ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 197 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 197 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 49
5 10.20
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
0 0.00
49 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 44
32 72.73
4 9.09
4 9.09
2 4.55
2 4.55
0 0.00
44 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 99
26 26.26
16 16.16
17 17.17
20 20.20
20 20.20
0 0.00
99 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 19
4 21.05
0 0.00
13 68.42
0 0.00
2 10.53
0 0.00
19 100.00%
5  โรงเรียนวัดช่องแค 81
12 14.81
9 11.11
12 14.81
21 25.93
21 25.93
6 7.41
75 92.59%
6  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 55
10 18.18
4 7.27
9 16.36
14 25.45
13 23.64
5 9.09
50 90.91%
7  โรงเรียนบ้านหนองขาม 38
4 10.53
3 7.89
7 18.42
8 21.05
4 10.53
12 31.58
26 68.42%
8  โรงเรียนบ้านหนองจิก 58
9 15.52
11 18.97
9 15.52
7 12.07
0 0.00
22 37.93
36 62.07%
9  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 143
8 5.59
7 4.90
24 16.78
15 10.49
31 21.68
58 40.56
85 59.44%
10  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 85
14 16.47
17 20.00
6 7.06
10 11.76
3 3.53
35 41.18
50 58.82%
11  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 124
12 9.68
5 4.03
19 15.32
17 13.71
12 9.68
59 47.58
65 52.42%
12  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 149
27 18.12
26 17.45
25 16.78
0 0.00
0 0.00
71 47.65
78 52.35%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 87
26 29.89
1 1.15
3 3.45
7 8.05
8 9.20
42 48.28
45 51.72%
14  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 95
7 7.37
1 1.05
21 22.11
8 8.42
12 12.63
46 48.42
49 51.58%
15  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 25
3 12.00
4 16.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
13 52.00
12 48.00%
16  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 37
7 18.92
1 2.70
8 21.62
1 2.70
0 0.00
20 54.05
17 45.95%
17  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 132
4 3.03
10 7.58
32 24.24
3 2.27
11 8.33
72 54.55
60 45.45%
18  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1265
142 11.23
67 5.30
290 22.92
41 3.24
0 0.00
725 57.31
540 42.69%
19  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 86
17 19.77
3 3.49
14 16.28
2 2.33
0 0.00
50 58.14
36 41.86%
20  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 17
5 29.41
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
21  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 54
11 20.37
7 12.96
3 5.56
0 0.00
1 1.85
32 59.26
22 40.74%
22  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 64
9 14.06
4 6.25
13 20.31
0 0.00
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
23  โรงเรียนวัดเขาดุม 42
6 14.29
5 11.90
5 11.90
0 0.00
1 2.38
25 59.52
17 40.48%
24  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 213
10 4.69
4 1.88
38 17.84
14 6.57
20 9.39
127 59.62
86 40.38%
25  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 268
20 7.46
8 2.99
52 19.40
4 1.49
24 8.96
160 59.70
108 40.30%
26  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
27  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
28  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 78
16 20.51
2 2.56
13 16.67
0 0.00
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
29  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 919
34 3.70
19 2.07
158 17.19
53 5.77
100 10.88
555 60.39
364 39.61%
30  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 86
14 16.28
3 3.49
16 18.60
1 1.16
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
31  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 153
23 15.03
10 6.54
25 16.34
2 1.31
0 0.00
93 60.78
60 39.22%
32  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 37
1 2.70
3 8.11
4 10.81
2 5.41
4 10.81
23 62.16
14 37.84%
33  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 274
33 12.04
15 5.47
21 7.66
13 4.74
21 7.66
171 62.41
103 37.59%
34  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 48
7 14.58
2 4.17
9 18.75
0 0.00
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
35  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 46
6 13.04
1 2.17
7 15.22
3 6.52
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 92
0 0.00
4 4.35
28 30.43
0 0.00
1 1.09
59 64.13
33 35.87%
37  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 28
2 7.14
2 7.14
6 21.43
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
38  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 51
6 11.76
2 3.92
9 17.65
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
39  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 83
13 15.66
2 2.41
12 14.46
2 2.41
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
40  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 61
2 3.28
6 9.84
13 21.31
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
41  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 38
2 5.26
3 7.89
8 21.05
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
42  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 77
9 11.69
3 3.90
14 18.18
0 0.00
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
43  โรงเรียนอุดมพัฒนา 176
10 5.68
11 6.25
33 18.75
3 1.70
2 1.14
117 66.48
59 33.52%
44  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 21
4 19.05
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
45  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 12
1 8.33
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
