ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 116
26 22.41
17 14.66
23 19.83
11 9.48
12 10.34
27 23.28
89 76.72%
2  โรงเรียนบ้านควนเงิน 193
20 10.36
22 11.40
17 8.81
49 25.39
15 7.77
70 36.27
123 63.73%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 149
10 6.71
5 3.36
27 18.12
15 10.07
32 21.48
60 40.27
89 59.73%
4  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 103
19 18.45
7 6.80
24 23.30
3 2.91
2 1.94
48 46.60
55 53.40%
5  โรงเรียนบ้านชายควน 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
6  โรงเรียนวัดเทพมงคล 160
9 5.63
11 6.88
21 13.13
20 12.50
18 11.25
81 50.63
79 49.38%
7  โรงเรียนวัดทะเลปัง 70
14 20.00
5 7.14
12 17.14
1 1.43
0 0.00
38 54.29
32 45.71%
8  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 70
6 8.57
4 5.71
14 20.00
4 5.71
3 4.29
39 55.71
31 44.29%
9  โรงเรียนวัดเขาน้อย 104
13 12.50
12 11.54
11 10.58
8 7.69
2 1.92
58 55.77
46 44.23%
10  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 78
8 10.26
18 23.08
7 8.97
0 0.00
1 1.28
44 56.41
34 43.59%
11  โรงเรียนวัดบางคุระ 73
7 9.59
7 9.59
9 12.33
4 5.48
4 5.48
42 57.53
31 42.47%
12  โรงเรียนวัดโคกคราม 31
2 6.45
2 6.45
8 25.81
0 0.00
1 3.23
18 58.06
13 41.94%
13  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 43
5 11.63
6 13.95
7 16.28
0 0.00
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
14  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 108
20 18.52
3 2.78
19 17.59
2 1.85
1 0.93
63 58.33
45 41.67%
15  โรงเรียนวัดบางทวด 83
2 2.41
3 3.61
16 19.28
1 1.20
11 13.25
50 60.24
33 39.76%
16  โรงเรียนวัดตรงบน 34
2 5.88
1 2.94
8 23.53
2 5.88
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
17  โรงเรียนวัดบ้านราม 30
4 13.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
18  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 82
10 12.20
5 6.10
15 18.29
0 0.00
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 156
21 13.46
0 0.00
36 23.08
0 0.00
0 0.00
99 63.46
57 36.54%
20  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
2 6.06
1 3.03
21 63.64
12 36.36%
21  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 468
29 6.20
19 4.06
102 21.79
10 2.14
7 1.50
301 64.32
167 35.68%
22  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
12 13.33
2 2.22
11 12.22
4 4.44
3 3.33
58 64.44
32 35.56%
23  โรงเรียนวัดควนป้อม 69
3 4.35
10 14.49
11 15.94
0 0.00
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
24  โรงเรียนวัดอิมอญ 96
9 9.38
10 10.42
12 12.50
2 2.08
0 0.00
63 65.63
33 34.38%
25  โรงเรียนสุนทราภิบาล 76
4 5.26
4 5.26
6 7.89
2 2.63
10 13.16
50 65.79
26 34.21%
26  โรงเรียนบ้านปากเชียร 353
47 13.31
28 7.93
37 10.48
5 1.42
2 0.57
234 66.29
119 33.71%
27  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 98
5 5.10
2 2.04
11 11.22
2 2.04
13 13.27
65 66.33
33 33.67%
28  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
29  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 45
6 13.33
2 4.44
5 11.11
1 2.22
1 2.22
30 66.67
15 33.33%
30  โรงเรียนบ้านหนองกก 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
1 6.67
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
31  โรงเรียนบ้านเกยเชน 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
32  โรงเรียนบ้านชะอวด 1460
64 4.38
43 2.95
167 11.44
76 5.21
129 8.84
981 67.19
479 32.81%
33  โรงเรียนวัดหอยกัน 56
6 10.71
0 0.00
12 21.43
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
34  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 140
15 10.71
8 5.71
8 5.71
5 3.57
8 5.71
96 68.57
44 31.43%
35  โรงเรียนวัดธงทอง 35
5 14.29
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
36  โรงเรียนวัดจิกพนม 126
6 4.76
6 4.76
12 9.52
6 4.76
9 7.14
87 69.05
39 30.95%
37  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
1 2.38
0 0.00
11 26.19
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
38  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 65
8 12.31
3 4.62
9 13.85
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
39  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 515
43 8.35
29 5.63
62 12.04
23 4.47
0 0.00
358 69.51
157 30.49%
40  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 287
18 6.27
6 2.09
25 8.71
23 8.01
15 5.23
200 69.69
87 30.31%
41  โรงเรียนบ้านหอยราก 63
2 3.17
3 4.76
13 20.63
1 1.59
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 150
9 6.00
9 6.00
12 8.00
9 6.00
6 4.00
105 70.00
45 30.00%
43  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 34
8 23.53
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
44  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 69
4 5.80
1 1.45
15 21.74
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
45  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 125
