ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สิงห์บุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 97 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.88
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดประสาท 19
6 31.58
1 5.26
12 63.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 30
5 16.67
6 20.00
10 33.33
1 3.33
0 0.00
8 26.67
22 73.33%
3  โรงเรียนบ้านคูเมือง 57
6 10.53
4 7.02
13 22.81
6 10.53
9 15.79
19 33.33
38 66.67%
4  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 109
9 8.26
6 5.50
31 28.44
8 7.34
2 1.83
53 48.62
56 51.38%
5  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 182
38 20.88
9 4.95
35 19.23
5 2.75
0 0.00
95 52.20
87 47.80%
6  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 28
5 17.86
3 10.71
4 14.29
0 0.00
1 3.57
15 53.57
13 46.43%
7  โรงเรียนวัดข่อย 115
14 12.17
5 4.35
28 24.35
4 3.48
0 0.00
64 55.65
51 44.35%
8  โรงเรียนวัดจักรสีห์ 77
6 7.79
7 9.09
11 14.29
5 6.49
5 6.49
43 55.84
34 44.16%
9  โรงเรียนวัดถอนสมอ 183
32 17.49
2 1.09
45 24.59
0 0.00
0 0.00
104 56.83
79 43.17%
10  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 58
6 10.34
3 5.17
14 24.14
0 0.00
2 3.45
33 56.90
25 43.10%
11  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 94
4 4.26
2 2.13
34 36.17
0 0.00
0 0.00
54 57.45
40 42.55%
12  โรงเรียนวัดโบสถ์ 916
54 5.90
37 4.04
115 12.55
54 5.90
115 12.55
541 59.06
375 40.94%
13  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2096
85 4.06
44 2.10
279 13.31
127 6.06
323 15.41
1238 59.06
858 40.94%
14  โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 170
6 3.53
4 2.35
12 7.06
46 27.06
1 0.59
101 59.41
69 40.59%
15  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 34
5 14.71
2 5.88
6 17.65
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
16  โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 243
15 6.17
10 4.12
41 16.87
7 2.88
17 7.00
153 62.96
90 37.04%
17  โรงเรียนวัดคีม 117
19 16.24
0 0.00
23 19.66
0 0.00
0 0.00
75 64.10
42 35.90%
18  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 150
0 0.00
11 7.33
29 19.33
13 8.67
0 0.00
97 64.67
53 35.33%
19  โรงเรียนวัดสิงห์ 113
16 14.16
1 0.88
14 12.39
5 4.42
2 1.77
75 66.37
38 33.63%
20  โรงเรียนวัดล่องกะเบา 48
4 8.33
0 0.00
10 20.83
0 0.00
2 4.17
32 66.67
16 33.33%
21  โรงเรียนวัดศรีสาคร 24
4 16.67
2 8.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
22  โรงเรียนวัดเสือข้าม 87
15 17.24
2 2.30
12 13.79
0 0.00
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
23  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 109
11 10.09
0 0.00
25 22.94
0 0.00
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
24  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 102
8 7.84
5 4.90
20 19.61
0 0.00
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
25  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 140
6 4.29
0 0.00
39 27.86
0 0.00
0 0.00
95 67.86
45 32.14%
26  โรงเรียนวัดโสภา 69
5 7.25
2 2.90
14 20.29
1 1.45
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
27  โรงเรียนวัดประดับ 88
10 11.36
2 2.27
15 17.05
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
28  โรงเรียนวัดตุ้มหู 82
3 3.66
3 3.66
18 21.95
1 1.22
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
29  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 92
4 4.35
3 3.26
17 18.48
2 2.17
2 2.17
64 69.57
28 30.43%
30  โรงเรียนวัดแหลมคาง 69
4 5.80
0 0.00
11 15.94
1 1.45
5 7.25
48 69.57
21 30.43%
31  โรงเรียนวัดบางปูน 102
5 4.90
4 3.92
21 20.59
1 0.98
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
32  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 62
7 11.29
0 0.00
10 16.13
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
33  โรงเรียนวัดประโชติการาม 129
8 6.20
3 2.33
26 20.16
0 0.00
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
34  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 99
8 8.08
3 3.03
16 16.16
1 1.01
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
35  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 65
2 3.08
3 4.62
13 20.00
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
36  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 89
9 10.11
0 0.00
14 15.73
1 1.12
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
37  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 52
6 11.54
1 1.92
6 11.54
1 1.92
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
38  โรงเรียนวัดตะโกรวม 71
5 7.04
2 2.82
12 16.90
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
39  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 75
1 1.33
2 2.67
15 20.00
2 2.67
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
40  โรงเรียนวัดโบสถ์ 58
9 15.52
1 1.72
2 3.45
3 5.17
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
41  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 62
3 4.84
0 0.00
13 20.97
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
42  โรงเรียนวัดวิหารขาว 43
3 6.98
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
43  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 84
