97
37 24.03%
64  โรงเรียนวัดสุนันทาราม 56
3 5.36
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
65  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 96
10 10.42
4 4.17
6 6.25
2 2.08
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
66  โรงเรียนวัดมงคล 194
15 7.73
10 5.15
10 5.15
8 4.12
1 0.52
150 77.32
44 22.68%
67  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 49
3 6.12
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
68  โรงเรียนวัดสารภี 45
0 0.00
2 4.44
8 17.78
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
69  โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 226
22 9.73
1 0.44
21 9.29
3 1.33
3 1.33
176 77.88
50 22.12%
70  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 104
4 3.85
5 4.81
14 13.46
0 0.00
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
71  โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 68
7 10.29
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
72  โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 142
5 3.52
5 3.52
8 5.63
5 3.52
8 5.63
111 78.17
31 21.83%
73  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 125
5 4.00
6 4.80
15 12.00
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
74  โรงเรียนพระพุทธบาท 93
0 0.00
0 0.00
10 10.75
0 0.00
10 10.75
73 78.49
20 21.51%
75  โรงเรียนวัดป่าสัก 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
76  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 66
2 3.03
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
77  โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 165
6 3.64
2 1.21
27 16.36
0 0.00
0 0.00
130 78.79
35 21.21%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 73
7 9.59
0 0.00
5 6.85
2 2.74
1 1.37
58 79.45
15 20.55%
79  โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 60
7 11.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
80  โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
3 5.45
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
81  โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 108
0 0.00
1 0.93
20 18.52
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
82  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 265
5 1.89
7 2.64
38 14.34
1 0.38
0 0.00
214 80.75
51 19.25%
83  โรงเรียนวัดเขาดิน 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
84  โรงเรียนวัดช้าง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
2 4.76
2 4.76
34 80.95
8 19.05%
85  โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 67
4 5.97
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
86  โรงเรียนบ้านพุซาง 100
4 4.00
4 4.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
87  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 70
3 4.29
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
88  โรงเรียนบ้านหนองจาน 58
2 3.45
1 1.72
4 6.90
2 3.45
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
89  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 116
7 6.03
0 0.00
11 9.48
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
90  โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 71
0 0.00
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
91  โรงเรียนวัดโคกงาม 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
92  โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
93  โรงเรียนบ้านธารทองแดง 104
5 4.81
1 0.96
9 8.65
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
94  โรงเรียนธารเกษม 147
15 10.20
0 0.00
6 4.08
0 0.00
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
95  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 59
1 1.69
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
96  โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 104
6 5.77
1 0.96
7 6.73
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
97  โรงเรียนวัดหนองหว้า 67
1 1.49
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
98  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 174
4 2.30
5 2.87
11 6.32
3 1.72
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
99  โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
100  โรงเรียนวัดป่าคา 55
5 9.09
1 1.82
1 1.82
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
101  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 57
3 5.26
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
102  โรงเรียนวัดท่าวัว 82
4 4.88
3 3.66
2 2.44
0 0.00
1 1.22
72 87.80
10 12.20%
103  โรงเรียนวัดส้มป่อย 97
2 2.06
1 1.03
7 7.22
1 1.03
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
104  โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 134
6 4.48
2 1.49
6 4.48
1 0.75
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
105  โรงเรียนวัดวังเลน 110
1 0.91
0 0.00
8 7.27
2 1.82
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
106  โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
107  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 154
1 0.65
0 0.00
12 7.79
0 0.00
1 0.65
140 90.91
14 9.09%
108  โรงเรียนบ้านซับชะอม 94
1 1.06
1 1.06
4 4.26
1 1.06
1 1.06
86 91.49
8 8.51%
109  โรงเรียนวัดห้วยหวาย 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.67
4 6.67
55 91.67
5 8.33%
110  โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 88
1 1.14
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
111  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 104
0 0.00
1 0.96
7 6.73
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
112  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 22636
182 0.80
109 0.48
709 3.13
61 0.27
312 1.38
21263 93.93
1373 6.07%
113  โรงเรียนบ้านเขาพลัด 111
0 0.00
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
114  โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
115  โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
116  โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
117  โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  38,096 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,136 2.98
เตี้ย  627 1.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,871 7.54
ผอมและเตี้ย  550 1.44
อ้วนและเตี้ย  985 2.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  31,927 83.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,169 คน


16.19%


Powered By www.thaieducation.net