ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโคกกรวด 67
4 5.97
0 0.00
48 71.64
4 5.97
11 16.42
0 0.00
67 100.00%
2  โรงเรียนวัดไผ่ 55
40 72.73
4 7.27
4 7.27
5 9.09
2 3.64
0 0.00
55 100.00%
3  โรงเรียนวัดผดุงธรรม 139
14 10.07
32 23.02
31 22.30
17 12.23
17 12.23
28 20.14
111 79.86%
4  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 85
20 23.53
12 14.12
16 18.82
8 9.41
0 0.00
29 34.12
56 65.88%
5  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
1 20.00
2 40.00
3 60.00%
6  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 136
13 9.56
8 5.88
35 25.74
4 2.94
20 14.71
56 41.18
80 58.82%
7  โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 100
7 7.00
7 7.00
22 22.00
19 19.00
1 1.00
44 44.00
56 56.00%
8  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 155
21 13.55
17 10.97
22 14.19
15 9.68
11 7.10
69 44.52
86 55.48%
9  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 286
58 20.28
15 5.24
53 18.53
18 6.29
1 0.35
141 49.30
145 50.70%
10  โรงเรียนวัดสฎางค์ 68
12 17.65
4 5.88
15 22.06
2 2.94
0 0.00
35 51.47
33 48.53%
11  โรงเรียนวัดจอมเกษ 85
11 12.94
8 9.41
8 9.41
5 5.88
8 9.41
45 52.94
40 47.06%
12  โรงเรียนวัดโคกมะยม 227
9 3.96
3 1.32
27 11.89
25 11.01
37 16.30
126 55.51
101 44.49%
13  โรงเรียนวัดสะตือ 182
7 3.85
5 2.75
33 18.13
12 6.59
22 12.09
103 56.59
79 43.41%
14  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 171
18 10.53
8 4.68
40 23.39
1 0.58
4 2.34
100 58.48
71 41.52%
15  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 126
15 11.90
0 0.00
37 29.37
0 0.00
0 0.00
74 58.73
52 41.27%
16  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 59
7 11.86
5 8.47
11 18.64
1 1.69
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
17  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1819
54 2.97
45 2.47
247 13.58
99 5.44
292 16.05
1082 59.48
737 40.52%
18  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 157
16 10.19
6 3.82
28 17.83
9 5.73
1 0.64
97 61.78
60 38.22%
19  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 168
20 11.90
10 5.95
23 13.69
6 3.57
5 2.98
104 61.90
64 38.10%
20  โรงเรียนวัดบ้านแถว 29
0 0.00
3 10.34
7 24.14
0 0.00
1 3.45
18 62.07
11 37.93%
21  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 191
22 11.52
25 13.09
11 5.76
14 7.33
0 0.00
119 62.30
72 37.70%
22  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 32
3 9.38
3 9.38
6 18.75
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
23  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 485
22 4.54
20 4.12
55 11.34
8 1.65
75 15.46
305 62.89
180 37.11%
24  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 129
16 12.40
1 0.78
17 13.18
7 5.43
5 3.88
83 64.34
46 35.66%
25  โรงเรียนวัดหนองบัว 130
12 9.23
8 6.15
24 18.46
2 1.54
0 0.00
84 64.62
46 35.38%
26  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 201
25 12.44
22 10.95
6 2.99
0 0.00
18 8.96
130 64.68
71 35.32%
27  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 131
7 5.34
13 9.92
18 13.74
5 3.82
3 2.29
85 64.89
46 35.11%
28  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 154
13 8.44
13 8.44
14 9.09
7 4.55
7 4.55
100 64.94
54 35.06%
29  โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 135
12 8.89
16 11.85
8 5.93
5 3.70
6 4.44
88 65.19
47 34.81%
30  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 70
7 10.00
5 7.14
5 7.14
2 2.86
5 7.14
46 65.71
24 34.29%
31  โรงเรียนวัดสะแก 186
11 5.91
6 3.23
45 24.19
0 0.00
0 0.00
124 66.67
62 33.33%
32  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 320
52 16.25
0 0.00
54 16.88
0 0.00
0 0.00
214 66.88
106 33.13%
33  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 151
16 10.60
9 5.96
20 13.25
4 2.65
0 0.00
102 67.55
49 32.45%
34  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 87
6 6.90
12 13.79
10 11.49
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
35  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 101
18 17.82
0 0.00
11 10.89
0 0.00
3 2.97
69 68.32
32 31.68%
36  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 180
10 5.56
1 0.56
46 25.56
0 0.00
0 0.00
123 68.33
57 31.67%
37  โรงเรียนบ้านลำแดง 208
22 10.58
11 5.29
31 14.90
0 0.00
0 0.00
144 69.23
64 30.77%
38  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 579
24 4.15
13 2.25
128 22.11
7 1.21
6 1.04
401 69.26
178 30.74%
39  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 49
5 10.20
2 4.08
8 16.33
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
40  โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 157
18 11.46
6 3.82
22 14.01
2 1.27
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
41  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 142
25 17.61
0 0.00
14 9.86
1 0.70
3 2.11
99 69.72
43 30.28%
42  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 106
5 4.72
0 0.00
21 19.81
5 4.72
1 0.94
74 69.81
32 30.19%
43  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 47
4 8.51
0 0.00
8 17.02
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
44  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1152
111 9.64
17 1.48
210 18.23
4 0.35
0 0.00
810 70.31
342 29.69%
