ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 43
7 16.28
5 11.63
7 16.28
4 9.30
3 6.98
17 39.53
26 60.47%
2  โรงเรียนวัดดินดอน 110
14 12.73
3 2.73
11 10.00
17 15.45
13 11.82
52 47.27
58 52.73%
3  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 199
32 16.08
28 14.07
37 18.59
4 2.01
1 0.50
97 48.74
102 51.26%
4  โรงเรียนวัดหนองบัว 66
6 9.09
6 9.09
8 12.12
6 9.09
6 9.09
34 51.52
32 48.48%
5  โรงเรียนบ้านร่อน 83
5 6.02
4 4.82
25 30.12
4 4.82
2 2.41
43 51.81
40 48.19%
6  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2131
56 2.63
49 2.30
493 23.13
105 4.93
310 14.55
1118 52.46
1013 47.54%
7  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 94
8 8.51
8 8.51
11 11.70
7 7.45
3 3.19
57 60.64
37 39.36%
8  โรงเรียนบ้านทวดทอง 1558
32 2.05
12 0.77
327 20.99
45 2.89
196 12.58
946 60.72
612 39.28%
9  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 184
16 8.70
11 5.98
32 17.39
12 6.52
1 0.54
112 60.87
72 39.13%
10  โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 18
1 5.56
0 0.00
6 33.33
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
11  โรงเรียนวัดพังยอม 150
14 9.33
8 5.33
23 15.33
5 3.33
4 2.67
96 64.00
54 36.00%
12  โรงเรียนวัดนางพระยา 64
2 3.13
2 3.13
18 28.13
1 1.56
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
13  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 91
7 7.69
4 4.40
20 21.98
1 1.10
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
14  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 69
9 13.04
9 13.04
5 7.25
1 1.45
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
15  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 96
8 8.33
5 5.21
12 12.50
5 5.21
3 3.13
63 65.63
33 34.38%
16  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 113
8 7.08
7 6.19
17 15.04
3 2.65
1 0.88
77 68.14
36 31.86%
17  โรงเรียนชุมชนลานสกา 57
4 7.02
4 7.02
10 17.54
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
18  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 86
4 4.65
4 4.65
7 8.14
9 10.47
3 3.49
59 68.60
27 31.40%
19  โรงเรียนวัดพระเพรง 68
4 5.88
3 4.41
11 16.18
2 2.94
1 1.47
47 69.12
21 30.88%
20  โรงเรียนวัดท่าม่วง 62
4 6.45
2 3.23
11 17.74
2 3.23
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
21  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 43
6 13.95
1 2.33
5 11.63
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
22  โรงเรียนบ้านบางหลวง 140
16 11.43
6 4.29
16 11.43
2 1.43
1 0.71
99 70.71
41 29.29%
23  โรงเรียนบ้านตลาด 403
26 6.45
15 3.72
50 12.41
0 0.00
26 6.45
286 70.97
117 29.03%
24  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 82
7 8.54
5 6.10
9 10.98
2 2.44
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
25  โรงเรียนวัดโคกกะถิน 18
0 0.00
1 5.56
3 16.67
1 5.56
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
26  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47
2 4.26
4 8.51
5 10.64
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
27  โรงเรียนบ้านคันธง 146
1 0.68
4 2.74
15 10.27
17 11.64
2 1.37
107 73.29
39 26.71%
28  โรงเรียนบ้านคดศอก 31
4 12.90
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
29  โรงเรียนวัดสระเพลง 101
5 4.95
7 6.93
5 4.95
5 4.95
4 3.96
75 74.26
26 25.74%
30  โรงเรียนวัดชัน 162
6 3.70
0 0.00
35 21.60
0 0.00
0 0.00
121 74.69
41 25.31%
31  โรงเรียนวัดสวนพล 48
3 6.25
1 2.08
1 2.08
3 6.25
4 8.33
36 75.00
12 25.00%
32  โรงเรียนวัดสมอ 209
12 5.74
12 5.74
22 10.53
5 2.39
0 0.00
158 75.60
51 24.40%
33  โรงเรียนวัดคันนาราม 82
4 4.88
1 1.22
4 4.88
11 13.41
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
34  โรงเรียนวัดบ้านตาล 82
6 7.32
4 4.88
3 3.66
6 7.32
1 1.22
62 75.61
20 24.39%
35  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 115
6 5.22
6 5.22
14 12.17
2 1.74
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
36  โรงเรียนวัดสระไคร 240
8 3.33
16 6.67
25 10.42
4 1.67
4 1.67
183 76.25
57 23.75%
37  โรงเรียนบ้านบางเตย 59
0 0.00
5 8.47
9 15.25
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
38  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 35
1 2.86
2 5.71
4 11.43
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
39  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
3 5.66
4 7.55
41 77.36
12 22.64%
40  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 93
13 13.98
0 0.00
7 7.53
1 1.08
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
41  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 49
4 8.16
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
42  โรงเรียนวัดดอนตรอ 171
6 3.51
5 2.92
23 13.45
4 2.34
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
43  โรงเรียนวัดมุขธารา 290
10 3.45
13 4.48
40 13.79
1 0.34
0 0.00
226 77.93
64 22.07%
44  โรงเรียนวัดท่านคร 91
5 5.49
1 1.10
14 15.38
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
45  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
4 7.84
3 5.88
1 1.96
3 5.88
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
46  โรงเรียนบ้านสันยูง 79
4 5.06
3 3.80
5 6.33
3 3.80
2 2.53
62 78.48
17 21.52%
47  โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 136
3 2.21
2 1.47
15 11.03
2 1.47
7 5.15
107 78.68
29 21.32%
48  โรงเรียนวัดไทรงาม 47
3 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 14.89
37 78.72
10 21.28%
49  โรงเรียนบ้านเนิน 52
2 3.85
0 0.00
8 15.38
1 1.92
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
50  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 132
4 3.03
4 3.03
14 10.61
4 3.03
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
51  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 41
2 4.88
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
52  โรงเรียนบ้านบางไทร 82
4 4.88
0 0.00
4 4.88
8 9.76
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
53  โรงเรียนวัดกัด 150
5 3.33
1 0.67
17 11.33
6 4.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
54  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 163
5 3.07
2 1.23
24 14.72
