ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 213 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 17
7 41.18
0 0.00
7 41.18
0 0.00
3 17.65
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 36
11 30.56
9 25.00
5 13.89
3 8.33
8 22.22
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 80
59 73.75
6 7.50
10 12.50
2 2.50
3 3.75
0 0.00
80 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแจง 16
10 62.50
2 12.50
3 18.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
16 100.00%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 205
6 2.93
3 1.46
27 13.17
0 0.00
132 64.39
37 18.05
168 81.95%
6  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 23
9 39.13
0 0.00
5 21.74
2 8.70
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
7  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 170
26 15.29
21 12.35
34 20.00
14 8.24
13 7.65
62 36.47
108 63.53%
8  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 146
11 7.53
12 8.22
12 8.22
23 15.75
24 16.44
64 43.84
82 56.16%
9  โรงเรียนบ้านหนองจาน 158
23 14.56
15 9.49
30 18.99
18 11.39
2 1.27
70 44.30
88 55.70%
10  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 99
28 28.28
2 2.02
24 24.24
1 1.01
0 0.00
44 44.44
55 55.56%
11  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 127
32 25.20
11 8.66
20 15.75
6 4.72
0 0.00
58 45.67
69 54.33%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 17
2 11.76
2 11.76
4 23.53
1 5.88
0 0.00
8 47.06
9 52.94%
13  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 120
12 10.00
14 11.67
18 15.00
8 6.67
11 9.17
57 47.50
63 52.50%
14  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 160
12 7.50
9 5.63
15 9.38
22 13.75
24 15.00
78 48.75
82 51.25%
15  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 69
1 1.45
5 7.25
13 18.84
5 7.25
11 15.94
34 49.28
35 50.72%
16  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 118
16 13.56
6 5.08
15 12.71
10 8.47
10 8.47
61 51.69
57 48.31%
17  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 124
10 8.06
13 10.48
29 23.39
5 4.03
1 0.81
66 53.23
58 46.77%
18  โรงเรียนบ้านหนองแวง 174
6 3.45
9 5.17
27 15.52
15 8.62
24 13.79
93 53.45
81 46.55%
19  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 160
17 10.63
22 13.75
30 18.75
3 1.88
2 1.25
86 53.75
74 46.25%
20  โรงเรียนบ้านพันชนะ 65
8 12.31
7 10.77
4 6.15
5 7.69
6 9.23
35 53.85
30 46.15%
21  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 63
17 26.98
4 6.35
7 11.11
1 1.59
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
22  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 106
12 11.32
1 0.94
34 32.08
0 0.00
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
23  โรงเรียนบ้านมาบกราด 59
10 16.95
8 13.56
6 10.17
2 3.39
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
24  โรงเรียนบ้านห้วยบง 205
11 5.37
9 4.39
27 13.17
20 9.76
23 11.22
115 56.10
90 43.90%
25  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 236
24 10.17
7 2.97
10 4.24
30 12.71
32 13.56
133 56.36
103 43.64%
26  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 110
5 4.55
5 4.55
10 9.09
4 3.64
24 21.82
62 56.36
48 43.64%
27  โรงเรียนบ้านดอน 54
4 7.41
11 20.37
3 5.56
5 9.26
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
28  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 145
26 17.93
6 4.14
23 15.86
4 2.76
2 1.38
84 57.93
61 42.07%
29  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 67
7 10.45
4 5.97
9 13.43
4 5.97
3 4.48
40 59.70
27 40.30%
30  โรงเรียนบ้านจะบู 43
3 6.98
6 13.95
6 13.95
2 4.65
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
31  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 37
8 21.62
1 2.70
4 10.81
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
32  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 53
9 16.98
0 0.00
7 13.21
0 0.00
4 7.55
33 62.26
20 37.74%
33  โรงเรียนบ้านอ้อไพล 137
12 8.76
12 8.76
15 10.95
5 3.65
7 5.11
86 62.77
51 37.23%
34  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 213
20 9.39
19 8.92
33 15.49
3 1.41
3 1.41
135 63.38
78 36.62%
35  โรงเรียนบึงคำคู 110
4 3.64
0 0.00
23 20.91
9 8.18
4 3.64
70 63.64
40 36.36%
36  โรงเรียนบ้านทองหลาง 69
14 20.29
0 0.00
9 13.04
2 2.90
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
37  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 78
6 7.69
3 3.85
16 20.51
3 3.85
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
38  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 28
3 10.71
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
39  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 59
6 10.17
0 0.00
12 20.34
3 5.08
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
40  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 346
20 5.78
7 2.02
45 13.01
27 7.80
24 6.94
223 64.45
123 35.55%
41  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 138
14 10.14
7 5.07
27 19.57
1 0.72
0 0.00
89 64.49
49 35.51%
