ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 192
25 13.02
23 11.98
53 27.60
12 6.25
1 0.52
78 40.63
114 59.38%
2  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123
5 4.07
3 2.44
39 31.71
8 6.50
18 14.63
50 40.65
73 59.35%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 118
5 4.24
16 13.56
13 11.02
12 10.17
13 11.02
59 50.00
59 50.00%
4  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 13
2 15.38
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
5  โรงเรียนเชียงรากน้อย 684
78 11.40
28 4.09
157 22.95
23 3.36
28 4.09
370 54.09
314 45.91%
6  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 34
4 11.76
0 0.00
11 32.35
0 0.00
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
7  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 808
110 13.61
55 6.81
185 22.90
0 0.00
0 0.00
458 56.68
350 43.32%
8  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 89
13 14.61
7 7.87
13 14.61
5 5.62
0 0.00
51 57.30
38 42.70%
9  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 582
20 3.44
0 0.00
156 26.80
36 6.19
36 6.19
334 57.39
248 42.61%
10  โรงเรียนวัดสามเรือน 69
8 11.59
5 7.25
8 11.59
5 7.25
3 4.35
40 57.97
29 42.03%
11  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 144
13 9.03
16 11.11
14 9.72
13 9.03
4 2.78
84 58.33
60 41.67%
12  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 113
16 14.16
0 0.00
29 25.66
0 0.00
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
13  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 33
5 15.15
1 3.03
5 15.15
1 3.03
1 3.03
20 60.61
13 39.39%
14  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 137
9 6.57
12 8.76
27 19.71
5 3.65
0 0.00
84 61.31
53 38.69%
15  โรงเรียนวัดเชิงเลน 290
17 5.86
19 6.55
76 26.21
0 0.00
0 0.00
178 61.38
112 38.62%
16  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 42
6 14.29
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
17  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 150
12 8.00
2 1.33
35 23.33
8 5.33
0 0.00
93 62.00
57 38.00%
18  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 75
6 8.00
5 6.67
4 5.33
3 4.00
10 13.33
47 62.67
28 37.33%
19  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 67
5 7.46
5 7.46
13 19.40
2 2.99
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
20  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 63
7 11.11
5 7.94
10 15.87
1 1.59
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
21  โรงเรียนวัดสามเพลง 75
3 4.00
4 5.33
20 26.67
0 0.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
22  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 95
15 15.79
0 0.00
19 20.00
0 0.00
0 0.00
61 64.21
34 35.79%
23  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 583
44 7.55
25 4.29
91 15.61
28 4.80
15 2.57
380 65.18
203 34.82%
24  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 23
0 0.00
1 4.35
6 26.09
0 0.00
1 4.35
15 65.22
8 34.78%
25  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 56
8 14.29
0 0.00
10 17.86
1 1.79
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
26  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 58
1 1.72
2 3.45
15 25.86
1 1.72
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
27  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 43
4 9.30
4 9.30
4 9.30
1 2.33
1 2.33
29 67.44
14 32.56%
28  โรงเรียนวัดแจ้ง 77
3 3.90
2 2.60
18 23.38
2 2.60
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
29  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 426
32 7.51
14 3.29
80 18.78
9 2.11
1 0.23
290 68.08
136 31.92%
30  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 362
23 6.35
15 4.14
40 11.05
20 5.52
17 4.70
247 68.23
115 31.77%
31  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 130
3 2.31
11 8.46
12 9.23
7 5.38
8 6.15
89 68.46
41 31.54%
32  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 245
34 13.88
19 7.76
16 6.53
8 3.27
0 0.00
168 68.57
77 31.43%
33  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 51
8 15.69
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
34  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 339
27 7.96
11 3.24
60 17.70
8 2.36
0 0.00
233 68.73
106 31.27%
35  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 106
15 14.15
5 4.72
7 6.60
6 5.66
0 0.00
73 68.87
33 31.13%
36  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 350
22 6.29
10 2.86
55 15.71
21 6.00
0 0.00
242 69.14
108 30.86%
37  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 65
9 13.85
0 0.00
9 13.85
1 1.54
1 1.54
45 69.23
20 30.77%
38  โรงเรียนบางไทร 147
7 4.76
4 2.72
32 21.77
1 0.68
1 0.68
102 69.39
45 30.61%
39  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 229
23 10.04
8 3.49
38 16.59
1 0.44
0 0.00
159 69.43
70 30.57%
40  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118
8 6.78
4 3.39
23 19.49
0 0.00
1 0.85
82 69.49
36 30.51%
41  โรงเรียนวัดบ้านแค 170
26 15.29
0 0.00
25 14.71
0 0.00
0 0.00
119 70.00
51 30.00%
42  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 40
4 10.00
2 5.00
3 7.50
2 5.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
43  โรงเรียนวัดยม 161
28 17.39
3 1.86
17 10.56
0 0.00
0 0.00
113 70.19
48 29.81%
44  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 105
5 4.76
0 0.00
26 24.76
0 0.00
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์ 45
4 8.89
1 2.22
7 15.56
0 0.00
1 2.22
32 71.11
13 28.89%
46  โรงเรียนโคกตาพรหม 66
2 3.03
5 7.58
12 18.18
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
47  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 233
11 4.72
4 1.72
42 18.03
8 3.43
2 0.86
166 71.24
67 28.76%
48  โรงเรียนวัดโพธิ์ 136
5 3.68
5 3.68
20 14.71
9 6.62
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
49  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35
5 14.29
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
50  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 137
5 3.65
7 5.11
19 13.87
8 5.84
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
51  โรงเรียนวัดสง่างาม 95
13 13.68
2 2.11
12 12.63
0 0.00
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
52  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61