45  โรงเรียนกลางคลอง 27 142
7 4.93
8 5.63
27 19.01
0 0.00
0 0.00
100 70.42
42 29.58%
46  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 149
9 6.04
5 3.36
28 18.79
2 1.34
0 0.00
105 70.47
44 29.53%
47  โรงเรียนวัดบึง 58
4 6.90
5 8.62
8 13.79
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
48  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 62
7 11.29
1 1.61
8 12.90
2 3.23
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
49  โรงเรียนบ้านคู้คด 122
8 6.56
6 4.92
20 16.39
1 0.82
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
50  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 143
17 11.89
0 0.00
24 16.78
0 0.00
0 0.00
102 71.33
41 28.67%
51  โรงเรียนวัดบ้านม้า 78
2 2.56
2 2.56
17 21.79
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
52  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 78
5 6.41
2 2.56
13 16.67
1 1.28
1 1.28
56 71.79
22 28.21%
53  โรงเรียนประตูชัย 2016
114 5.65
66 3.27
338 16.77
38 1.88
12 0.60
1448 71.83
568 28.17%
54  โรงเรียนวัดนางชี 61
3 4.92
4 6.56
10 16.39
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
55  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 141
10 7.09
4 2.84
21 14.89
2 1.42
2 1.42
102 72.34
39 27.66%
56  โรงเรียนวัดอินกัลยา 174
15 8.62
0 0.00
30 17.24
0 0.00
3 1.72
126 72.41
48 27.59%
57  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 611
42 6.87
15 2.45
109 17.84
1 0.16
0 0.00
444 72.67
167 27.33%
58  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 133
6 4.51
2 1.50
28 21.05
0 0.00
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
59  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 122
8 6.56
4 3.28
21 17.21
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
60  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 71
9 12.68
0 0.00
9 12.68
1 1.41
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
61  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 221
12 5.43
10 4.52
33 14.93
3 1.36
1 0.45
162 73.30
59 26.70%
62  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 500
29 5.80
20 4.00
69 13.80
15 3.00
0 0.00
367 73.40
133 26.60%
63  โรงเรียนบ่อแร่ 98
3 3.06
3 3.06
13 13.27
3 3.06
4 4.08
72 73.47
26 26.53%
64  โรงเรียนวัดพระงาม 147
10 6.80
4 2.72
21 14.29
4 2.72
0 0.00
108 73.47
39 26.53%
65  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 95
18 18.95
3 3.16
4 4.21
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
66  โรงเรียนบ้านข่อยโทน 76
4 5.26
6 7.89
5 6.58
5 6.58
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
67  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 102
8 7.84
1 0.98
16 15.69
1 0.98
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
68  โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 106
11 10.38
0 0.00
11 10.38
5 4.72
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
69  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 123
9 7.32
2 1.63
20 16.26
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
70  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 45
1 2.22
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
71  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 66
8 12.12
0 0.00
7 10.61
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
72  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 203
6 2.96
8 3.94
33 16.26
2 0.99
0 0.00
154 75.86
49 24.14%
73  โรงเรียนวัดธรรมจริยา 180
5 2.78
14 7.78
10 5.56
0 0.00
14 7.78
137 76.11
43 23.89%
74  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 331
11 3.32
9 2.72
25 7.55
14 4.23
20 6.04
252 76.13
79 23.87%
75  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 55
3 5.45
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
76  โรงเรียนวัดศาลาลอย 173
13 7.51
5 2.89
17 9.83
5 2.89
0 0.00
133 76.88
40 23.12%
77  โรงเรียนวัดศรีประชา 529
19 3.59
8 1.51
83 15.69
7 1.32
5 0.95
407 76.94
122 23.06%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 131
13 9.92
4 3.05
11 8.40
2 1.53
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
79  โรงเรียนเชาวน์วัศ 403
27 6.70
10 2.48
51 12.66
4 0.99
0 0.00
311 77.17
92 22.83%
80  โรงเรียนวัดภาชี 182
9 4.95
6 3.30
13 7.14
5 2.75
8 4.40
141 77.47
41 22.53%
81  โรงเรียนวัดจําปา 49
4 8.16
0 0.00
5 10.20
0 0.00
2 4.08
38 77.55
11 22.45%
82  โรงเรียนวัดโตนด 36
5 13.89
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
83  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 131
4 3.05
3 2.29
22 16.79
0 0.00
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
84  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 68
1 1.47
0 0.00
13 19.12
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
85  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 136
4 2.94
2 1.47
18 13.24
5 3.68
1 0.74
106 77.94
30 22.06%
86  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 100
5 5.00
0 0.00
17 17.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
87  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 82
3 3.66
3 3.66
12 14.63
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
88  โรงเรียนวัดไทรงาม 142
5 3.52
8 5.63
14 9.86
3 2.11
1 0.70
111 78.17
