ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกวัด 85
35 41.18
7 8.24
30 35.29
8 9.41
5 5.88
0 0.00
85 100.00%
2  โรงเรียนวัดศิลาราย 128
9 7.03
0 0.00
26 20.31
92 71.88
0 0.00
1 0.78
127 99.22%
3  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 115
15 13.04
6 5.22
43 37.39
15 13.04
10 8.70
26 22.61
89 77.39%
4  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 46
4 8.70
4 8.70
5 10.87
7 15.22
8 17.39
18 39.13
28 60.87%
5  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70
10 14.29
13 18.57
10 14.29
5 7.14
3 4.29
29 41.43
41 58.57%
6  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 121
9 7.44
14 11.57
27 22.31
7 5.79
13 10.74
51 42.15
70 57.85%
7  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 332
20 6.02
12 3.61
55 16.57
21 6.33
83 25.00
141 42.47
191 57.53%
8  โรงเรียนฉวาง 116
5 4.31
12 10.34
33 28.45
2 1.72
14 12.07
50 43.10
66 56.90%
9  โรงเรียนวัดควนกอ 124
10 8.06
8 6.45
17 13.71
14 11.29
19 15.32
56 45.16
68 54.84%
10  โรงเรียนบ้านน้ำตก 67
5 7.46
6 8.96
7 10.45
8 11.94
9 13.43
32 47.76
35 52.24%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 84
18 21.43
4 4.76
12 14.29
8 9.52
0 0.00
42 50.00
42 50.00%
12  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 103
11 10.68
6 5.83
18 17.48
8 7.77
6 5.83
54 52.43
49 47.57%
13  โรงเรียนบ้านบางรูป 196
14 7.14
19 9.69
12 6.12
25 12.76
21 10.71
105 53.57
91 46.43%
14  โรงเรียนวัดกะโสม 200
11 5.50
5 2.50
37 18.50
4 2.00
35 17.50
108 54.00
92 46.00%
15  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 117
23 19.66
4 3.42
20 17.09
2 1.71
0 0.00
68 58.12
49 41.88%
16  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1035
44 4.25
23 2.22
166 16.04
67 6.47
97 9.37
638 61.64
397 38.36%
17  โรงเรียนบ้านกันละ 47
2 4.26
5 10.64
7 14.89
4 8.51
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
18  โรงเรียนวัดเขาโร 222
7 3.15
11 4.95
27 12.16
12 5.41
27 12.16
138 62.16
84 37.84%
19  โรงเรียนวัดสวนขัน 231
6 2.60
14 6.06
28 12.12
11 4.76
28 12.12
144 62.34
87 37.66%
20  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 170
10 5.88
12 7.06
19 11.18
10 5.88
13 7.65
106 62.35
64 37.65%
21  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70
1 1.43
2 2.86
23 32.86
0 0.00
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
22  โรงเรียนบ้านปลายเส 127
18 14.17
8 6.30
0 0.00
7 5.51
14 11.02
80 62.99
47 37.01%
23  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 119
16 13.45
11 9.24
14 11.76
3 2.52
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
24  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 236
19 8.05
0 0.00
36 15.25
32 13.56
0 0.00
149 63.14
87 36.86%
25  โรงเรียนบ้านวังหิน 77
7 9.09
8 10.39
13 16.88
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
26  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106
14 13.21
3 2.83
17 16.04
4 3.77
0 0.00
68 64.15
38 35.85%
27  โรงเรียนวัดควนสระบัว 123
10 8.13
7 5.69
19 15.45
7 5.69
1 0.81
79 64.23
44 35.77%
28  โรงเรียนวัดวังหิน 138
18 13.04
11 7.97
18 13.04
2 1.45
0 0.00
89 64.49
49 35.51%
29  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 81
6 7.41
0 0.00
19 23.46
3 3.70
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
30  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 195
9 4.62
9 4.62
28 14.36
5 2.56
16 8.21
128 65.64
67 34.36%
31  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281
25 8.90
19 6.76
18 6.41
7 2.49
26 9.25
186 66.19
95 33.81%
32  โรงเรียนวัดควนยูง 101
8 7.92
0 0.00
5 4.95
8 7.92
13 12.87
67 66.34
34 33.66%
33  โรงเรียนบ้านก่องาม 93
3 3.23
5 5.38
23 24.73
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
34  โรงเรียนราชเวชพิศาล 90
10 11.11
4 4.44
11 12.22
2 2.22
3 3.33
60 66.67
30 33.33%
35  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 24
3 12.50
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
36  โรงเรียนบ้านคลองงา 124
10 8.06
0 0.00
29 23.39
2 1.61
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
37  โรงเรียนบ้านหนองเจ 414
48 11.59
14 3.38
41 9.90
22 5.31
10 2.42
279 67.39
135 32.61%
38  โรงเรียนบ้านวังเต่า 90
22 24.44
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
