ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
0 0.00
24 75.00
0 0.00
32 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 23
6 26.09
5 21.74
3 13.04
5 21.74
4 17.39
0 0.00
23 100.00%
3  โรงเรียนประชาอุทิศ 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
4  โรงเรียนเขาทอง 524
47 8.97
37 7.06
96 18.32
89 16.98
139 26.53
116 22.14
408 77.86%
5  โรงเรียนวัดบ้านบน 145
26 17.93
21 14.48
11 7.59
17 11.72
10 6.90
60 41.38
85 58.62%
6  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 78
13 16.67
9 11.54
14 17.95
9 11.54
0 0.00
33 42.31
45 57.69%
7  โรงเรียนบ้านเนิน 145
13 8.97
7 4.83
18 12.41
20 13.79
23 15.86
64 44.14
81 55.86%
8  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 159
12 7.55
18 11.32
17 10.69
26 16.35
13 8.18
73 45.91
86 54.09%
9  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 280
39 13.93
27 9.64
40 14.29
22 7.86
23 8.21
129 46.07
151 53.93%
10  โรงเรียนวัดวังไผ่ 68
5 7.35
13 19.12
14 20.59
0 0.00
2 2.94
34 50.00
34 50.00%
11  โรงเรียนบ้านดงขุย 23
1 4.35
4 17.39
2 8.70
2 8.70
2 8.70
12 52.17
11 47.83%
12  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 130
7 5.38
6 4.62
30 23.08
2 1.54
17 13.08
68 52.31
62 47.69%
13  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 83
15 18.07
9 10.84
14 16.87
0 0.00
0 0.00
45 54.22
38 45.78%
14  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 55
2 3.64
5 9.09
9 16.36
3 5.45
6 10.91
30 54.55
25 45.45%
15  โรงเรียนสระวิทยา 53
6 11.32
5 9.43
4 7.55
5 9.43
4 7.55
29 54.72
24 45.28%
16  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 44
5 11.36
3 6.82
9 20.45
0 0.00
2 4.55
25 56.82
19 43.18%
17  โรงเรียนวัดหนองหมู 33
3 9.09
5 15.15
3 9.09
3 9.09
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
18  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 118
11 9.32
10 8.47
9 7.63
8 6.78
12 10.17
68 57.63
50 42.37%
19  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 17
1 5.88
2 11.76
0 0.00
3 17.65
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
20  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 62
7 11.29
1 1.61
1 1.61
1 1.61
15 24.19
37 59.68
25 40.32%
21  โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 5
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
22  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 1143
15 1.31
30 2.62
176 15.40
45 3.94
189 16.54
688 60.19
455 39.81%
23  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 222
12 5.41
10 4.50
59 26.58
2 0.90
4 1.80
135 60.81
87 39.19%
24  โรงเรียนวัดท่าโก 46
5 10.87
0 0.00
11 23.91
2 4.35
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
25  โรงเรียนวัดท่าทอง 208
22 10.58
0 0.00
26 12.50
14 6.73
17 8.17
129 62.02
79 37.98%
26  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 16
0 0.00
1 6.25
4 25.00
0 0.00
1 6.25
10 62.50
6 37.50%
27  โรงเรียนวัดวังหิน 24
3 12.50
1 4.17
3 12.50
1 4.17
1 4.17
15 62.50
9 37.50%
28  โรงเรียนวัดหนองปลิง 288
20 6.94
30 10.42
46 15.97
7 2.43
4 1.39
181 62.85
107 37.15%
29  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 60
0 0.00
5 8.33
16 26.67
1 1.67
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
30  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2480
99 3.99
31 1.25
424 17.10
131 5.28
218 8.79
1577 63.59
903 36.41%
31  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 33
1 3.03
2 6.06
9 27.27
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
32  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 22
4 18.18
0 0.00
3 13.64
1 4.55
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
33  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 22
1 4.55
2 9.09
2 9.09
2 9.09
1 4.55
14 63.64
8 36.36%
34  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 101
8 7.92
7 6.93
18 17.82
3 2.97
0 0.00
65 64.36
36 35.64%
35  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 62
6 9.68
5 8.06
7 11.29
4 6.45
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
36  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 79
8 10.13
3 3.80
17 21.52
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
37  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 138
4 2.90
4 2.90
39 28.26
1 0.72
0 0.00
90 65.22
48 34.78%
38  โรงเรียนวัดสันติธรรม 217
17 7.83
24 11.06
15 6.91
7 3.23
12 5.53
142 65.44
75 34.56%
39  โรงเรียนบ้านหาดสูง 44
1 2.27
3 6.82
10 22.73
1 2.27
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
40  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 570
30 5.26
16 2.81
17 2.98
16 2.81
115 20.18
376 65.96
194 34.04%
41  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 293
28 9.56
22 7.51
40 13.65
7 2.39
2 0.68
194 66.21
99 33.79%
42  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 80
3 3.75
1 1.25
12 15.00
1 1.25
10 12.50
53 66.25
27 33.75%
43  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 40
4 10.00
0 0.00
9 22.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
44  โรงเรียนวัดหนองโรง 148
28 18.92
4 2.70
13 8.78
2 1.35
0 0.00
101 68.24
47 31.76%
45  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 55
7 12.73
4 7.27
5 9.09
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
46  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 124
1 0.81
11 8.87
26 20.97
0 0.00
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
47  โรงเรียนบ้านสระบัว 123
12 9.76
1 0.81
24 19.51
0 0.00
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
48  โรงเรียนวัดท่านา 40
2 5.00
2 5.00
7 17.50
1 2.50
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
49  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 58
7 12.07
5 8.62
5 8.62
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
50  โรงเรียนวัดศาลาแดง 62
6 9.68
3 4.84
6 9.68
1 1.61
2 3.23
44 70.97
18 29.03%
51  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 62
5 8.06
5 8.06
7 11.29
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
