ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปากดวด 81
28 34.57
16 19.75
3 3.70
2 2.47
3 3.70
29 35.80
52 64.20%
2  โรงเรียนวัดสุชน 161
29 18.01
28 17.39
21 13.04
21 13.04
2 1.24
60 37.27
101 62.73%
3  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 49
7 14.29
5 10.20
11 22.45
2 4.08
5 10.20
19 38.78
30 61.22%
4  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 115
18 15.65
5 4.35
18 15.65
18 15.65
0 0.00
56 48.70
59 51.30%
5  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1537
63 4.10
33 2.15
275 17.89
96 6.25
308 20.04
762 49.58
775 50.42%
6  โรงเรียนบ้านคลองแคว 139
10 7.19
4 2.88
20 14.39
13 9.35
23 16.55
69 49.64
70 50.36%
7  โรงเรียนบ้านฉาง 86
7 8.14
6 6.98
29 33.72
0 0.00
0 0.00
44 51.16
42 48.84%
8  โรงเรียนวัดเขาน้อย 197
35 17.77
5 2.54
39 19.80
6 3.05
0 0.00
112 56.85
85 43.15%
9  โรงเรียนบ้านเขาทราย 54
6 11.11
4 7.41
6 11.11
4 7.41
3 5.56
31 57.41
23 42.59%
10  โรงเรียนวัดกระดังงา 47
9 19.15
3 6.38
5 10.64
3 6.38
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
11  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 536
10 1.87
12 2.24
101 18.84
22 4.10
79 14.74
312 58.21
224 41.79%
12  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 120
6 5.00
3 2.50
10 8.33
13 10.83
17 14.17
71 59.17
49 40.83%
13  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 60
10 16.67
4 6.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
14  โรงเรียนบ้านในเพลา 45
2 4.44
0 0.00
15 33.33
1 2.22
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
15  โรงเรียนบ้านปากลง 209
13 6.22
19 9.09
34 16.27
8 3.83
8 3.83
127 60.77
82 39.23%
16  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 66
5 7.58
4 6.06
9 13.64
2 3.03
5 7.58
41 62.12
25 37.88%
17  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 127
10 7.87
11 8.66
11 8.66
11 8.66
4 3.15
80 62.99
47 37.01%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 445
50 11.24
0 0.00
114 25.62
0 0.00
0 0.00
281 63.15
164 36.85%
19  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 142
8 5.63
5 3.52
34 23.94
4 2.82
0 0.00
91 64.08
51 35.92%
20  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 124
14 11.29
13 10.48
15 12.10
0 0.00
0 0.00
82 66.13
42 33.87%
21  โรงเรียนวัดพรหมโลก 151
12 7.95
8 5.30
16 10.60
3 1.99
12 7.95
100 66.23
51 33.77%
22  โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 189
23 12.17
10 5.29
22 11.64
7 3.70
1 0.53
126 66.67
63 33.33%
23  โรงเรียนวัดนากัน 63
3 4.76
5 7.94
10 15.87
1 1.59
2 3.17
42 66.67
21 33.33%
24  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 39
0 0.00
0 0.00
13 33.33
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
25  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 168
15 8.93
22 13.10
14 8.33
4 2.38
0 0.00
113 67.26
55 32.74%
26  โรงเรียนวัดสโมสร 120
15 12.50
8 6.67
11 9.17
4 3.33
1 0.83
81 67.50
39 32.50%
27  โรงเรียนวัดคีรีวง 50
3 6.00
3 6.00
8 16.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
28  โรงเรียนวัดปลักปลา 171
25 14.62
0 0.00
29 16.96
0 0.00
0 0.00
117 68.42
54 31.58%
29  โรงเรียนวัดน้ำตก 170
21 12.35
0 0.00
32 18.82
0 0.00
0 0.00
117 68.82
53 31.18%
30  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 194
14 7.22
6 3.09
40 20.62
0 0.00
0 0.00
134 69.07
60 30.93%
31  โรงเรียนวัดกลาง 135
5 3.70
1 0.74
21 15.56
5 3.70
9 6.67
94 69.63
41 30.37%
32  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 370
19 5.14
13 3.51
78 21.08
2 0.54
0 0.00
258 69.73
112 30.27%
33  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 60
2 3.33
0 0.00
12 20.00
1 1.67
3 5.00
42 70.00
18 30.00%
34  โรงเรียนวัดคงคา 243
16 6.58
10 4.12
30 12.35
8 3.29
8 3.29
171 70.37
72 29.63%
35  โรงเรียนวัดเขาปูน 27
3 11.11
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
36  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 41
2 4.88
1 2.44
8 19.51
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
37  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 462
23 4.98
16 3.46
75 16.23
9 1.95
12 2.60
327 70.78
135 29.22%
38  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ 103
9 8.74
3 2.91
16 15.53
1 0.97
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
39  โรงเรียนบ้านปากเจา 178
8 4.49
4 2.25
32 17.98
6 3.37
0 0.00
128 71.91
50 28.09%
40  โรงเรียนวัดพระเลียบ 129
8 6.20
9 6.98
19 14.73
0 0.00
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
41  โรงเรียนบ้านคลองวัง 145
2 1.38
1 0.69
27 18.62
3 2.07
6 4.14
106 73.10
39 26.90%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งชน 178
9 5.06
7 3.93
30 16.85
0 0.00
0 0.00
132 74.16
46 25.84%
43  โรงเรียนวัดประดู่หอม 35
0 0.00
4 11.43
4 11.43
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
44  โรงเรียนวัดโทเอก 107
4 3.74
0 0.00
23 21.50
0 0.00
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
45  โรงเรียนบ้านพังปริง 132
