ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 72 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1514
79 5.22
70 4.62
285 18.82
149 9.84
355 23.45
576 38.04
938 61.96%
2  โรงเรียนวัดแพรกษา 1363
103 7.56
36 2.64
375 27.51
24 1.76
206 15.11
619 45.41
744 54.59%
3  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1359
101 7.43
82 6.03
329 24.21
42 3.09
153 11.26
652 47.98
707 52.02%
4  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 561
25 4.46
25 4.46
91 16.22
50 8.91
77 13.73
293 52.23
268 47.77%
5  โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 824
31 3.76
25 3.03
146 17.72
57 6.92
132 16.02
433 52.55
391 47.45%
6  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 175
15 8.57
30 17.14
35 20.00
3 1.71
0 0.00
92 52.57
83 47.43%
7  โรงเรียนวัดบางโปรง 234
22 9.40
4 1.71
45 19.23
26 11.11
0 0.00
137 58.55
97 41.45%
8  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 558
57 10.22
42 7.53
55 9.86
35 6.27
35 6.27
334 59.86
224 40.14%
9  โรงเรียนวัดครุนอก 66
15 22.73
1 1.52
6 9.09
1 1.52
1 1.52
42 63.64
24 36.36%
10  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 804
91 11.32
22 2.74
125 15.55
43 5.35
0 0.00
523 65.05
281 34.95%
11  โรงเรียนวัดครุใน 355
26 7.32
17 4.79
45 12.68
13 3.66
23 6.48
231 65.07
124 34.93%
12  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 233
30 12.88
0 0.00
50 21.46
0 0.00
0 0.00
153 65.67
80 34.33%
13  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 340
53 15.59
0 0.00
62 18.24
1 0.29
0 0.00
224 65.88
116 34.12%
14  โรงเรียนคลองบางปิ้ง 552
59 10.69
5 0.91
113 20.47
0 0.00
0 0.00
375 67.93
177 32.07%
15  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 281
1 0.36
13 4.63
74 26.33
2 0.71
0 0.00
191 67.97
90 32.03%
16  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 57
6 10.53
1 1.75
9 15.79
2 3.51
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
17  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 323
16 4.95
8 2.48
65 20.12
9 2.79
2 0.62
223 69.04
100 30.96%
18  โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 327
36 11.01
12 3.67
44 13.46
5 1.53
2 0.61
228 69.72
99 30.28%
19  โรงเรียนวัดแค 184
10 5.43
11 5.98
29 15.76
5 2.72
0 0.00
129 70.11
55 29.89%
20  โรงเรียนวัดสวนส้ม 632
43 6.80
10 1.58
128 20.25
2 0.32
0 0.00
449 71.04
183 28.96%
21  โรงเรียนวัดคลองเก้า 614
51 8.31
33 5.37
69 11.24
20 3.26
4 0.65
437 71.17
177 28.83%
22  โรงเรียนบ้านบางจาก 334
12 3.59
14 4.19
70 20.96
0 0.00
0 0.00
238 71.26
96 28.74%
23  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 133
15 11.28
0 0.00
23 17.29
0 0.00
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
24  โรงเรียนคลองบางปู 108
1 0.93
20 18.52
6 5.56
2 1.85
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
25  โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1374
76 5.53
41 2.98
245 17.83
6 0.44
0 0.00
1006 73.22
368 26.78%
26  โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 106
6 5.66
0 0.00
22 20.75
0 0.00
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
27  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1104
64 5.80
28 2.54
194 17.57
3 0.27
2 0.18
813 73.64
291 26.36%
28  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 448
39 8.71
14 3.13
65 14.51
0 0.00
0 0.00
330 73.66
118 26.34%
29  โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 281
23 8.19
10 3.56
37 13.17
4 1.42
0 0.00
207 73.67
74 26.33%
30  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 434
25 5.76
12 2.76
76 17.51
0 0.00
1 0.23
320 73.73
114 26.27%
31  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 61
2 3.28
3 4.92
10 16.39
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
32  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 752
37 4.92
23 3.06
130 17.29
3 0.40
0 0.00
559 74.34
193 25.66%
33  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 495
30 6.06
7 1.41
81 16.36
7 1.41
0 0.00
370 74.75
125 25.25%
34  โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 283
17 6.01
5 1.77
48 16.96
1 0.35
0 0.00
212 74.91
71 25.09%
35  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 72
4 5.56
5 6.94
7 9.72
2 2.78
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
36  โรงเรียนวัดบางกอบัว 96
1 1.04
0 0.00
20 20.83
2 2.08
1 1.04
72 75.00