39  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91
8 8.79
5 5.49
6 6.59
6 6.59
4 4.40
62 68.13
29 31.87%
40  โรงเรียนวัดควนส้าน 175
14 8.00
16 9.14
23 13.14
2 1.14
0 0.00
120 68.57
55 31.43%
41  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700
11 1.57
21 3.00
134 19.14
23 3.29
31 4.43
480 68.57
220 31.43%
42  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 178
28 15.73
3 1.69
21 11.80
3 1.69
0 0.00
123 69.10
55 30.90%
43  โรงเรียนบ้านควน 65
4 6.15
0 0.00
13 20.00
3 4.62
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
44  โรงเรียนบ้านวังธน 70
3 4.29
6 8.57
7 10.00
5 7.14
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
45  โรงเรียนบ้านควนลำภู 144
7 4.86
0 0.00
28 19.44
7 4.86
1 0.69
101 70.14
43 29.86%
46  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144
23 15.97
4 2.78
16 11.11
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258
41 15.89
0 0.00
34 13.18
0 0.00
0 0.00
183 70.93
75 29.07%
48  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 158
10 6.33
1 0.63
30 18.99
3 1.90
1 0.63
113 71.52
45 28.48%
49  โรงเรียนวัดหนองดี 174
15 8.62
4 2.30
23 13.22
2 1.15
5 2.87
125 71.84
49 28.16%
50  โรงเรียนวัดควนชม 255
14 5.49
4 1.57
41 16.08
12 4.71
0 0.00
184 72.16
71 27.84%
51  โรงเรียนวัดไม้เรียง 338
30 8.88
3 0.89
57 16.86
4 1.18
0 0.00
244 72.19
94 27.81%
52  โรงเรียนบ้านนาพา 117
14 11.97
3 2.56
15 12.82
0 0.00
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
53  โรงเรียนบ้านคลองตูก 110
3 2.73
7 6.36
20 18.18
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
54  โรงเรียนวัดเขากลาย 129
24 18.60
11 8.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
55  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 564
43 7.62
12 2.13
98 17.38
0 0.00
0 0.00
411 72.87
153 27.13%
56  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 229
20 8.73
5 2.18
27 11.79
7 3.06
3 1.31
167 72.93
62 27.07%
57  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 396
33 8.33
29 7.32
32 8.08
0 0.00
13 3.28
289 72.98
107 27.02%
58  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216
10 4.63
20 9.26
28 12.96
0 0.00
0 0.00
158 73.15
58 26.85%
59  โรงเรียนวัดโบราณาราม 225
10 4.44
12 5.33
32 14.22
5 2.22
0 0.00
166 73.78
59 26.22%
60  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 23
3 13.04
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
61  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 376
19 5.05
33 8.78
44 11.70
1 0.27
1 0.27
278 73.94
98 26.06%
62  โรงเรียนบ้านไสส้าน 181
16 8.84
13 7.18
11 6.08
7 3.87
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
63  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 120
6 5.00
14 11.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
64  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 277
13 4.69
11 3.97
24 8.66
22 7.94
1 0.36
206 74.37
71 25.63%
65  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122
4 3.28
4 3.28
21 17.21
2 1.64
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
66  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502
46 9.16
22 4.38
56 11.16
3 0.60
0 0.00
375 74.70
127 25.30%
67  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 211
32 15.17
7 3.32
13 6.16
0 0.00
0 0.00
159 75.36
52 24.64%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 350
22 6.29
33 9.43
25 7.14
6 1.71
0 0.00
264 75.43
86 24.57%
69  โรงเรียนบ้านนาปราน 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
2 3.77
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 151
11 7.28
0 0.00
25 16.56
1 0.66
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
71  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
10 5.56
10 5.56
8 4.44
2 1.11
136 75.56
44 24.44%
72  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 144
8 5.56
5 3.47
14 9.72
6 4.17
2 1.39
109 75.69
35 24.31%
73  โรงเรียนวัดลำนาว 871
64 7.35
36 4.13
84 9.64
20 2.30
7 0.80
660 75.77
211 24.23%
74  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 188
1 0.53
18 9.57
25 13.30
0 0.00
1 0.53
143 76.06
45 23.94%
75  โรงเรียนวัดวังขรี 46
8 17.39
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
76  โรงเรียนบ้านคลองปีก 67
3 4.48
4 5.97
5 7.46
