ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 74 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.32
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 103
15 14.56
11 10.68
11 10.68
19 18.45
22 21.36
25 24.27
78 75.73%
2  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 98
12 12.24
12 12.24
12 12.24
4 4.08
0 0.00
58 59.18
40 40.82%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 48
3 6.25
6 12.50
8 16.67
2 4.17
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
4  โรงเรียนบ้านเขามุสิ 108
11 10.19
2 1.85
10 9.26
9 8.33
5 4.63
71 65.74
37 34.26%
5  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 50
8 16.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
6  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65
5 7.69
6 9.23
2 3.08
4 6.15
5 7.69
43 66.15
22 33.85%
7  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 210
25 11.90
10 4.76
19 9.05
8 3.81
7 3.33
141 67.14
69 32.86%
8  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 96
9 9.38
5 5.21
10 10.42
7 7.29
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
9  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 247
27 10.93
10 4.05
26 10.53
7 2.83
9 3.64
168 68.02
79 31.98%
10  โรงเรียนบ้านพุพรหม 146
9 6.16
13 8.90
9 6.16
7 4.79
8 5.48
100 68.49
46 31.51%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 287
12 4.18
20 6.97
30 10.45
10 3.48
9 3.14
206 71.78
81 28.22%
12  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 94
3 3.19
8 8.51
15 15.96
0 0.00
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
13  โรงเรียนบ้านวังด้ง 136
18 13.24
4 2.94
14 10.29
0 0.00
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
14  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) 56
2 3.57
4 7.14
9 16.07
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
15  โรงเรียนบ้านหนองแกใน 129
13 10.08
0 0.00
21 16.28
0 0.00
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
16  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 127
4 3.15
5 3.94
5 3.94
9 7.09
10 7.87
94 74.02
33 25.98%
17  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 118
9 7.63
4 3.39
15 12.71
1 0.85
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
18  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 341
19 5.57
8 2.35
32 9.38
16 4.69
2 0.59
264 77.42
77 22.58%
19  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 122
10 8.20
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
20  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 288
34 11.81
0 0.00
28 9.72
0 0.00
0 0.00
226 78.47
62 21.53%
21  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) 85
0 0.00
2 2.35
7 8.24
7 8.24
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
22  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 65
3 4.62
0 0.00
8 12.31
2 3.08
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
23  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 222
6 2.70
4 1.80
27 12.16
3 1.35
1 0.45
181 81.53
41 18.47%
24  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 206
11 5.34
3 1.46
21 10.19
1 0.49
0 0.00
170 82.52
36 17.48%
25  โรงเรียนบ้านหนองจั่น 122
3 2.46
6 4.92
11 9.02
1 0.82
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
26  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 157
8 5.10
0 0.00
19 12.10
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
27  โรงเรียนบ้านบะลังกา 76
1 1.32
1 1.32
11 14.47
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
28  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 145
6 4.14
4 2.76
9 6.21
3 2.07
1 0.69
122 84.14
23 15.86%
29  โรงเรียนบ้านหนองโสน 202
6 2.97
4 1.98
18 8.91
3 1.49
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
30  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 111
4 3.60
2 1.80
8 7.21
2 1.80
1 0.90
94 84.68
17 15.32%
31  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 115
4 3.48
6 5.22
7 6.09
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
32  โรงเรียนประชาพัฒนา 115
4 3.48
7 6.09
6 5.22
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
33  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 208
3 1.44
8 3.85
10 4.81
9 4.33
0 0.00
178 85.58
30 14.42%
34  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 85
6 7.06
4 4.71
1 1.18
0 0.00
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
35  โรงเรียนบ้านพยอมงาม 78
4 5.13
3 3.85
3 3.85
0 0.00
1 1.28
67 85.90
11 14.10%
36  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 129
5 3.88
7 5.43
6 4.65
0 0.00
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
37  โรงเรียนบ้านรางขาม 51
0 0.00
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
38  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
39  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 170
5 2.94
0 0.00
18 10.59
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
40  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 215
7 3.26
5 2.33
6 2.79
5 2.33
5 2.33
187 86.98
28 13.02%
41  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 811
14 1.73
25 3.08
60 7.40
5 0.62
0 0.00
707 87.18
104 12.82%
42  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 228
0 0.00
6 2.63
23 10.09
0 0.00
0 0.00
199 87.28
29 12.72%
43  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 134
4 2.99
1 0.75
6 4.48
4 2.99
2 1.49
117 87.31
17 12.69%
44  โรงเรียนบ้านหนองขอน 209
12 5.74
6 2.87
6 2.87
2 0.96
0 0.00
183 87.56
26 12.44%
45  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
46  โรงเรียนบ้านลําอีซู 111
3 2.70
2 1.80
4 3.60
0 0.00
2 1.80
100 90.09
11 9.91%
47  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
1 1.96
1 1.96
46 90.20
5 9.80%
48  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
49  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 54
0 0.00
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
50  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 852
29 3.40
22 2.58
11 1.29
5 0.59
5 0.59
780 91.55
72 8.45%
51  โรงเรียนบ้านเขาแดง 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) 187
6 3.21
6 3.21
3 1.60
0 0.00
0 0.00
172 91.98
15 8.02%
53  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 63
1 1.59
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
54  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 149
4 2.68
1 0.67
6 4.03
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
55  โรงเรียนบ้านโป่งไหม 143
4 2.80
0 0.00
3 2.10
3 2.10
0 0.00
133 93.01
10 6.99%
56  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 131
1 0.76
0 0.00
8 6.11
0 0.00
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
57  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 88
3 3.41
0 0.00
2 2.27
1 1.14
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
58  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 133
1 0.75
2 1.50
0 0.00
5 3.76
1 0.75
124 93.23
9 6.77%
59  โรงเรียนบ้านยางสูง 138
4 2.90
0 0.00
2 1.45
2 1.45
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 54
2 3.70
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
61  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 135
4 2.96
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
128 94.81
7 5.19%
62  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 189
4 2.12
0 0.00
4 2.12
1 0.53
0 0.00
180 95.24
9 4.76%
63  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 414
7 1.69
2 0.48
0 0.00
9 2.17
0 0.00
396 95.65
18 4.35%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 369
2 0.54
4 1.08
3 0.81
3 0.81
1 0.27
356 96.48
13 3.52%
65  โรงเรียนบ้านรางพยอม 57
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.75
55 96.49
2 3.51%
66  โรงเรียนบ้านหนองรี 498
5 1.00
6 1.20
2 0.40
4 0.80
0 0.00
481 96.59
17 3.41%
67  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 275
0 0.00
0 0.00
4 1.45
0 0.00
4 1.45
267 97.09
8 2.91%
68  โรงเรียนบ้านหนองหมู 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
69  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 111
0 0.00
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
70  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1191
3 0.25
5 0.42
16 1.34
0 0.00
0 0.00
1167 97.98
24 2.02%
71  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
73  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,470 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  453 3.63
เตี้ย  286 2.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  699 5.61
ผอมและเตี้ย  186 1.49
อ้วนและเตี้ย  106 0.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,740 86.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,730 คน


13.87%


Powered By www.thaieducation.net