8 6.40
9 7.20
10 8.00
8 6.40
1 0.80
89 71.20
36 28.80%
46  โรงเรียนบ้านหนองบอน 115
12 10.43
9 7.83
9 7.83
2 1.74
1 0.87
82 71.30
33 28.70%
47  โรงเรียนบ้านไสขาม 49
1 2.04
7 14.29
5 10.20
0 0.00
1 2.04
35 71.43
14 28.57%
48  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 14
0 0.00
1 7.14
2 14.29
1 7.14
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
49  โรงเรียนเขาพระทอง 151
13 8.61
10 6.62
15 9.93
5 3.31
0 0.00
108 71.52
43 28.48%
50  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 25
1 4.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
51  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 109
9 8.26
7 6.42
10 9.17
2 1.83
2 1.83
79 72.48
30 27.52%
52  โรงเรียนบ้านบางลึก 55
4 7.27
2 3.64
7 12.73
1 1.82
1 1.82
40 72.73
15 27.27%
53  โรงเรียนบ้านหนองมาก 22
1 4.55
3 13.64
2 9.09
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
54  โรงเรียนวัดวังกลม 101
6 5.94
1 0.99
20 19.80
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
55  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 150
5 3.33
5 3.33
28 18.67
2 1.33
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
56  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 60
2 3.33
4 6.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
57  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 125
11 8.80
2 1.60
18 14.40
1 0.80
1 0.80
92 73.60
33 26.40%
58  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 38
1 2.63
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
59  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
2 10.53
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
60  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 96
10 10.42
0 0.00
10 10.42
0 0.00
5 5.21
71 73.96
25 26.04%
61  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 104
6 5.77
0 0.00
21 20.19
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
62  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 135
11 8.15
8 5.93
9 6.67
7 5.19
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
63  โรงเรียนบ้านกลอง 252
20 7.94
26 10.32
13 5.16
6 2.38
0 0.00
187 74.21
65 25.79%
64  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 70
4 5.71
6 8.57
3 4.29
3 4.29
2 2.86
52 74.29
18 25.71%
65  โรงเรียนวัดท่าเสริม 39
1 2.56
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
66  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 69
2 2.90
3 4.35
12 17.39
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
67  โรงเรียนบ้านดอนทราย 86
5 5.81
3 3.49
11 12.79
2 2.33
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
68  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 140
3 2.14
0 0.00
25 17.86
0 0.00
6 4.29
106 75.71
34 24.29%
69  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66
1 1.52
0 0.00
11 16.67
4 6.06
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
70  โรงเรียนวัดชะอวด 124
12 9.68
5 4.03
11 8.87
2 1.61
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
71  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 87
6 6.90
1 1.15
12 13.79
2 2.30
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
72  โรงเรียนบ้านคอกวัว 46
3 6.52
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
73  โรงเรียนบ้านขอนหาด 177
8 4.52
0 0.00
12 6.78
22 12.43
0 0.00
135 76.27
42 23.73%
74  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 38
0 0.00
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
75  โรงเรียนบ้านห้วยโส 68
2 2.94
3 4.41
10 14.71
0 0.00
1 1.47
52 76.47
16 23.53%
76  โรงเรียนบ้านหัวไทร 64
6 9.38
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
77  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 126
12 9.52
1 0.79
12 9.52
4 3.17
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
78  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 392
33 8.42
40 10.20
0 0.00
0 0.00
17 4.34
302 77.04
90 22.96%
79  โรงเรียนบ้านพรุบัว 109
9 8.26
2 1.83
13 11.93
1 0.92
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
80  โรงเรียนวัดควนเถียะ 166
1 0.60
6 3.61
25 15.06
5 3.01
1 0.60
128 77.11
38 22.89%
81  โรงเรียนวัดคันธมาลี 276
18 6.52
6 2.17
27 9.78
11 3.99
0 0.00
214 77.54
62 22.46%
82  โรงเรียนวัดหน้าสตน 143
9 6.29
1 0.70
17 11.89
3 2.10
2 1.40
111 77.62
32 22.38%
83  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 45
2 4.44
1 2.22
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
84  โรงเรียนวัดบางพระ 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
85  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 54
2 3.70
2 3.70
7 12.96
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
86  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
87  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 181
4 2.21