0 0.00
5 8.20
12 19.67
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
53  โรงเรียนวิทยานนท์ 230
29 12.61
6 2.61
29 12.61
0 0.00
0 0.00
166 72.17
64 27.83%
54  โรงเรียนวัดกระแชง 122
8 6.56
3 2.46
20 16.39
2 1.64
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
55  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 41
5 12.20
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
56  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 71
3 4.23
2 2.82
11 15.49
2 2.82
1 1.41
52 73.24
19 26.76%
57  โรงเรียนวัดเชิงท่า 88
16 18.18
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
58  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 150
10 6.67
1 0.67
28 18.67
0 0.00
0 0.00
111 74.00
39 26.00%
59  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 89
1 1.12
0 0.00
19 21.35
1 1.12
2 2.25
66 74.16
23 25.84%
60  โรงเรียนวัดกลาง 89
1 1.12
2 2.25
16 17.98
3 3.37
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
61  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 31
3 9.68
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
62  โรงเรียนวัดวังชะโด 82
9 10.98
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
63  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 142
5 3.52
0 0.00
31 21.83
0 0.00
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
64  โรงเรียนวัดทำใหม่ 70
3 4.29
4 5.71
9 12.86
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
65  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 120
3 2.50
7 5.83
17 14.17
2 1.67
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
66  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 54
2 3.70
0 0.00
10 18.52
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
67  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 130
8 6.15
1 0.77
15 11.54
7 5.38
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
68  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 59
2 3.39
2 3.39
7 11.86
3 5.08
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
69  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 153
9 5.88
4 2.61
23 15.03
0 0.00
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
70  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51
5 9.80
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
71  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 423
15 3.55
24 5.67
58 13.71
0 0.00
0 0.00
326 77.07
97 22.93%
72  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 151
12 7.95
4 2.65
13 8.61
5 3.31
0 0.00
117 77.48
34 22.52%
73  โรงเรียนคอตัน 85
4 4.71
0 0.00
15 17.65
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
74  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 135
8 5.93
4 2.96
13 9.63
1 0.74
4 2.96
105 77.78
30 22.22%
75  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 153
7 4.58
2 1.31
19 12.42
6 3.92
0 0.00
119 77.78
34 22.22%
76  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 235
12 5.11
12 5.11
12 5.11
9 3.83
7 2.98
183 77.87
52 22.13%
77  โรงเรียนรอซีดี 263
14 5.32
4 1.52
15 5.70
16 6.08
9 3.42
205 77.95
58 22.05%
78  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
79  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
80  โรงเรียนวัดโบสถ์ 122
5 4.10
0 0.00
17 13.93
4 3.28
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
81  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 152
6 3.95
8 5.26
17 11.18
1 0.66
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
82  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 62
3 4.84
0 0.00
9 14.52
0 0.00
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
83  โรงเรียนศรีบางไทร 279
6 2.15
8 2.87
41 14.70
1 0.36
0 0.00
223 79.93
56 20.07%
84  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 125
7 5.60
7 5.60
10 8.00
1 0.80
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
85  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 55
2 3.64
3 5.45
4 7.27
1 1.82
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
86  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 319
12 3.76
14 4.39
19 5.96
10 3.13
8 2.51
256 80.25
63 19.75%
87  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 72
1 1.39
3 4.17
7 9.72
2 2.78
1 1.39
58 80.56
14 19.44%
88  โรงเรียนวัดหัวเวียง 99
0 0.00
0 0.00
19 19.19
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
89  โรงเรียนวัดสุนทราราม 100
8 8.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
1 1.00
81 81.00
19 19.00%
90  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 53
1 1.89
1 1.89
8 15.09
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
91  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 80
4 5.00
3 3.75
6 7.50
2 2.50
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
92  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 60
1 1.67
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
93  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 224
10 4.46
0 0.00
20 8.93
2 0.89
9 4.02
183 81.70
41 18.30%
94  โรงเรียนวัดทางยาว 95
1 1.05
2 2.11
10 10.53
1 1.05
3 3.16
78 82.11
17 17.89%
95  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 84
5 5.95
2 2.38
6 7.14
2 2.38
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
96  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 56
4 7.14
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
97  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 68
4 5.88
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
98  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 144
8 5.56
1 0.69
13 9.03
3 2.08
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
99  โรงเรียนคชเวกวิทยา 58
3 5.17
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
100  โรงเรียนวัดคู้สลอด 102
5 4.90
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
101  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 18
0 0.00
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
102  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 80
5 6.25
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
103  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
104  โรงเรียนวัดสนามไชย 136
5 3.68
1 0.74
13 9.56
3 2.21
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
