ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 11
4 36.36
2 18.18
1 9.09
1 9.09
2 18.18
1 9.09
10 90.91%
4  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12
3 25.00
0 0.00
4 33.33
1 8.33
0 0.00
4 33.33
8 66.67%
5  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 297
75 25.25
57 19.19
22 7.41
25 8.42
0 0.00
118 39.73
179 60.27%
6  โรงเรียนนางามวิทยา 179
15 8.38
48 26.82
24 13.41
4 2.23
5 2.79
83 46.37
96 53.63%
7  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 150
13 8.67
25 16.67
18 12.00
13 8.67
10 6.67
71 47.33
79 52.67%
8  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 207
49 23.67
1 0.48
47 22.71
0 0.00
2 0.97
108 52.17
99 47.83%
9  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 166
28 16.87
7 4.22
16 9.64
26 15.66
1 0.60
88 53.01
78 46.99%
10  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 149
24 16.11
2 1.34
44 29.53
0 0.00
0 0.00
79 53.02
70 46.98%
11  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 214
14 6.54
12 5.61
22 10.28
20 9.35
32 14.95
114 53.27
100 46.73%
12  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 28
4 14.29
3 10.71
5 17.86
1 3.57
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 150
25 16.67
22 14.67
9 6.00
13 8.67
0 0.00
81 54.00
69 46.00%
14  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 37
11 29.73
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
20 54.05
17 45.95%
15  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 122
15 12.30
18 14.75
13 10.66
6 4.92
4 3.28
66 54.10
56 45.90%
16  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 197
2 1.02
44 22.34
37 18.78
2 1.02
3 1.52
109 55.33
88 44.67%
17  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 45
9 20.00
3 6.67
6 13.33
2 4.44
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
18  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116
2 1.72
15 12.93
14 12.07
18 15.52
2 1.72
65 56.03
51 43.97%
19  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 81
10 12.35
6 7.41
13 16.05
4 4.94
2 2.47
46 56.79
35 43.21%
20  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
2 9.52
3 14.29
12 57.14
9 42.86%
21  โรงเรียนบ้านดินจี่ 358
78 21.79
37 10.34
29 8.10
8 2.23
1 0.28
205 57.26
153 42.74%
22  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 141
16 11.35
14 9.93
15 10.64
13 9.22
0 0.00
83 58.87
58 41.13%
23  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 212
37 17.45
13 6.13
26 12.26
8 3.77
1 0.47
127 59.91
85 40.09%
24  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 53
6 11.32
6 11.32
4 7.55
5 9.43
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
25  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 100
15 15.00
4 4.00
17 17.00
3 3.00
0 0.00
61 61.00
39 39.00%
26  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127
14 11.02
11 8.66
8 6.30
5 3.94
11 8.66
78 61.42
49 38.58%
27  โรงเรียนบ้านนาบอน 348
27 7.76
32 9.20
33 9.48
27 7.76
15 4.31
214 61.49
134 38.51%
28  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 177
32 18.08
12 6.78
15 8.47
9 5.08
0 0.00
109 61.58
68 38.42%
29  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 53
6 11.32
9 16.98
1 1.89
4 7.55
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
30  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 59
5 8.47
8 13.56
8 13.56
1 1.69
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
31  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
5 8.06
4 6.45
10 16.13
4 6.45
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
32  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 133
17 12.78
11 8.27
6 4.51
9 6.77
6 4.51
84 63.16
49 36.84%
33  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 29
5 17.24
2 6.90
2 6.90
1 3.45
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
34  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 112
10 8.93
0 0.00
28 25.00
0 0.00
0 0.00
74 66.07
38 33.93%
35  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
36  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
2 8.33
1 4.17
16 66.67
8 33.33%
37  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 93
6 6.45
8 8.60
9 9.68
5 5.38
2 2.15
63 67.74
30 32.26%
38  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1388
108 7.78
33 2.38
168 12.10
89 6.41
32 2.31
958 69.02
430 30.98%
39  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23
2 8.70
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
40  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 89
13 14.61
0 0.00
11 12.36
2 2.25
1 1.12
62 69.66
27 30.34%
41  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 33
5 15.15
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
42  โรงเรียนบ้านหนองแสง 76
5 6.58
5 6.58
6 7.89
1 1.32
6 7.89
53 69.74
23 30.26%
43  โรงเรียนสังคมพัฒนา 254
6 2.36
42 16.54
23 9.06
3 1.18
1 0.39
179 70.47
75 29.53%
44  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
2 4.88
3 7.32
29 70.73
12 29.27%
45  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 352
52 14.77
40 11.36
3 0.85
5 1.42
2 0.57
250 71.02
102 28.98%
46  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 296
17 5.74
21 7.09
18 6.08
17 5.74
11 3.72
212 71.62
84 28.38%
47  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 53
7 13.21
1 1.89
3 5.66
4 7.55
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
48  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 242
25 10.33
5 2.07
23 9.50
1 0.41
13 5.37
175 72.31
67 27.69%
49  โรงเรียนบ้านจอมศรี 22
4 18.18
0 0.00
1 4.55
0 0.00
1 4.55
16 72.73
6 27.27%
50  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 22
2 9.09