0 0.00
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
55  โรงเรียนวัดท่าแพ 112
10 8.93
0 0.00
11 9.82
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
56  โรงเรียนวัดพระพรหม 368
19 5.16
9 2.45
22 5.98
12 3.26
7 1.90
299 81.25
69 18.75%
57  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 128
9 7.03
2 1.56
12 9.38
0 0.00
1 0.78
104 81.25
24 18.75%
58  โรงเรียนวัดพังสิงห์ 75
2 2.67
9 12.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
59  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
60  โรงเรียนวัดบางตะพาน 92
7 7.61
0 0.00
7 7.61
3 3.26
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
61  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 153
4 2.61
1 0.65
23 15.03
0 0.00
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
62  โรงเรียนวัดห้วยพระ 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
63  โรงเรียนบ้านนาเคียน 270
14 5.19
14 5.19
8 2.96
9 3.33
3 1.11
222 82.22
48 17.78%
64  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 53
5 9.43
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
65  โรงเรียนวัดดอนยาง 112
3 2.68
1 0.89
14 12.50
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
66  โรงเรียนวัดวังหงส์ 149
8 5.37
0 0.00
11 7.38
5 3.36
1 0.67
124 83.22
25 16.78%
67  โรงเรียนวัดป่าหวาย 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
68  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 54
4 7.41
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
69  โรงเรียนชุมชนวัดหมน 61
0 0.00
2 3.28
5 8.20
2 3.28
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
70  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 86
3 3.49
4 4.65
5 5.81
1 1.16
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
71  โรงเรียนบ้านปากช่อง 67
4 5.97
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
72  โรงเรียนบ้านหนองหนอน 47
1 2.13
2 4.26
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
73  โรงเรียนวัดท่างาม 94
1 1.06
3 3.19
9 9.57
1 1.06
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
74  โรงเรียนวัดสอ 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
75  โรงเรียนวัดโบสถ์ 186
3 1.61
1 0.54
19 10.22
0 0.00
4 2.15
159 85.48
27 14.52%
76  โรงเรียนวัดจังหูน 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
2 3.17
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
77  โรงเรียนวัดหนองแตน 63
2 3.17
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
78  โรงเรียนบ้านปากพญา 218
0 0.00
2 0.92
29 13.30
0 0.00
0 0.00
187 85.78
31 14.22%
79  โรงเรียนวัดทางพูน 92
2 2.17
1 1.09
9 9.78
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
80  โรงเรียนบ้านบางกระบือ 128
4 3.13
1 0.78
9 7.03
3 2.34
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
81  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) 190
4 2.11
6 3.16
6 3.16
4 2.11
5 2.63
165 86.84
25 13.16%
82  โรงเรียนวัดศรีมงคล 203
8 3.94
7 3.45
9 4.43
2 0.99
0 0.00
177 87.19
26 12.81%
83  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 313
1 0.32
1 0.32
20 6.39
1 0.32
16 5.11
274 87.54
39 12.46%
84  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2541
66 2.60
70 2.75
65 2.56
60 2.36
53 2.09
2227 87.64
314 12.36%
85  โรงเรียนวัดสระแก้ว 133
0 0.00
6 4.51
10 7.52
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
86  โรงเรียนวัดแพร่ 226
11 4.87
0 0.00
3 1.33
0 0.00
12 5.31
200 88.50
26 11.50%
87  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 63
2 3.17
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
88  โรงเรียนวัดบางหว้า 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
89  โรงเรียนวัดเจดีย์ 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
3 4.76
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
90  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 110
0 0.00
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
91  โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
92  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
93  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 251
5 1.99
3 1.20
8 3.19
4 1.59
6 2.39
225 89.64
26 10.36%
94  โรงเรียนวัดไสมะนาว 140
7 5.00
3 2.14
1 0.71
2 1.43
1 0.71
126 90.00
14 10.00%
95  โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 136
3 2.21
2 1.47
5 3.68
0 0.00
3 2.21
123 90.44
13 9.56%
96  โรงเรียนบ้านคลองดิน 441
10 2.27
9 2.04
23 5.22
0 0.00
0 0.00
399 90.48
42 9.52%
97  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 160
3 1.88
3 1.88
4 2.50
3 1.88
2 1.25
145 90.63
15 9.38%
98  โรงเรียนบ้านบางนกวัก 67
2 2.99
1 1.49
2 2.99
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
99  โรงเรียนวัดท่าช้าง 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
100  โรงเรียนวัดนาวง 114
5 4.39
4 3.51
1 0.88
0 0.00
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
101  โรงเรียนวัดหญ้า 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
102  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
103  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 116
0 0.00
0 0.00
1 0.86
1 0.86
4 3.45
110 94.83
6 5.17%
104  โรงเรียนวัดวนาราม 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
105  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 103
2 1.94
0 0.00
1 0.97
1 0.97
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
106  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 117
0 0.00
0 0.00
2 1.71
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%
107  โรงเรียนบ้านชะเอียน 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนวัดจันทร์ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนวัดโดน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,834 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  678 3.80
เตี้ย  478 2.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,939 10.87
ผอมและเตี้ย  460 2.58
อ้วนและเตี้ย  730 4.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,549 75.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,285 คน


24.03%


Powered By www.thaieducation.net