46  โรงเรียนบ้านหนองแอก 60
0 0.00
0 0.00
18 30.00
2 3.33
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
47  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 78
6 7.69
5 6.41
15 19.23
0 0.00
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
48  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 103
13 12.62
0 0.00
15 14.56
0 0.00
6 5.83
69 66.99
34 33.01%
49  โรงเรียนบ้านร่องหอย 100
12 12.00
0 0.00
21 21.00
0 0.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
50  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 64
8 12.50
3 4.69
9 14.06
1 1.56
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
51  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 119
4 3.36
17 14.29
18 15.13
0 0.00
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
52  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 37
2 5.41
1 2.70
9 24.32
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
53  โรงเรียนวัดจันเสน 168
15 8.93
9 5.36
22 13.10
5 2.98
3 1.79
114 67.86
54 32.14%
54  โรงเรียนบ้านวังข่อย 200
17 8.50
18 9.00
29 14.50
0 0.00
0 0.00
136 68.00
64 32.00%
55  โรงเรียนบ้านไทรงาม 25
1 4.00
1 4.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
56  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 44
3 6.82
7 15.91
2 4.55
2 4.55
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
57  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 162
13 8.02
6 3.70
24 14.81
6 3.70
2 1.23
111 68.52
51 31.48%
58  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 175
11 6.29
4 2.29
25 14.29
5 2.86
10 5.71
120 68.57
55 31.43%
59  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 96
13 13.54
4 4.17
11 11.46
1 1.04
1 1.04
66 68.75
30 31.25%
60  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 130
9 6.92
3 2.31
27 20.77
1 0.77
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
61  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 120
3 2.50
4 3.33
27 22.50
1 0.83
1 0.83
84 70.00
36 30.00%
62  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 92
12 13.04
4 4.35
6 6.52
4 4.35
1 1.09
65 70.65
27 29.35%
63  โรงเรียนวัดป่าเรไร 89
12 13.48
0 0.00
14 15.73
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
64  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 117
12 10.26
5 4.27
17 14.53
0 0.00
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
65  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 180
19 10.56
10 5.56
23 12.78
0 0.00
0 0.00
128 71.11
52 28.89%
66  โรงเรียนวัดช่องแกระ 56
8 14.29
3 5.36
3 5.36
2 3.57
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
67  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 133
10 7.52
7 5.26
21 15.79
0 0.00
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
68  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 105
7 6.67
1 0.95
19 18.10
1 0.95
2 1.90
75 71.43
30 28.57%
69  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 21
0 0.00
2 9.52
4 19.05
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
70  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 155
5 3.23
6 3.87
33 21.29
0 0.00
0 0.00
111 71.61
44 28.39%
71  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 153
15 9.80
1 0.65
27 17.65
0 0.00
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
72  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 84
4 4.76
6 7.14
11 13.10
0 0.00
2 2.38
61 72.62
23 27.38%
73  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 55
2 3.64
5 9.09
4 7.27
0 0.00
4 7.27
40 72.73
15 27.27%
74  โรงเรียนวันครู(2504) 44
1 2.27
0 0.00
11 25.00
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
75  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 48
4 8.33
3 6.25
6 12.50
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
76  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 63
3 4.76
1 1.59
13 20.63
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
77  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 63
2 3.17
0 0.00
15 23.81
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
78  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 71
13 18.31
0 0.00
4 5.63
2 2.82
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
79  โรงเรียนบ้านปากดง 46
3 6.52
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
80  โรงเรียนบ้านปากง่าม 46
8 17.39
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
81  โรงเรียนบ้านพนมรอก 155
13 8.39
3 1.94
16 10.32
8 5.16
0 0.00
115 74.19
40 25.81%
82  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 35
1 2.86
1 2.86
6 17.14
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
83  โรงเรียนบ้านนาขอม 164
14 8.54
1 0.61
27 16.46
0 0.00
0 0.00
122 74.39
42 25.61%
84  โรงเรียนวัดท่าตะโก 107
5 4.67
5 4.67
11 10.28
3 2.80
3 2.80
80 74.77
27 25.23%
85  โรงเรียนบ้านวังแรง 40
2 5.00
2 5.00
3 7.50
2 5.00
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
86  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 28
3 10.71
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
87  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 112
10 8.93
2 1.79
11 9.82
5 4.46
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
88  โรงเรียนวัดวังมหากร 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
89  โรงเรียนบ้านคลองบอน 155
17 10.97
4 2.58
15 9.68
2 1.29
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
90  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 82
4 4.88
1 1.22
11 13.41
4 4.88
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
91  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 78