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
51  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 55
4 7.27
3 5.45
7 12.73
1 1.82
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
52  โรงเรียนบ้านวังมน 67
6 8.96
4 5.97
7 10.45
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
53  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 138
9 6.52
8 5.80
7 5.07
7 5.07
6 4.35
101 73.19
37 26.81%
54  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 72
5 6.94
9 12.50
3 4.17
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
55  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73
3 4.11
2 2.74
14 19.18
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
56  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 354
12 3.39
9 2.54
26 7.34
21 5.93
24 6.78
262 74.01
92 25.99%
57  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 62
4 6.45
1 1.61
3 4.84
4 6.45
4 6.45
46 74.19
16 25.81%
58  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 35
2 5.71
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
59  โรงเรียนบ้านกกตาล 78
5 6.41
3 3.85
7 8.97
3 3.85
2 2.56
58 74.36
20 25.64%
60  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
10 10.53
2 2.11
11 11.58
1 1.05
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
61  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60
5 8.33
2 3.33
7 11.67
1 1.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
62  โรงเรียนบ้านกุดกอก 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
63  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 20
4 20.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
64  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 69
6 8.70
2 2.90
9 13.04
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
65  โรงเรียนบ้านผึ้ง 70
2 2.86
2 2.86
5 7.14
6 8.57
2 2.86
53 75.71
17 24.29%
66  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54
4 7.41
3 5.56
5 9.26
0 0.00
1 1.85
41 75.93
13 24.07%
67  โรงเรียนบ้านนาคู 229
32 13.97
0 0.00
11 4.80
12 5.24
0 0.00
174 75.98
55 24.02%
68  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 25
3 12.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
69  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 151
18 11.92
6 3.97
12 7.95
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
70  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 97
9 9.28
0 0.00
14 14.43
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
71  โรงเรียนบ้านนาวี 106
11 10.38
10 9.43
1 0.94
1 0.94
1 0.94
82 77.36
24 22.64%
72  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80
8 10.00
1 1.25
8 10.00
0 0.00
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
73  โรงเรียนหนองบัวใน 174
7 4.02
7 4.02
23 13.22
2 1.15
0 0.00
135 77.59
39 22.41%
74  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 463
28 6.05
11 2.38
63 13.61
0 0.00
1 0.22
360 77.75
103 22.25%
75  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 36
8 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
76  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 353
25 7.08
3 0.85
50 14.16
0 0.00
0 0.00
275 77.90
78 22.10%
77  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 109
5 4.59
1 0.92
4 3.67
14 12.84
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
78  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 100
4 4.00
4 4.00
5 5.00
5 5.00
4 4.00
78 78.00
22 22.00%
79  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41
3 7.32
3 7.32
2 4.88
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
80  โรงเรียนบ้านดงมัน 32
0 0.00
1 3.13
6 18.75
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
81  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 87
6 6.90
4 4.60
9 10.34
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
82  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 179
15 8.38
6 3.35
18 10.06
0 0.00
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
83  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 101
12 11.88
2 1.98
5 4.95
2 1.98
1 0.99
79 78.22
22 21.78%
84  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
85  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 67
0 0.00
0 0.00
14 20.90
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
86  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 48
4 8.33
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
87  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 63
5 7.94
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
88  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 99
12 12.12
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
89  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 130
8 6.15
5 3.85
13 10.00
0 0.00
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
90  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 65
5 7.69
0 0.00
7 10.77
0 0.00
1 1.54
52 80.00
13 20.00%
91  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 91
2 2.20
2 2.20
14 15.38
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
92  โรงเรียนนาทันวิทยา 108
7 6.48
7 6.48
6 5.56
1 0.93
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
93  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 88
8 9.09
1 1.14
6 6.82
1 1.14
1 1.14
71 80.68
17 19.32%
94  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 47
1 2.13
2 4.26
3 6.38
1 2.13
2 4.26
38 80.85
9 19.15%
95  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 63
1 1.59
3 4.76
7 11.11
1 1.59
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
96  โรงเรียนบ้านดงหมู 137
7 5.11
2 1.46
9 6.57
4 2.92
4 2.92
111 81.02
26 18.98%