42  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 31
3 9.68
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 179
15 8.38
15 8.38
28 15.64
2 1.12
0 0.00
119 66.48
60 33.52%
44  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 54
2 3.70
0 0.00
13 24.07
2 3.70
1 1.85
36 66.67
18 33.33%
45  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 112
7 6.25
11 9.82
14 12.50
5 4.46
0 0.00
75 66.96
37 33.04%
46  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 92
16 17.39
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
62 67.39
30 32.61%
47  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 62
4 6.45
6 9.68
8 12.90
1 1.61
1 1.61
42 67.74
20 32.26%
48  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 76
7 9.21
7 9.21
10 13.16
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 133
10 7.52
0 0.00
32 24.06
0 0.00
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
50  โรงเรียนบ้านบุตะโก 77
9 11.69
0 0.00
15 19.48
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
51  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 55
9 16.36
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
52  โรงเรียนวัดสระจรเข้(โนนไทย) 85
5 5.88
0 0.00
15 17.65
5 5.88
1 1.18
59 69.41
26 30.59%
53  โรงเรียนบ้านโพนไพล 118
9 7.63
15 12.71
6 5.08
5 4.24
1 0.85
82 69.49
36 30.51%
54  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 46
3 6.52
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
55  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 322
26 8.07
19 5.90
47 14.60
6 1.86
0 0.00
224 69.57
98 30.43%
56  โรงเรียนบ้านหาญ 140
7 5.00
11 7.86
24 17.14
0 0.00
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
57  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 195
18 9.23
14 7.18
25 12.82
0 0.00
0 0.00
138 70.77
57 29.23%
58  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 55
5 9.09
6 10.91
5 9.09
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 469
55 11.73
6 1.28
68 14.50
7 1.49
0 0.00
333 71.00
136 29.00%
60  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 104
3 2.88
1 0.96
14 13.46
4 3.85
8 7.69
74 71.15
30 28.85%
61  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 84
1 1.19
4 4.76
16 19.05
3 3.57
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
62  โรงเรียนบ้านหนองบง 109
4 3.67
2 1.83
21 19.27
2 1.83
2 1.83
78 71.56
31 28.44%
63  โรงเรียนบ้านหินลาด 53
2 3.77
2 3.77
10 18.87
1 1.89
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
64  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 92
8 8.70
4 4.35
14 15.22
0 0.00
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
65  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 103
3 2.91
8 7.77
18 17.48
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
66  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 43
1 2.33
1 2.33
6 13.95
2 4.65
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
67  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 147
23 15.65
4 2.72
12 8.16
1 0.68
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
68  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 70
1 1.43
11 15.71
7 10.00
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
69  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 59
4 6.78
5 8.47
6 10.17
1 1.69
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
70  โรงเรียนบ้านมะเริง 48
8 16.67
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
71  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 185
2 1.08
13 7.03
35 18.92
0 0.00
0 0.00
135 72.97
50 27.03%
72  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 52
3 5.77
2 3.85
9 17.31
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
73  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 71
7 9.86
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
74  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 86
6 6.98
3 3.49
13 15.12
1 1.16
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
75  โรงเรียนบ้านกำปัง 45
1 2.22
2 4.44
8 17.78
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
76  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 135
10 7.41
8 5.93
16 11.85
1 0.74
1 0.74
99 73.33
36 26.67%
77  โรงเรียนบ้านหนองหอย 106
2 1.89
4 3.77
22 20.75
0 0.00
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 99
1 1.01
1 1.01
13 13.13
5 5.05
6 6.06
73 73.74
26 26.26%
79  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 50
5 10.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองแดง 50
5 10.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
81  โรงเรียนบ้านคูเมือง 127
17 13.39
0 0.00
16 12.60
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
82  โรงเรียนบ้านหนองไทร 120
9 7.50
3 2.50
19 15.83
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
83  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 101
5 4.95
0 0.00
21 20.79
0 0.00
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