9 6.82
5 3.79
15 11.36
4 3.03
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
46  โรงเรียนบ้านอินทนิน 136
0 0.00
0 0.00
30 22.06
4 2.94
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
47  โรงเรียนบ้านในตูล 65
4 6.15
4 6.15
8 12.31
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
48  โรงเรียนบ้านเผียน 78
5 6.41
1 1.28
13 16.67
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
49  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 111
9 8.11
2 1.80
10 9.01
6 5.41
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
50  โรงเรียนวัดชลธาราม 108
10 9.26
0 0.00
16 14.81
0 0.00
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
51  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 97
9 9.28
1 1.03
13 13.40
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
52  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 421
26 6.18
15 3.56
50 11.88
5 1.19
1 0.24
324 76.96
97 23.04%
53  โรงเรียนวัดนาเหรง 198
9 4.55
8 4.04
11 5.56
5 2.53
12 6.06
153 77.27
45 22.73%
54  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 107
7 6.54
5 4.67
5 4.67
6 5.61
1 0.93
83 77.57
24 22.43%
55  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 67
9 13.43
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
56  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 41
3 7.32
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
57  โรงเรียนปทุมานุกูล 1059
16 1.51
13 1.23
177 16.71
0 0.00
24 2.27
829 78.28
230 21.72%
58  โรงเรียนวัดเทวดาราม 83
2 2.41
10 12.05
6 7.23
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
59  โรงเรียนบ้านไสพลู 125
2 1.60
3 2.40
21 16.80
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
60  โรงเรียนวัดหมาย 56
4 7.14
1 1.79
6 10.71
0 0.00
1 1.79
44 78.57
12 21.43%
61  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 61
8 13.11
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
62  โรงเรียนวัดยางงาม 118
4 3.39
9 7.63
10 8.47
2 1.69
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
63  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 57
6 10.53
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
64  โรงเรียนบ้านพิตำ 139
4 2.88
7 5.04
17 12.23
0 0.00
1 0.72
110 79.14
29 20.86%
65  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 125
5 4.00
0 0.00
16 12.80
0 0.00
5 4.00
99 79.20
26 20.80%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 98
8 8.16
0 0.00
12 12.24
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
67  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 722
51 7.06
29 4.02
41 5.68
17 2.35
6 0.83
578 80.06
144 19.94%
68  โรงเรียนบ้านประชาอารี 132
2 1.52
3 2.27
18 13.64
1 0.76
2 1.52
106 80.30
26 19.70%
69  โรงเรียนชุมชนใหม่ 134
5 3.73
7 5.22
10 7.46
2 1.49
2 1.49
108 80.60
26 19.40%
70  โรงเรียนบ้านวังลุง 163
3 1.84
7 4.29
6 3.68
11 6.75
4 2.45
132 80.98
31 19.02%
71  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 127
10 7.87
5 3.94
9 7.09
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
72  โรงเรียนท่าศาลา 1211
34 2.81
34 2.81
158 13.05
0 0.00
0 0.00
985 81.34
226 18.66%
73  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 93
5 5.38
0 0.00
12 12.90
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
74  โรงเรียนบ้านเปร็ต 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
4 6.45
51 82.26
11 17.74%
75  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 51
3 5.88
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
76  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 57
5 8.77
3 5.26
0 0.00
1 1.75
1 1.75
47 82.46
10 17.54%
77  โรงเรียนวัดจอมทอง 137
6 4.38
2 1.46
12 8.76
1 0.73
3 2.19
113 82.48
24 17.52%
78  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 349
17 4.87
31 8.88
12 3.44
0 0.00
0 0.00
289 82.81
60 17.19%
79  โรงเรียนวัดเปียน 134
3 2.24
3 2.24
15 11.19
2 1.49
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
80  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 88
2 2.27
0 0.00
13 14.77
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
81  โรงเรียนบ้านในถุ้ง 498
22 4.42
15 3.01
38 7.63
8 1.61
1 0.20
414 83.13
84 16.87%
82  โรงเรียนวัดดอนใคร 177
6 3.39
0 0.00
23 12.99
0 0.00
0 0.00
148 83.62
29 16.38%
83  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 74
2 2.70
3 4.05
4 5.41
3 4.05
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
84  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 68
3 4.41
1 1.47
2 2.94
3 4.41
2 2.94
57 83.82
11 16.18%
85  โรงเรียนวัดกำแพงถม 62
7 11.29
0 0.00
2 3.23
0 0.00
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
86  โรงเรียนบ้านท่าสูง 233
10 4.29
7 3.00
14 6.01
6 2.58
0 0.00
196 84.12
37 15.88%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
88  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 99
0 0.00
0 0.00
11 11.11
2 2.02
2 2.02
84 84.85
15 15.15%
