ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 26
3 11.54
5 19.23
10 38.46
2 7.69
6 23.08
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 113
28 24.78
33 29.20
19 16.81
22 19.47
2 1.77
9 7.96
104 92.04%
3  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 720
229 31.81
150 20.83
151 20.97
0 0.00
0 0.00
190 26.39
530 73.61%
4  โรงเรียนวัดบันไดม้า 87
11 12.64
10 11.49
16 18.39
11 12.64
11 12.64
28 32.18
59 67.82%
5  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 388
48 12.37
41 10.57
57 14.69
42 10.82
58 14.95
142 36.60
246 63.40%
6  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 76
6 7.89
5 6.58
3 3.95
3 3.95
31 40.79
28 36.84
48 63.16%
7  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 106
13 12.26
5 4.72
10 9.43
18 16.98
10 9.43
50 47.17
56 52.83%
8  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 155
22 14.19
34 21.94
13 8.39
7 4.52
0 0.00
79 50.97
76 49.03%
9  โรงเรียนบ้านห้วยลุง 101
11 10.89
6 5.94
26 25.74
6 5.94
0 0.00
52 51.49
49 48.51%
10  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 139
7 5.04
8 5.76
21 15.11
7 5.04
23 16.55
73 52.52
66 47.48%
11  โรงเรียนวัดกลางดง 219
31 14.16
18 8.22
48 21.92
4 1.83
1 0.46
117 53.42
102 46.58%
12  โรงเรียนบ้านกุดน้อย 41
4 9.76
3 7.32
9 21.95
1 2.44
2 4.88
22 53.66
19 46.34%
13  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 78
11 14.10
4 5.13
11 14.10
4 5.13
6 7.69
42 53.85
36 46.15%
14  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 169
28 16.57
21 12.43
28 16.57
0 0.00
0 0.00
92 54.44
77 45.56%
15  โรงเรียนบ้านหนองโอง 55
4 7.27
4 7.27
3 5.45
5 9.09
9 16.36
30 54.55
25 45.45%
16  โรงเรียนบ้านปางโก 82
10 12.20
12 14.63
13 15.85
1 1.22
0 0.00
46 56.10
36 43.90%
17  โรงเรียนเสมาวิทยา 67
5 7.46
2 2.99
21 31.34
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
18  โรงเรียนคีรีวัฒนา 204
13 6.37
14 6.86
35 17.16
6 2.94
16 7.84
120 58.82
84 41.18%
19  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 129
13 10.08
8 6.20
23 17.83
9 6.98
0 0.00
76 58.91
53 41.09%
20  โรงเรียนบ้านมะค่างาม 194
15 7.73
14 7.22
20 10.31
15 7.73
15 7.73
115 59.28
79 40.72%
21  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 70
5 7.14
2 2.86
6 8.57
7 10.00
8 11.43
42 60.00
28 40.00%
22  โรงเรียนบ้านหมูสี 115
7 6.09
6 5.22
11 9.57
11 9.57
11 9.57
69 60.00
46 40.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองหมาก 176
4 2.27
20 11.36
26 14.77
3 1.70
16 9.09
107 60.80
69 39.20%
24  โรงเรียนบ้านสระเพลง 145
12 8.28
3 2.07
15 10.34
10 6.90
15 10.34
90 62.07
55 37.93%
25  โรงเรียนสันติพัฒนา 40
6 15.00
3 7.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
26  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 198
23 11.62
15 7.58
31 15.66
3 1.52
1 0.51
125 63.13
73 36.87%
27  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 57
13 22.81
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
28  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 129
7 5.43
3 2.33
15 11.63
10 7.75
12 9.30
82 63.57
47 36.43%
29  โรงเรียนบ้านวังกระสวย 113
8 7.08
9 7.96
10 8.85
8 7.08
6 5.31
72 63.72
41 36.28%
30  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 210
30 14.29
20 9.52
19 9.05
6 2.86
1 0.48
134 63.81
76 36.19%
31  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 28
6 21.43
2 7.14
0 0.00
0 0.00
2 7.14
18 64.29
10 35.71%
32  โรงเรียนบ้านโศกน้อย 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
3 6.98
5 11.63
28 65.12
15 34.88%
33  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 113
4 3.54
2 1.77
11 9.73
11 9.73
11 9.73
74 65.49
39 34.51%
34  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 495
30 6.06
30 6.06
40 8.08
30 6.06
35 7.07
330 66.67
165 33.33%
35  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 60
4 6.67
1 1.67
7 11.67
5 8.33
3 5.00
40 66.67
20 33.33%
36  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 52
5 9.62
0 0.00
5 9.62
2 3.85
5 9.62
35 67.31
17 32.69%
37  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 108
10 9.26
9 8.33
14 12.96
0 0.00
