ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 24
13 54.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
8 33.33
16 66.67%
2  โรงเรียนวัดนาบุญ 360
47 13.06
28 7.78
52 14.44
21 5.83
90 25.00
122 33.89
238 66.11%
3  โรงเรียนวัดธัญญะผล 217
45 20.74
40 18.43
16 7.37
27 12.44
15 6.91
74 34.10
143 65.90%
4  โรงเรียนวัดปทุมนายก 190
9 4.74
7 3.68
35 18.42
16 8.42
26 13.68
97 51.05
93 48.95%
5  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 304
24 7.89
19 6.25
59 19.41
11 3.62
31 10.20
160 52.63
144 47.37%
6  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 161
14 8.70
14 8.70
14 8.70
15 9.32
16 9.94
88 54.66
73 45.34%
7  โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 77
14 18.18
0 0.00
13 16.88
6 7.79
0 0.00
44 57.14
33 42.86%
8  โรงเรียนวัดทศทิศ 166
11 6.63
4 2.41
31 18.67
15 9.04
8 4.82
97 58.43
69 41.57%
9  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 165
17 10.30
14 8.48
28 16.97
0 0.00
1 0.61
105 63.64
60 36.36%
10  โรงเรียนวัดสุวรรณ 226
12 5.31
9 3.98
38 16.81
13 5.75
7 3.10
147 65.04
79 34.96%
11  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 359
52 14.48
17 4.74
56 15.60
0 0.00
0 0.00
234 65.18
125 34.82%
12  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 57
5 8.77
2 3.51
9 15.79
3 5.26
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
13  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 103
4 3.88
13 12.62
13 12.62
3 2.91
1 0.97
69 66.99
34 33.01%
14  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 372
21 5.65
16 4.30
65 17.47
14 3.76
6 1.61
250 67.20
122 32.80%
15  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 169
12 7.10
5 2.96
34 20.12
3 1.78
1 0.59
114 67.46
55 32.54%
16  โรงเรียนศาลาลอย 66
2 3.03
5 7.58
11 16.67
2 3.03
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
17  โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 55
6 10.91
1 1.82
8 14.55
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
18  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 90
12 13.33
6 6.67
8 8.89
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
19  โรงเรียนวัดแสงมณี 66
5 7.58
4 6.06
3 4.55
7 10.61
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
20  โรงเรียนวัดลานนา 108
3 2.78
6 5.56
21 19.44
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
21  โรงเรียนวัดอดิศร 75
5 6.67
0 0.00
14 18.67
1 1.33
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
22  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 135
3 2.22
6 4.44
26 19.26
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
23  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1054
48 4.55
27 2.56
190 18.03
3 0.28
1 0.09
785 74.48
269 25.52%
24  โรงเรียนวัดโปรยฝน 203
5 2.46
20 9.85
25 12.32
0 0.00
0 0.00
153 75.37
50 24.63%
25  โรงเรียนชุมชนบึงบา 823
29 3.52
9 1.09
153 18.59
3 0.36
0 0.00
629 76.43
194 23.57%
26  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 527
30 5.69
16 3.04
26 4.93
29 5.50
22 4.17
404 76.66
123 23.34%
27  โรงเรียนวัดสระบัว 477
37 7.76
3 0.63
65 13.63
2 0.42
3 0.63
367 76.94
110 23.06%
28  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 106
8 7.55
3 2.83
12 11.32
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
29  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 472
17 3.60
16 3.39
21 4.45
24 5.08
23 4.87
371 78.60
101 21.40%
30  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 417
28 6.71
17 4.08
27 6.47
13 3.12
2 0.48
330 79.14
87 20.86%
31  โรงเรียนวัดโสภณาราม 143
7 4.90
1 0.70
21 14.69
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
32  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 159
5 3.14
3 1.89
23 14.47
0 0.00
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
33  โรงเรียนวัดพืชอุดม 149
8 5.37
5 3.36
16 10.74
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
34  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 892
55 6.17
20 2.24
94 10.54
4 0.45
0 0.00
719 80.61
173 19.39%
35  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 188
11 5.85
7 3.72
12 6.38
4 2.13
2 1.06
152 80.85
36 19.15%
36  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 187
0 0.00
2 1.07
28 14.97
3 1.60
1 0.53
153 81.82
34 18.18%
37  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 438
12 2.74
20 4.57
42 9.59
0 0.00
0 0.00
364 83.11
74 16.89%
38  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 68
3 4.41
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
39  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 508
15 2.95
15 2.95
18 3.54
11 2.17
17 3.35
432 85.04
76 14.96%
40  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 111
4 3.60
2 1.80
9 8.11
1 0.90
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
41  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 100
2 2.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
42  โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 184
10 5.43
0 0.00
12 6.52
1 0.54
2 1.09
159 86.41
25 13.59%
43  โรงเรียนวัดเกตุประภา 609
10 1.64
12 1.97
34 5.58
10 1.64
12 1.97
531 87.19
78 12.81%
44  โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 217
8 3.69
3 1.38
14 6.45
0 0.00
1 0.46
191 88.02
26 11.98%
45  โรงเรียนกลางคลองสิบ 202
8 3.96
0 0.00
16 7.92
0 0.00
0 0.00
178 88.12
24 11.88%
46  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 273
5 1.83
6 2.20
9 3.30
3 1.10
5 1.83
245 89.74
28 10.26%
47  โรงเรียนวัดคลองชัน 718
29 4.04
12 1.67
32 4.46
0 0.00
0 0.00
645 89.83
73 10.17%
48  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 213
6 2.82
8 3.76
4 1.88
2 0.94
0 0.00
193 90.61
20 9.39%
49  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 343
5 1.46
0 0.00
24 7.00
0 0.00
0 0.00
314 91.55
29 8.45%
50  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1327
31 2.34
25 1.88
30 2.26
14 1.06
12 0.90
1215 91.56
112 8.44%
51  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
52  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 180
0 0.00
0 0.00
4 2.22
0 0.00
0 0.00
176 97.78
4 2.22%
53  โรงเรียนวัดขุมแก้ว 263
1 0.38
1 0.38
2 0.76
0 0.00
0 0.00
259 98.48
4 1.52%
54  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1121
16 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1105 98.57
16 1.43%
55  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 136
-2 -1.47
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
135 99.26
1 0.74%

 

จำนวนนักเรียน  16,394 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  789 4.81
เตี้ย  474 2.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,538 9.38
ผอมและเตี้ย  285 1.74
อ้วนและเตี้ย  305 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,003 79.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,391 คน


20.68%


Powered By www.thaieducation.net