ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.54
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 122
5 4.10
16 13.11
50 40.98
21 17.21
30 24.59
0 0.00
122 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 62
13 20.97
5 8.06
3 4.84
6 9.68
10 16.13
25 40.32
37 59.68%
3  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 42
8 19.05
4 9.52
9 21.43
2 4.76
0 0.00
19 45.24
23 54.76%
4  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 54
8 14.81
6 11.11
8 14.81
0 0.00
6 11.11
26 48.15
28 51.85%
5  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 81
23 28.40
1 1.23
15 18.52
2 2.47
0 0.00
40 49.38
41 50.62%
6  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 149
20 13.42
22 14.77
11 7.38
13 8.72
5 3.36
78 52.35
71 47.65%
7  โรงเรียนบ้านหนองโจด 21
3 14.29
4 19.05
1 4.76
0 0.00
2 9.52
11 52.38
10 47.62%
8  โรงเรียนบ้านกู่ 24
2 8.33
1 4.17
3 12.50
4 16.67
1 4.17
13 54.17
11 45.83%
9  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 110
11 10.00
13 11.82
9 8.18
8 7.27
8 7.27
61 55.45
49 44.55%
10  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 142
41 28.87
9 6.34
9 6.34
3 2.11
0 0.00
80 56.34
62 43.66%
11  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45
3 6.67
3 6.67
12 26.67
1 2.22
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
12  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 94
16 17.02
5 5.32
10 10.64
7 7.45
1 1.06
55 58.51
39 41.49%
13  โรงเรียนบ้านประคำ 108
7 6.48
8 7.41
6 5.56
4 3.70
19 17.59
64 59.26
44 40.74%
14  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 43
6 13.95
2 4.65
6 13.95
3 6.98
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
15  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 103
6 5.83
9 8.74
9 8.74
6 5.83
9 8.74
64 62.14
39 37.86%
16  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 90
10 11.11
3 3.33
15 16.67
3 3.33
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
17  โรงเรียนบ้านนาแค 53
7 13.21
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
18  โรงเรียนบ้านหนองบง 34
3 8.82
2 5.88
5 14.71
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
19  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93
11 11.83
0 0.00
13 13.98
3 3.23
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
20  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 146
30 20.55
1 0.68
10 6.85
1 0.68
0 0.00
104 71.23
42 28.77%
21  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108
12 11.11
7 6.48
7 6.48
5 4.63
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
22  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 78
6 7.69
0 0.00
16 20.51
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
23  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 128
3 2.34
4 3.13
9 7.03
7 5.47
13 10.16
92 71.88
36 28.13%
24  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 75
12 16.00
3 4.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
25  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 209
6 2.87
13 6.22
12 5.74
13 6.22
14 6.70
151 72.25
58 27.75%
26  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48
2 4.17
0 0.00
10 20.83
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
27  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 122
12 9.84
0 0.00
15 12.30
0 0.00
6 4.92
89 72.95
33 27.05%
28  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52
7 13.46
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
29  โรงเรียนบ้านหินแห่ 124
5 4.03
6 4.84
22 17.74
0 0.00
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
30  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83
7 8.43
3 3.61
12 14.46
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
31  โรงเรียนบ้านหนองจาน 38
3 7.89
1 2.63
5 13.16
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
32  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 66
4 6.06
7 10.61
3 4.55
2 3.03
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
33  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 55
3 5.45
3 5.45
8 14.55
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
34  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
5 6.58
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
35  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 93
9 9.68
5 5.38
8 8.60
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
36  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 64
0 0.00
12 18.75
3 4.69
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
37  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 74
5 6.76
3 4.05
7 9.46
2 2.70
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
38  โรงเรียนบ้านสีสุก 114
7 6.14
5 4.39
11 9.65
2 1.75
1 0.88
88 77.19
26 22.81%
39  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 40
2 5.00
2 5.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
40  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 94
6 6.38
3 3.19
9 9.57
3 3.19
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
41  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 69
1 1.45
1 1.45
9 13.04
4 5.80
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
42  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 111
5 4.50
0 0.00
18 16.22
1 0.90
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
43  โรงเรียนบ้านหนองบง 65
6 9.23
3 4.62
3 4.62
2 3.08
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
44  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 114
4 3.51
3 2.63
16 14.04
1 0.88
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
45  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 262
5 1.91
7 2.67
26 9.92
11 4.20
6 2.29
207 79.01
55 20.99%
46  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 30
3 10.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
47  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 40
8 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
48  โรงเรียนบ้านโนนสูง 81
5 6.17
4 4.94
5 6.17
2 2.47
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
49  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51
