ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 122
5 4.10
16 13.11
50 40.98
21 17.21
30 24.59
0 0.00
122 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 177
27 15.25
30 16.95
26 14.69
25 14.12
10 5.65
59 33.33
118 66.67%
3  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 62
13 20.97
5 8.06
3 4.84
6 9.68
10 16.13
25 40.32
37 59.68%
4  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 42
8 19.05
4 9.52
9 21.43
2 4.76
0 0.00
19 45.24
23 54.76%
5  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 54
8 14.81
6 11.11
8 14.81
0 0.00
6 11.11
26 48.15
28 51.85%
6  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 81
23 28.40
1 1.23
15 18.52
2 2.47
0 0.00
40 49.38
41 50.62%
7  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 152
20 13.16
20 13.16
20 13.16
7 4.61
7 4.61
78 51.32
74 48.68%
8  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 149
20 13.42
22 14.77
11 7.38
13 8.72
5 3.36
78 52.35
71 47.65%
9  โรงเรียนบ้านหนองโจด 21
3 14.29
4 19.05
1 4.76
0 0.00
2 9.52
11 52.38
10 47.62%
10  โรงเรียนบ้านกู่ 24
2 8.33
1 4.17
3 12.50
4 16.67
1 4.17
13 54.17
11 45.83%
11  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 110
11 10.00
13 11.82
9 8.18
8 7.27
8 7.27
61 55.45
49 44.55%
12  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 142
41 28.87
9 6.34
9 6.34
3 2.11
0 0.00
80 56.34
62 43.66%
13  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45
3 6.67
3 6.67
12 26.67
1 2.22
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
14  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 94
16 17.02
5 5.32
10 10.64
7 7.45
1 1.06
55 58.51
39 41.49%
15  โรงเรียนบ้านประคำ 108
7 6.48
8 7.41
6 5.56
4 3.70
19 17.59
64 59.26
44 40.74%
16  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 43
6 13.95
2 4.65
6 13.95
3 6.98
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
17  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 103
6 5.83
9 8.74
9 8.74
6 5.83
9 8.74
64 62.14
39 37.86%
18  โรงเรียนวันครู 2502 168
27 16.07
0 0.00
35 20.83
0 0.00
0 0.00
106 63.10
62 36.90%
19  โรงเรียนบ้านปรางค์ 216
37 17.13
10 4.63
19 8.80
7 3.24
6 2.78
137 63.43
79 36.57%
20  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 88
10 11.36
13 14.77
8 9.09
0 0.00
1 1.14
56 63.64
32 36.36%
21  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 40
3 7.50
2 5.00
6 15.00
3 7.50
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
22  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 90
10 11.11
3 3.33
15 16.67
3 3.33
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
23  โรงเรียนบ้านดงบัง 107
9 8.41
6 5.61
12 11.21
4 3.74
5 4.67
71 66.36
36 33.64%
24  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 119
12 10.08
2 1.68
14 11.76
7 5.88
5 4.20
79 66.39
40 33.61%
25  โรงเรียนบ้านเมืองคง 131
18 13.74
13 9.92
10 7.63
3 2.29
0 0.00
87 66.41
44 33.59%
26  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37
7 18.92
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
27  โรงเรียนบ้านตะโก 176
40 22.73
2 1.14
15 8.52
0 0.00
0 0.00
119 67.61
57 32.39%
28  โรงเรียนบ้านนาแค 53
7 13.21
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
29  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 169
11 6.51
8 4.73
27 15.98
4 2.37
2 1.18
117 69.23
52 30.77%
30  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 52
6 11.54
6 11.54
4 7.69
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
31  โรงเรียนบ้านหนองบง 34
3 8.82
2 5.88
5 14.71
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
32  โรงเรียนบ้านสระครก 99
4 4.04
3 3.03
9 9.09
10 10.10
3 3.03
70 70.71
29 29.29%
33  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93
11 11.83
0 0.00
13 13.98
3 3.23
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
34  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 139
11 7.91
8 5.76
16 11.51
2 1.44
3 2.16
99 71.22
40 28.78%
35  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 146
30 20.55
1 0.68
10 6.85
1 0.68
0 0.00
104 71.23
42 28.77%
36  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108
12 11.11
7 6.48
7 6.48
5 4.63
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
37  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 78
6 7.69
0 0.00
16 20.51
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
38  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 128
3 2.34
4 3.13
9 7.03
7 5.47
13 10.16
92 71.88
36 28.13%
39  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 75
12 16.00
3 4.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
40  โรงเรียนปริยัติไพศาล 133
9 6.77
0 0.00
28 21.05
0 0.00
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
41  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 209
6 2.87
13 6.22
12 5.74
13 6.22
14 6.70
151 72.25
58 27.75%
42  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 123
6 4.88
1 0.81
25 20.33
2 1.63
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
43  โรงเรียนบ้านโจด 87
8 9.20
0 0.00
16 18.39
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
44  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48
2 4.17
0 0.00
10 20.83
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
45  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 122
12 9.84
0 0.00
15 12.30
0 0.00
6 4.92
89 72.95
33 27.05%
46  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52
7 13.46
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
47  โรงเรียนบ้านหินแห่ 124
5 4.03
6 4.84
22 17.74
0 0.00
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
48  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83
7 8.43
3 3.61
12 14.46
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
49  โรงเรียนบ้านหนองจาน 38
3 7.89
1 2.63
5 13.16
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
50  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 66
4 6.06
7 10.61
3 4.55
2 3.03
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
51  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 55
3 5.45
3 5.45
8 14.55
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
52  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
5 6.58
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
53  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 65
1 1.54
2 3.08
12 18.46
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
54  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 116
11 9.48
7 6.03
10 8.62
0 0.00
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 193
15 7.77
0 0.00
28 14.51
3 1.55
0 0.00
147 76.17
46 23.83%
56  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 42
4 9.52
0 0.00
4 9.52
1 2.38
