ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 174 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกวัด 85
35 41.18
7 8.24
30 35.29
8 9.41
5 5.88
0 0.00
85 100.00%
2  โรงเรียนวัดศิลาราย 128
9 7.03
0 0.00
26 20.31
92 71.88
0 0.00
1 0.78
127 99.22%
3  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 115
15 13.04
6 5.22
43 37.39
15 13.04
10 8.70
26 22.61
89 77.39%
4  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 46
4 8.70
4 8.70
5 10.87
7 15.22
8 17.39
18 39.13
28 60.87%
5  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70
10 14.29
13 18.57
10 14.29
5 7.14
3 4.29
29 41.43
41 58.57%
6  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 121
9 7.44
14 11.57
27 22.31
7 5.79
13 10.74
51 42.15
70 57.85%
7  โรงเรียนฉวาง 116
5 4.31
12 10.34
33 28.45
2 1.72
14 12.07
50 43.10
66 56.90%
8  โรงเรียนวัดควนกอ 124
10 8.06
8 6.45
17 13.71
14 11.29
19 15.32
56 45.16
68 54.84%
9  โรงเรียนบ้านน้ำตก 67
5 7.46
6 8.96
7 10.45
8 11.94
9 13.43
32 47.76
35 52.24%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 84
18 21.43
4 4.76
12 14.29
8 9.52
0 0.00
42 50.00
42 50.00%
11  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 103
11 10.68
6 5.83
18 17.48
8 7.77
6 5.83
54 52.43
49 47.57%
12  โรงเรียนบ้านบางรูป 196
14 7.14
19 9.69
12 6.12
25 12.76
21 10.71
105 53.57
91 46.43%
13  โรงเรียนวัดกะโสม 200
11 5.50
5 2.50
37 18.50
4 2.00
35 17.50
108 54.00
92 46.00%
14  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 117
23 19.66
4 3.42
20 17.09
2 1.71
0 0.00
68 58.12
49 41.88%
15  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1035
44 4.25
23 2.22
166 16.04
67 6.47
97 9.37
638 61.64
397 38.36%
16  โรงเรียนบ้านกันละ 47
2 4.26
5 10.64
7 14.89
4 8.51
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
17  โรงเรียนวัดเขาโร 222
7 3.15
11 4.95
27 12.16
12 5.41
27 12.16
138 62.16
84 37.84%
18  โรงเรียนวัดสวนขัน 231
6 2.60
14 6.06
28 12.12
11 4.76
28 12.12
144 62.34
87 37.66%
19  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 170
10 5.88
12 7.06
19 11.18
10 5.88
13 7.65
106 62.35
64 37.65%
20  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70
1 1.43
2 2.86
23 32.86
0 0.00
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
21  โรงเรียนบ้านปลายเส 127
18 14.17
8 6.30
0 0.00
7 5.51
14 11.02
80 62.99
47 37.01%
22  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 119
16 13.45
11 9.24
14 11.76
3 2.52
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
23  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 236
19 8.05
0 0.00
36 15.25
32 13.56
0 0.00
149 63.14
87 36.86%
24  โรงเรียนบ้านวังหิน 77
7 9.09
8 10.39
13 16.88
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
25  โรงเรียนวัดควนสระบัว 123
10 8.13
7 5.69
19 15.45
7 5.69
1 0.81
79 64.23
44 35.77%
26  โรงเรียนวัดวังหิน 138
18 13.04
11 7.97
18 13.04
2 1.45
0 0.00
89 64.49
49 35.51%
27  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 81
6 7.41
0 0.00
19 23.46
3 3.70
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
28  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 195
9 4.62
9 4.62
28 14.36
5 2.56
16 8.21
128 65.64
67 34.36%
29  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281
25 8.90
19 6.76
18 6.41
7 2.49
26 9.25
186 66.19
95 33.81%
30  โรงเรียนวัดควนยูง 101
8 7.92
0 0.00
5 4.95
8 7.92
13 12.87
67 66.34
34 33.66%
31  โรงเรียนบ้านก่องาม 93
3 3.23
5 5.38
23 24.73
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
32  โรงเรียนราชเวชพิศาล 90
10 11.11
4 4.44
11 12.22
2 2.22
3 3.33
60 66.67
30 33.33%
33  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 24
3 12.50
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
34  โรงเรียนบ้านคลองงา 124
10 8.06
0 0.00
29 23.39
2 1.61
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
35  โรงเรียนบ้านหนองเจ 414
48 11.59
14 3.38
41 9.90
22 5.31
10 2.42
279 67.39
135 32.61%
36  โรงเรียนบ้านวังเต่า 90
22 24.44
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
37  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91
8 8.79
5 5.49
6 6.59
6 6.59
4 4.40
62 68.13
29 31.87%
38  โรงเรียนวัดควนส้าน 175
14 8.00
16 9.14
23 13.14
2 1.14
0 0.00
120 68.57
55 31.43%
39  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700
11 1.57
21 3.00
134 19.14
23 3.29
31 4.43
480 68.57
220 31.43%
40  โรงเรียนบ้านควน 65
4 6.15
0 0.00
13 20.00
3 4.62
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
41  โรงเรียนบ้านวังธน 70
3 4.29
6 8.57
7 10.00
5 7.14
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
42  โรงเรียนบ้านควนลำภู 144
7 4.86
0 0.00
28 19.44
7 4.86
1 0.69
101 70.14
43 29.86%
43  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144
23 15.97
4 2.78
16 11.11
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
44  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 158
10 6.33
1 0.63
30 18.99
3 1.90
1 0.63
113 71.52
45 28.48%