1 0.93
74 68.52
34 31.48%
38  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 58
0 0.00
0 0.00
18 31.03
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
39  โรงเรียนบ้านดอนเมือง 159
9 5.66
11 6.92
13 8.18
8 5.03
8 5.03
110 69.18
49 30.82%
40  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 39
0 0.00
3 7.69
9 23.08
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
41  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 39
5 12.82
2 5.13
3 7.69
2 5.13
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
42  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 130
12 9.23
13 10.00
13 10.00
2 1.54
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
43  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 72
6 8.33
2 2.78
4 5.56
5 6.94
5 6.94
50 69.44
22 30.56%
44  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 82
5 6.10
10 12.20
10 12.20
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 226
15 6.64
10 4.42
18 7.96
15 6.64
10 4.42
158 69.91
68 30.09%
46  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 151
9 5.96
9 5.96
15 9.93
5 3.31
7 4.64
106 70.20
45 29.80%
47  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 354
14 3.95
26 7.34
15 4.24
25 7.06
25 7.06
249 70.34
105 29.66%
48  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 95
7 7.37
0 0.00
21 22.11
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
49  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 561
29 5.17
18 3.21
47 8.38
26 4.63
45 8.02
396 70.59
165 29.41%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 89
12 13.48
1 1.12
8 8.99
5 5.62
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
51  โรงเรียนบ้านหนองแวง 148
6 4.05
8 5.41
11 7.43
9 6.08
9 6.08
105 70.95
43 29.05%
52  โรงเรียนพรพิทยาคม 131
7 5.34
6 4.58
7 5.34
9 6.87
9 6.87
93 70.99
38 29.01%
53  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 152
10 6.58
10 6.58
8 5.26
8 5.26
8 5.26
108 71.05
44 28.95%
54  โรงเรียนบ้านคลองยาง 467
35 7.49
30 6.42
20 4.28
30 6.42
20 4.28
332 71.09
135 28.91%
55  โรงเรียนถนนมิตรภาพ 87
5 5.75
5 5.75
5 5.75
5 5.75
5 5.75
62 71.26
25 28.74%
56  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 98
6 6.12
5 5.10
11 11.22
6 6.12
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
57  โรงเรียนบ้านหนองบัว 84
6 7.14
1 1.19
7 8.33
4 4.76
6 7.14
60 71.43
24 28.57%
58  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 95
7 7.37
1 1.05
17 17.89
2 2.11
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
59  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 681
33 4.85
25 3.67
55 8.08
30 4.41
50 7.34
488 71.66
193 28.34%
60  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 173
9 5.20
13 7.51
17 9.83
6 3.47
3 1.73
125 72.25
48 27.75%
61  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 69
5 7.25
2 2.90
5 7.25
2 2.90
5 7.25
50 72.46
19 27.54%
62  โรงเรียนบ้านหินดาด 167
9 5.39
7 4.19
10 5.99
10 5.99
10 5.99
121 72.46
46 27.54%
63  โรงเรียนบ้านหนองขาม 40
0 0.00
2 5.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
64  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 51
4 7.84
0 0.00
2 3.92
6 11.76
2 3.92
37 72.55
14 27.45%
65  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 556
35 6.29
25 4.50
20 3.60
35 6.29
37 6.65
404 72.66
152 27.34%
66  โรงเรียนบ้านวังสีสด 124
12 9.68
4 3.23
17 13.71
0 0.00
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
67  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 141
6 4.26
5 3.55
10 7.09
6 4.26
10 7.09
104 73.76
37 26.24%
68  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม 81
10 12.35
3 3.70
8 9.88
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
69  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 403
25 6.20
14 3.47
20 4.96
20 4.96
25 6.20
299 74.19
104 25.81%
70  โรงเรียนหนองน้ำใส 582
30 5.15
30 5.15
30 5.15
20 3.44
40 6.87
432 74.23
150 25.77%
71  โรงเรียนสง่าพัฒนา 136
11 8.09
3 2.21
8 5.88
11 8.09
2 1.47
101 74.26
35 25.74%
72  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 122
6 4.92
