ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบึงไทย 62
2 3.23
1 1.61
55 88.71
3 4.84
1 1.61
0 0.00
62 100.00%
2  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 117
19 16.24
10 8.55
18 15.38
29 24.79
18 15.38
23 19.66
94 80.34%
3  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 144
15 10.42
12 8.33
21 14.58
27 18.75
33 22.92
36 25.00
108 75.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกพระ 122
25 20.49
20 16.39
6 4.92
27 22.13
3 2.46
41 33.61
81 66.39%
5  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 197
16 8.12
11 5.58
25 12.69
27 13.71
36 18.27
82 41.62
115 58.38%
6  โรงเรียนบ้านบึงพระ 99
4 4.04
2 2.02
21 21.21
6 6.06
23 23.23
43 43.43
56 56.57%
7  โรงเรียนบ้านละกอ 178
21 11.80
20 11.24
28 15.73
14 7.87
11 6.18
84 47.19
94 52.81%
8  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 121
17 14.05
5 4.13
21 17.36
9 7.44
11 9.09
58 47.93
63 52.07%
9  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97
10 10.31
9 9.28
5 5.15
19 19.59
6 6.19
48 49.48
49 50.52%
10  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 92
5 5.43
6 6.52
16 17.39
7 7.61
10 10.87
48 52.17
44 47.83%
11  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 249
64 25.70
13 5.22
33 13.25
2 0.80
5 2.01
132 53.01
117 46.99%
12  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 162
10 6.17
9 5.56
26 16.05
11 6.79
20 12.35
86 53.09
76 46.91%
13  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 141
8 5.67
3 2.13
34 24.11
1 0.71
20 14.18
75 53.19
66 46.81%
14  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1091
116 10.63
70 6.42
193 17.69
45 4.12
65 5.96
602 55.18
489 44.82%
15  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 863
97 11.24
17 1.97
103 11.94
80 9.27
86 9.97
480 55.62
383 44.38%
16  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 759
24 3.16
38 5.01
99 13.04
62 8.17
98 12.91
438 57.71
321 42.29%
17  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 80
15 18.75
6 7.50
10 12.50
1 1.25
1 1.25
47 58.75
33 41.25%
18  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 97
7 7.22
6 6.19
12 12.37
5 5.15
9 9.28
58 59.79
39 40.21%
19  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 15
2 13.33
2 13.33
2 13.33
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
20  โรงเรียนบ้านหินโคน 93
6 6.45
5 5.38
4 4.30
11 11.83
11 11.83
56 60.22
37 39.78%
21  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 91
10 10.99
13 14.29
8 8.79
5 5.49
0 0.00
55 60.44
36 39.56%
22  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 234
23 9.83
27 11.54
14 5.98
17 7.26
10 4.27
143 61.11
91 38.89%
23  โรงเรียนบ้านพระ 264
28 10.61
22 8.33
48 18.18
4 1.52
0 0.00
162 61.36
102 38.64%
24  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 83
8 9.64
6 7.23
15 18.07
3 3.61
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
25  โรงเรียนบ้านละลม 207
15 7.25
10 4.83
26 12.56
8 3.86
16 7.73
132 63.77
75 36.23%
26  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 108
15 13.89
1 0.93
19 17.59
4 3.70
0 0.00
69 63.89
39 36.11%
27  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 50
5 10.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
4 8.00
32 64.00
18 36.00%
28  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 41
4 9.76
3 7.32
2 4.88
4 9.76
1 2.44
27 65.85
14 34.15%
29  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 91
9 9.89
0 0.00
22 24.18
0 0.00
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
30  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 190
6 3.16
4 2.11
23 12.11
10 5.26
20 10.53
127 66.84
63 33.16%
31  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 240
5 2.08
4 1.67
33 13.75
9 3.75
28 11.67
161 67.08
79 32.92%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 138
16 11.59
13 9.42
16 11.59
0 0.00
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
33  โรงเรียนบ้านหนองยาง 175
15 8.57
17 9.71
20 11.43
4 2.29
1 0.57
118 67.43
57 32.57%
34  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 80
8 10.00
5 6.25
5 6.25
5 6.25
3 3.75
54 67.50
26 32.50%
35  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 96
10 10.42
7 7.29
11 11.46
3 3.13
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
36  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 122
5 4.10
0 0.00
32 26.23
2 1.64
0 0.00
83 68.03
39 31.97%
37  โรงเรียนวัดกุดสวาย 41
9 21.95
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
38  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 438
47 10.73
9 2.05
30 6.85
13 2.97
38 8.68
301 68.72
137 31.28%
39  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 42