7 3.87
16 8.84
4 2.21
9 4.97
141 77.90
40 22.10%
88  โรงเรียนบ้านบางโหนด 68
3 4.41
8 11.76
4 5.88
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
89  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 129
6 4.65
7 5.43
10 7.75
3 2.33
2 1.55
101 78.29
28 21.71%
90  โรงเรียนวัดควนเกย 125
10 8.00
1 0.80
15 12.00
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
91  โรงเรียนบ้านบางเนียน 88
5 5.68
0 0.00
14 15.91
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
92  โรงเรียนวัดป่าระกำ 79
2 2.53
8 10.13
7 8.86
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
94  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 47
2 4.26
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
95  โรงเรียนบ้านควนมุด 99
0 0.00
2 2.02
11 11.11
8 8.08
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
96  โรงเรียนวัดแดง 195
9 4.62
4 2.05
18 9.23
9 4.62
1 0.51
154 78.97
41 21.03%
97  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 96
6 6.25
4 4.17
9 9.38
1 1.04
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
98  โรงเรียนวัดรามแก้ว 53
0 0.00
0 0.00
11 20.75
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 126
10 7.94
1 0.79
15 11.90
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
100  โรงเรียนวัดทายิการาม 54
1 1.85
1 1.85
7 12.96
2 3.70
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
101  โรงเรียนบ้านปากพรุ 79
4 5.06
3 3.80
3 3.80
3 3.80
3 3.80
63 79.75
16 20.25%
102  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 155
6 3.87
9 5.81
11 7.10
5 3.23
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
103  โรงเรียนบ้านลำคลอง 61
3 4.92
2 3.28
5 8.20
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
104  โรงเรียนบ้านหนองหิน 133
6 4.51
0 0.00
20 15.04
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
105  โรงเรียนบ้านปลายราง 93
5 5.38
7 7.53
6 6.45
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
106  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 109
2 1.83
3 2.75
13 11.93
3 2.75
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
107  โรงเรียนบ้านบางพระ 276
27 9.78
0 0.00
26 9.42
0 0.00
0 0.00
223 80.80
53 19.20%
108  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
109  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 206
10 4.85
5 2.43
16 7.77
6 2.91
2 0.97
167 81.07
39 18.93%
110  โรงเรียนวัดทองพูน 74
3 4.05
2 2.70
5 6.76
2 2.70
2 2.70
60 81.08
14 18.92%
111  โรงเรียนวัดปากควน 106
1 0.94
2 1.89
7 6.60
3 2.83
7 6.60
86 81.13
20 18.87%
112  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 139
8 5.76
0 0.00
16 11.51
2 1.44
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
113  โรงเรียนบ้านด่าน 155
5 3.23
3 1.94
14 9.03
4 2.58
3 1.94
126 81.29
29 18.71%
114  โรงเรียนวัดสระ 178
11 6.18
7 3.93
6 3.37
5 2.81
4 2.25
145 81.46
33 18.54%
115  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 114
5 4.39
2 1.75
14 12.28
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
116  โรงเรียนทัศนาวลัย 87
4 4.60
3 3.45
3 3.45
3 3.45
3 3.45
71 81.61
16 18.39%
117  โรงเรียนวัดเกาะจาก 207
8 3.86
10 4.83
20 9.66
0 0.00
0 0.00
169 81.64
38 18.36%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
119  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 170
2 1.18
8 4.71
20 11.76
0 0.00
1 0.59
139 81.76
31 18.24%
120  โรงเรียนวัดสมควร 170
13 7.65
1 0.59
17 10.00
0 0.00
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
121  โรงเรียนวัดบางฉนาก 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
122  โรงเรียนวัดบ่อโพง 117
3 2.56
3 2.56
10 8.55
5 4.27
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
123  โรงเรียนวัดปิยาราม 45
1 2.22
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
124  โรงเรียนบ้านวังใส 91
6 6.59
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
125  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 40
1 2.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
126  โรงเรียนบ้านโคกทราย 94
4 4.26
6 6.38
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
127  โรงเรียนวัดท้ายโนต 130
2 1.54
2 1.54
6 4.62
8 6.15
4 3.08
108 83.08
22 16.92%
128  โรงเรียนวัดหนองจิก 143
8 5.59
2 1.40
11 7.69
0 0.00
3 2.10
119 83.22
24 16.78%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
1 4.17
20 83.33
4 16.67%
130  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 68
3 4.41
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
131  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
1 1.61
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
132  โรงเรียนบ้านนางหลง 87
3 3.45
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
133  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 63
3 4.76
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