52  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 62
2 3.23
3 4.84
12 19.35
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
53  โรงเรียนบ้านธารหวาย 49
0 0.00
1 2.04
11 22.45
2 4.08
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
54  โรงเรียนวัดพิกุล 21
2 9.52
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
55  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 82
5 6.10
9 10.98
8 9.76
0 0.00
1 1.22
59 71.95
23 28.05%
56  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 50
3 6.00
3 6.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
57  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 125
5 4.00
3 2.40
13 10.40
11 8.80
3 2.40
90 72.00
35 28.00%
58  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 50
4 8.00
4 8.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
59  โรงเรียนวัดคลองยาง 105
6 5.71
9 8.57
10 9.52
4 3.81
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
60  โรงเรียนย่านคีรี 80
11 13.75
5 6.25
4 5.00
2 2.50
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
61  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 70
1 1.43
0 0.00
17 24.29
1 1.43
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
62  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 107
5 4.67
4 3.74
17 15.89
3 2.80
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
63  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 67
6 8.96
5 7.46
7 10.45
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
64  โรงเรียนวัดดงเมือง 101
7 6.93
1 0.99
16 15.84
1 0.99
2 1.98
74 73.27
27 26.73%
65  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 64
2 3.13
4 6.25
10 15.63
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
66  โรงเรียนวัดท่าล้อ 49
4 8.16
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
67  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 34
3 8.82
1 2.94
3 8.82
1 2.94
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
68  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 278
13 4.68
13 4.68
46 16.55
1 0.36
0 0.00
205 73.74
73 26.26%
69  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 43
5 11.63
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
70  โรงเรียนวัดรังงาม 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
3 5.45
1 1.82
41 74.55
14 25.45%
71  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 123
6 4.88
2 1.63
23 18.70
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
72  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 580
21 3.62
20 3.45
87 15.00
5 0.86
13 2.24
434 74.83
146 25.17%
73  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 76
2 2.63
0 0.00
12 15.79
0 0.00
5 6.58
57 75.00
19 25.00%
74  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 61
5 8.20
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
75  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 102
9 8.82
9 8.82
7 6.86
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
76  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 66
5 7.58
0 0.00
10 15.15
0 0.00
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
77  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 130
6 4.62
0 0.00
25 19.23
0 0.00
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
78  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 59
2 3.39
1 1.69
10 16.95
0 0.00
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
79  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 102
11 10.78
0 0.00
10 9.80
3 2.94
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
80  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 52
1 1.92
3 5.77
7 13.46
0 0.00
1 1.92
40 76.92
12 23.08%
81  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 65
3 4.62
3 4.62
7 10.77
1 1.54
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
82  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 105
7 6.67
4 3.81
13 12.38
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
83  โรงเรียนวัดพระนอน 92
5 5.43
2 2.17
13 14.13
1 1.09
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
84  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 62
2 3.23
2 3.23
9 14.52
0 0.00
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
85  โรงเรียนเขาสระนางสรง 73
3 4.11
3 4.11
10 13.70
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
86  โรงเรียนวัดฆะมัง 78
3 3.85
4 5.13
10 12.82
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
87  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 79
3 3.80
2 2.53
8 10.13
2 2.53
2 2.53
62 78.48
17 21.52%
88  โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 70
3 4.29
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
89  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 47
3 6.38
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
90  โรงเรียนวัดยางขาว 47
2 4.26
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
91  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 118
4 3.39
4 3.39
13 11.02
2 1.69
2 1.69
93 78.81
25 21.19%
92  โรงเรียนวัดหนองเขนง 109
2 1.83
3 2.75
9 8.26
3 2.75
6 5.50
86 78.90
23 21.10%
93  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 122
1 0.82
3 2.46
21 17.21
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
94  โรงเรียนบ้านสระงาม 69
4 5.80
2 2.90
6 8.70
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
95  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 183
7 3.83
12 6.56
18 9.84
0 0.00
0 0.00
146 79.78
37 20.22%
96  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 75
5 6.67
1 1.33
9 12.00
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
97  โรงเรียนวัดหนองเต่า 202
11 5.45
7 3.47
20 9.90
1 0.50
0 0.00
163 80.69
39 19.31%
98  โรงเรียนบ้านเขากะลา 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
99  โรงเรียนวัดหนองโก 156
4 2.56
2 1.28
7 4.49
6 3.85
10 6.41
127 81.41
29 18.59%
100  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 97
