ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 229
15 6.55
12 5.24
30 13.10
0 0.00
0 0.00
172 75.11
57 24.89%
2  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 499
17 3.41
10 2.00
33 6.61
9 1.80
22 4.41
408 81.76
91 18.24%
3  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 203
5 2.46
7 3.45
13 6.40
6 2.96
4 1.97
168 82.76
35 17.24%
4  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 786
32 4.07
6 0.76
87 11.07
2 0.25
2 0.25
657 83.59
129 16.41%
5  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 253
8 3.16
2 0.79
27 10.67
3 1.19
0 0.00
213 84.19
40 15.81%
6  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 499
16 3.21
5 1.00
19 3.81
20 4.01
16 3.21
423 84.77
76 15.23%
7  โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 166
6 3.61
0 0.00
15 9.04
0 0.00
0 0.00
145 87.35
21 12.65%
8  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 168
3 1.79
1 0.60
17 10.12
0 0.00
0 0.00
147 87.50
21 12.50%
9  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 251
8 3.19
6 2.39
7 2.79
4 1.59
6 2.39
220 87.65
31 12.35%
10  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 837
18 2.15
15 1.79
33 3.94
18 2.15
18 2.15
735 87.81
102 12.19%
11  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 273
14 5.13
1 0.37
18 6.59
0 0.00
0 0.00
240 87.91
33 12.09%
12  โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 128
4 3.13
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
13  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 370
15 4.05
12 3.24
15 4.05
1 0.27
0 0.00
327 88.38
43 11.62%
14  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 202
8 3.96
0 0.00
14 6.93
1 0.50
0 0.00
179 88.61
23 11.39%
15  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1732
32 1.85
12 0.69
138 7.97
5 0.29
0 0.00
1545 89.20
187 10.80%
16  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1334
25 1.87
20 1.50
33 2.47
27 2.02
27 2.02
1202 90.10
132 9.90%
17  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 352
9 2.56
9 2.56
8 2.27
4 1.14
1 0.28
321 91.19
31 8.81%
18  โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 307
10 3.26
8 2.61
7 2.28
0 0.00
1 0.33
281 91.53
26 8.47%
19  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 534
8 1.50
11 2.06
10 1.87
8 1.50
8 1.50
489 91.57
45 8.43%
20  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 772
28 3.63
17 2.20
3 0.39
11 1.42
2 0.26
711 92.10
61 7.90%
21  โรงเรียนวัดฝาง 130
0 0.00
3 2.31
7 5.38
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
22  โรงเรียนวัดโชติการาม 106
0 0.00
1 0.94
7 6.60
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
23  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 362
11 3.04
2 0.55
14 3.87
0 0.00
0 0.00
335 92.54
27 7.46%
24  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 2546
41 1.61
14 0.55
111 4.36
4 0.16
0 0.00
2376 93.32
170 6.68%
25  โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 371
4 1.08
5 1.35
6 1.62
5 1.35
4 1.08
347 93.53
24 6.47%
26  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 572
14 2.45
0 0.00
4 0.70
0 0.00
13 2.27
541 94.58
31 5.42%
27  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 190
4 2.11
2 1.05
3 1.58
0 0.00
0 0.00
181 95.26
9 4.74%
28  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 97
1 1.03
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
29  โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 346
1 0.29
2 0.58
4 1.16
1 0.29
1 0.29
337 97.40
9 2.60%
30  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 362
2 0.55
0 0.00
3 0.83
3 0.83
1 0.28
353 97.51
9 2.49%
31  โรงเรียนวัดปราสาท 113
0 0.00
0 0.00
2 1.77
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
32  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 451
2 0.44
1 0.22
2 0.44
2 0.44
0 0.00
444 98.45
7 1.55%

 

จำนวนนักเรียน  15,541 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  361 2.32
เตี้ย  186 1.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  701 4.51
ผอมและเตี้ย  134 0.86
อ้วนและเตี้ย  126 0.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,033 90.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,508 คน


9.70%


Powered By www.thaieducation.net