ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 37
9 24.32
1 2.70
18 48.65
0 0.00
9 24.32
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 136
43 31.62
34 25.00
45 33.09
3 2.21
11 8.09
0 0.00
136 100.00%
3  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 82
20 24.39
10 12.20
8 9.76
28 34.15
16 19.51
0 0.00
82 100.00%
4  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 58
15 25.86
15 25.86
2 3.45
10 17.24
13 22.41
3 5.17
55 94.83%
5  โรงเรียนหนองโนวิทยา 96
12 12.50
9 9.38
7 7.29
21 21.88
16 16.67
31 32.29
65 67.71%
6  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 194
38 19.59
28 14.43
15 7.73
25 12.89
8 4.12
80 41.24
114 58.76%
7  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 104
20 19.23
0 0.00
17 16.35
10 9.62
11 10.58
46 44.23
58 55.77%
8  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
9  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 18
3 16.67
3 16.67
2 11.11
1 5.56
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
10  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
2 50.00
2 50.00%
11  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 181
31 17.13
25 13.81
20 11.05
3 1.66
8 4.42
94 51.93
87 48.07%
12  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 21
3 14.29
3 14.29
3 14.29
1 4.76
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
13  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51
10 19.61
5 9.80
4 7.84
5 9.80
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
14  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 162
26 16.05
9 5.56
36 22.22
1 0.62
0 0.00
90 55.56
72 44.44%
15  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 9
3 33.33
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
16  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 65
16 24.62
2 3.08
8 12.31
2 3.08
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
17  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161
26 16.15
9 5.59
21 13.04
8 4.97
5 3.11
92 57.14
69 42.86%
18  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 45
19 42.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
19  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 196
18 9.18
18 9.18
19 9.69
15 7.65
12 6.12
114 58.16
82 41.84%
20  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 82
23 28.05
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
21  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 138
12 8.70
6 4.35
22 15.94
8 5.80
4 2.90
86 62.32
52 37.68%
22  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 128
22 17.19
9 7.03
10 7.81
7 5.47
0 0.00
80 62.50
48 37.50%
23  โรงเรียนนาบงวิทยา 126
8 6.35
10 7.94
5 3.97
14 11.11
10 7.94
79 62.70
47 37.30%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัว 89
12 13.48
0 0.00
4 4.49
15 16.85
2 2.25
56 62.92
33 37.08%
25  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 242
45 18.60
19 7.85
23 9.50
0 0.00
0 0.00
155 64.05
87 35.95%
26  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 31
6 19.35
5 16.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
27  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64
9 14.06
2 3.13
11 17.19
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
28  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 134
12 8.96
8 5.97
8 5.97
13 9.70
5 3.73
88 65.67
46 34.33%
29  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 170
18 10.59
18 10.59
18 10.59
3 1.76
1 0.59
112 65.88
58 34.12%
30  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 140
9 6.43
9 6.43
24 17.14
2 1.43
2 1.43
94 67.14
46 32.86%
31  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 48
3 6.25
4 8.33
6 12.50
2 4.17
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
32  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 159
4 2.52
2 1.26
17 10.69
6 3.77
19 11.95
111 69.81
48 30.19%
33  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 114
4 3.51
5 4.39
14 12.28
10 8.77
1 0.88
80 70.18
34 29.82%
34  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 111
14 12.61
0 0.00
19 17.12
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
35  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27
2 7.41
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
36  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53
2 3.77
3 5.66
7 13.21
2 3.77
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
37  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61
2 3.28
1 1.64
6 9.84
4 6.56
4 6.56
44 72.13
17 27.87%
38  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1007
55 5.46
26 2.58
0 0.00
141 14.00
58 5.76
727 72.19
280 27.81%
39  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 105
5 4.76
9 8.57
11 10.48
4 3.81
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
40  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 218
34 15.60
10 4.59
5 2.29
11 5.05
0 0.00
158 72.48
60 27.52%
41  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 55
1 1.82
0 0.00
13 23.64
0 0.00
1 1.82
40 72.73
15 27.27%
42  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 92
14 15.22
0 0.00
11 11.96
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
43  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 59
5 8.47
1 1.69
10 16.95
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
44  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 79
13 16.46
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
45  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 102
9 8.82
7 6.86
8 7.84
2 1.96
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
46  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 71
3 4.23
2 2.82
3 4.23
5 7.04
5 7.04
53 74.65
18 25.35%
47  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 83
4 4.82
4 4.82
6 7.23
3 3.61
4 4.82
62 74.70
21 25.30%
48  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 99
8 8.08
5 5.05
3 3.03
5 5.05
4 4.04
74 74.75
25 25.25%
49  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 32
5 15.63
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
50  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 170
19 11.18
6 3.53
17 10.00
0 0.00
0 0.00
128 75.29
42 24.71%
51  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 58
4 6.90
1 1.72
7 12.07
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
52  โรงเรียนโคกคำวิทยา 146
6 4.11
8 5.48
20 13.70
0 0.00
1 0.68
111 76.03
