ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนละมูลรอดศิริ 14
3 21.43
0 0.00
11 78.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 440
37 8.41
51 11.59
108 24.55
17 3.86
145 32.95
82 18.64
358 81.36%
3  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 437
35 8.01
17 3.89
160 36.61
11 2.52
125 28.60
89 20.37
348 79.63%
4  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 269
15 5.58
14 5.20
70 26.02
15 5.58
43 15.99
112 41.64
157 58.36%
5  โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 283
31 10.95
20 7.07
70 24.73
15 5.30
28 9.89
119 42.05
164 57.95%
6  โรงเรียนคลองบางแก้ว 731
49 6.70
30 4.10
136 18.60
79 10.81
113 15.46
324 44.32
407 55.68%
7  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 853
7 0.82
16 1.88
164 19.23
27 3.17
257 30.13
382 44.78
471 55.22%
8  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 170
21 12.35
7 4.12
45 26.47
7 4.12
3 1.76
87 51.18
83 48.82%
9  โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 930
97 10.43
56 6.02
228 24.52
35 3.76
35 3.76
479 51.51
451 48.49%
10  โรงเรียนวัดหัวคู้ 366
19 5.19
12 3.28
68 18.58
31 8.47
41 11.20
195 53.28
171 46.72%
11  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 79
5 6.33
7 8.86
11 13.92
0 0.00
13 16.46
43 54.43
36 45.57%
12  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1142
69 6.04
25 2.19
136 11.91
94 8.23
174 15.24
644 56.39
498 43.61%
13  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1788
68 3.80
18 1.01
370 20.69
86 4.81
207 11.58
1039 58.11
749 41.89%
14  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 302
34 11.26
23 7.62
37 12.25
26 8.61
6 1.99
176 58.28
126 41.72%
15  โรงเรียนคลองกันยา 173
22 12.72
13 7.51
21 12.14
10 5.78
3 1.73
104 60.12
69 39.88%
16  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 113
13 11.50
0 0.00
32 28.32
0 0.00
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
17  โรงเรียนวัดกาหลง 84
4 4.76
0 0.00
25 29.76
0 0.00
3 3.57
52 61.90
32 38.10%
18  โรงเรียนวัดสร่างโศก 119
10 8.40
10 8.40
17 14.29
6 5.04
2 1.68
74 62.18
45 37.82%
19  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1208
19 1.57
33 2.73
167 13.82
39 3.23
173 14.32
777 64.32
431 35.68%
20  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 753
47 6.24
17 2.26
119 15.80
24 3.19
57 7.57
489 64.94
264 35.06%
21  โรงเรียนเทวะคลองตรง 83
9 10.84
4 4.82
15 18.07
1 1.20
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
22  โรงเรียนวัดลาดหวาย 77
4 5.19
0 0.00
21 27.27
1 1.30
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
23  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1309
118 9.01
10 0.76
252 19.25
21 1.60
40 3.06
868 66.31
441 33.69%
24  โรงเรียนตลาดคลองสวน 36
6 16.67
0 0.00
4 11.11
0 0.00
2 5.56
24 66.67
12 33.33%
25  โรงเรียนคลองบางกะสี 198
29 14.65
0 0.00
25 12.63
7 3.54
0 0.00
137 69.19
61 30.81%
26  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 52
2 3.85
0 0.00
13 25.00
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
27  โรงเรียนวัดโคธาราม 67
7 10.45
1 1.49
12 17.91
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
28  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 255
20 7.84
13 5.10
12 4.71
16 6.27
14 5.49
180 70.59
75 29.41%
29  โรงเรียนวัดบัวโรย 134
6 4.48
0 0.00
32 23.88
0 0.00
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
30  โรงเรียนวัดบางบ่อ 516
28 5.43
18 3.49
71 13.76
15 2.91
13 2.52
371 71.90
145 28.10%
31  โรงเรียนวัดสลุด 153
5 3.27
5 3.27
22 14.38
4 2.61
7 4.58
110 71.90
43 28.10%
32  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 329
10 3.04
8 2.43
69 20.97
0 0.00
1 0.30
241 73.25
88 26.75%
33  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 276
12 4.35
6 2.17
52 18.84
3 1.09
0 0.00
203 73.55
73 26.45%
34  โรงเรียนคลองบางกะอี่ 167
15 8.98
9 5.39
18 10.78
2 1.20
0 0.00
123 73.65
44 26.35%
35  โรงเรียนวัดคอลาด 117
10 8.55
9 7.69
4 3.42
4 3.42
3 2.56
87 74.36
30 25.64%
36  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 192
2 1.04
0 0.00
47 24.48
0 0.00
0 0.00
143 74.48
49 25.52%
37  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 164
6 3.66
4 2.44
26 15.85
5 3.05
0 0.00
123 75.00
41 25.00%
38  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 139
7 5.04
3 2.16
