ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 87
55 63.22
23 26.44
4 4.60
5 5.75
0 0.00
0 0.00
87 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 139
55 39.57
44 31.65
8 5.76
27 19.42
5 3.60
0 0.00
139 100.00%
3  โรงเรียนราชภักดี 98
4 4.08
4 4.08
79 80.61
6 6.12
5 5.10
0 0.00
98 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปลักปลา 156
93 59.62
17 10.90
12 7.69
11 7.05
9 5.77
14 8.97
142 91.03%
5  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 125
36 28.80
40 32.00
4 3.20
19 15.20
3 2.40
23 18.40
102 81.60%
6  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 435
140 32.18
100 22.99
16 3.68
72 16.55
13 2.99
94 21.61
341 78.39%
7  โรงเรียนบ้านแอแว 205
19 9.27
9 4.39
46 22.44
82 40.00
3 1.46
46 22.44
159 77.56%
8  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 302
30 9.93
51 16.89
8 2.65
51 16.89
51 16.89
111 36.75
191 63.25%
9  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 840
71 8.45
113 13.45
33 3.93
184 21.90
126 15.00
313 37.26
527 62.74%
10  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 195
39 20.00
48 24.62
1 0.51
30 15.38
2 1.03
75 38.46
120 61.54%
11  โรงเรียนบ้านไอบาตู 239
20 8.37
29 12.13
9 3.77
49 20.50
31 12.97
101 42.26
138 57.74%
12  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 92
11 11.96
7 7.61
6 6.52
17 18.48
11 11.96
40 43.48
52 56.52%
13  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 718
76 10.58
79 11.00
33 4.60
93 12.95
91 12.67
346 48.19
372 51.81%
14  โรงเรียนบ้านปูยู 229
31 13.54
17 7.42
21 9.17
10 4.37
38 16.59
112 48.91
117 51.09%
15  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 171
32 18.71
33 19.30
1 0.58
19 11.11
1 0.58
85 49.71
86 50.29%
16  โรงเรียนบ้านสามแยก 115
22 19.13
18 15.65
5 4.35
10 8.70
0 0.00
60 52.17
55 47.83%
17  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 135
31 22.96
20 14.81
7 5.19
1 0.74
0 0.00
76 56.30
59 43.70%
18  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 175
20 11.43
30 17.14
7 4.00
17 9.71
1 0.57
100 57.14
75 42.86%
19  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 166
22 13.25
16 9.64
7 4.22
22 13.25
2 1.20
97 58.43
69 41.57%
20  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 310
37 11.94
13 4.19
15 4.84
16 5.16
44 14.19
185 59.68
125 40.32%
21  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 120
14 11.67
13 10.83
15 12.50
3 2.50
0 0.00
75 62.50
45 37.50%
22  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1711
62 3.62
32 1.87
261 15.25
94 5.49
151 8.83
1111 64.93
600 35.07%
23  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 34.94
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
24  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 139
17 12.23
11 7.91
9 6.47
11 7.91
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
25  โรงเรียนบ้านโคกงู 62
5 8.06
3 4.84
10 16.13
2 3.23
1 1.61
41 66.13
21 33.87%
26  โรงเรียนบ้านแขยง 80
9 11.25
7 8.75
6 7.50
3 3.75
2 2.50
53 66.25
27 33.75%
27  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 215
32 14.88
7 3.26
9 4.19
23 10.70
0 0.00
144 66.98
71 33.02%
28  โรงเรียนวัดทรายขาว 53
6 11.32
1 1.89
10 18.87
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
29  โรงเรียนบ้านกลูบี 169
21 12.43
16 9.47
11 6.51
6 3.55
0 0.00
115 68.05
54 31.95%
30  โรงเรียนบ้านบือราแง 104
16 15.38
8 7.69
1 0.96
7 6.73
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
31  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 280
17 6.07
31 11.07
3 1.07
25 8.93
10 3.57
194 69.29
86 30.71%
32  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 378
41 10.85
42 11.11
17 4.50
11 2.91
0 0.00
267 70.63
111 29.37%
33  โรงเรียนบ้านสะปอม 99
17 17.17
11 11.11
1 1.01
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
34  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406
35 8.62
39 9.61
8 1.97
12 2.96
23 5.67
289 71.18
117 28.82%
35  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 272
31 11.40
26 9.56
6 2.21
12 4.41
3 1.10
194 71.32
78 28.68%
36  โรงเรียนบ้านโคกตา 862
62 7.19
55 6.38
43 4.99
61 7.08
26 3.02
615 71.35
247 28.65%
37  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 173
3 1.73
4 2.31
19 10.98
7 4.05
16 9.25
124 71.68
49 28.32%
38  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 219
30 13.70
20 9.13
5 2.28
5 2.28
2 0.91
157 71.69
62 28.31%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 586
15 2.56
25 4.27
41 7.00
40 6.83
42 7.17
423 72.18
163 27.82%
40  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 277
29 10.47
31 11.19
13 4.69
4 1.44
0 0.00
200 72.20
77 27.80%
41  โรงเรียนบ้านยะหอ 198
14 7.07