45  โรงเรียนวัดหนองดี 174
15 8.62
4 2.30
23 13.22
2 1.15
5 2.87
125 71.84
49 28.16%
46  โรงเรียนวัดควนชม 255
14 5.49
4 1.57
41 16.08
12 4.71
0 0.00
184 72.16
71 27.84%
47  โรงเรียนวัดไม้เรียง 342
30 8.77
3 0.88
57 16.67
4 1.17
0 0.00
248 72.51
94 27.49%
48  โรงเรียนบ้านนาพา 117
14 11.97
3 2.56
15 12.82
0 0.00
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
49  โรงเรียนบ้านคลองตูก 110
3 2.73
7 6.36
20 18.18
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
50  โรงเรียนวัดเขากลาย 129
24 18.60
11 8.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
51  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 564
43 7.62
12 2.13
98 17.38
0 0.00
0 0.00
411 72.87
153 27.13%
52  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 229
20 8.73
5 2.18
27 11.79
7 3.06
3 1.31
167 72.93
62 27.07%
53  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 396
33 8.33
29 7.32
32 8.08
0 0.00
13 3.28
289 72.98
107 27.02%
54  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216
10 4.63
20 9.26
28 12.96
0 0.00
0 0.00
158 73.15
58 26.85%
55  โรงเรียนวัดโบราณาราม 225
10 4.44
12 5.33
32 14.22
5 2.22
0 0.00
166 73.78
59 26.22%
56  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 23
3 13.04
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
57  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 376
19 5.05
33 8.78
44 11.70
1 0.27
1 0.27
278 73.94
98 26.06%
58  โรงเรียนบ้านไสส้าน 181
16 8.84
13 7.18
11 6.08
7 3.87
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
59  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 120
6 5.00
14 11.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
60  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 277
13 4.69
11 3.97
24 8.66
22 7.94
1 0.36
206 74.37
71 25.63%
61  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122
4 3.28
4 3.28
21 17.21
2 1.64
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
62  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502
46 9.16
22 4.38
56 11.16
3 0.60
0 0.00
375 74.70
127 25.30%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 350
22 6.29
33 9.43
25 7.14
6 1.71
0 0.00
264 75.43
86 24.57%
64  โรงเรียนบ้านนาปราน 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
2 3.77
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 151
11 7.28
0 0.00
25 16.56
1 0.66
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
66  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
10 5.56
10 5.56
8 4.44
2 1.11
136 75.56
44 24.44%
67  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 144
8 5.56
5 3.47
14 9.72
6 4.17
2 1.39
109 75.69
35 24.31%
68  โรงเรียนวัดลำนาว 871
64 7.35
36 4.13
84 9.64
20 2.30
7 0.80
660 75.77
211 24.23%
69  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 188
1 0.53
18 9.57
25 13.30
0 0.00
1 0.53
143 76.06
45 23.94%
70  โรงเรียนวัดวังขรี 46
8 17.39
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
71  โรงเรียนบ้านคลองปีก 67
3 4.48
4 5.97
5 7.46
2 2.99
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
72  โรงเรียนบ้านวังตลับ 118
2 1.69
3 2.54
22 18.64
0 0.00
1 0.85
90 76.27
28 23.73%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 507
39 7.69
8 1.58
57 11.24
6 1.18
9 1.78
388 76.53
119 23.47%
74  โรงเรียนบ้านพอโกบ 111
7 6.31
7 6.31
12 10.81
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
75  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 141
10 7.09
4 2.84
19 13.48
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
76  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 77
4 5.19
3 3.90
8 10.39
2 2.60
1 1.30
59 76.62
18 23.38%
77  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 293
19 6.48
9 3.07
38 12.97
2 0.68
0 0.00
225 76.79
68 23.21%
78  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 522
15 2.87
17 3.26
53 10.15
32 6.13
4 0.77
401 76.82
121 23.18%
79  โรงเรียนวัดควนสูง 164
13 7.93
0 0.00
13 7.93
1 0.61
11 6.71
126 76.83
38 23.17%
80  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 203
17 8.37
0 0.00
30 14.78
0 0.00
0 0.00
156 76.85
47 23.15%
81  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 148
7 4.73
6 4.05
17 11.49
3 2.03
1 0.68
114 77.03
34 22.97%
82  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 171
7 4.09
5 2.92
27 15.79
0 0.00
0 0.00
132 77.19
39 22.81%
83  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
3 2.65
6 5.31
6 5.31
5 4.42
5 4.42
88 77.88
25 22.12%
84  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127
5 3.94
8 6.30
15 11.81
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
85  โรงเรียนบ้านบนควน 226
17 7.52
13 5.75
19 8.41
0 0.00
0 0.00
177 78.32
49 21.68%
86  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259
11 4.25
8 3.09
13 5.02
11 4.25
13 5.02
203 78.38
56 21.62%
87  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 188
11 5.85
5 2.66
22 11.70
2 1.06