134  โรงเรียนวัดควนชะลิก 189
2 1.06
0 0.00
22 11.64
6 3.17
0 0.00
159 84.13
30 15.87%
135  โรงเรียนวัดปากเหมือง 141
5 3.55
2 1.42
9 6.38
4 2.84
2 1.42
119 84.40
22 15.60%
136  โรงเรียนบ้านควนชิง 78
3 3.85
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
137  โรงเรียนบ้านบางน้อย 124
6 4.84
5 4.03
6 4.84
2 1.61
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
138  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
139  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 147
2 1.36
2 1.36
18 12.24
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
140  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 215
9 4.19
6 2.79
11 5.12
6 2.79
0 0.00
183 85.12
32 14.88%
141  โรงเรียนวัดฉิมหลา 128
4 3.13
6 4.69
9 7.03
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
142  โรงเรียนวัดพระบาท 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
1 3.70
23 85.19
4 14.81%
143  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 68
1 1.47
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
144  โรงเรียนวัดคงคาวดี 109
6 5.50
0 0.00
7 6.42
1 0.92
2 1.83
93 85.32
16 14.68%
145  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 123
0 0.00
0 0.00
18 14.63
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
146  โรงเรียนวัดแหลม 214
3 1.40
7 3.27
8 3.74
7 3.27
6 2.80
183 85.51
31 14.49%
147  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 134
5 3.73
5 3.73
7 5.22
2 1.49
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
148  โรงเรียนวัดขนาบนาก 93
5 5.38
0 0.00
7 7.53
0 0.00
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
149  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1106
44 3.98
20 1.81
90 8.14
0 0.00
0 0.00
952 86.08
154 13.92%
150  โรงเรียนบ้านบางวัง 36
0 0.00
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
151  โรงเรียนวัดวัวหลุง 94
5 5.32
4 4.26
2 2.13
2 2.13
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
152  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 160
12 7.50
5 3.13
5 3.13
0 0.00
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
153  โรงเรียนวัดบางด้วน 80
4 5.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
1 1.25
69 86.25
11 13.75%
154  โรงเรียนวัดสามแพรก 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
155  โรงเรียนบ้านนา 103
2 1.94
2 1.94
8 7.77
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
156  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 96
4 4.17
3 3.13
4 4.17
1 1.04
1 1.04
83 86.46
13 13.54%
157  โรงเรียนวัดทวยเทพ 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
158  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 239
3 1.26
6 2.51
21 8.79
0 0.00
0 0.00
209 87.45
30 12.55%
159  โรงเรียนวัดปากระวะ 64
2 3.13
1 1.56
3 4.69
1 1.56
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
160  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
161  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 284
7 2.46
2 0.70
26 9.15
0 0.00
0 0.00
249 87.68
35 12.32%
162  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 256
9 3.52
0 0.00
22 8.59
0 0.00
0 0.00
225 87.89
31 12.11%
163  โรงเรียนวัดปากตรง 159
4 2.52
0 0.00
15 9.43
0 0.00
0 0.00
140 88.05
19 11.95%
164  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 649
26 4.01
5 0.77
37 5.70
5 0.77
4 0.62
572 88.14
77 11.86%
165  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 212
10 4.72
1 0.47
8 3.77
5 2.36
1 0.47
187 88.21
25 11.79%
166  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
167  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
168  โรงเรียนบ้านตูล 88
3 3.41
2 2.27
4 4.55
1 1.14
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
169  โรงเรียนบ้านลานนา 101
4 3.96
1 0.99
6 5.94
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
170  โรงเรียนวัดปลายสระ 160
5 3.13
1 0.63
11 6.88
0 0.00
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
171  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 114
4 3.51
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
172  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 95
3 3.16
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
173  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
174  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 77
3 3.90
1 1.30
4 5.19
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
175  โรงเรียนบ้านบางด้วน 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
176  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 155
7 4.52
0 0.00
9 5.81
0 0.00
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
177  โรงเรียนวัดบางทองคำ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
178  โรงเรียนบ้านอายเลา 142
8 5.63
2 1.41
1 0.70
3 2.11
