ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดยาง 65
40 61.54
6 9.23
6 9.23
6 9.23
7 10.77
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนกระทุ่มราย 70
44 62.86
2 2.86
15 21.43
2 2.86
0 0.00
7 10.00
63 90.00%
3  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 99
19 19.19
7 7.07
29 29.29
9 9.09
3 3.03
32 32.32
67 67.68%
4  โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 108
51 47.22
0 0.00
9 8.33
0 0.00
6 5.56
42 38.89
66 61.11%
5  โรงเรียนวัดม่วงคัน 181
22 12.15
11 6.08
50 27.62
7 3.87
10 5.52
81 44.75
100 55.25%
6  โรงเรียนวัดสามขาว 84
6 7.14
5 5.95
10 11.90
8 9.52
13 15.48
42 50.00
42 50.00%
7  โรงเรียนวัดคลองสำโรง 49
5 10.20
3 6.12
12 24.49
2 4.08
1 2.04
26 53.06
23 46.94%
8  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 24
3 12.50
3 12.50
4 16.67
1 4.17
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
9  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 1522
68 4.47
43 2.83
331 21.75
19 1.25
236 15.51
825 54.20
697 45.80%
10  โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 43
6 13.95
0 0.00
7 16.28
0 0.00
6 13.95
24 55.81
19 44.19%
11  โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 168
18 10.71
2 1.19
33 19.64
0 0.00
19 11.31
96 57.14
72 42.86%
12  โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 148
5 3.38
4 2.70
31 20.95
19 12.84
3 2.03
86 58.11
62 41.89%
13  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 73
16 21.92
0 0.00
7 9.59
0 0.00
7 9.59
43 58.90
30 41.10%
14  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 33
6 18.18
0 0.00
1 3.03
4 12.12
2 6.06
20 60.61
13 39.39%
15  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 54
6 11.11
2 3.70
5 9.26
3 5.56
5 9.26
33 61.11
21 38.89%
16  โรงเรียนวัดรางฉนวน 82
7 8.54
5 6.10
11 13.41
2 2.44
5 6.10
52 63.41
30 36.59%
17  โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 87
5 5.75
2 2.30
19 21.84
1 1.15
4 4.60
56 64.37
31 35.63%
18  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 130
10 7.69
4 3.08
31 23.85
0 0.00
0 0.00
85 65.38
45 34.62%
19  โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 138
12 8.70
10 7.25
19 13.77
6 4.35
0 0.00
91 65.94
47 34.06%
20  โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 97
6 6.19
5 5.15
22 22.68
0 0.00
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
21  โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 189
8 4.23
10 5.29
42 22.22
3 1.59
1 0.53
125 66.14
64 33.86%
22  โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 74
5 6.76
0 0.00
19 25.68
1 1.35
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
23  โรงเรียนวัดกำแพง 42
2 4.76
2 4.76
2 4.76
8 19.05
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
24  โรงเรียนวัดท่าโขลง 72
7 9.72
0 0.00
14 19.44
3 4.17
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
25  โรงเรียนวัดทำนบ 67
9 13.43
8 11.94
5 7.46
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
26  โรงเรียนวัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 101
15 14.85
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
27  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 75
2 2.67
1 1.33
21 28.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
28  โรงเรียนวัดลานช้าง 47
2 4.26
0 0.00
13 27.66
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
29  โรงเรียนวัดคำหยาด 88
13 14.77
6 6.82
4 4.55
5 5.68
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
30  โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 102
4 3.92
2 1.96
20 19.61
6 5.88
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
31  โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 128
10 7.81
3 2.34
27 21.09
0 0.00
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
32  โรงเรียนวัดทางพระ 80
2 2.50
3 3.75
20 25.00
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
33  โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 65
5 7.69
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
34  โรงเรียนวัดโคศุภราช 102
13 12.75
0 0.00
18 17.65
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
35  โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 130
8 6.15
6 4.62
11 8.46
9 6.92
5 3.85
91 70.00
39 30.00%
36  โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 87
1 1.15
4 4.60
17 19.54
4 4.60
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
37  โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 54
1 1.85
1 1.85
14 25.93
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
38  โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 149
5 3.36
6 4.03
24 16.11
7 4.70
2 1.34
105 70.47
44 29.53%
39  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 122
11 9.02
3 2.46
20 16.39
2 1.64
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
40  โรงเรียนวัดสามโก้ 58
0 0.00
0 0.00
16 27.59
1 1.72
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
41  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 58
13 22.41
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
42  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 65
8 12.31
0 0.00
8 12.31
0 0.00
3 4.62
46 70.77
19 29.23%
43  โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 698
44 6.30
10 1.43
148 21.20
1 0.14
1 0.14
494 70.77
204 29.23%
44  โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 55
5 9.09
3 5.45
5 9.09
2 3.64
1 1.82
39 70.91
16 29.09%
45  โรงเรียนวัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 52
7 13.46
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