31 21.83%
89  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 55
1 1.82
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
90  โรงเรียนวัดหนองเป้า 166
8 4.82
4 2.41
23 13.86
1 0.60
0 0.00
130 78.31
36 21.69%
91  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 60
4 6.67
0 0.00
7 11.67
2 3.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
92  โรงเรียนวัดนาอุ่น 102
10 9.80
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
93  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 158
6 3.80
4 2.53
8 5.06
13 8.23
3 1.90
124 78.48
34 21.52%
94  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 107
3 2.80
1 0.93
18 16.82
1 0.93
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
95  โรงเรียนบ้านช้าง 146
9 6.16
6 4.11
9 6.16
3 2.05
4 2.74
115 78.77
31 21.23%
96  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 123
19 15.45
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
97  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 57
1 1.75
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
98  โรงเรียนวัดทำใหม่ 176
11 6.25
3 1.70
22 12.50
1 0.57
0 0.00
139 78.98
37 21.02%
99  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 119
6 5.04
5 4.20
9 7.56
3 2.52
2 1.68
94 78.99
25 21.01%
100  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 78
7 8.97
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
101  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 143
5 3.50
0 0.00
24 16.78
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
102  โรงเรียนวัดคานหาม 266
23 8.65
6 2.26
24 9.02
0 0.00
0 0.00
213 80.08
53 19.92%
103  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 131
2 1.53
1 0.76
23 17.56
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
104  โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 87
5 5.75
4 4.60
6 6.90
2 2.30
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
105  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 701
38 5.42
5 0.71
85 12.13
5 0.71
3 0.43
565 80.60
136 19.40%
106  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 150
8 5.33
2 1.33
19 12.67
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
107  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 78
8 10.26
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
108  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 104
1 0.96
2 1.92
10 9.62
3 2.88
4 3.85
84 80.77
20 19.23%
109  โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 42
6 14.29
0 0.00
1 2.38
0 0.00
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
110  โรงเรียนวัดไก่ 111
3 2.70
2 1.80
15 13.51
1 0.90
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
111  โรงเรียนวัดหันตรา 452
37 8.19
6 1.33
33 7.30
7 1.55
2 0.44
367 81.19
85 18.81%
112  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 128
5 3.91
0 0.00
19 14.84
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
113  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 98
3 3.06
0 0.00
15 15.31
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
114  โรงเรียนวัดช้าง 71
2 2.82
2 2.82
6 8.45
2 2.82
1 1.41
58 81.69
13 18.31%
115  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 191
17 8.90
6 3.14
6 3.14
2 1.05
3 1.57
157 82.20
34 17.80%
116  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 143
5 3.50
4 2.80
11 7.69
3 2.10
2 1.40
118 82.52
25 17.48%
117  โรงเรียนวัดโพธิ์ 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
118  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
119  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 99
0 0.00
0 0.00
17 17.17
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
120  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 175
8 4.57
0 0.00
22 12.57
0 0.00
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
121  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 102
5 4.90
0 0.00
1 0.98
9 8.82
2 1.96
85 83.33
17 16.67%
122  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 146
0 0.00
0 0.00
16 10.96
6 4.11
2 1.37
122 83.56
24 16.44%
123  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 105
2 1.90
0 0.00
13 12.38
2 1.90
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
124  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 368
15 4.08
21 5.71
22 5.98
0 0.00
0 0.00
310 84.24
58 15.76%
125  โรงเรียนวัดกุฎีลาย 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
126  โรงเรียนวัดหนองนาง 126
6 4.76
0 0.00
13 10.32
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
127  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 216
10 4.63
7 3.24
10 4.63
2 0.93
3 1.39
184 85.19
32 14.81%
128  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 251
11 4.38
7 2.79
16 6.37
2 0.80
1 0.40
214 85.26
37 14.74%
129  โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 69
2 2.90
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
130  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
131  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 168
6 3.57
0 0.00
16 9.52
1 0.60
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
132  โรงเรียนวัดแก้วตา 89
1 1.12
0 0.00
11 12.36
