ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 102 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเชิงท่า 71
42 59.15
6 8.45
23 32.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00%
2  โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง 27
7 25.93
3 11.11
8 29.63
5 18.52
4 14.81
0 0.00
27 100.00%
3  โรงเรียนคลองสอง 784
582 74.23
0 0.00
48 6.12
150 19.13
2 0.26
2 0.26
782 99.74%
4  โรงเรียนลําสนุ่น 342
37 10.82
33 9.65
60 17.54
62 18.13
85 24.85
65 19.01
277 80.99%
5  โรงเรียนวัดบางคูวัด 296
29 9.80
23 7.77
36 12.16
52 17.57
57 19.26
99 33.45
197 66.55%
6  โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง 181
26 14.36
12 6.63
43 23.76
9 4.97
6 3.31
85 46.96
96 53.04%
7  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 468
23 4.91
15 3.21
95 20.30
45 9.62
56 11.97
234 50.00
234 50.00%
8  โรงเรียนวัดผลาหาร 145
17 11.72
12 8.28
37 25.52
5 3.45
0 0.00
74 51.03
71 48.97%
9  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 79
1 1.27
4 5.06
30 37.97
2 2.53
1 1.27
41 51.90
38 48.10%
10  โรงเรียนวัดถั่วทอง 63
7 11.11
4 6.35
10 15.87
5 7.94
4 6.35
33 52.38
30 47.62%
11  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 189
6 3.17
4 2.12
37 19.58
12 6.35
28 14.81
102 53.97
87 46.03%
12  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 421
40 9.50
43 10.21
23 5.46
43 10.21
41 9.74
231 54.87
190 45.13%
13  โรงเรียนวัดบ่อทอง 274
23 8.39
23 8.39
52 18.98
11 4.01
12 4.38
153 55.84
121 44.16%
14  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 358
65 18.16
3 0.84
79 22.07
5 1.40
6 1.68
200 55.87
158 44.13%
15  โรงเรียนวัดฉาง 210
23 10.95
23 10.95
30 14.29
8 3.81
8 3.81
118 56.19
92 43.81%
16  โรงเรียนวัดจันทาราม 117
12 10.26
12 10.26
10 8.55
6 5.13
11 9.40
66 56.41
51 43.59%
17  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 368
63 17.12
35 9.51
26 7.07
20 5.43
15 4.08
209 56.79
159 43.21%
18  โรงเรียนวัดบางพูน 740
109 14.73
31 4.19
165 22.30
0 0.00
0 0.00
435 58.78
305 41.22%
19  โรงเรียนบ้านบึง 131
29 22.14
0 0.00
22 16.79
1 0.76
0 0.00
79 60.31
52 39.69%
20  โรงเรียนวัดบัวหลวง 121
12 9.92
8 6.61
23 19.01
5 4.13
0 0.00
73 60.33
48 39.67%
21  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 159
13 8.18
8 5.03
37 23.27
4 2.52
1 0.63
96 60.38
63 39.62%
22  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 648
100 15.43
34 5.25
113 17.44
0 0.00
0 0.00
401 61.88
247 38.12%
23  โรงเรียนคลองลาดช้าง 440
23 5.23
36 8.18
29 6.59
24 5.45
51 11.59
277 62.95
163 37.05%
24  โรงเรียนวัดรังสิต 454
16 3.52
39 8.59
48 10.57
26 5.73
38 8.37
287 63.22
167 36.78%
25  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1046
65 6.21
58 5.54
90 8.60
58 5.54
110 10.52
665 63.58
381 36.42%
26  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา 181
18 9.94
14 7.73
10 5.52
7 3.87
16 8.84
116 64.09
65 35.91%
27  โรงเรียนศาลาพัน 113
13 11.50
17 15.04
10 8.85
0 0.00
0 0.00
73 64.60
40 35.40%
28  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1657
55 3.32
20 1.21
265 15.99
75 4.53
161 9.72
1081 65.24
576 34.76%
29  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 172
5 2.91
8 4.65
9 5.23
17 9.88
20 11.63
113 65.70
59 34.30%
30  โรงเรียนวัดสว่างภพ 173
17 9.83
9 5.20
9 5.20
16 9.25
8 4.62
114 65.90
59 34.10%
31  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 212
13 6.13
12 5.66
40 18.87
6 2.83
1 0.47
140 66.04
72 33.96%
32  โรงเรียนวัดอู่ข้าว 101
12 11.88
7 6.93
13 12.87
2 1.98
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
33  โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 185
14 7.57
17 9.19
21 11.35
9 4.86
0 0.00
124 67.03
61 32.97%
34  โรงเรียนสุลักขณะ 153
6 3.92
7 4.58
35 22.88
2 1.31
0 0.00
103 67.32
50 32.68%
35  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 144
22 15.28
2 1.39
19 13.19
3 2.08
1 0.69
97 67.36
47 32.64%
36  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง 1060
104 9.81
30 2.83
