ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 130 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 237
30 12.66
45 18.99
65 27.43
47 19.83
50 21.10
0 0.00
237 100.00%
2  โรงเรียนบ้านซับโศก 121
31 25.62
25 20.66
27 22.31
32 26.45
6 4.96
0 0.00
121 100.00%
3  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 92
15 16.30
9 9.78
9 9.78
50 54.35
9 9.78
0 0.00
92 100.00%
4  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 61
15 24.59
12 19.67
16 26.23
8 13.11
6 9.84
4 6.56
57 93.44%
5  โรงเรียนบ้านซับจำปา 146
19 13.01
12 8.22
41 28.08
12 8.22
47 32.19
15 10.27
131 89.73%
6  โรงเรียนวัดโคกสลุง 274
39 14.23
25 9.12
52 18.98
16 5.84
77 28.10
65 23.72
209 76.28%
7  โรงเรียนบ้านวังทอง 314
35 11.15
20 6.37
71 22.61
14 4.46
50 15.92
124 39.49
190 60.51%
8  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 183
30 16.39
28 15.30
48 26.23
0 0.00
3 1.64
74 40.44
109 59.56%
9  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 73
10 13.70
8 10.96
14 19.18
5 6.85
2 2.74
34 46.58
39 53.42%
10  โรงเรียนบ้านยางโทน 72
14 19.44
6 8.33
7 9.72
7 9.72
0 0.00
38 52.78
34 47.22%
11  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 128
3 2.34
5 3.91
24 18.75
10 7.81
16 12.50
70 54.69
58 45.31%
12  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 40
9 22.50
0 0.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
13  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 227
20 8.81
37 16.30
27 11.89
8 3.52
3 1.32
132 58.15
95 41.85%
14  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 128
9 7.03
9 7.03
31 24.22
4 3.13
0 0.00
75 58.59
53 41.41%
15  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 57
6 10.53
6 10.53
3 5.26
5 8.77
3 5.26
34 59.65
23 40.35%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 201
17 8.46
13 6.47
18 8.96
14 6.97
18 8.96
121 60.20
80 39.80%
17  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 48
4 8.33
0 0.00
15 31.25
0 0.00
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
18  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 33
4 12.12
0 0.00
8 24.24
1 3.03
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
19  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 123
4 3.25
15 12.20
23 18.70
0 0.00
5 4.07
76 61.79
47 38.21%
20  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1046
30 2.87
49 4.68
266 25.43
15 1.43
34 3.25
652 62.33
394 37.67%
21  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 137
14 10.22
7 5.11
12 8.76
7 5.11
10 7.30
87 63.50
50 36.50%
22  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 125
19 15.20
9 7.20
5 4.00
8 6.40
3 2.40
81 64.80
44 35.20%
23  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 254
10 3.94
0 0.00
79 31.10
0 0.00
0 0.00
165 64.96
89 35.04%
24  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 153
24 15.69
7 4.58
5 3.27
5 3.27
11 7.19
101 66.01
52 33.99%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 62
13 20.97
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
26  โรงเรียนช่องสาริกา 138
10 7.25
6 4.35
21 15.22
5 3.62
4 2.90
92 66.67
46 33.33%
27  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21
0 0.00
1 4.76
6 28.57
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
28  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 183
13 7.10
13 7.10
18 9.84
8 4.37
7 3.83
124 67.76
59 32.24%
29  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 356
21 5.90
10 2.81
64 17.98
19 5.34
0 0.00
242 67.98
114 32.02%
30  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 100
16 16.00
6 6.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
68 68.00
32 32.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 138
20 14.49
12 8.70
12 8.70
0 0.00
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
32  โรงเรียนบ้านบัวชุม 252
30 11.90
12 4.76
38 15.08
0 0.00
0 0.00
172 68.25
80 31.75%
33  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 63
3 4.76
4 6.35
12 19.05
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
34  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 167
7 4.19
9 5.39
18 10.78
6 3.59
12 7.19
115 68.86
52 31.14%
35  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 45
1 2.22
2 4.44
11 24.44
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
36  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 29
4 13.79
0 0.00
3 10.34
1 3.45
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
37  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 110
7 6.36
7 6.36
19 17.27
1 0.91
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
38  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 108
10 9.26
7 6.48
11 10.19
4 3.70
1 0.93
75 69.44
33 30.56%
39  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 97
3 3.09
4 4.12
20 20.62
1 1.03
1 1.03
68 70.10
29 29.90%
40  โรงเรียนบ้านหนองขาม 59
6 10.17
3 5.08
5 8.47
2 3.39
1 1.69
42 71.19
17 28.81%
41  โรงเรียนพรหมรังษี 339
26 7.67
17 5.01
27 7.96
17 5.01
10 2.95
242 71.39
97 28.61%
42  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 84