24 25.00%
37  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 80
9 11.25
1 1.25
10 12.50
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
38  โรงเรียนวัดคู่สร้าง 322
10 3.11
6 1.86
63 19.57
0 0.00
0 0.00
243 75.47
79 24.53%
39  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 128
3 2.34
8 6.25
17 13.28
3 2.34
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
40  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1687
62 3.68
129 7.65
182 10.79
23 1.36
0 0.00
1291 76.53
396 23.47%
41  โรงเรียนคลองใหม่ 576
18 3.13
17 2.95
97 16.84
0 0.00
1 0.17
443 76.91
133 23.09%
42  โรงเรียนวัดแหลม 193
7 3.63
8 4.15
27 13.99
1 0.52
0 0.00
150 77.72
43 22.28%
43  โรงเรียนวัดบางกระสอบ 73
2 2.74
2 2.74
10 13.70
2 2.74
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
44  โรงเรียนวัดบางฝ้าย 223
18 8.07
10 4.48
17 7.62
2 0.90
1 0.45
175 78.48
48 21.52%
45  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 66
4 6.06
2 3.03
8 12.12
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
46  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
0 0.00
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
47  โรงเรียนวัดสุขกร 150
3 2.00
10 6.67
15 10.00
1 0.67
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
48  โรงเรียนคลองสำโรง 628
20 3.18
20 3.18
31 4.94
25 3.98
25 3.98
507 80.73
121 19.27%
49  โรงเรียนวัดใหญ่ 636
19 2.99
24 3.77
74 11.64
0 0.00
4 0.63
515 80.97
121 19.03%
50  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 712
28 3.93
20 2.81
28 3.93
27 3.79
31 4.35
578 81.18
134 18.82%
51  โรงเรียนวัดบางด้วน 82
8 9.76
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
52  โรงเรียนวัดคันลัด 77
2 2.60
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
53  โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
8 11.11
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
54  โรงเรียนวัดคลองมอญ 172
7 4.07
0 0.00
14 8.14
10 5.81
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
55  โรงเรียนวัดชมนิมิตร 503
20 3.98
17 3.38
30 5.96
10 1.99
7 1.39
419 83.30
84 16.70%
56  โรงเรียนวัดบางนางเกรง 67
4 5.97
2 2.99
2 2.99
2 2.99
1 1.49
56 83.58
11 16.42%
57  โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 616
44 7.14
0 0.00
55 8.93
0 0.00
0 0.00
517 83.93
99 16.07%
58  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 191
8 4.19
0 0.00
22 11.52
0 0.00
0 0.00
161 84.29
30 15.71%
59  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 266
6 2.26
4 1.50
24 9.02
1 0.38
0 0.00
231 86.84
35 13.16%
60  โรงเรียนวัดป่าเกด 130
6 4.62
2 1.54
3 2.31
5 3.85
1 0.77
113 86.92
17 13.08%
61  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 482
17 3.53
7 1.45
18 3.73
7 1.45
12 2.49
421 87.34
61 12.66%
62  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 169
0 0.00
0 0.00
5 2.96
0 0.00
15 8.88
149 88.17
20 11.83%
63  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 86
3 3.49
1 1.16
4 4.65
2 2.33
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
64  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1603
26 1.62
49 3.06
43 2.68
46 2.87
19 1.19
1420 88.58
183 11.42%
65  โรงเรียนวัดกลาง 153
2 1.31
4 2.61
8 5.23
1 0.65
1 0.65
137 89.54
16 10.46%
66  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 541
6 1.11
0 0.00
44 8.13
0 0.00
1 0.18
490 90.57
51 9.43%
67  โรงเรียนวัดรวก 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
68  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1580
17 1.08
36 2.28
49 3.10
8 0.51
3 0.19
1467 92.85
113 7.15%
69  โรงเรียนวัดกองแก้ว 127
1 0.79
1 0.79
5 3.94
1 0.79
1 0.79
118 92.91
9 7.09%
70  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 175
1 0.57
0 0.00
0 0.00
2 1.14
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
71  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 820
2 0.24
1 0.12
3 0.37
4 0.49
3 0.37
807 98.41
13 1.59%
72  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,882 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,607 5.20
เตี้ย  1,011 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,150 13.44
ผอมและเตี้ย  711 2.30
อ้วนและเตี้ย  1,121 3.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,282 72.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,600 คน


27.85%


Powered By www.thaieducation.net