173 16.32
23 2.17
15 1.42
715 67.45
345 32.55%
37  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 777
51 6.56
20 2.57
125 16.09
18 2.32
36 4.63
527 67.82
250 32.18%
38  โรงเรียนวัดโคก 96
10 10.42
3 3.13
11 11.46
3 3.13
2 2.08
67 69.79
29 30.21%
39  โรงเรียนวัดหว่านบุญ 499
34 6.81
0 0.00
55 11.02
0 0.00
60 12.02
350 70.14
149 29.86%
40  โรงเรียนคลองพระอุดม 134
8 5.97
0 0.00
32 23.88
0 0.00
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
41  โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 74
3 4.05
1 1.35
18 24.32
0 0.00
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
42  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 789
79 10.01
0 0.00
154 19.52
0 0.00
0 0.00
556 70.47
233 29.53%
43  โรงเรียนเจริญวิทยา 116
15 12.93
1 0.86
17 14.66
1 0.86
0 0.00
82 70.69
34 29.31%
44  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 368
25 6.79
21 5.71
55 14.95
4 1.09
1 0.27
262 71.20
106 28.80%
45  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 157
5 3.18
9 5.73
31 19.75
0 0.00
0 0.00
112 71.34
45 28.66%
46  โรงเรียนบึงเขาย้อน 533
31 5.82
15 2.81
66 12.38
18 3.38
17 3.19
386 72.42
147 27.58%
47  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 98
11 11.22
0 0.00
16 16.33
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
48  โรงเรียนวัดบางเตยใน 91
5 5.49
1 1.10
18 19.78
1 1.10
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
49  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 295
5 1.69
13 4.41
60 20.34
0 0.00
2 0.68
215 72.88
80 27.12%
50  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 280
12 4.29
12 4.29
44 15.71
3 1.07
1 0.36
208 74.29
72 25.71%
51  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 234
21 8.97
0 0.00
15 6.41
0 0.00
24 10.26
174 74.36
60 25.64%
52  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 153
7 4.58
5 3.27
16 10.46
2 1.31
9 5.88
114 74.51
39 25.49%
53  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง 978
81 8.28
9 0.92
134 13.70
25 2.56
0 0.00
729 74.54
249 25.46%
54  โรงเรียนวันครู 2502 837
55 6.57
33 3.94
101 12.07
11 1.31
10 1.19
627 74.91
210 25.09%
55  โรงเรียนวัดดาวเรือง 192
12 6.25
0 0.00
36 18.75
0 0.00
0 0.00
144 75.00
48 25.00%
56  โรงเรียนวัดเปรมประชากร 968
55 5.68
46 4.75
73 7.54
30 3.10
31 3.20
733 75.72
235 24.28%
57  โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา 664
32 4.82
2 0.30
116 17.47
11 1.66
0 0.00
503 75.75
161 24.25%
58  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 161
10 6.21
3 1.86
22 13.66
3 1.86
0 0.00
123 76.40
38 23.60%
59  โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 215
14 6.51
4 1.86
31 14.42
1 0.47
0 0.00
165 76.74
50 23.26%
60  โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 99
3 3.03
0 0.00
14 14.14
6 6.06
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
61  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 497
10 2.01
1 0.20
71 14.29
30 6.04
2 0.40
383 77.06
114 22.94%
62  โรงเรียนวัดเทียนถวาย 686
35 5.10
25 3.64
63 9.18
16 2.33
18 2.62
529 77.11
157 22.89%
63  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 118
8 6.78
4 3.39
6 5.08
6 5.08
3 2.54
91 77.12
27 22.88%
64  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 554
17 3.07
16 2.89
41 7.40
23 4.15
29 5.23
428 77.26
126 22.74%
65  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 53
0 0.00
2 3.77
5 9.43
2 3.77
3 5.66
41 77.36
12 22.64%
66  โรงเรียนจารุศรบํารุง 582
22 3.78
18 3.09
64 11.00
14 2.41
13 2.23
451 77.49
131 22.51%
67  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 748
22 2.94
13 1.74
108 14.44
13 1.74
12 1.60
580 77.54
168 22.46%
68  โรงเรียนวัดพืชนิมิต 449
27 6.01
10 2.23
55 12.25
5 1.11
3 0.67
349 77.73
100 22.27%
69  โรงเรียนวัดตะวันเรือง 234
11 4.70
9 3.85
14 5.98
6 2.56
12 5.13
182 77.78
52 22.22%
70  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 273
18 6.59
10 3.66
23 8.42
4 1.47
4 1.47
214 78.39