8 8.25
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
101  โรงเรียนวัดพันลาน 108
3 2.78
4 3.70
7 6.48
4 3.70
2 1.85
88 81.48
20 18.52%
102  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 103
4 3.88
0 0.00
15 14.56
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
103  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 120
5 4.17
0 0.00
15 12.50
0 0.00
2 1.67
98 81.67
22 18.33%
104  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 61
3 4.92
0 0.00
6 9.84
2 3.28
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
105  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 139
12 8.63
13 9.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
106  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 68
4 5.88
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
107  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 57
5 8.77
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
108  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 87
4 4.60
1 1.15
6 6.90
4 4.60
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
109  โรงเรียนวัดนากลาง 135
2 1.48
2 1.48
18 13.33
0 0.00
1 0.74
112 82.96
23 17.04%
110  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
111  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 145
11 7.59
0 0.00
13 8.97
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
112  โรงเรียนวัดวังยาง 121
3 2.48
10 8.26
7 5.79
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
113  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 74
1 1.35
0 0.00
10 13.51
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
114  โรงเรียนวัดบางเคียน 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
115  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 51
1 1.96
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
116  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 103
6 5.83
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
117  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 72
2 2.78
0 0.00
8 11.11
0 0.00
1 1.39
61 84.72
11 15.28%
118  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 76
5 6.58
0 0.00
5 6.58
1 1.32
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
119  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 132
7 5.30
2 1.52
2 1.52
6 4.55
2 1.52
113 85.61
19 14.39%
120  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
121  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
1 7.14
12 85.71
2 14.29%
122  โรงเรียนเขาสามยอด 56
2 3.57
1 1.79
2 3.57
2 3.57
1 1.79
48 85.71
8 14.29%
123  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 85
3 3.53
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
124  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
125  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
126  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 125
2 1.60
2 1.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
127  โรงเรียนวัดกลางแดด 112
1 0.89
2 1.79
11 9.82
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
128  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
129  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 74
1 1.35
1 1.35
4 5.41
0 0.00
3 4.05
65 87.84
9 12.16%
130  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 91
1 1.10
4 4.40
6 6.59
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
131  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
132  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
133  โรงเรียนวัดท่าไม้ 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
134  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 175
6 3.43
4 2.29
6 3.43
1 0.57
3 1.71
155 88.57
20 11.43%
135  โรงเรียนวัดใหม่ 70
0 0.00
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
136  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
137  โรงเรียนเนินมะกอก 80
2 2.50
2 2.50
2 2.50
3 3.75
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
138  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 156
4 2.56
0 0.00
10 6.41
1 0.64
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
139  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
140  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 42
2 4.76
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
141  โรงเรียนบ้านเขาปูน 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
142  โรงเรียนวัดดอนสนวน 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
143  โรงเรียนวัดบ้านลาด 68
1 1.47
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
144  โรงเรียนวัดหนองกลอย 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
145  โรงเรียนบ้านห้วยบง 92
2 2.17
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
146  โรงเรียนวัดหัวถนน 104
6 5.77
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
147  โรงเรียนวัดเขามโน 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
4 5.56
66 91.67
6 8.33%
148  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
149  โรงเรียนวัดบางม่วง 74
1 1.35
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
150  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
151  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
152  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
153  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 102
1 0.98
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
100 98.04
2 1.96%
154  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดบางไซ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดหนองขอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,025 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  948 5.26
เตี้ย  645 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,265 12.57
ผอมและเตี้ย  557 3.09
อ้วนและเตี้ย  945 5.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,665 70.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,360 คน


29.74%


Powered By www.thaieducation.net