35 23.97%
53  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 138
17 12.32
2 1.45
12 8.70
2 1.45
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
54  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 42
3 7.14
3 7.14
4 9.52
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
55  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97
5 5.15
3 3.09
15 15.46
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
56  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 38
4 10.53
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
57  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 148
5 3.38
2 1.35
9 6.08
10 6.76
9 6.08
113 76.35
35 23.65%
58  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 246
20 8.13
11 4.47
10 4.07
5 2.03
12 4.88
188 76.42
58 23.58%
59  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 60
1 1.67
0 0.00
10 16.67
1 1.67
2 3.33
46 76.67
14 23.33%
60  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 53
4 7.55
0 0.00
7 13.21
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
61  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 168
14 8.33
5 2.98
19 11.31
0 0.00
0 0.00
130 77.38
38 22.62%
62  โรงเรียนบ้านคำแคน 40
6 15.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
63  โรงเรียนคำขามวิทยา 98
6 6.12
6 6.12
9 9.18
1 1.02
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
64  โรงเรียนยางคำวิทยา 72
4 5.56
3 4.17
8 11.11
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
65  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59
2 3.39
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
66  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 87
3 3.45
2 2.30
5 5.75
4 4.60
5 5.75
68 78.16
19 21.84%
67  โรงเรียนดงบังวิทยา 110
8 7.27
3 2.73
12 10.91
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
68  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 165
11 6.67
7 4.24
13 7.88
5 3.03
0 0.00
129 78.18
36 21.82%
69  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 42
4 9.52
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
70  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
71  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 61
6 9.84
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
72  โรงเรียนบ้านชัยศรี 66
5 7.58
0 0.00
4 6.06
5 7.58
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
73  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 95
7 7.37
0 0.00
12 12.63
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
74  โรงเรียนปอแดงวิทยา 114
4 3.51
0 0.00
20 17.54
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
75  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 130
5 3.85
1 0.77
10 7.69
7 5.38
4 3.08
103 79.23
27 20.77%
76  โรงเรียนบ้านโคกศรี 82
4 4.88
5 6.10
0 0.00
1 1.22
7 8.54
65 79.27
17 20.73%
77  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121
3 2.48
1 0.83
21 17.36
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
78  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102
7 6.86
0 0.00
10 9.80
2 1.96
2 1.96
81 79.41
21 20.59%
79  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 107
10 9.35
6 5.61
6 5.61
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
80  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 83
8 9.64
1 1.20
8 9.64
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
81  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 103
8 7.77
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
82  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 162
9 5.56
7 4.32
10 6.17
7 4.32
0 0.00
129 79.63
33 20.37%
83  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 123
7 5.69
7 5.69
8 6.50
2 1.63
1 0.81
98 79.67
25 20.33%
84  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 310
23 7.42
9 2.90
27 8.71
3 0.97
0 0.00
248 80.00
62 20.00%
85  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 78
3 3.85
2 2.56
10 12.82
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
86  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380
38 10.00
14 3.68
15 3.95
6 1.58
0 0.00
307 80.79
73 19.21%
87  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 74
8 10.81
1 1.35
5 6.76
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
88  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 159
7 4.40
7 4.40
16 10.06
0 0.00
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
89  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53
3 5.66
6 11.32
0 0.00
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
90  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 91
4 4.40
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
91  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27
4 14.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
22 81.48
5 18.52%
92  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
93  โรงเรียนหนองแวงม่วง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 14.55
2 3.64
45 81.82
10 18.18%
94  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 114
5 4.39
0 0.00
10 8.77
5 4.39
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
95  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 120
7 5.83
0 0.00
14 11.67
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
96  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 115
10 8.70
3 2.61
4 3.48
3 2.61
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
97  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 87
4 4.60
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
98  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 93
6 6.45
5 5.38
5 5.38
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
99  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 110
4 3.64
2 1.82
6 5.45
3 2.73
3 2.73
92 83.64
18 16.36%
100  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189
8 4.23
7 3.70
10 5.29
4 2.12
1 0.53
159 84.13
30 15.87%
101  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 45
4 8.89
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
102  โรงเรียนดอนขีวิทยา 103
6 5.83
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
103  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 213
11 5.16
4 1.88
18 8.45
0 0.00
0 0.00
180 84.51
33 15.49%
104  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 104
10 9.62
6 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
105  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78