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
133  โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 97
1 1.03
0 0.00
12 12.37
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
134  โรงเรียนคอตันคลอง 27 138
6 4.35
4 2.90
8 5.80
0 0.00
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
135  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 330
7 2.12
9 2.73
27 8.18
0 0.00
0 0.00
287 86.97
43 13.03%
136  โรงเรียนวัดศิวาราม 169
4 2.37
4 2.37
14 8.28
0 0.00
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
137  โรงเรียนวัดทุ่งมน 70
2 2.86
0 0.00
6 8.57
0 0.00
1 1.43
61 87.14
9 12.86%
138  โรงเรียนวัดสามเรือน 70
4 5.71
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
139  โรงเรียนวัดพะยอม 212
12 5.66
5 2.36
7 3.30
3 1.42
0 0.00
185 87.26
27 12.74%
140  โรงเรียนวัดปรีดาราม 136
4 2.94
1 0.74
2 1.47
1 0.74
9 6.62
119 87.50
17 12.50%
141  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 104
1 0.96
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
142  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 52
3 5.77
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
143  โรงเรียนวัดลาดทราย 280
4 1.43
7 2.50
21 7.50
0 0.00
0 0.00
248 88.57
32 11.43%
144  โรงเรียนวัดโบสถ์ 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
145  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 106
5 4.72
0 0.00
5 4.72
2 1.89
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
146  โรงเรียนวัดหัวหิน 195
11 5.64
2 1.03
7 3.59
2 1.03
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
147  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 109
2 1.83
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
148  โรงเรียนวัดปากกราน 73
4 5.48
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
149  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย 375
12 3.20
5 1.33
18 4.80
4 1.07
2 0.53
334 89.07
41 10.93%
150  โรงเรียนวัดบ้านช้าง 140
3 2.14
3 2.14
6 4.29
3 2.14
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
151  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 94
2 2.13
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
152  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 49
5 10.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
153  โรงเรียนวัดนาค 494
15 3.04
0 0.00
34 6.88
0 0.00
0 0.00
445 90.08
49 9.92%
154  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 232
12 5.17
3 1.29
5 2.16
2 0.86
1 0.43
209 90.09
23 9.91%
155  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 174
4 2.30
2 1.15
1 0.57
4 2.30
6 3.45
157 90.23
17 9.77%
156  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 82
6 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.44
74 90.24
8 9.76%
157  โรงเรียนวัดบัวงาม 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
158  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 75
2 2.67
1 1.33
2 2.67
1 1.33
1 1.33
68 90.67
7 9.33%
159  โรงเรียนวัดอุทการาม 115
4 3.48
2 1.74
4 3.48
0 0.00
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
160  โรงเรียนวัดตูม 81
3 3.70
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
161  โรงเรียนบ้านเป็ด 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
162  โรงเรียนวัดดอกไม้ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
163  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
164  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 34
0 0.00
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
165  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 351
6 1.71
4 1.14
9 2.56
1 0.28
0 0.00
331 94.30
20 5.70%
166  โรงเรียนวัดแค 71
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
167  โรงเรียนวัดพระญาติการาม 271
4 1.48
10 3.69
0 0.00
1 0.37
0 0.00
256 94.46
15 5.54%
168  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 426
5 1.17
1 0.23
9 2.11
2 0.47
6 1.41
403 94.60
23 5.40%
169  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 130
4 3.08
1 0.77
1 0.77
1 0.77
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
170  โรงเรียนประชาสามัคคี 109
3 2.75
0 0.00
2 1.83
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
171  โรงเรียนวัดพรานนก 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
2 2.90
66 95.65
3 4.35%
172  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 329
2 0.61
0 0.00
7 2.13
0 0.00
3 0.91
317 96.35
12 3.65%
173  โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 416
0 0.00
0 0.00
8 1.92
0 0.00
0 0.00
408 98.08
8 1.92%
174  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 121
1 0.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 99.17
1 0.83%
175  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 0
0 0.00
3 0.00
12 0.00
0 0.00
0 0.00
-15 0.00
15 0.00%
176  โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,934 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,828 5.91
เตี้ย  820 2.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,695 11.94
ผอมและเตี้ย  558 1.80
อ้วนและเตี้ย  708 2.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,325 75.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,609 คน


24.60%


Powered By www.thaieducation.net