5 5.95
6 7.14
8 9.52
5 5.95
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
43  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 172
22 12.79
7 4.07
20 11.63
0 0.00
0 0.00
123 71.51
49 28.49%
44  โรงเรียนบ้านหัวลำ 185
14 7.57
12 6.49
13 7.03
13 7.03
0 0.00
133 71.89
52 28.11%
45  โรงเรียนบ้านหนองไทร 44
1 2.27
8 18.18
2 4.55
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
46  โรงเรียนวัดดำรงบุล 221
17 7.69
7 3.17
35 15.84
0 0.00
1 0.45
161 72.85
60 27.15%
47  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 63
5 7.94
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
48  โรงเรียนบ้านเขารวก 83
4 4.82
2 2.41
11 13.25
5 6.02
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
49  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 42
3 7.14
2 4.76
5 11.90
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70
1 1.43
5 7.14
5 7.14
5 7.14
2 2.86
52 74.29
18 25.71%
51  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 222
14 6.31
11 4.95
14 6.31
12 5.41
6 2.70
165 74.32
57 25.68%
52  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 82
3 3.66
2 2.44
13 15.85
2 2.44
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
53  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 116
8 6.90
5 4.31
11 9.48
4 3.45
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
54  โรงเรียนบ้านวังแขม 67
3 4.48
3 4.48
7 10.45
1 1.49
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
55  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 275
13 4.73
16 5.82
33 12.00
2 0.73
1 0.36
210 76.36
65 23.64%
56  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 103
7 6.80
4 3.88
10 9.71
2 1.94
1 0.97
79 76.70
24 23.30%
57  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 78
3 3.85
3 3.85
12 15.38
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
58  โรงเรียนวัดหนองนา 161
10 6.21
8 4.97
19 11.80
0 0.00
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
59  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 83
6 7.23
5 6.02
5 6.02
2 2.41
1 1.20
64 77.11
19 22.89%
60  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 159
0 0.00
5 3.14
29 18.24
2 1.26
0 0.00
123 77.36
36 22.64%
61  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 107
2 1.87
7 6.54
14 13.08
1 0.93
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
62  โรงเรียนบ้านดงน้อย 64
2 3.13
2 3.13
6 9.38
3 4.69
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
63  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 284
20 7.04
12 4.23
11 3.87
10 3.52
9 3.17
222 78.17
62 21.83%
64  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138
12 8.70
4 2.90
14 10.14
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
65  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 60
2 3.33
2 3.33
8 13.33
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
66  โรงเรียนบ้านเนินทอง 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
67  โรงเรียนบ้านยางราก 195
11 5.64
2 1.03
26 13.33
0 0.00
0 0.00
156 80.00
39 20.00%
68  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 76
5 6.58
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
69  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 122
1 0.82
0 0.00
15 12.30
5 4.10
3 2.46
98 80.33
24 19.67%
70  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 143
7 4.90
3 2.10
17 11.89
1 0.70
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
71  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 62
4 6.45
2 3.23
5 8.06
0 0.00
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
72  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 131
8 6.11
0 0.00
16 12.21
0 0.00
1 0.76
106 80.92
25 19.08%
73  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
8 12.70
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
74  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 185
6 3.24
1 0.54
25 13.51
3 1.62
0 0.00
150 81.08
35 18.92%
75  โรงเรียนบ้านคลอง 154
6 3.90
0 0.00
23 14.94
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
76  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 76
9 11.84
3 3.95
2 2.63
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
77  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 49
3 6.12
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 133
13 9.77
2 1.50
4 3.01
2 1.50
3 2.26
109 81.95
24 18.05%
79  โรงเรียนบ้านสระเพลง 183
16 8.74
0 0.00
17 9.29
0 0.00
0 0.00
150 81.97
33 18.03%
80  โรงเรียนบ้านเขาราบ 128
7 5.47
0 0.00
15 11.72
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
81  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 123
7 5.69
0 0.00
14 11.38
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
82  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 88
5 5.68
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
83  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 96
2 2.08
0 0.00
12 12.50
2 2.08
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
84  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 79