89  โรงเรียนบ้านชุมขลิง 68
4 5.88
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
90  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 249
3 1.20
0 0.00
32 12.85
1 0.40
0 0.00
213 85.54
36 14.46%
91  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 35
0 0.00
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
92  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 49
0 0.00
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
93  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 86
3 3.49
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
94  โรงเรียนบ้านไสเหรียง 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
95  โรงเรียนวัดชนาราม 94
4 4.26
2 2.13
5 5.32
1 1.06
1 1.06
81 86.17
13 13.83%
96  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 58
1 1.72
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
97  โรงเรียนบ้านหนับเภา 97
6 6.19
2 2.06
5 5.15
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
98  โรงเรียนวัดขรัวช่วย 218
5 2.29
7 3.21
1 0.46
8 3.67
8 3.67
189 86.70
29 13.30%
99  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 181
3 1.66
2 1.10
17 9.39
2 1.10
0 0.00
157 86.74
24 13.26%
100  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 121
6 4.96
0 0.00
7 5.79
1 0.83
2 1.65
105 86.78
16 13.22%
101  โรงเรียนวัดนากุน 147
3 2.04
2 1.36
10 6.80
4 2.72
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
102  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
103  โรงเรียนบ้านพังหรัน 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
104  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 111
0 0.00
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
105  โรงเรียนวัดยางทอง 161
2 1.24
6 3.73
12 7.45
0 0.00
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
106  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 133
2 1.50
1 0.75
13 9.77
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
107  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 80
0 0.00
0 0.00
6 7.50
3 3.75
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
108  โรงเรียนบ้านนบ 99
0 0.00
1 1.01
8 8.08
2 2.02
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
109  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
6 8.11
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
110  โรงเรียนวัดโมคลาน 132
5 3.79
2 1.52
6 4.55
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
111  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
112  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 236
7 2.97
4 1.69
2 0.85
4 1.69
4 1.69
215 91.10
21 8.90%
113  โรงเรียนวัดหลวงครู 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
114  โรงเรียนวัดใหม่ 63
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
1 1.59
58 92.06
5 7.94%
115  โรงเรียนวัดจันทาราม 139
4 2.88
3 2.16
4 2.88
0 0.00
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 169
0 0.00
2 1.18
5 2.96
3 1.78
2 1.18
157 92.90
12 7.10%
117  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 157
3 1.91
0 0.00
8 5.10
0 0.00
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
118  โรงเรียนเคียงศิริ 194
1 0.52
0 0.00
12 6.19
0 0.00
0 0.00
181 93.30
13 6.70%
119  โรงเรียนวัดปากด่าน 62
1 1.61
1 1.61
1 1.61
1 1.61
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
120  โรงเรียนบ้านคลองเหลง 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
121  โรงเรียนบ้านวัดใน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
122  โรงเรียนบ้านปลายทอน 135
4 2.96
0 0.00
3 2.22
1 0.74
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
123  โรงเรียนวัดคงคาวดี 102
0 0.00
0 0.00
2 1.96
0 0.00
4 3.92
96 94.12
6 5.88%
124  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 165
0 0.00
0 0.00
9 5.45
0 0.00
0 0.00
156 94.55
9 5.45%
125  โรงเรียนบ้านบางฉาง 333
8 2.40
4 1.20
2 0.60
1 0.30
3 0.90
315 94.59
18 5.41%
126  โรงเรียนบ้านสระบัว 186
6 3.23
0 0.00
2 1.08
0 0.00
0 0.00
178 95.70
8 4.30%
127  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 387
0 0.00
0 0.00
15 3.88
0 0.00
0 0.00
372 96.12
15 3.88%
128  โรงเรียนวัดทางขึ้น 163
1 0.61
0 0.00
5 3.07
0 0.00
0 0.00
157 96.32
6 3.68%
129  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 104
1 0.96
1 0.96
1 0.96
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 535
3 0.56
4 0.75
3 0.56
0 0.00
0 0.00
525 98.13
10 1.87%
131  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
132  โรงเรียนวัดจันพอ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,953 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,032 4.70
เตี้ย  600 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,493 11.36
ผอมและเตี้ย  417 1.90
อ้วนและเตี้ย  609 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,802 76.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,151 คน


23.46%


Powered By www.thaieducation.net