0 0.00
4 5.13
8 10.26
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
106  โรงเรียนหนองบัวชุม 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
107  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
108  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 89
8 8.99
0 0.00
3 3.37
2 2.25
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
109  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
110  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
111  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 155
9 5.81
7 4.52
6 3.87
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
112  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 123
8 6.50
2 1.63
5 4.07
2 1.63
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
113  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 87
3 3.45
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
114  โรงเรียนพิมูลวิทยา 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
115  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 60
6 10.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
116  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 53
2 3.77
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
117  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
118  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 85
2 2.35
1 1.18
4 4.71
4 4.71
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
119  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 118
3 2.54
1 0.85
10 8.47
1 0.85
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
120  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 144
4 2.78
0 0.00
14 9.72
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
121  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 40
0 0.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
122  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106
5 4.72
0 0.00
6 5.66
0 0.00
2 1.89
93 87.74
13 12.26%
123  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
124  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 74
3 4.05
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
125  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 68
2 2.94
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
126  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
127  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
128  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 108
7 6.48
3 2.78
2 1.85
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
129  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
130  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 93
5 5.38
2 2.15
2 2.15
1 1.08
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
131  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 84
1 1.19
2 2.38
0 0.00
1 1.19
5 5.95
75 89.29
9 10.71%
132  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 95
9 9.47
0 0.00
1 1.05
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
133  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 67
2 2.99
2 2.99
1 1.49
0 0.00
2 2.99
60 89.55
7 10.45%
134  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
135  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 104
4 3.85
1 0.96
5 4.81
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73
2 2.74
2 2.74
2 2.74
1 1.37
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
137  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
138  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 170
3 1.76
2 1.18
5 2.94
3 1.76
3 1.76
154 90.59
16 9.41%
139  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
140  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
141  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 192
12 6.25
0 0.00
4 2.08
0 0.00
0 0.00
176 91.67
16 8.33%
142  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 193
4 2.07
4 2.07
8 4.15
0 0.00
0 0.00
177 91.71
16 8.29%
143  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
144  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 130
6 4.62
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
145  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.88
38 92.68
3 7.32%
146  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
147  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 101
3 2.97
2 1.98
1 0.99
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
148  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
3 3.41
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
149  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 193
3 1.55
2 1.04
5 2.59
1 0.52
2 1.04
180 93.26
13 6.74%
150  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
1 0.81
2 1.61
116 93.55
8 6.45%
151  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
152  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 202
5 2.48
1 0.50
5 2.48
0 0.00
0 0.00
191 94.55
11 5.45%
153  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
1 1.30
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
154  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 176
3 1.70
1 0.57
3 1.70
1 0.57
0 0.00
168 95.45
8 4.55%
156  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 112
1 0.89
1 0.89
3 2.68
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
157  โรงเรียนคำโองวิทยา 87
1 1.15
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
158  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 239
2 0.84
1 0.42
5 2.09
0 0.00
0 0.00
231 96.65
8 3.35%
159  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
160  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 139
0 0.00
0 0.00
1 0.72
3 2.16
0 0.00
135 97.12
4 2.88%
161  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 79
0 0.00
1 1.27
1 1.27
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
162  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
1 1.05
93 97.89
2 2.11%
163  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
164  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,930 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,220 7.21
เตี้ย  548 3.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,238 7.31
ผอมและเตี้ย  517 3.05
อ้วนและเตี้ย  301 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,106 77.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,824 คน


22.59%


Powered By www.thaieducation.net