46  โรงเรียนวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 125
8 6.40
5 4.00
23 18.40
0 0.00
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
47  โรงเรียนวัดละมุด 73
3 4.11
1 1.37
16 21.92
1 1.37
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
48  โรงเรียนวัดหลวง 21
2 9.52
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
49  โรงเรียนวัดสว่าง 46
1 2.17
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
50  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2721
92 3.38
81 2.98
549 20.18
40 1.47
0 0.00
1959 72.00
762 28.00%
51  โรงเรียนวัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 99
11 11.11
4 4.04
5 5.05
4 4.04
3 3.03
72 72.73
27 27.27%
52  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 166
10 6.02
2 1.20
31 18.67
2 1.20
0 0.00
121 72.89
45 27.11%
53  โรงเรียนวัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
2 6.67
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
54  โรงเรียนวัดบ้านเพชร 115
20 17.39
0 0.00
10 8.70
0 0.00
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
55  โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 55
4 7.27
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
56  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 114
13 11.40
1 0.88
14 12.28
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
57  โรงเรียนวัดหนองยาง 152
10 6.58
4 2.63
23 15.13
0 0.00
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
58  โรงเรียนวัดยางช้าย 136
10 7.35
2 1.47
21 15.44
0 0.00
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
59  โรงเรียนวัดขุมทอง 33
5 15.15
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
60  โรงเรียนวัดสิทธาราม 170
17 10.00
8 4.71
16 9.41
0 0.00
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
61  โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 25
0 0.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
62  โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 269
12 4.46
13 4.83
35 13.01
2 0.74
2 0.74
205 76.21
64 23.79%
63  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 175
7 4.00
1 0.57
30 17.14
1 0.57
1 0.57
135 77.14
40 22.86%
64  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 198
11 5.56
3 1.52
31 15.66
0 0.00
0 0.00
153 77.27
45 22.73%
65  โรงเรียนวัดจันทร์มณี 86
4 4.65
3 3.49
7 8.14
2 2.33
3 3.49
67 77.91
19 22.09%
66  โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 82
0 0.00
0 0.00
14 17.07
3 3.66
1 1.22
64 78.05
18 21.95%
67  โรงเรียนวัดเกษทอง 96
3 3.13
1 1.04
17 17.71
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
68  โรงเรียนวัดสนธิธรรม 70
2 2.86
2 2.86
10 14.29
1 1.43
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
69  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
1 3.57
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
70  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 187
11 5.88
6 3.21
23 12.30
0 0.00
0 0.00
147 78.61
40 21.39%
71  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 66
5 7.58
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
72  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 52
6 11.54
0 0.00
4 7.69
0 0.00
1 1.92
41 78.85
11 21.15%
73  โรงเรียนวัดบ้านพราน 71
2 2.82
2 2.82
9 12.68
1 1.41
1 1.41
56 78.87
15 21.13%
74  โรงเรียนบ้านดอนตาวง 71
4 5.63
2 2.82
9 12.68
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
75  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 95
2 2.11
0 0.00
17 17.89
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
76  โรงเรียนวัดโคกพุทรา 81
3 3.70
4 4.94
5 6.17
3 3.70
2 2.47
64 79.01
17 20.99%
77  โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
79  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 172
2 1.16
3 1.74
11 6.40
5 2.91
14 8.14
137 79.65
35 20.35%
80  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 133
0 0.00
22 16.54
2 1.50
2 1.50
1 0.75
106 79.70
27 20.30%
81  โรงเรียนวัดข่อย 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
82  โรงเรียนวัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 60
4 6.67
3 5.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
83  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.ไชโย) 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
84  โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 82
4 4.88
3 3.66
9 10.98
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
85  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 67
0 0.00
0 0.00
13 19.40
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
86  โรงเรียนวัดเอกราช 58
1 1.72
4 6.90
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
87  โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 133
5 3.76
6 4.51
13 9.77
1 0.75
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
88  โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 64
3 4.69
3 4.69
0 0.00
3 4.69
3 4.69
52 81.25
12 18.75%
89  โรงเรียนวัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 75
4 5.33
1 1.33
8 10.67
1 1.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
90  โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) 65
3 4.62
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
91  โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 72
2 2.78
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
92  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 39
1 2.56
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
93  โรงเรียนวัดน้ำอาบ 118
5 4.24
1 0.85