84  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 611
51 8.35
14 2.29
92 15.06
0 0.00
0 0.00
454 74.30
157 25.70%
85  โรงเรียนบ้านค้างพลู 172
9 5.23
7 4.07
28 16.28
0 0.00
0 0.00
128 74.42
44 25.58%
86  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 122
13 10.66
0 0.00
18 14.75
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
87  โรงเรียนบ้านเจริญผล 142
6 4.23
0 0.00
29 20.42
0 0.00
1 0.70
106 74.65
36 25.35%
88  โรงเรียนบ้านโนนทอง 83
5 6.02
4 4.82
10 12.05
2 2.41
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
89  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
2 6.25
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
90  โรงเรียนบ้านสระตอง 40
5 12.50
1 2.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
91  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 48
0 0.00
1 2.08
8 16.67
3 6.25
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 137
12 8.76
3 2.19
13 9.49
6 4.38
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
93  โรงเรียนบ้านจาน 210
10 4.76
18 8.57
19 9.05
4 1.90
1 0.48
158 75.24
52 24.76%
94  โรงเรียนบ้านกะพี้ 74
4 5.41
3 4.05
9 12.16
2 2.70
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
95  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 103
8 7.77
1 0.97
15 14.56
0 0.00
1 0.97
78 75.73
25 24.27%
96  โรงเรียนบ้านหินดาด 240
13 5.42
12 5.00
23 9.58
10 4.17
0 0.00
182 75.83
58 24.17%
97  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 203
6 2.96
3 1.48
37 18.23
3 1.48
0 0.00
154 75.86
49 24.14%
98  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
99  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 105
6 5.71
2 1.90
17 16.19
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
100  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 97
5 5.15
3 3.09
9 9.28
4 4.12
2 2.06
74 76.29
23 23.71%
101  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 141
4 2.84
4 2.84
25 17.73
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
102  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 663
45 6.79
15 2.26
92 13.88
0 0.00
3 0.45
508 76.62
155 23.38%
103  โรงเรียนบ้านพันดุง 107
0 0.00
3 2.80
22 20.56
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
104  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 95
6 6.32
5 5.26
11 11.58
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
105  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 153
10 6.54
2 1.31
22 14.38
1 0.65
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
106  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 57
7 12.28
0 0.00
1 1.75
0 0.00
5 8.77
44 77.19
13 22.81%
107  โรงเรียนบ้านหนองแหน 31
0 0.00
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
108  โรงเรียนโนนไทย 503
20 3.98
15 2.98
73 14.51
4 0.80
1 0.20
390 77.53
113 22.47%
109  โรงเรียนบ้านห้วย 36
4 11.11
1 2.78
2 5.56
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
110  โรงเรียนด่านขุนทด 1027
44 4.28
16 1.56
166 16.16
1 0.10
0 0.00
800 77.90
227 22.10%
111  โรงเรียนบ้านคลองแค 127
6 4.72
9 7.09
13 10.24
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
112  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 41
0 0.00
1 2.44
8 19.51
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
113  โรงเรียนบ้านโนน 64
5 7.81
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
114  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 69
5 7.25
0 0.00
8 11.59
1 1.45
1 1.45
54 78.26
15 21.74%
115  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 111
1 0.90
0 0.00
22 19.82
0 0.00
1 0.90
87 78.38
24 21.62%
116  โรงเรียนบ้านหนองสาร 65
1 1.54
5 7.69
5 7.69
3 4.62
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
117  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 84
4 4.76
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
118  โรงเรียนบ้านนา 208
22 10.58
2 0.96
19 9.13
1 0.48
0 0.00
164 78.85
44 21.15%
119  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 38
2 5.26
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
120  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 62
3 4.84
2 3.23
4 6.45
4 6.45
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
121  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 317
12 3.79
6 1.89
42 13.25
6 1.89
0 0.00
251 79.18
66 20.82%
122  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 58
2 3.45
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
123  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 68
1 1.47
3 4.41
8 11.76
2 2.94
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
124  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 195
9 4.62
8 4.10
23 11.79
0 0.00
0 0.00
155 79.49
40 20.51%
125  โรงเรียนบ้านเสมา 83
8 9.64
2 2.41
4 4.82
3 3.61
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
126  โรงเรียนบ้านโนนตาล 225
8 3.56
4 1.78
33 14.67
0 0.00
1 0.44
179 79.56
46 20.44%
127  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 129
9 6.98
5 3.88
4 3.10
5 3.88