4 4.76
5 5.95
12 14.29
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
44  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 38
1 2.63
0 0.00
6 15.79
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
45  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 60
5 8.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
46  โรงเรียนวัดน้อย 73
0 0.00
2 2.74
11 15.07
3 4.11
1 1.37
56 76.71
17 23.29%
47  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 35
2 5.71
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
48  โรงเรียนวัดบ้านกลับ 105
3 2.86
0 0.00
21 20.00
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
49  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 75
4 5.33
2 2.67
11 14.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
50  โรงเรียนวัดอัมพวัน 120
5 4.17
1 0.83
21 17.50
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
51  โรงเรียนวัดประศุก 32
2 6.25
2 6.25
2 6.25
1 3.13
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
52  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 275
9 3.27
15 5.45
31 11.27
3 1.09
0 0.00
217 78.91
58 21.09%
53  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 343
25 7.29
13 3.79
19 5.54
7 2.04
8 2.33
271 79.01
72 20.99%
54  โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 172
0 0.00
0 0.00
36 20.93
0 0.00
0 0.00
136 79.07
36 20.93%
55  โรงเรียนวัดตึกราชา 139
7 5.04
0 0.00
22 15.83
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
56  โรงเรียนวัดเชียงราก 96
2 2.08
6 6.25
10 10.42
0 0.00
2 2.08
76 79.17
20 20.83%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 70
10 14.29
2 2.86
1 1.43
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
58  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 111
9 8.11
0 0.00
11 9.91
0 0.00
2 1.80
89 80.18
22 19.82%
59  โรงเรียนวัดโคปูน 76
5 6.58
0 0.00
9 11.84
1 1.32
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
60  โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 198
5 2.53
8 4.04
25 12.63
1 0.51
0 0.00
159 80.30
39 19.70%
61  โรงเรียนวัดระนาม 57
4 7.02
1 1.75
3 5.26
0 0.00
3 5.26
46 80.70
11 19.30%
62  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 42
4 9.52
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
63  โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 126
5 3.97
2 1.59
17 13.49
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
64  โรงเรียนวัดชันสูตร 55
0 0.00
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
65  โรงเรียนวัดกลาง 142
3 2.11
0 0.00
21 14.79
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 66
2 3.03
3 4.55
6 9.09
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
67  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
68  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 69
2 2.90
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
69  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
1 4.76
18 85.71
3 14.29%
70  โรงเรียนวัดหลวง 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
71  โรงเรียนวัดยาง 45
1 2.22
3 6.67
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
72  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
73  โรงเรียนวัดพรหมสาคร 538
20 3.72
10 1.86
27 5.02
2 0.37
3 0.56
476 88.48
62 11.52%
74  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 96
1 1.04
0 0.00
6 6.25
2 2.08
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
75  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 70
1 1.43
1 1.43
4 5.71
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
76  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 190
3 1.58
4 2.11
5 2.63
1 0.53
1 0.53
176 92.63
14 7.37%
77  โรงเรียนค่ายบางระจัน 74
1 1.35
0 0.00
1 1.35
0 0.00
3 4.05
69 93.24
5 6.76%
78  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
79  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
80  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
81  โรงเรียนวัดบ้านลำ 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
82  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 133
0 0.00
0 0.00
4 3.01
0 0.00
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
83  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
84  โรงเรียนวัดปลาไหล 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
85  โรงเรียนบ้านเก่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
88  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
89  โรงเรียนวัดทอง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดวังกะจับ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
92  โรงเรียนวัดเตย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
93  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,928 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  620 5.67
เตี้ย  276 2.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,500 13.73
ผอมและเตี้ย  323 2.96
อ้วนและเตี้ย  510 4.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,699 70.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,229 คน


29.55%


Powered By www.thaieducation.net