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
179  โรงเรียนวัดธาราวง 143
6 4.20
4 2.80
4 2.80
0 0.00
0 0.00
129 90.21
14 9.79%
180  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 148
0 0.00
6 4.05
4 2.70
4 2.70
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
181  โรงเรียนวัดโคกยาง 96
7 7.29
0 0.00
2 2.08
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
182  โรงเรียนบ้านควนรุย 196
15 7.65
0 0.00
3 1.53
0 0.00
0 0.00
178 90.82
18 9.18%
183  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
184  โรงเรียนบ้านกุมแป 191
3 1.57
4 2.09
10 5.24
0 0.00
0 0.00
174 91.10
17 8.90%
185  โรงเรียนวัดสุขุม 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
186  โรงเรียนวัดบางไทร 104
1 0.96
0 0.00
5 4.81
3 2.88
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
187  โรงเรียนวัดโคกทราง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
188  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
189  โรงเรียนบ้านควนมิตร 132
3 2.27
2 1.52
6 4.55
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
190  โรงเรียนวัดถลุงทอง 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 220
5 2.27
3 1.36
4 1.82
4 1.82
1 0.45
203 92.27
17 7.73%
192  โรงเรียนบ้านชายทะเล 95
2 2.11
2 2.11
3 3.16
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
193  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
194  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 321
4 1.25
9 2.80
5 1.56
2 0.62
1 0.31
300 93.46
21 6.54%
195  โรงเรียนวัดควนยาว 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
29 93.55
2 6.45%
196  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
3 2.63
0 0.00
4 3.51
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
197  โรงเรียนวัดสระแก้ว 106
0 0.00
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
198  โรงเรียนบ้านวังหอน 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
199  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 220
3 1.36
4 1.82
1 0.45
4 1.82
0 0.00
208 94.55
12 5.45%
200  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 147
0 0.00
0 0.00
5 3.40
0 0.00
3 2.04
139 94.56
8 5.44%
201  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 111
1 0.90
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
202  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 259
4 1.54
6 2.32
4 1.54
0 0.00
0 0.00
245 94.59
14 5.41%
203  โรงเรียนวัดบ้านงาม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
204  โรงเรียนวัดควนใส 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
205  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 97
2 2.06
1 1.03
2 2.06
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
206  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 98
0 0.00
1 1.02
3 3.06
1 1.02
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
207  โรงเรียนวัดคลองขยัน 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
19 95.00
1 5.00%
208  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
209  โรงเรียนวัดปากแพรก 102
1 0.98
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
210  โรงเรียนบ้านใสถิน 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
211  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
212  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
213  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 75
1 1.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
214  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
215  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.44
1 0.81
119 96.75
4 3.25%
216  โรงเรียนบ้านควนโตน 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
217  โรงเรียนวัดหนา 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
218  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.44
40 97.56
1 2.44%
219  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
220  โรงเรียนบ้านตรอกแค 143
0 0.00
0 0.00
2 1.40
0 0.00
0 0.00
141 98.60
2 1.40%
221  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านบางปรง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านบางแรด 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านป่าแชง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านหัวปอ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดบางศาลา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดเหมก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดแจ้ง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,392 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,288 4.88
เตี้ย  760 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,372 8.99
ผอมและเตี้ย  548 2.08
อ้วนและเตี้ย  425 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,999 79.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,393 คน


20.43%


Powered By www.thaieducation.net