15 12.71
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
94  โรงเรียนวัดทองเลื่อน 122
3 2.46
3 2.46
13 10.66
2 1.64
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
95  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 158
8 5.06
4 2.53
10 6.33
1 0.63
4 2.53
131 82.91
27 17.09%
96  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 83
5 6.02
0 0.00
9 10.84
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
97  โรงเรียนวัดต้นทอง 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
98  โรงเรียนวัดศรีกุญชร 49
4 8.16
0 0.00
1 2.04
0 0.00
3 6.12
41 83.67
8 16.33%
99  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.เมือง) 82
1 1.22
0 0.00
10 12.20
1 1.22
1 1.22
69 84.15
13 15.85%
100  โรงเรียนวัดลั่นทม 102
5 4.90
6 5.88
4 3.92
0 0.00
1 0.98
86 84.31
16 15.69%
101  โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
102  โรงเรียนวัดหลักแก้ว 148
0 0.00
0 0.00
23 15.54
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
103  โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 130
4 3.08
0 0.00
12 9.23
0 0.00
4 3.08
110 84.62
20 15.38%
104  โรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 94
1 1.06
2 2.13
11 11.70
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
105  โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 122
2 1.64
2 1.64
14 11.48
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
106  โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 82
3 3.66
0 0.00
7 8.54
1 1.22
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
107  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 83
2 2.41
1 1.20
1 1.20
8 9.64
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
108  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 35
0 0.00
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
109  โรงเรียนวัดบุญเกิด 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
110  โรงเรียนวัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 124
4 3.23
2 1.61
6 4.84
5 4.03
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
111  โรงเรียนวัดมหานาม 148
6 4.05
0 0.00
14 9.46
0 0.00
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
112  โรงเรียนวัดวันอุทิศ 120
2 1.67
3 2.50
6 5.00
0 0.00
5 4.17
104 86.67
16 13.33%
113  โรงเรียนวัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
2 6.67
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
114  โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
115  โรงเรียนวัดยางทอง 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
116  โรงเรียนวัดบ้านแก 105
7 6.67
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
117  โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 117
3 2.56
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
118  โรงเรียนวัดสีบัวทอง 186
8 4.30
0 0.00
12 6.45
2 1.08
0 0.00
164 88.17
22 11.83%
119  โรงเรียนวัดนางเล่ว 154
0 0.00
0 0.00
11 7.14
7 4.55
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
120  โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
121  โรงเรียนวัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 142
1 0.70
1 0.70
9 6.34
1 0.70
4 2.82
126 88.73
16 11.27%
122  โรงเรียนวัดป่ามุนี 98
4 4.08
0 0.00
6 6.12
1 1.02
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
123  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 119
5 4.20
1 0.84
6 5.04
0 0.00
1 0.84
106 89.08
13 10.92%
124  โรงเรียนวัดหนองกร่าง 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
125  โรงเรียนวัดงิ้วราย 115
2 1.74
2 1.74
3 2.61
3 2.61
2 1.74
103 89.57
12 10.43%
126  โรงเรียนวัดศาลาดิน 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
127  โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 80
1 1.25
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
128  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 138
4 2.90
1 0.72
7 5.07
0 0.00
0 0.00
126 91.30
12 8.70%
129  โรงเรียนวัดราชปักษี 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
130  โรงเรียนวัดจันทราราม 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
1 1.96
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
131  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
132  โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 52
1 1.92
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
133  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
134  โรงเรียนวัดบ้านป่า 135
1 0.74
0 0.00
9 6.67
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
135  โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 96
0 0.00
0 0.00
7 7.29
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
136  โรงเรียนวัดถนน 113
3 2.65
0 0.00
3 2.65
1 0.88
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
137  โรงเรียนวัดท่าตลาด 135
0 0.00
0 0.00
5 3.70
0 0.00
2 1.48
128 94.81
7 5.19%
138  โรงเรียนวัดรัตนาราม 83
1 1.20
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
139  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
140  โรงเรียนวัดท่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดโพทูล 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดไผ่วง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,349 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  974 5.61
เตี้ย  410 2.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,559 14.75
ผอมและเตี้ย  257 1.48
อ้วนและเตี้ย  402 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,747 73.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,602 คน


26.53%


Powered By www.thaieducation.net