105  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 76
0 0.00
0 0.00
11 14.47
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
106  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 171
6 3.51
4 2.34
17 9.94
0 0.00
0 0.00
144 84.21
27 15.79%
107  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 97
7 7.22
0 0.00
6 6.19
2 2.06
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
108  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
109  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 72
0 0.00
0 0.00
11 15.28
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
110  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 66
2 3.03
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
111  โรงเรียนวัดเทพมงคล 68
3 4.41
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
112  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
113  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 85
6 7.06
1 1.18
5 5.88
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
114  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 142
13 9.15
0 0.00
7 4.93
0 0.00
0 0.00
122 85.92
20 14.08%
115  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 79
5 6.33
1 1.27
3 3.80
2 2.53
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
116  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 260
22 8.46
0 0.00
14 5.38
0 0.00
0 0.00
224 86.15
36 13.85%
117  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 196
14 7.14
0 0.00
13 6.63
0 0.00
0 0.00
169 86.22
27 13.78%
118  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 124
0 0.00
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
119  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 111
4 3.60
0 0.00
11 9.91
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
120  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 148
2 1.35
0 0.00
18 12.16
0 0.00
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
121  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 528
20 3.79
6 1.14
39 7.39
4 0.76
2 0.38
457 86.55
71 13.45%
122  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186
2 1.08
0 0.00
23 12.37
0 0.00
0 0.00
161 86.56
25 13.44%
123  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 97
1 1.03
1 1.03
11 11.34
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
124  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 53
0 0.00
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
125  โรงเรียนวัดบางบาล 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
1 2.17
40 86.96
6 13.04%
126  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 46
2 4.35
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
127  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
2 2.86
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
128  โรงเรียนวัดลาดระโหง 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
4 6.06
58 87.88
8 12.12%
129  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 63
4 6.35
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
130  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
24 88.89
3 11.11%
131  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
132  โรงเรียนวัดบางเคียน 154
5 3.25
4 2.60
5 3.25
2 1.30
1 0.65
137 88.96
17 11.04%
133  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
2 3.13
57 89.06
7 10.94%
134  โรงเรียนวัดปราสาททอง 66
2 3.03
3 4.55
1 1.52
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
135  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 245
0 0.00
0 0.00
25 10.20
1 0.41
0 0.00
219 89.39
26 10.61%
136  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 114
5 4.39
1 0.88
6 5.26
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
137  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 57
0 0.00
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
138  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
139  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
140  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 311
6 1.93
6 1.93
7 2.25
6 1.93
6 1.93
280 90.03
31 9.97%
141  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
142  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
143  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 92
0 0.00
1 1.09
7 7.61
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
144  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
145  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
3 6.52
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
146  โรงเรียนวัดไทรน้อย 24
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
147  โรงเรียนวัดขวิด 110
0 0.00
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
148  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 126
1 0.79
3 2.38
5 3.97
1 0.79
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
149  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
150  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 53
0 0.00
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
151  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 146
3 2.05
0 0.00
6 4.11
0 0.00
2 1.37
135 92.47
11 7.53%
152  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
153  โรงเรียนวัดบ้านแพน 394
9 2.28
3 0.76
13 3.30
3 0.76
0 0.00
366 92.89
28 7.11%
154  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
155  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 163
2 1.23
0 0.00
4 2.45
0 0.00
4 2.45
153 93.87
10 6.13%
156  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
157  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 138
0 0.00
0 0.00
5 3.62
0 0.00
1 0.72
132 95.65
6 4.35%
158  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 148
0 0.00
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
147 99.32
1 0.68%

 

จำนวนนักเรียน  20,570 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,231 5.98
เตี้ย  569 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,709 13.17
ผอมและเตี้ย  407 1.98
อ้วนและเตี้ย  237 1.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,417 74.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,153 คน


25.05%


Powered By www.thaieducation.net