2 2.99
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
77  โรงเรียนบ้านวังตลับ 118
2 1.69
3 2.54
22 18.64
0 0.00
1 0.85
90 76.27
28 23.73%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 507
39 7.69
8 1.58
57 11.24
6 1.18
9 1.78
388 76.53
119 23.47%
79  โรงเรียนบ้านพอโกบ 111
7 6.31
7 6.31
12 10.81
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
80  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 141
10 7.09
4 2.84
19 13.48
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
81  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 77
4 5.19
3 3.90
8 10.39
2 2.60
1 1.30
59 76.62
18 23.38%
82  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 293
19 6.48
9 3.07
38 12.97
2 0.68
0 0.00
225 76.79
68 23.21%
83  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 522
15 2.87
17 3.26
53 10.15
32 6.13
4 0.77
401 76.82
121 23.18%
84  โรงเรียนวัดควนสูง 164
13 7.93
0 0.00
13 7.93
1 0.61
11 6.71
126 76.83
38 23.17%
85  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 203
17 8.37
0 0.00
30 14.78
0 0.00
0 0.00
156 76.85
47 23.15%
86  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 148
7 4.73
6 4.05
17 11.49
3 2.03
1 0.68
114 77.03
34 22.97%
87  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 171
7 4.09
5 2.92
27 15.79
0 0.00
0 0.00
132 77.19
39 22.81%
88  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
3 2.65
6 5.31
6 5.31
5 4.42
5 4.42
88 77.88
25 22.12%
89  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127
5 3.94
8 6.30
15 11.81
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
90  โรงเรียนบ้านบนควน 226
17 7.52
13 5.75
19 8.41
0 0.00
0 0.00
177 78.32
49 21.68%
91  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259
11 4.25
8 3.09
13 5.02
11 4.25
13 5.02
203 78.38
56 21.62%
92  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 188
11 5.85
5 2.66
22 11.70
2 1.06
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
93  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105
9 8.57
4 3.81
6 5.71
3 2.86
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
94  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 130
7 5.38
9 6.92
3 2.31
8 6.15
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
95  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
7 5.19
7 5.19
11 8.15
3 2.22
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
96  โรงเรียนวัดมะเฟือง 97
8 8.25
2 2.06
10 10.31
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
97  โรงเรียนวัดเกาะสระ 122
6 4.92
7 5.74
10 8.20
2 1.64
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
98  โรงเรียนบ้านบางปรน 103
6 5.83
3 2.91
12 11.65
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
99  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 129
9 6.98
4 3.10
13 10.08
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
100  โรงเรียนวัดใหม่ 80
2 2.50
3 3.75
9 11.25
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
101  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 167
5 2.99
8 4.79
13 7.78
4 2.40
3 1.80
134 80.24
33 19.76%
102  โรงเรียนวัดขนาน 176
7 3.98
11 6.25
16 9.09
0 0.00
0 0.00
142 80.68
34 19.32%
103  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121
5 4.13
4 3.31
5 4.13
5 4.13
4 3.31
98 80.99
23 19.01%
104  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154
7 4.55
8 5.19
12 7.79
2 1.30
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
105  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 128
6 4.69
1 0.78
16 12.50
1 0.78
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
106  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 209
17 8.13
0 0.00
22 10.53
0 0.00
0 0.00
170 81.34
39 18.66%
107  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 275
21 7.64
2 0.73
26 9.45
1 0.36
1 0.36
224 81.45
51 18.55%
108  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
109  โรงเรียนบ้านปลายรา 200
10 5.00
3 1.50
23 11.50
0 0.00
0 0.00
164 82.00
36 18.00%
110  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 84
4 4.76
1 1.19
7 8.33
3 3.57
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
111  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