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
88  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105
9 8.57
4 3.81
6 5.71
3 2.86
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
89  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
7 5.19
7 5.19
11 8.15
3 2.22
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
90  โรงเรียนวัดมะเฟือง 97
8 8.25
2 2.06
10 10.31
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
91  โรงเรียนวัดเกาะสระ 122
6 4.92
7 5.74
10 8.20
2 1.64
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
92  โรงเรียนบ้านบางปรน 103
6 5.83
3 2.91
12 11.65
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
93  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 129
9 6.98
4 3.10
13 10.08
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
94  โรงเรียนวัดใหม่ 80
2 2.50
3 3.75
9 11.25
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
95  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 167
5 2.99
8 4.79
13 7.78
4 2.40
3 1.80
134 80.24
33 19.76%
96  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121
5 4.13
4 3.31
5 4.13
5 4.13
4 3.31
98 80.99
23 19.01%
97  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154
7 4.55
8 5.19
12 7.79
2 1.30
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
98  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 128
6 4.69
1 0.78
16 12.50
1 0.78
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
99  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 209
17 8.13
0 0.00
22 10.53
0 0.00
0 0.00
170 81.34
39 18.66%
100  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 275
21 7.64
2 0.73
26 9.45
1 0.36
1 0.36
224 81.45
51 18.55%
101  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
102  โรงเรียนบ้านปลายรา 200
10 5.00
3 1.50
23 11.50
0 0.00
0 0.00
164 82.00
36 18.00%
103  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 84
4 4.76
1 1.19
7 8.33
3 3.57
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
104  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
2 4.44
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
105  โรงเรียนวัดท่ายาง 522
4 0.77
13 2.49
30 5.75
11 2.11
34 6.51
430 82.38
92 17.62%
106  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 142
3 2.11
4 2.82
7 4.93
11 7.75
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
107  โรงเรียนวัดควนยูง 74
5 6.76
2 2.70
3 4.05
0 0.00
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
108  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
7 10.14
57 82.61
12 17.39%
109  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 87
1 1.15
2 2.30
12 13.79
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
110  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117
4 3.42
3 2.56
12 10.26
0 0.00
1 0.85
97 82.91
20 17.09%
111  โรงเรียนบ้านวังยวน 314
19 6.05
2 0.64
32 10.19
0 0.00
0 0.00
261 83.12
53 16.88%
112  โรงเรียนบ้านจันดี 119
4 3.36
12 10.08
4 3.36
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
113  โรงเรียนบ้านจำปา 131
13 9.92
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
114  โรงเรียนบ้านคลองขุด 115
3 2.61
0 0.00
16 13.91
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
115  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
3 4.48
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
116  โรงเรียนวัดยางค้อม 104
1 0.96
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
117  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 327
5 1.53
5 1.53
20 6.12
11 3.36
12 3.67
274 83.79
53 16.21%
118  โรงเรียนบ้านสวน 81
4 4.94
0 0.00
5 6.17
4 4.94
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
119  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 81
1 1.23
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
120  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 152
14 9.21
10 6.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
121  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
122  โรงเรียนวัดควน 90
3 3.33
3 3.33
8 8.89
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
123  โรงเรียนบ้านควนตม 26
3 11.54
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
124  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 299
11 3.68
7 2.34
25 8.36
3 1.00
0 0.00
253 84.62
46 15.38%
125  โรงเรียนวัดมังคลาราม 209
10 4.78
1 0.48
18 8.61
3 1.44
0 0.00
177 84.69
32 15.31%
126  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82
3 3.66
3 3.66
5 6.10
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
127  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 213
8 3.76
4 1.88
10 4.69
6 2.82
2 0.94
183 85.92
30 14.08%
128  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 135
4 2.96
0 0.00
12 8.89
1 0.74
2 1.48
116 85.93
19 14.07%
129  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276
21 7.61
4 1.45
3 1.09
6 2.17
4 1.45
238 86.23
38 13.77%