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
57  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 93
9 9.68
5 5.38
8 8.60
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
58  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 64
0 0.00
12 18.75
3 4.69
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
59  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 159
7 4.40
0 0.00
30 18.87
0 0.00
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
60  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 74
5 6.76
3 4.05
7 9.46
2 2.70
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
61  โรงเรียนบ้านสีสุก 114
7 6.14
5 4.39
11 9.65
2 1.75
1 0.88
88 77.19
26 22.81%
62  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 40
2 5.00
2 5.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
63  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 94
6 6.38
3 3.19
9 9.57
3 3.19
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
64  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 108
8 7.41
2 1.85
14 12.96
0 0.00
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
65  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 69
1 1.45
1 1.45
9 13.04
4 5.80
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
66  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 111
5 4.50
0 0.00
18 16.22
1 0.90
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
67  โรงเรียนบ้านหนองบง 65
6 9.23
3 4.62
3 4.62
2 3.08
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
68  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 114
4 3.51
3 2.63
16 14.04
1 0.88
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
69  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 262
5 1.91
7 2.67
26 9.92
11 4.20
6 2.29
207 79.01
55 20.99%
70  โรงเรียนบ้านมะค่า 34
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
71  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 50
2 4.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
72  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 30
3 10.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
73  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 40
8 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
74  โรงเรียนบ้านโนนสูง 81
5 6.17
4 4.94
5 6.17
2 2.47
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
75  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51
3 5.88
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
76  โรงเรียนบ้านตาจั่น 154
0 0.00
13 8.44
17 11.04
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
77  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 72
2 2.78
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
78  โรงเรียนบ้านทองหลาง 47
3 6.38
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
79  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 84
3 3.57
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
80  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 32
0 0.00
2 6.25
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
81  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104
6 5.77
0 0.00
13 12.50
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
82  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 44
1 2.27
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
83  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
4 6.56
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
84  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139
8 5.76
2 1.44
14 10.07
1 0.72
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
85  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 56
1 1.79
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
86  โรงเรียนบ้านไทรโยง 62
5 8.06
0 0.00
4 6.45
1 1.61
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
87  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
88  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 148
5 3.38
2 1.35
17 11.49
0 0.00
2 1.35
122 82.43
26 17.57%
89  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 131
4 3.05
2 1.53
17 12.98
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 103
3 2.91
4 3.88
5 4.85
2 1.94
4 3.88
85 82.52
18 17.48%
91  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 69
1 1.45
0 0.00
9 13.04
2 2.90
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
92  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 150
6 4.00
6 4.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
93  โรงเรียนบ้านกระถิน 87
7 8.05
0 0.00
6 6.90
0 0.00
2 2.30
72 82.76
15 17.24%
94  โรงเรียนบ้านขามเวียน 53
0 0.00
1 1.89
7 13.21
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
95  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
2 4.17
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
96  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
97  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 110
2 1.82
7 6.36
8 7.27
1 0.91
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
98  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
0 0.00
5 5.10
82 83.67
16 16.33%
99  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 68
2 2.94
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
100  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 187
11 5.88
0 0.00
19 10.16
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
101  โรงเรียนบ้านเสมา 106
1 0.94
0 0.00
16 15.09
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
102  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 50
1 2.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
103  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
104  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
3 2.50
1 0.83
15 12.50
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
105  โรงเรียนบ้านหนองผือ 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
106  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 209
0 0.00
3 1.44
13 6.22
0 0.00
17 8.13
176 84.21
33 15.79%
107  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 850
60 7.06
16 1.88
27 3.18
17 2.00
11 1.29
719 84.59
131 15.41%
108  โรงเรียนบ้านแฝก 72
5 6.94
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
109  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 126
2 1.59
0 0.00
12 9.52
2 1.59
3 2.38
107 84.92
19 15.08%
110  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 94
4 4.26
1 1.06
7 7.45
1 1.06
1 1.06
80 85.11
14 14.89%
111  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 74
2 2.70
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 264
5 1.89
0 0.00
34 12.88
0 0.00
0 0.00
225 85.23
39 14.77%