2 4.44
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
112  โรงเรียนวัดท่ายาง 522
4 0.77
13 2.49
30 5.75
11 2.11
34 6.51
430 82.38
92 17.62%
113  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 142
3 2.11
4 2.82
7 4.93
11 7.75
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
114  โรงเรียนวัดควนยูง 74
5 6.76
2 2.70
3 4.05
0 0.00
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
115  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
7 10.14
57 82.61
12 17.39%
116  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 87
1 1.15
2 2.30
12 13.79
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
117  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117
4 3.42
3 2.56
12 10.26
0 0.00
1 0.85
97 82.91
20 17.09%
118  โรงเรียนบ้านวังยวน 314
19 6.05
2 0.64
32 10.19
0 0.00
0 0.00
261 83.12
53 16.88%
119  โรงเรียนบ้านจันดี 119
4 3.36
12 10.08
4 3.36
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
120  โรงเรียนบ้านจำปา 131
13 9.92
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
121  โรงเรียนบ้านคลองขุด 115
3 2.61
0 0.00
16 13.91
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
122  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
3 4.48
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
123  โรงเรียนวัดยางค้อม 104
1 0.96
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
124  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 327
5 1.53
5 1.53
20 6.12
11 3.36
12 3.67
274 83.79
53 16.21%
125  โรงเรียนบ้านสวน 81
4 4.94
0 0.00
5 6.17
4 4.94
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
126  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 81
1 1.23
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
127  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 152
14 9.21
10 6.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
128  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
129  โรงเรียนวัดควน 90
3 3.33
3 3.33
8 8.89
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
130  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 91
4 4.40
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
131  โรงเรียนบ้านควนตม 26
3 11.54
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
132  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 299
11 3.68
7 2.34
25 8.36
3 1.00
0 0.00
253 84.62
46 15.38%
133  โรงเรียนวัดมังคลาราม 209
10 4.78
1 0.48
18 8.61
3 1.44
0 0.00
177 84.69
32 15.31%
134  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82
3 3.66
3 3.66
5 6.10
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
135  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 213
8 3.76
4 1.88
10 4.69
6 2.82
2 0.94
183 85.92
30 14.08%
136  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 135
4 2.96
0 0.00
12 8.89
1 0.74
2 1.48
116 85.93
19 14.07%
137  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276
21 7.61
4 1.45
3 1.09
6 2.17
4 1.45
238 86.23
38 13.77%
138  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 59
1 1.69
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
139  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 59
3 5.08
2 3.39
1 1.69
2 3.39
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
140  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
141  โรงเรียนวัดวังหีบ 98
2 2.04
0 0.00
7 7.14
2 2.04
2 2.04
85 86.73
13 13.27%
142  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
3 4.92
0 0.00
1 1.64
0 0.00
4 6.56
53 86.89
8 13.11%
143  โรงเรียนสมสรร 92
4 4.35
2 2.17
5 5.43
0 0.00
1 1.09
80 86.96
12 13.04%
144  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 255
11 4.31
0 0.00
12 4.71
4 1.57
6 2.35
222 87.06
33 12.94%
145  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 87
1 1.15
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
146  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 201
6 2.99
7 3.48
8 3.98
4 1.99
0 0.00
176 87.56
25 12.44%
147  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 216
5 2.31
8 3.70
11 5.09
0 0.00
2 0.93
190 87.96
26 12.04%
148  โรงเรียนบ้านพูน 92
1 1.09
0 0.00
9 9.78
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