15 12.30
10 8.20
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
73  โรงเรียนบ้านวังราง 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
15 75.00
5 25.00%
74  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 352
27 7.67
15 4.26
40 11.36
6 1.70
0 0.00
264 75.00
88 25.00%
75  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 189
10 5.29
9 4.76
10 5.29
10 5.29
8 4.23
142 75.13
47 24.87%
76  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 157
8 5.10
4 2.55
27 17.20
0 0.00
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
77  โรงเรียนบ้านคลองเสือ 85
3 3.53
3 3.53
5 5.88
5 5.88
5 5.88
64 75.29
21 24.71%
78  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 197
11 5.58
8 4.06
11 5.58
11 5.58
7 3.55
149 75.63
48 24.37%
79  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 111
8 7.21
6 5.41
10 9.01
3 2.70
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
80  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 926
49 5.29
37 4.00
110 11.88
20 2.16
8 0.86
702 75.81
224 24.19%
81  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 79
5 6.33
2 2.53
5 6.33
3 3.80
4 5.06
60 75.95
19 24.05%
82  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 141
6 4.26
7 4.96
16 11.35
4 2.84
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
83  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 90
2 2.22
3 3.33
5 5.56
6 6.67
5 5.56
69 76.67
21 23.33%
84  โรงเรียนบ้านซับหวาย 103
12 11.65
4 3.88
6 5.83
2 1.94
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
85  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 100
3 3.00
5 5.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
86  โรงเรียนบ้านหินเพิง 222
28 12.61
5 2.25
17 7.66
1 0.45
0 0.00
171 77.03
51 22.97%
87  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 552
17 3.08
27 4.89
30 5.43
27 4.89
25 4.53
426 77.17
126 22.83%
88  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
89  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 254
10 3.94
10 3.94
15 5.91
10 3.94
12 4.72
197 77.56
57 22.44%
90  โรงเรียนโค้งยางวิทยา 116
8 6.90
5 4.31
12 10.34
0 0.00
1 0.86
90 77.59
26 22.41%
91  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 94
3 3.19
5 5.32
7 7.45
4 4.26
2 2.13
73 77.66
21 22.34%
92  โรงเรียนบ้านซับน้อย 189
5 2.65
1 0.53
24 12.70
12 6.35
0 0.00
147 77.78
42 22.22%
93  โรงเรียนบ้านเขาวง 208
9 4.33
7 3.37
10 4.81
10 4.81
10 4.81
162 77.88
46 22.12%
94  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 199
10 5.03
7 3.52
10 5.03
7 3.52
10 5.03
155 77.89
44 22.11%
95  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 177
5 2.82
9 5.08
10 5.65
5 2.82
10 5.65
138 77.97
39 22.03%
96  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 84
4 4.76
2 2.38
4 4.76
4 4.76
4 4.76
66 78.57
18 21.43%
97  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 202
6 2.97
6 2.97
11 5.45
11 5.45
9 4.46
159 78.71
43 21.29%
98  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 123
4 3.25
3 2.44
19 15.45
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
99  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 252
16 6.35
16 6.35
21 8.33
0 0.00
0 0.00
199 78.97
53 21.03%
100  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 83
2 2.41
2 2.41
6 7.23
2 2.41
5 6.02
66 79.52
17 20.48%
101  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 172
7 4.07
7 4.07
5 2.91
8 4.65
8 4.65
137 79.65
35 20.35%
102  โรงเรียนบ้านสองคร 150
4 2.67
1 0.67
18 12.00
7 4.67
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
103  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 75
4 5.33
4 5.33
7 9.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
104  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 141
5 3.55
5 3.55
5 3.55
5 3.55
8 5.67
113 80.14
28 19.86%
105  โรงเรียนขนงพระใต้ 315
12 3.81
12 3.81
12 3.81
13 4.13
13 4.13
253 80.32
62 19.68%
106  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 72
4 5.56
2 2.78
3 4.17
2 2.78
3 4.17
58 80.56
14 19.44%
107  โรงเรียนบ้านวังไทร 258
9 3.49