97  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 132
3 2.27
6 4.55
14 10.61
2 1.52
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
98  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 37
1 2.70
1 2.70
3 8.11
1 2.70
1 2.70
30 81.08
7 18.92%
99  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 103
7 6.80
2 1.94
6 5.83
1 0.97
3 2.91
84 81.55
19 18.45%
100  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 201
9 4.48
5 2.49
23 11.44
0 0.00
0 0.00
164 81.59
37 18.41%
101  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 111
7 6.31
0 0.00
13 11.71
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
102  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1646
68 4.13
55 3.34
61 3.71
32 1.94
80 4.86
1350 82.02
296 17.98%
103  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 80
5 6.25
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
104  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 40
0 0.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
105  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 46
1 2.17
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
106  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 81
4 4.94
1 1.23
8 9.88
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
107  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 87
6 6.90
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
108  โรงเรียนบ้านคำม่วง 89
8 8.99
3 3.37
4 4.49
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
109  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 291
7 2.41
6 2.06
11 3.78
13 4.47
12 4.12
242 83.16
49 16.84%
110  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
111  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
112  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 218
5 2.29
4 1.83
16 7.34
6 2.75
5 2.29
182 83.49
36 16.51%
113  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 148
11 7.43
5 3.38
8 5.41
0 0.00
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
114  โรงเรียนบ้านโนนชาด 99
5 5.05
3 3.03
8 8.08
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
115  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 93
4 4.30
6 6.45
3 3.23
2 2.15
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
116  โรงเรียนบ้านชาด 236
12 5.08
7 2.97
10 4.24
4 1.69
5 2.12
198 83.90
38 16.10%
117  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106
7 6.60
2 1.89
6 5.66
1 0.94
1 0.94
89 83.96
17 16.04%
118  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 275
12 4.36
8 2.91
17 6.18
5 1.82
2 0.73
231 84.00
44 16.00%
119  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 88
4 4.55
3 3.41
3 3.41
3 3.41
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
120  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 126
5 3.97
5 3.97
5 3.97
4 3.17
1 0.79
106 84.13
20 15.87%
121  โรงเรียนหนองโพนสูง 63
1 1.59
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
122  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
1 1.22
1 1.22
10 12.20
0 0.00
1 1.22
69 84.15
13 15.85%
123  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 83
8 9.64
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
124  โรงเรียนนาขามวิทยา 277
8 2.89
3 1.08
22 7.94
10 3.61
0 0.00
234 84.48
43 15.52%
125  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52
1 1.92
1 1.92
4 7.69
2 3.85
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
126  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
127  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 53
2 3.77
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
128  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 100
1 1.00
1 1.00
5 5.00
0 0.00
8 8.00
85 85.00
15 15.00%
129  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 100
4 4.00
1 1.00
9 9.00
1 1.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87
3 3.45
2 2.30
5 5.75
2 2.30
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
131  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
1 2.44
35 85.37
6 14.63%
132  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 76
3 3.95
5 6.58
3 3.95
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
133  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
134  โรงเรียนบ้านโพนแพง 239
0 0.00
0 0.00
3 1.26
31 12.97
0 0.00
205 85.77
34 14.23%
135  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 141
5 3.55
3 2.13
12 8.51
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
136  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 92
2 2.17
2 2.17
5 5.43
2 2.17
2 2.17
79 85.87
13 14.13%
137  โรงเรียนบ้านนากระเดา 86
3 3.49
4 4.65
5 5.81
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
138  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 123
4 3.25
3 2.44
10 8.13
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
139  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 118
7 5.93
4 3.39
5 4.24
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
140  โรงเรียนบ้านจาน 59
2 3.39
3 5.08
2 3.39
1 1.69
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
141  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 156
3 1.92
7 4.49
8 5.13
3 1.92
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
142  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 98
3 3.06
4 4.08
4 4.08
1 1.02
1 1.02
85 86.73
13 13.27%
143  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 13.16
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
144  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 32
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.25
28 87.50
4 12.50%
145  โรงเรียนบ้านปลาขาว 49