149  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104
4 3.85
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
150  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 208
5 2.40
8 3.85
8 3.85
2 0.96
1 0.48
184 88.46
24 11.54%
151  โรงเรียนบ้านนาเส 317
8 2.52
9 2.84
6 1.89
7 2.21
6 1.89
281 88.64
36 11.36%
152  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143
2 1.40
0 0.00
12 8.39
1 0.70
1 0.70
127 88.81
16 11.19%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 109
3 2.75
2 1.83
7 6.42
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
154  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 64
3 4.69
1 1.56
2 3.13
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
155  โรงเรียนวัดโคกหาด 208
9 4.33
6 2.88
7 3.37
0 0.00
0 0.00
186 89.42
22 10.58%
156  โรงเรียนบ้านนาท่อม 142
6 4.23
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
127 89.44
15 10.56%
157  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 275
11 4.00
6 2.18
6 2.18
3 1.09
3 1.09
246 89.45
29 10.55%
158  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
-1 -3.45
4 13.79
26 89.66
3 10.34%
159  โรงเรียนวัดก้างปลา 421
7 1.66
12 2.85
24 5.70
0 0.00
0 0.00
378 89.79
43 10.21%
160  โรงเรียนบ้านคลองสาย 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
161  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
3 2.50
2 1.67
7 5.83
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
162  โรงเรียนวัดกะเปียด 114
5 4.39
0 0.00
2 1.75
2 1.75
2 1.75
103 90.35
11 9.65%
163  โรงเรียนบ้านคลองกุย 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
2 3.77
48 90.57
5 9.43%
164  โรงเรียนบ้านสวนอาย 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
165  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 106
2 1.89
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
166  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 107
0 0.00
2 1.87
7 6.54
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
167  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 131
2 1.53
2 1.53
1 0.76
1 0.76
5 3.82
120 91.60
11 8.40%
168  โรงเรียนบ้านวังวัว 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
169  โรงเรียนวัดจันดี 874
16 1.83
16 1.83
22 2.52
11 1.26
4 0.46
805 92.11
69 7.89%
170  โรงเรียนบ้านควนประ 103
0 0.00
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
171  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 326
5 1.53
0 0.00
16 4.91
0 0.00
1 0.31
304 93.25
22 6.75%
172  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
173  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
174  โรงเรียนบ้านนาพรุ 68
1 1.47
1 1.47
1 1.47
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
175  โรงเรียนพรรณราชลเขต 87
2 2.30
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
176  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
2 2.15
2 2.15
88 94.62
5 5.38%
177  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
178  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 89
1 1.12
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
179  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 147
1 0.68
2 1.36
0 0.00
3 2.04
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 134
1 0.75
0 0.00
3 2.24
1 0.75
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
181  โรงเรียนบ้านนาบอน 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
182  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
183  โรงเรียนบ้านพรุวง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
184  โรงเรียนบ้านชายคลอง 265
1 0.38
0 0.00
1 0.38
0 0.00
0 0.00
263 99.25
2 0.75%
185  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านไทรงาม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนมหาราช ๓ 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโคกยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,456 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,770 5.63
เตี้ย  1,007 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,139 9.98
ผอมและเตี้ย  808 2.57
อ้วนและเตี้ย  716 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,016 76.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,440 คน


23.65%


Powered By www.thaieducation.net