113  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 136
5 3.68
1 0.74
13 9.56
0 0.00
1 0.74
116 85.29
20 14.71%
114  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
3 4.41
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
115  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 106
5 4.72
1 0.94
8 7.55
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
116  โรงเรียนบ้านโคกสี 163
6 3.68
1 0.61
5 3.07
0 0.00
11 6.75
140 85.89
23 14.11%
117  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
118  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองคอม 187
4 2.14
2 1.07
20 10.70
0 0.00
0 0.00
161 86.10
26 13.90%
120  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
121  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 73
10 13.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
122  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 155
8 5.16
2 1.29
10 6.45
1 0.65
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
1 1.49
3 4.48
3 4.48
2 2.99
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
124  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 127
4 3.15
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
125  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 117
3 2.56
4 3.42
8 6.84
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
126  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87
4 4.60
1 1.15
3 3.45
0 0.00
3 3.45
76 87.36
11 12.64%
127  โรงเรียนบ้านหนองตาด 103
1 0.97
0 0.00
10 9.71
2 1.94
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 152
2 1.32
8 5.26
9 5.92
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
129  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
130  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
131  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 90
6 6.67
1 1.11
4 4.44
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
132  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
133  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
134  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 105
1 0.95
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
135  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
136  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
137  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 125
5 4.00
4 3.20
3 2.40
0 0.00
2 1.60
111 88.80
14 11.20%
138  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
139  โรงเรียนบ้านปอบิด 90
5 5.56
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
140  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 90
3 3.33
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
141  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
142  โรงเรียนวังโพน 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
143  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 48
3 6.25
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
144  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100
2 2.00
2 2.00
5 5.00
1 1.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
145  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
2 3.17
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
146  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 160
8 5.00
0 0.00
7 4.38
0 0.00
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
147  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 33
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
148  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 123
5 4.07
2 1.63
4 3.25
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
149  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
2 3.45
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
150  โรงเรียนบ้านหมัน 107
3 2.80
2 1.87
3 2.80
0 0.00
1 0.93
98 91.59
9 8.41%
151  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 108
0 0.00
1 0.93
7 6.48
0 0.00
1 0.93
99 91.67
9 8.33%
152  โรงเรียนบ้านหนองแขม 122
1 0.82
0 0.00
9 7.38
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
153  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
2 2.27
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
154  โรงเรียนบ้านตะหนอด 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
155  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
156  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 83
2 2.41
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
157  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167
2 1.20
2 1.20
3 1.80
2 1.20
3 1.80
155 92.81
12 7.19%
158  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 87
0 0.00
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
159  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 103
1 0.97
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
160  โรงเรียนบ้านโนนสัง 251
6 2.39
5 1.99
6 2.39
0 0.00
0 0.00
234 93.23
17 6.77%
161  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
162  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
163  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
164  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
165  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 125
0 0.00
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
166  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 86
0 0.00
1 1.16
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
167  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
168  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
169  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.40
87 95.60
4 4.40%
170  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
171  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
172  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 221
3 1.36
0 0.00
6 2.71
0 0.00
0 0.00
212 95.93
9 4.07%
173  โรงเรียนบ้านกอก 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
174  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
175  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 147
2 1.36
0 0.00
2 1.36
0 0.00
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
176  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
67 98.53
1 1.47%
177  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองแสง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,150 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  993 5.79
เตี้ย  474 2.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,559 9.09
ผอมและเตี้ย  287 1.67
อ้วนและเตี้ย  252 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,585 79.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,565 คน


20.79%


Powered By www.thaieducation.net