22 15.83
1 0.72
1 0.72
105 75.54
34 24.46%
39  โรงเรียนปากคลองมอญ 164
6 3.66
3 1.83
31 18.90
0 0.00
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
40  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 375
29 7.73
12 3.20
40 10.67
7 1.87
3 0.80
284 75.73
91 24.27%
41  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 231
12 5.19
0 0.00
44 19.05
0 0.00
0 0.00
175 75.76
56 24.24%
42  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 377
25 6.63
15 3.98
30 7.96
11 2.92
8 2.12
288 76.39
89 23.61%
43  โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 57
3 5.26
4 7.02
5 8.77
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
44  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 590
37 6.27
15 2.54
79 13.39
1 0.17
2 0.34
456 77.29
134 22.71%
45  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1042
48 4.61
36 3.45
105 10.08
11 1.06
30 2.88
812 77.93
230 22.07%
46  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 801
60 7.49
19 2.37
89 11.11
4 0.50
1 0.12
628 78.40
173 21.60%
47  โรงเรียนวัดสีล้ง 108
8 7.41
5 4.63
9 8.33
1 0.93
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
48  โรงเรียนคลองบางกระบือ 852
31 3.64
22 2.58
124 14.55
2 0.23
1 0.12
672 78.87
180 21.13%
49  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 786
32 4.07
17 2.16
62 7.89
23 2.93
32 4.07
620 78.88
166 21.12%
50  โรงเรียนวัดเสาธงนอก 286
14 4.90
0 0.00
44 15.38
0 0.00
0 0.00
228 79.72
58 20.28%
51  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 91
4 4.40
6 6.59
6 6.59
0 0.00
1 1.10
74 81.32
17 18.68%
52  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 328
11 3.35
5 1.52
30 9.15
15 4.57
0 0.00
267 81.40
61 18.60%
53  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 420
19 4.52
14 3.33
32 7.62
5 1.19
8 1.90
342 81.43
78 18.57%
54  โรงเรียนวัดบางเพรียง 421
17 4.04
20 4.75
32 7.60
5 1.19
3 0.71
344 81.71
77 18.29%
55  โรงเรียนคลองหลุมลึก 155
9 5.81
4 2.58
8 5.16
4 2.58
2 1.29
128 82.58
27 17.42%
56  โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 448
22 4.91
9 2.01
23 5.13
14 3.13
9 2.01
371 82.81
77 17.19%
57  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 206
11 5.34
10 4.85
13 6.31
1 0.49
0 0.00
171 83.01
35 16.99%
58  โรงเรียนโรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1343
71 5.29
29 2.16
123 9.16
3 0.22
0 0.00
1117 83.17
226 16.83%
59  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 2017
38 1.88
36 1.78
117 5.80
26 1.29
110 5.45
1690 83.79
327 16.21%
60  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 82
1 1.22
0 0.00
6 7.32
3 3.66
3 3.66
69 84.15
13 15.85%
61  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 217
8 3.69
6 2.76
10 4.61
0 0.00
9 4.15
184 84.79
33 15.21%
62  โรงเรียนคลองกระแชงเตย 74
4 5.41
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
63  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 139
2 1.44
0 0.00
15 10.79
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
64  โรงเรียนคลองสะบัดจาก 148
0 0.00
0 0.00
17 11.49
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
65  โรงเรียนวัดนาคราช 97
2 2.06
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
66  โรงเรียนคลองพระยานาคราช 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
1 1.69
1 1.69
54 91.53
5 8.47%
67  โรงเรียนคลองลาดกระบัง 173
5 2.89
0 0.00
8 4.62
0 0.00
0 0.00
160 92.49
13 7.51%
68  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 250
0 0.00
0 0.00
11 4.40
5 2.00
0 0.00
234 93.60
16 6.40%
69  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 160
0 0.00
0 0.00
10 6.25
0 0.00
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
70  โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1163
6 0.52
0 0.00
47 4.04
0 0.00
0 0.00
1110 95.44
53 4.56%
71  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 148
0 0.00
0 0.00
5 3.38
0 0.00
0 0.00
143 96.62
5 3.38%

 

จำนวนนักเรียน  28,326 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,436 5.07
เตี้ย  748 2.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,903 13.78
ผอมและเตี้ย  746 2.63
อ้วนและเตี้ย  1,732 6.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,761 69.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,565 คน


30.24%


Powered By www.thaieducation.net