7 8.97
0 0.00
10 12.82
2 2.56
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
92  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 87
4 4.60
5 5.75
9 10.34
3 3.45
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
93  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 59
3 5.08
4 6.78
3 5.08
2 3.39
2 3.39
45 76.27
14 23.73%
94  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 77
9 11.69
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
95  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 60
6 10.00
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
96  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 43
4 9.30
0 0.00
5 11.63
0 0.00
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
97  โรงเรียนบ้านดงมัน 82
10 12.20
0 0.00
6 7.32
0 0.00
3 3.66
63 76.83
19 23.17%
98  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 78
4 5.13
4 5.13
9 11.54
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
99  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 65
4 6.15
0 0.00
7 10.77
0 0.00
4 6.15
50 76.92
15 23.08%
100  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 35
2 5.71
2 5.71
3 8.57
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
101  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 81
5 6.17
0 0.00
13 16.05
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
102  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
103  โรงเรียนวังวิทยา 122
6 4.92
4 3.28
12 9.84
2 1.64
3 2.46
95 77.87
27 22.13%
104  โรงเรียนวัดพนมเศษ 172
8 4.65
0 0.00
30 17.44
0 0.00
0 0.00
134 77.91
38 22.09%
105  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 68
2 2.94
3 4.41
8 11.76
2 2.94
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
106  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 130
10 7.69
4 3.08
13 10.00
1 0.77
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
108  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 62
3 4.84
2 3.23
5 8.06
2 3.23
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
109  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 163
17 10.43
9 5.52
5 3.07
3 1.84
0 0.00
129 79.14
34 20.86%
110  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
111  โรงเรียนสระงาม 190
16 8.42
2 1.05
21 11.05
0 0.00
0 0.00
151 79.47
39 20.53%
112  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 54
2 3.70
2 3.70
6 11.11
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
113  โรงเรียนวัดหนองตะโก 64
2 3.13
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
114  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
115  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
116  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
117  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 161
7 4.35
5 3.11
19 11.80
1 0.62
0 0.00
129 80.12
32 19.88%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 41
0 0.00
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
119  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 134
7 5.22
1 0.75
18 13.43
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
120  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 57
1 1.75
3 5.26
5 8.77
0 0.00
2 3.51
46 80.70
11 19.30%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 229
17 7.42
3 1.31
19 8.30
5 2.18
0 0.00
185 80.79
44 19.21%
122  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 215
8 3.72
6 2.79
26 12.09
1 0.47
0 0.00
174 80.93
41 19.07%
123  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 111
3 2.70
5 4.50
13 11.71
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
124  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 106
8 7.55
2 1.89
10 9.43
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
125  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 43
0 0.00
1 2.33
6 13.95
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
126  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 178
9 5.06
5 2.81
19 10.67
0 0.00
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
127  โรงเรียนบ้านเขาดิน 110
2 1.82
4 3.64
11 10.00
1 0.91
2 1.82
90 81.82
20 18.18%
128  โรงเรียนบ้านคลองลาน 90
7 7.78
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 186
10 5.38
2 1.08
21 11.29
0 0.00
0 0.00
153 82.26
33 17.74%
130  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 91
4 4.40
3 3.30
6 6.59
2 2.20
1 1.10
75 82.42
16 17.58%
131  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 40
0 0.00
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
132  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 75
4 5.33
4 5.33
3 4.00
2 2.67
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
133  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
134  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 29
1 3.45
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
135  โรงเรียนวัดหนองเสือ 41
1 2.44
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
136  โรงเรียนวัดห้วยดุก 47
2 4.26
1 2.13
4 8.51
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
137  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
138  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 60
4 6.67
4 6.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
139  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 55
4 7.27
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
140  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 86
6 6.98
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