3 5.88
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
50  โรงเรียนบ้านตาจั่น 154
0 0.00
13 8.44
17 11.04
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
51  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 72
2 2.78
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
52  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 84
3 3.57
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
53  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104
6 5.77
0 0.00
13 12.50
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
54  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
4 6.56
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
55  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139
8 5.76
2 1.44
14 10.07
1 0.72
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
56  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 103
3 2.91
4 3.88
5 4.85
2 1.94
4 3.88
85 82.52
18 17.48%
58  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 69
1 1.45
0 0.00
9 13.04
2 2.90
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
59  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 150
6 4.00
6 4.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
60  โรงเรียนบ้านกระถิน 87
7 8.05
0 0.00
6 6.90
0 0.00
2 2.30
72 82.76
15 17.24%
61  โรงเรียนบ้านขามเวียน 53
0 0.00
1 1.89
7 13.21
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
62  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
2 4.17
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
63  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
64  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
0 0.00
5 5.10
82 83.67
16 16.33%
65  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 187
11 5.88
0 0.00
19 10.16
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
66  โรงเรียนบ้านเสมา 106
1 0.94
0 0.00
16 15.09
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
67  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
68  โรงเรียนบ้านหนองผือ 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
69  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 209
0 0.00
3 1.44
13 6.22
0 0.00
17 8.13
176 84.21
33 15.79%
70  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 850
60 7.06
16 1.88
27 3.18
17 2.00
11 1.29
719 84.59
131 15.41%
71  โรงเรียนบ้านแฝก 72
5 6.94
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
72  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 126
2 1.59
0 0.00
12 9.52
2 1.59
3 2.38
107 84.92
19 15.08%
73  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 94
4 4.26
1 1.06
7 7.45
1 1.06
1 1.06
80 85.11
14 14.89%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 264
5 1.89
0 0.00
34 12.88
0 0.00
0 0.00
225 85.23
39 14.77%
75  โรงเรียนบ้านโคกสี 163
6 3.68
1 0.61
5 3.07
0 0.00
11 6.75
140 85.89
23 14.11%
76  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
77  โรงเรียนบ้านหนองคอม 187
4 2.14
2 1.07
20 10.70
0 0.00
0 0.00
161 86.10
26 13.90%
78  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
79  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 155
8 5.16
2 1.29
10 6.45
1 0.65
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
80  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 127
4 3.15
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
81  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 117
3 2.56
4 3.42
8 6.84
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 152
2 1.32
8 5.26
9 5.92
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
83  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
84  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
85  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
86  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
87  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
88  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 125
5 4.00
4 3.20
3 2.40
0 0.00
2 1.60
111 88.80
14 11.20%
89  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
90  โรงเรียนบ้านปอบิด 90
5 5.56
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
91  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 90
3 3.33
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
92  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 48
3 6.25
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
93  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 160
8 5.00
0 0.00
7 4.38
0 0.00
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
94  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 33
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
95  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 123
5 4.07
2 1.63
4 3.25
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
96  โรงเรียนบ้านหมัน 107
3 2.80
2 1.87
3 2.80
0 0.00
1 0.93
98 91.59
9 8.41%
97  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 108
0 0.00
1 0.93
7 6.48
0 0.00
1 0.93
99 91.67
9 8.33%
98  โรงเรียนบ้านตะหนอด 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
99  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 87
0 0.00
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
100  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
101  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
102  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
103  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
105  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
106  โรงเรียนบ้านกอก 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
107  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
67 98.53
1 1.47%
108  โรงเรียนบ้านดงบัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองแสง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,273 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  592 5.76
เตี้ย  296 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  907 8.83
ผอมและเตี้ย  187 1.82
อ้วนและเตี้ย  195 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,096 78.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,177 คน


21.19%


Powered By www.thaieducation.net