3 2.33
103 79.84
26 20.16%
128  โรงเรียนบ้านถนนหัก 35
0 0.00
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
129  โรงเรียนบ้านสระพัง 101
8 7.92
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
130  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
131  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
132  โรงเรียนเทพคงคา 52
2 3.85
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
133  โรงเรียนบ้านซับพลู 115
6 5.22
0 0.00
5 4.35
3 2.61
8 6.96
93 80.87
22 19.13%
134  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
135  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 79
3 3.80
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
136  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 74
6 8.11
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
137  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
138  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 175
5 2.86
4 2.29
23 13.14
1 0.57
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
139  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 175
6 3.43
3 1.71
13 7.43
2 1.14
9 5.14
142 81.14
33 18.86%
140  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 54
2 3.70
2 3.70
3 5.56
1 1.85
2 3.70
44 81.48
10 18.52%
141  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 125
4 3.20
2 1.60
17 13.60
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
142  โรงเรียนบ้านแปรง 153
10 6.54
4 2.61
14 9.15
0 0.00
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
143  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 88
8 9.09
1 1.14
7 7.95
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
144  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 73
3 4.11
2 2.74
6 8.22
0 0.00
2 2.74
60 82.19
13 17.81%
145  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 73
0 0.00
1 1.37
10 13.70
2 2.74
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
146  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 80
1 1.25
1 1.25
12 15.00
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
147  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 58
2 3.45
2 3.45
3 5.17
3 5.17
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
148  โรงเรียนบ้านวังสนวน 116
5 4.31
10 8.62
5 4.31
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
149  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 163
12 7.36
0 0.00
16 9.82
0 0.00
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
150  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 152
3 1.97
2 1.32
20 13.16
1 0.66
0 0.00
126 82.89
26 17.11%
151  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 226
14 6.19
1 0.44
17 7.52
6 2.65
0 0.00
188 83.19
38 16.81%
152  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 54
1 1.85
1 1.85
6 11.11
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
153  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
154  โรงเรียนบ้านตะเคียน 218
2 0.92
5 2.29
28 12.84
1 0.46
0 0.00
182 83.49
36 16.51%
155  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 140
7 5.00
3 2.14
12 8.57
1 0.71
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
156  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 37
1 2.70
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
157  โรงเรียนบ้านปราสาท 105
6 5.71
4 3.81
7 6.67
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
158  โรงเรียนบ้านซับยาง 99
3 3.03
3 3.03
9 9.09
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
159  โรงเรียนบ้านหนุก 62
5 8.06
4 6.45
1 1.61
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
160  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 87
4 4.60
2 2.30
6 6.90
0 0.00
2 2.30
73 83.91
14 16.09%
161  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 87
4 4.60
1 1.15
7 8.05
2 2.30
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
162  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 63
1 1.59
3 4.76
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
163  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 57
1 1.75
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
164  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 76
5 6.58
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
165  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108
3 2.78
1 0.93
6 5.56
0 0.00
7 6.48
91 84.26
17 15.74%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 84
7 8.33
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
167  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 130
1 0.77
2 1.54
17 13.08
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
168  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 177
1 0.56
0 0.00
24 13.56
2 1.13
0 0.00
150 84.75
27 15.25%
169  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
170  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 93
4 4.30
0 0.00
8 8.60
2 2.15
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