21 10.61
13 6.57
6 3.03
1 0.51
143 72.22
55 27.78%
42  โรงเรียนบ้านสากอ 377
19 5.04
24 6.37
32 8.49
16 4.24
13 3.45
273 72.41
104 27.59%
43  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 212
24 11.32
28 13.21
2 0.94
4 1.89
0 0.00
154 72.64
58 27.36%
44  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 77
5 6.49
3 3.90
13 16.88
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
45  โรงเรียนบ้านตอออ 96
9 9.38
5 5.21
12 12.50
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
46  โรงเรียนบ้านซรายอ 603
61 10.12
60 9.95
41 6.80
0 0.00
0 0.00
441 73.13
162 26.87%
47  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 128
13 10.16
11 8.59
8 6.25
2 1.56
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
48  โรงเรียนบ้านตาบา 484
78 16.12
0 0.00
33 6.82
6 1.24
11 2.27
356 73.55
128 26.45%
49  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 148
13 8.78
19 12.84
7 4.73
0 0.00
0 0.00
109 73.65
39 26.35%
50  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 88
12 13.64
9 10.23
1 1.14
1 1.14
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
51  โรงเรียนเพลินพิศ 139
18 12.95
0 0.00
8 5.76
10 7.19
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
52  โรงเรียนบ้านกรือซอ 218
16 7.34
14 6.42
7 3.21
17 7.80
2 0.92
162 74.31
56 25.69%
53  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 318
26 8.18
26 8.18
26 8.18
1 0.31
2 0.63
237 74.53
81 25.47%
54  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 810
58 7.16
63 7.78
53 6.54
23 2.84
6 0.74
607 74.94
203 25.06%
55  โรงเรียนบ้านบางขุด 152
0 0.00
37 24.34
1 0.66
0 0.00
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
56  โรงเรียนวัดพระพุทธ 116
3 2.59
2 1.72
18 15.52
6 5.17
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
57  โรงเรียนสุคิริน 287
23 8.01
17 5.92
26 9.06
4 1.39
1 0.35
216 75.26
71 24.74%
58  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 73
2 2.74
2 2.74
6 8.22
2 2.74
6 8.22
55 75.34
18 24.66%
59  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 130
8 6.15
7 5.38
17 13.08
0 0.00
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
60  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 143
13 9.09
13 9.09
7 4.90
2 1.40
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
61  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 116
5 4.31
15 12.93
8 6.90
0 0.00
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
62  โรงเรียนบ้านโคกยามู 261
23 8.81
22 8.43
15 5.75
3 1.15
0 0.00
198 75.86
63 24.14%
63  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 117
4 3.42
22 18.80
2 1.71
0 0.00
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
64  โรงเรียนบ้านโผลง 269
25 9.29
23 8.55
15 5.58
0 0.00
0 0.00
206 76.58
63 23.42%
65  โรงเรียนบ้านกาวะ 174
10 5.75
21 12.07
7 4.02
2 1.15
0 0.00
134 77.01
40 22.99%
66  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 131
12 9.16
10 7.63
5 3.82
3 2.29
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
67  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 241
14 5.81
12 4.98
8 3.32
17 7.05
4 1.66
186 77.18
55 22.82%
68  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 186
6 3.23
7 3.76
15 8.06
8 4.30
6 3.23
144 77.42
42 22.58%
69  โรงเรียนบ้านลาแล 370
39 10.54
28 7.57
12 3.24
4 1.08
0 0.00
287 77.57
83 22.43%
70  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171
22 12.87
4 2.34
11 6.43
0 0.00
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
71  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 514
50 9.73
43 8.37
7 1.36
6 1.17
5 0.97
403 78.40
111 21.60%
72  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 763
54 7.08
78 10.22
31 4.06
0 0.00
0 0.00
600 78.64
163 21.36%
73  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 196
15 7.65
10 5.10
9 4.59
7 3.57
0 0.00
155 79.08
41 20.92%
74  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 379
28 7.39
27 7.12
14 3.69
10 2.64
0 0.00
300 79.16
79 20.84%
75  โรงเรียนบ้านจือแร 171
11 6.43
12 7.02
9 5.26
3 1.75
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
76  โรงเรียนบ้านสายะ 160
5 3.13
2 1.25
13 8.13
12 7.50
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
77  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 189
2 1.06
3 1.59
32 16.93
0 0.00
0 0.00
152 80.42
37 19.58%
78  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 67
4 5.97
5 7.46
3 4.48
0 0.00
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
79  โรงเรียนบ้านตอแล 88
4 4.55
7 7.95
1 1.14
5 5.68
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
80  โรงเรียนบ้านตือมายู 114
9 7.89
11 9.65
2 1.75
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