0 0.00
0 0.00
13 16.46
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
85  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 78
2 2.56
1 1.28
7 8.97
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
86  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 118
8 6.78
0 0.00
10 8.47
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
87  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 244
17 6.97
6 2.46
9 3.69
4 1.64
0 0.00
208 85.25
36 14.75%
88  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 102
8 7.84
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
89  โรงเรียนบ้านห้วยนา 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
90  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
91  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 55
2 3.64
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
92  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 90
0 0.00
3 3.33
9 10.00
0 0.00
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
93  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
94  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 141
1 0.71
1 0.71
16 11.35
2 1.42
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
95  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 192
9 4.69
0 0.00
18 9.38
0 0.00
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
96  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 43
0 0.00
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
97  โรงเรียนบ้านหนองบง 88
1 1.14
3 3.41
7 7.95
0 0.00
1 1.14
76 86.36
12 13.64%
98  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
99  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 164
14 8.54
4 2.44
4 2.44
0 0.00
0 0.00
142 86.59
22 13.41%
100  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 56
1 1.79
3 5.36
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
101  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 83
2 2.41
1 1.20
6 7.23
0 0.00
1 1.20
73 87.95
10 12.05%
102  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90
1 1.11
0 0.00
8 8.89
0 0.00
1 1.11
80 88.89
10 11.11%
103  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
104  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
25 89.29
3 10.71%
105  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 189
3 1.59
2 1.06
4 2.12
5 2.65
6 3.17
169 89.42
20 10.58%
106  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 77
1 1.30
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
107  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 97
2 2.06
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
108  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
109  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
110  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 84
3 3.57
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
111  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 83
0 0.00
1 1.20
4 4.82
0 0.00
2 2.41
76 91.57
7 8.43%
112  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 116
0 0.00
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
113  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 107
3 2.80
0 0.00
4 3.74
0 0.00
1 0.93
99 92.52
8 7.48%
114  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 196
3 1.53
1 0.51
4 2.04
1 0.51
5 2.55
182 92.86
14 7.14%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
116  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 181
4 2.21
0 0.00
8 4.42
0 0.00
0 0.00
169 93.37
12 6.63%
117  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
119  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 221
4 1.81
2 0.90
5 2.26
1 0.45
0 0.00
209 94.57
12 5.43%
120  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
121  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 195
6 3.08
0 0.00
3 1.54
0 0.00
0 0.00
186 95.38
9 4.62%
122  โรงเรียนบ้านซับไทร 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
123  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
1 1.89
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
124  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
1 1.20
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
125  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 493
3 0.61
2 0.41
7 1.42
0 0.00
1 0.20
480 97.36
13 2.64%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 125
0 0.00
1 0.80
2 1.60
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
127  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
128  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
406 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,725 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  996 5.96
เตี้ย  651 3.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,949 11.65
ผอมและเตี้ย  447 2.67
อ้วนและเตี้ย  445 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,237 73.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,488 คน


26.83%


Powered By www.thaieducation.net