141  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 57
3 5.26
1 1.75
3 5.26
0 0.00
2 3.51
48 84.21
9 15.79%
142  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 71
3 4.23
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
143  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
144  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
145  โรงเรียนวัดเขาฝา 80
3 3.75
1 1.25
7 8.75
0 0.00
1 1.25
68 85.00
12 15.00%
146  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 54
1 1.85
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
147  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 76
0 0.00
0 0.00
6 7.89
2 2.63
3 3.95
65 85.53
11 14.47%
148  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 225
8 3.56
7 3.11
8 3.56
6 2.67
3 1.33
193 85.78
32 14.22%
149  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 130
4 3.08
0 0.00
14 10.77
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
150  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
151  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
1 4.55
1 4.55
19 86.36
3 13.64%
152  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 92
5 5.43
4 4.35
3 3.26
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
153  โรงเรียนบ้านเขาปูน 62
1 1.61
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
154  โรงเรียนบ้านวังคาง 78
2 2.56
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
155  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 102
3 2.94
4 3.92
5 4.90
1 0.98
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
156  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 72
2 2.78
1 1.39
3 4.17
0 0.00
3 4.17
63 87.50
9 12.50%
157  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
158  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 66
1 1.52
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
159  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 781
46 5.89
3 0.38
44 5.63
0 0.00
0 0.00
688 88.09
93 11.91%
160  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
2 1.59
2 1.59
11 8.73
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
161  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
162  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
163  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 61
0 0.00
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
164  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
165  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 90
2 2.22
2 2.22
3 3.33
0 0.00
3 3.33
80 88.89
10 11.11%
166  โรงเรียนบ้านทำนบ 73
2 2.74
1 1.37
2 2.74
3 4.11
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
167  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 83
5 6.02
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 116
0 0.00
0 0.00
12 10.34
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
169  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 136
5 3.68
2 1.47
7 5.15
0 0.00
0 0.00
122 89.71
14 10.29%
170  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 150
5 3.33
4 2.67
6 4.00
0 0.00
0 0.00
135 90.00
15 10.00%
171  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
172  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
173  โรงเรียนบ้านวังโพรง 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
41 91.11
4 8.89%
174  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 160
4 2.50
2 1.25
5 3.13
2 1.25
1 0.63
146 91.25
14 8.75%
175  โรงเรียนวัดวังแรต 46
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
176  โรงเรียนวัดดอนคา 197
1 0.51
2 1.02
7 3.55
2 1.02
4 2.03
181 91.88
16 8.12%
177  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 89
7 7.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
179  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 91
1 1.10
1 1.10
4 4.40
1 1.10
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
180  โรงเรียนวัดหนองเบน 92
2 2.17
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
181  โรงเรียนบ้านโพนทอง 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
1 0.99
1 0.99
94 93.07
7 6.93%
182  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 117
1 0.85
0 0.00
7 5.98
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
184  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
185  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 156
4 2.56
0 0.00
6 3.85
0 0.00
0 0.00
146 93.59
10 6.41%
186  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
187  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
1 2.04
46 93.88
3 6.12%
188  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 147
2 1.36
1 0.68
4 2.72
0 0.00
2 1.36
138 93.88
9 6.12%
189  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.06
62 93.94
4 6.06%
190  โรงเรียนวัดเขาวง 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
191  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 171
2 1.17
0 0.00
3 1.75
0 0.00
0 0.00
166 97.08
5 2.92%
192  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
193  โรงเรียนบ้านรังงาม 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
194  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านพุม่วง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,124 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,333 6.97
เตี้ย  617 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,348 12.28
ผอมและเตี้ย  394 2.06
อ้วนและเตี้ย  439 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,993 73.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,131 คน


26.83%


Powered By www.thaieducation.net