0 0.00
3 6.12
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
146  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 146
0 0.00
4 2.74
13 8.90
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
147  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 176
4 2.27
7 3.98
5 2.84
3 1.70
1 0.57
156 88.64
20 11.36%
148  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
149  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
150  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 120
4 3.33
4 3.33
3 2.50
2 1.67
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
151  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 104
0 0.00
0 0.00
4 3.85
3 2.88
4 3.85
93 89.42
11 10.58%
152  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 137
3 2.19
2 1.46
3 2.19
3 2.19
3 2.19
123 89.78
14 10.22%
153  โรงเรียนบ้านจอมทอง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
154  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
155  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
156  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 111
2 1.80
4 3.60
3 2.70
1 0.90
1 0.90
100 90.09
11 9.91%
157  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 156
7 4.49
5 3.21
3 1.92
0 0.00
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
158  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 240
0 0.00
10 4.17
10 4.17
2 0.83
1 0.42
217 90.42
23 9.58%
159  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 116
2 1.72
1 0.86
6 5.17
2 1.72
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
160  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 140
2 1.43
2 1.43
9 6.43
0 0.00
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
161  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 97
4 4.12
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
162  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
163  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 309
8 2.59
0 0.00
5 1.62
11 3.56
3 0.97
282 91.26
27 8.74%
164  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
5 5.05
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
165  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 124
4 3.23
2 1.61
3 2.42
1 0.81
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
166  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
2 3.03
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
167  โรงเรียนโคกนาดี 120
5 4.17
1 0.83
3 2.50
0 0.00
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
168  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 67
1 1.49
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
169  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 166
2 1.20
8 4.82
2 1.20
0 0.00
0 0.00
154 92.77
12 7.23%
170  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
171  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 230
2 0.87
3 1.30
4 1.74
2 0.87
5 2.17
214 93.04
16 6.96%
172  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 101
6 5.94
0 0.00
1 0.99
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
173  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
41 93.18
3 6.82%
174  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
175  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.67
14 93.33
1 6.67%
176  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
177  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 172
3 1.74
0 0.00
8 4.65
0 0.00
0 0.00
161 93.60
11 6.40%
178  โรงเรียนบ้านหนองผือ 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
179  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 245
3 1.22
4 1.63
1 0.41
4 1.63
2 0.82
231 94.29
14 5.71%
180  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 206
2 0.97
0 0.00
9 4.37
0 0.00
0 0.00
195 94.66
11 5.34%
181  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 39
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
182  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 260
6 2.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 2.31
248 95.38
12 4.62%
183  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 134
2 1.49
0 0.00
3 2.24
1 0.75
0 0.00
128 95.52
6 4.48%
184  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
185  โรงเรียนบ้านกลาง 108
0 0.00
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
186  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
187  โรงเรียนบ้านนาทัน 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
188  โรงเรียนหนองบัวนอก 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
189  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
29 96.67
1 3.33%
190  โรงเรียนบ้านคุย 253
0 0.00
0 0.00
8 3.16
0 0.00
0 0.00
245 96.84
8 3.16%
191  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
192  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 73
1 1.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.37
71 97.26
2 2.74%
193  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 196
0 0.00
0 0.00
5 2.55
0 0.00
0 0.00
191 97.45
5 2.55%
194  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 159
1 0.63
0 0.00
3 1.89
0 0.00
0 0.00
155 97.48
4 2.52%
195  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
196  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านขมิ้น 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,515 6.22
เตี้ย  960 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,812 7.44
ผอมและเตี้ย  633 2.60
อ้วนและเตี้ย  387 1.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,033 78.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,307 คน


21.80%


Powered By www.thaieducation.net