59 21.61%
71  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 299
13 4.35
7 2.34
42 14.05
1 0.33
0 0.00
236 78.93
63 21.07%
72  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 164
3 1.83
5 3.05
25 15.24
1 0.61
0 0.00
130 79.27
34 20.73%
73  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 225
11 4.89
13 5.78
6 2.67
7 3.11
9 4.00
179 79.56
46 20.44%
74  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 115
3 2.61
0 0.00
20 17.39
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
75  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 851
43 5.05
17 2.00
99 11.63
7 0.82
0 0.00
685 80.49
166 19.51%
76  โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 59
1 1.69
0 0.00
9 15.25
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
77  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 100
3 3.00
1 1.00
13 13.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
78  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 441
37 8.39
11 2.49
23 5.22
5 1.13
0 0.00
365 82.77
76 17.23%
79  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 58
0 0.00
4 6.90
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
80  โรงเรียนวัดสะแก 155
7 4.52
0 0.00
17 10.97
0 0.00
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
81  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 89
4 4.49
2 2.25
2 2.25
2 2.25
3 3.37
76 85.39
13 14.61%
82  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 588
24 4.08
25 4.25
13 2.21
14 2.38
7 1.19
505 85.88
83 14.12%
83  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 256
5 1.95
4 1.56
12 4.69
5 1.95
9 3.52
221 86.33
35 13.67%
84  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 620
25 4.03
15 2.42
29 4.68
4 0.65
11 1.77
536 86.45
84 13.55%
85  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง 89
5 5.62
0 0.00
6 6.74
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
86  โรงเรียนวัดนาวง 779
25 3.21
13 1.67
62 7.96
0 0.00
0 0.00
679 87.16
100 12.84%
87  โรงเรียนวัดปทุมทอง 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
88  โรงเรียนคลองลากค้อน 76
0 0.00
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
89  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
90  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
91  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 531
34 6.40
9 1.69
10 1.88
2 0.38
0 0.00
476 89.64
55 10.36%
92  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 208
4 1.92
3 1.44
10 4.81
2 0.96
2 0.96
187 89.90
21 10.10%
93  โรงเรียนวัดบัวขวัญ 93
2 2.15
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
94  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 393
11 2.80
12 3.05
13 3.31
0 0.00
0 0.00
357 90.84
36 9.16%
95  โรงเรียนสามวาวิทยา 93
0 0.00
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
96  โรงเรียนปากคลองสอง 79
1 1.27
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
97  โรงเรียนสี่แยกบางเตย 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
98  โรงเรียนวัดเมตารางค์ 66
1 1.52
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
99  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 87
0 0.00
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
100  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1895
20 1.06
15 0.79
12 0.63
11 0.58
16 0.84
1821 96.09
74 3.91%
101  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
1 1.18
82 96.47
3 3.53%
102  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 172
1 0.58
0 0.00
0 0.00
1 0.58
2 1.16
168 97.67
4 2.33%

 

จำนวนนักเรียน  34,207 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,693 7.87
เตี้ย  1,076 3.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,973 11.61
ผอมและเตี้ย  1,039 3.04
อ้วนและเตี้ย  1,110 3.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,316 71.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,891 คน


28.92%


Powered By www.thaieducation.net