171  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 147
10 6.80
3 2.04
6 4.08
1 0.68
2 1.36
125 85.03
22 14.97%
172  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 161
5 3.11
7 4.35
12 7.45
0 0.00
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
173  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 128
2 1.56
3 2.34
14 10.94
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
174  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 143
3 2.10
3 2.10
14 9.79
1 0.70
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
175  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
176  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 104
10 9.62
1 0.96
3 2.88
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
177  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 193
5 2.59
11 5.70
11 5.70
0 0.00
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
178  โรงเรียนบ้านบุระไหว 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
179  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 37
0 0.00
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
180  โรงเรียนบ้านงิ้ว 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
181  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
4 8.89
39 86.67
6 13.33%
182  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
183  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
2 6.45
27 87.10
4 12.90%
184  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 109
0 0.00
3 2.75
10 9.17
0 0.00
1 0.92
95 87.16
14 12.84%
185  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 143
3 2.10
2 1.40
11 7.69
2 1.40
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
186  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
187  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 120
0 0.00
0 0.00
15 12.50
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
188  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 179
5 2.79
2 1.12
12 6.70
3 1.68
0 0.00
157 87.71
22 12.29%
189  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 76
1 1.32
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
190  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 123
3 2.44
4 3.25
7 5.69
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
191  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 116
2 1.72
2 1.72
6 5.17
3 2.59
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
192  โรงเรียนบ้านสระแจง 72
3 4.17
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
193  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 91
0 0.00
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
194  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 160
5 3.13
5 3.13
6 3.75
0 0.00
1 0.63
143 89.38
17 10.63%
195  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
196  โรงเรียนบ้านสำโรง 97
1 1.03
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
197  โรงเรียนบ้านหนองดุม 146
4 2.74
1 0.68
6 4.11
2 1.37
2 1.37
131 89.73
15 10.27%
198  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองหัน 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
200  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 81
2 2.47
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
201  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
202  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
203  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 47
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
204  โรงเรียนบ้านหินเพิง 48
2 4.17
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
205  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 431
3 0.70
3 0.70
13 3.02
3 0.70
13 3.02
396 91.88
35 8.12%
206  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
207  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 166
2 1.20
2 1.20
6 3.61
1 0.60
1 0.60
154 92.77
12 7.23%
208  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 100
3 3.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
1 1.00
93 93.00
7 7.00%
209  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 125
0 0.00
0 0.00
4 3.20
0 0.00
4 3.20
117 93.60
8 6.40%
210  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
211  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 147
0 0.00
2 1.36
5 3.40
1 0.68
1 0.68
138 93.88
9 6.12%
212  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 102
0 0.00
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
100 98.04
2 1.96%
213  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 116
0 0.00
0 0.00
2 1.72
0 0.00
0 0.00
114 98.28
2 1.72%

 

จำนวนนักเรียน  24,362 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,528 6.27
เตี้ย  785 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,973 12.20
ผอมและเตี้ย  443 1.82
อ้วนและเตี้ย  508 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,125 74.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,237 คน


25.60%


Powered By www.thaieducation.net