11 4.26
30 11.63
0 0.00
0 0.00
208 80.62
50 19.38%
108  โรงเรียนสันติวิทยา 59
5 8.47
1 1.69
3 5.08
1 1.69
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
109  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 147
12 8.16
5 3.40
10 6.80
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
110  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 409
16 3.91
7 1.71
25 6.11
12 2.93
15 3.67
334 81.66
75 18.34%
111  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 94
0 0.00
3 3.19
14 14.89
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
112  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 117
5 4.27
1 0.85
5 4.27
5 4.27
5 4.27
96 82.05
21 17.95%
113  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 280
10 3.57
10 3.57
10 3.57
10 3.57
10 3.57
230 82.14
50 17.86%
114  โรงเรียนบ้านซับใต้ 176
4 2.27
14 7.95
13 7.39
0 0.00
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
115  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 197
7 3.55
8 4.06
8 4.06
5 2.54
6 3.05
163 82.74
34 17.26%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 145
5 3.45
2 1.38
5 3.45
5 3.45
8 5.52
120 82.76
25 17.24%
117  โรงเรียนบ้านหนองเบน 193
5 2.59
8 4.15
5 2.59
10 5.18
5 2.59
160 82.90
33 17.10%
118  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 230
5 2.17
7 3.04
26 11.30
1 0.43
0 0.00
191 83.04
39 16.96%
119  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 201
8 3.98
6 2.99
7 3.48
6 2.99
7 3.48
167 83.08
34 16.92%
120  โรงเรียนบ้านซับชุมพล 101
5 4.95
1 0.99
1 0.99
5 4.95
5 4.95
84 83.17
17 16.83%
121  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 161
8 4.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 11.80
134 83.23
27 16.77%
122  โรงเรียนบ้านหนองจอก 90
1 1.11
1 1.11
7 7.78
1 1.11
5 5.56
75 83.33
15 16.67%
123  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 103
3 2.91
3 2.91
4 3.88
4 3.88
3 2.91
86 83.50
17 16.50%
124  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 188
10 5.32
3 1.60
8 4.26
5 2.66
5 2.66
157 83.51
31 16.49%
125  โรงเรียนบ้านสอยดาว 142
3 2.11
3 2.11
7 4.93
3 2.11
7 4.93
119 83.80
23 16.20%
126  โรงเรียนบ้านโนนเสลา 50
1 2.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
127  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 57
2 3.51
0 0.00
6 10.53
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
128  โรงเรียนบ้านหนองตะกู 140
5 3.57
2 1.43
5 3.57
5 3.57
5 3.57
118 84.29
22 15.71%
129  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 488
18 3.69
19 3.89
11 2.25
7 1.43
20 4.10
413 84.63
75 15.37%
130  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 98
5 5.10
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
131  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 46
0 0.00
2 4.35
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 107
2 1.87
2 1.87
5 4.67
2 1.87
5 4.67
91 85.05
16 14.95%
133  โรงเรียนบ้านหนองบอน 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 14.71
29 85.29
5 14.71%
134  โรงเรียนบ้านบุตาสง 96
3 3.13
2 2.08
5 5.21
2 2.08
2 2.08
82 85.42
14 14.58%
135  โรงเรียนบ้านหนองเลา 78
2 2.56
3 3.85
3 3.85
1 1.28
2 2.56
67 85.90
11 14.10%
136  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 71
2 2.82
2 2.82
2 2.82
2 2.82
2 2.82
61 85.92
10 14.08%
137  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 130
6 4.62
1 0.77
9 6.92
1 0.77
1 0.77
112 86.15
18 13.85%
138  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 81
2 2.47
0 0.00
5 6.17
3 3.70
1 1.23
70 86.42
11 13.58%
139  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
26 86.67
4 13.33%
140  โรงเรียนวัดกุดเวียน 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
141  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 62
2 3.23
1 1.61
2 3.23
2 3.23
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
142  โรงเรียนบ้านหนองตอ 87
0 0.00
3 3.45
8 9.20
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
143  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 81
2 2.47
2 2.47
2 2.47
2 2.47
2 2.47
71 87.65