130  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 59
1 1.69
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
131  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 59
3 5.08
2 3.39
1 1.69
2 3.39
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
132  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
133  โรงเรียนวัดวังหีบ 98
2 2.04
0 0.00
7 7.14
2 2.04
2 2.04
85 86.73
13 13.27%
134  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
3 4.92
0 0.00
1 1.64
0 0.00
4 6.56
53 86.89
8 13.11%
135  โรงเรียนสมสรร 92
4 4.35
2 2.17
5 5.43
0 0.00
1 1.09
80 86.96
12 13.04%
136  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 255
11 4.31
0 0.00
12 4.71
4 1.57
6 2.35
222 87.06
33 12.94%
137  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 87
1 1.15
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
138  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 201
6 2.99
7 3.48
8 3.98
4 1.99
0 0.00
176 87.56
25 12.44%
139  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 216
5 2.31
8 3.70
11 5.09
0 0.00
2 0.93
190 87.96
26 12.04%
140  โรงเรียนบ้านพูน 92
1 1.09
0 0.00
9 9.78
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
141  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104
4 3.85
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
142  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 208
5 2.40
8 3.85
8 3.85
2 0.96
1 0.48
184 88.46
24 11.54%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 109
3 2.75
2 1.83
7 6.42
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
144  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 64
3 4.69
1 1.56
2 3.13
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
145  โรงเรียนวัดโคกหาด 208
9 4.33
6 2.88
7 3.37
0 0.00
0 0.00
186 89.42
22 10.58%
146  โรงเรียนบ้านนาท่อม 142
6 4.23
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
147  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 275
11 4.00
6 2.18
6 2.18
3 1.09
3 1.09
246 89.45
29 10.55%
148  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
-1 -3.45
4 13.79
26 89.66
3 10.34%
149  โรงเรียนวัดก้างปลา 421
7 1.66
12 2.85
24 5.70
0 0.00
0 0.00
378 89.79
43 10.21%
150  โรงเรียนบ้านคลองสาย 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
151  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
3 2.50
2 1.67
7 5.83
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
152  โรงเรียนบ้านคลองกุย 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
2 3.77
48 90.57
5 9.43%
153  โรงเรียนบ้านสวนอาย 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
154  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 106
2 1.89
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
155  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 107
0 0.00
2 1.87
7 6.54
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
156  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 131
2 1.53
2 1.53
1 0.76
1 0.76
5 3.82
120 91.60
11 8.40%
157  โรงเรียนบ้านวังวัว 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
158  โรงเรียนวัดจันดี 874
16 1.83
16 1.83
22 2.52
11 1.26
4 0.46
805 92.11
69 7.89%
159  โรงเรียนบ้านควนประ 103
0 0.00
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
160  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 326
5 1.53
0 0.00
16 4.91
0 0.00
1 0.31
304 93.25
22 6.75%
161  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
162  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
163  โรงเรียนพรรณราชลเขต 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
164  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
2 2.15
2 2.15
88 94.62
5 5.38%
165  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
166  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 89
1 1.12
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
167  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 147
1 0.68
2 1.36
0 0.00
3 2.04
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
168  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 134
1 0.75
0 0.00
3 2.24
1 0.75
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
169  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
170  โรงเรียนบ้านชายคลอง 265
1 0.38
0 0.00
1 0.38
0 0.00
0 0.00
263 99.25
2 0.75%
171  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านไทรงาม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนมหาราช ๓ 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านโคกยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,200 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,601 5.48
เตี้ย  951 3.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,946 10.09
ผอมและเตี้ย  761 2.61
อ้วนและเตี้ย  624 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,317 76.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,883 คน


23.57%


Powered By www.thaieducation.net