81  โรงเรียนบ้านมูโนะ 480
40 8.33
25 5.21
22 4.58
4 0.83
1 0.21
388 80.83
92 19.17%
82  โรงเรียนบ้านน้ำใส 138
1 0.72
22 15.94
3 2.17
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
83  โรงเรียนบ้านละหาน 130
11 8.46
6 4.62
6 4.62
1 0.77
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
84  โรงเรียนบ้านปะลุกา 182
10 5.49
13 7.14
7 3.85
3 1.65
0 0.00
149 81.87
33 18.13%
85  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 169
12 7.10
1 0.59
12 7.10
4 2.37
1 0.59
139 82.25
30 17.75%
86  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 108
10 9.26
3 2.78
4 3.70
2 1.85
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
87  โรงเรียนรักไทย 109
6 5.50
5 4.59
8 7.34
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
88  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 155
9 5.81
6 3.87
7 4.52
3 1.94
2 1.29
128 82.58
27 17.42%
89  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 128
4 3.13
9 7.03
9 7.03
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
90  โรงเรียนบ้านแว้ง 1210
84 6.94
40 3.31
75 6.20
6 0.50
0 0.00
1005 83.06
205 16.94%
91  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 173
17 9.83
4 2.31
2 1.16
6 3.47
0 0.00
144 83.24
29 16.76%
92  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 120
2 1.67
10 8.33
8 6.67
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
93  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 207
17 8.21
6 2.90
5 2.42
4 1.93
2 0.97
173 83.57
34 16.43%
94  โรงเรียนบ้านกูบู 331
20 6.04
29 8.76
5 1.51
0 0.00
0 0.00
277 83.69
54 16.31%
95  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 136
12 8.82
5 3.68
4 2.94
1 0.74
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
96  โรงเรียนบ้านคลองตัน 365
15 4.11
19 5.21
14 3.84
9 2.47
0 0.00
308 84.38
57 15.62%
97  โรงเรียนบ้านไพรวัน 144
9 6.25
8 5.56
4 2.78
1 0.69
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
98  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 179
8 4.47
5 2.79
5 2.79
4 2.23
5 2.79
152 84.92
27 15.08%
99  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 134
7 5.22
10 7.46
3 2.24
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
100  โรงเรียนบ้านบาโง 264
11 4.17
18 6.82
9 3.41
0 0.00
0 0.00
226 85.61
38 14.39%
101  โรงเรียนบ้านแม่ดง 181
10 5.52
6 3.31
6 3.31
2 1.10
2 1.10
155 85.64
26 14.36%
102  โรงเรียนบ้านตอหลัง 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
103  โรงเรียนอิสลามบํารุง 217
21 9.68
4 1.84
5 2.30
1 0.46
0 0.00
186 85.71
31 14.29%
104  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 134
7 5.22
5 3.73
4 2.99
0 0.00
3 2.24
115 85.82
19 14.18%
105  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 107
3 2.80
3 2.80
9 8.41
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
106  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 160
5 3.13
7 4.38
8 5.00
2 1.25
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
107  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 131
6 4.58
5 3.82
7 5.34
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
108  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 251
13 5.18
8 3.19
11 4.38
2 0.80
0 0.00
217 86.45
34 13.55%
109  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 164
3 1.83
13 7.93
5 3.05
1 0.61
0 0.00
142 86.59
22 13.41%
110  โรงเรียนบ้านมือบา 167
1 0.60
10 5.99
11 6.59
0 0.00
0 0.00
145 86.83
22 13.17%
111  โรงเรียนบ้านปะลุรู 135
6 4.44
0 0.00
6 4.44
0 0.00
5 3.70
118 87.41
17 12.59%
112  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 75
0 0.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
113  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 263
9 3.42
6 2.28
3 1.14
2 0.76
2 0.76
241 91.63
22 8.37%
114  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 255
6 2.35
0 0.00
10 3.92
1 0.39
4 1.57
234 91.76
21 8.24%
115  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 135
5 3.70
1 0.74
1 0.74
4 2.96
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
116  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 159
4 2.52
4 2.52
2 1.26
1 0.63
1 0.63
147 92.45
12 7.55%
117  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 183
1 0.55
0 0.00
5 2.73
0 0.00
0 0.00
177 96.72
6 3.28%

 

จำนวนนักเรียน  28,315 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,471 8.73
เตี้ย  2,132 7.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,673 5.91
ผอมและเตี้ย  1,342 4.74
อ้วนและเตี้ย  798 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,899 70.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,416 คน


29.72%


Powered By www.thaieducation.net