10 12.35%
144  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 67
1 1.49
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
145  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 126
4 3.17
7 5.56
4 3.17
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
146  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 68
6 8.82
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
147  โรงเรียนบ้านนากลาง 175
5 2.86
3 1.71
5 2.86
2 1.14
5 2.86
155 88.57
20 11.43%
148  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
2 2.53
2 2.53
70 88.61
9 11.39%
149  โรงเรียนบ้านปางละกอ 161
3 1.86
3 1.86
2 1.24
5 3.11
5 3.11
143 88.82
18 11.18%
150  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 224
5 2.23
5 2.23
5 2.23
5 2.23
5 2.23
199 88.84
25 11.16%
151  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
1 2.22
1 2.22
40 88.89
5 11.11%
152  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 99
3 3.03
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
88 88.89
11 11.11%
153  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
154  โรงเรียนบ้านสลักใด 182
0 0.00
0 0.00
20 10.99
0 0.00
0 0.00
162 89.01
20 10.99%
155  โรงเรียนบ้านหัวป้าง 156
1 0.64
2 1.28
7 4.49
6 3.85
1 0.64
139 89.10
17 10.90%
156  โรงเรียนโนนค่าวิทยา 85
2 2.35
1 1.18
1 1.18
2 2.35
3 3.53
76 89.41
9 10.59%
157  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
158  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 202
3 1.49
2 0.99
7 3.47
6 2.97
3 1.49
181 89.60
21 10.40%
159  โรงเรียนบ้านซับใต้ 58
3 5.17
1 1.72
0 0.00
0 0.00
2 3.45
52 89.66
6 10.34%
160  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร 180
3 1.67
3 1.67
4 2.22
4 2.22
4 2.22
162 90.00
18 10.00%
161  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 131
3 2.29
3 2.29
5 3.82
1 0.76
1 0.76
118 90.08
13 9.92%
162  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 192
1 0.52
3 1.56
2 1.04
3 1.56
9 4.69
174 90.63
18 9.38%
163  โรงเรียนบ้านหนองสลักได 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
164  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
165  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 125
1 0.80
2 1.60
2 1.60
5 4.00
1 0.80
114 91.20
11 8.80%
166  โรงเรียนบ้านปรางคล้า 171
0 0.00
0 0.00
15 8.77
0 0.00
0 0.00
156 91.23
15 8.77%
167  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด 61
1 1.64
1 1.64
1 1.64
1 1.64
1 1.64
56 91.80
5 8.20%
168  โรงเรียนบ้านโนนรัง 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
3 4.62
60 92.31
5 7.69%
169  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 107
2 1.87
2 1.87
1 0.93
2 1.87
1 0.93
99 92.52
8 7.48%
170  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 69
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
171  โรงเรียนบ้านสายชนวน 73
1 1.37
1 1.37
1 1.37
1 1.37
1 1.37
68 93.15
5 6.85%
172  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 132
8 6.06
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
173  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 91
3 3.30
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
174  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
1 3.13
30 93.75
2 6.25%
175  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 81
1 1.23
1 1.23
1 1.23
1 1.23
1 1.23
76 93.83
5 6.17%
176  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 297
4 1.35
3 1.01
4 1.35
3 1.01
4 1.35
279 93.94
18 6.06%
177  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
178  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 134
2 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.49
130 97.01
4 2.99%
179  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,196 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,648 6.06
เตี้ย  1,265 4.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,172 7.99
ผอมและเตี้ย  943 3.47
อ้วนและเตี้ย  1,031 3.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,137 74.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,059 คน


25.96%


Powered By www.thaieducation.net