2 4.76
2 4.76
8 19.05
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
40  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 39
3 7.69
0 0.00
8 20.51
0 0.00
1 2.56
27 69.23
12 30.77%
41  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 36
2 5.56
1 2.78
7 19.44
1 2.78
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
42  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 145
13 8.97
12 8.28
14 9.66
3 2.07
2 1.38
101 69.66
44 30.34%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 198
10 5.05
13 6.57
27 13.64
9 4.55
1 0.51
138 69.70
60 30.30%
44  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 173
5 2.89
9 5.20
35 20.23
1 0.58
2 1.16
121 69.94
52 30.06%
45  โรงเรียนบ้านโจด 100
9 9.00
6 6.00
12 12.00
3 3.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
46  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 139
14 10.07
3 2.16
21 15.11
2 1.44
1 0.72
98 70.50
41 29.50%
47  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 99
9 9.09
0 0.00
19 19.19
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
48  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 117
5 4.27
4 3.42
8 6.84
7 5.98
10 8.55
83 70.94
34 29.06%
49  โรงเรียนบ้านปรางค์ 67
6 8.96
3 4.48
6 8.96
2 2.99
2 2.99
48 71.64
19 28.36%
50  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 71
6 8.45
4 5.63
10 14.08
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
51  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 118
12 10.17
6 5.08
9 7.63
3 2.54
3 2.54
85 72.03
33 27.97%
52  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
5 5.38
7 7.53
8 8.60
6 6.45
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
53  โรงเรียนวัดหนองพลวง 200
5 2.50
12 6.00
35 17.50
3 1.50
0 0.00
145 72.50
55 27.50%
54  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 33
4 12.12
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
55  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 144
14 9.72
11 7.64
12 8.33
2 1.39
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
56  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 102
6 5.88
5 4.90
4 3.92
4 3.92
8 7.84
75 73.53
27 26.47%
57  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 129
17 13.18
1 0.78
12 9.30
3 2.33
1 0.78
95 73.64
34 26.36%
58  โรงเรียนบ้านสวนปอ 69
2 2.90
0 0.00
13 18.84
0 0.00
3 4.35
51 73.91
18 26.09%
59  โรงเรียนบ้านคลองกลาง 73
4 5.48
3 4.11
3 4.11
8 10.96
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
60  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 27
1 3.70
4 14.81
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
61  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 102
10 9.80
0 0.00
15 14.71
0 0.00
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
62  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 92
0 0.00
0 0.00
11 11.96
6 6.52
6 6.52
69 75.00
23 25.00%
63  โรงเรียนภูทองวิทยา 24
1 4.17
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
64  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 84
8 9.52
2 2.38
10 11.90
1 1.19
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
65  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 154
10 6.49
3 1.95
21 13.64
3 1.95
1 0.65
116 75.32
38 24.68%
66  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 73
0 0.00
4 5.48
10 13.70
0 0.00
4 5.48
55 75.34
18 24.66%
67  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 119
5 4.20
4 3.36
15 12.61
5 4.20
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
68  โรงเรียนบ้านหินดาด 238
13 5.46
16 6.72
24 10.08
5 2.10
0 0.00
180 75.63
58 24.37%
69  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 37
3 8.11
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
70  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1719
79 4.60
39 2.27
287 16.70
3 0.17
3 0.17
1308 76.09
411 23.91%
71  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 67
6 8.96
4 5.97
4 5.97
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
72  โรงเรียนบ้านตะแกรง 109
3 2.75
2 1.83
9 8.26
0 0.00
12 11.01
83 76.15
26 23.85%
73  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 157
9 5.73
4 2.55
15 9.55
5 3.18
4 2.55
120 76.43
37 23.57%
74  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 51
2 3.92
3 5.88
4 7.84
3 5.88
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
75  โรงเรียนบ้านดอน 64
1 1.56
4 6.25
10 15.63
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
76  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 184
6 3.26
7 3.80
29 15.76
1 0.54
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
77  โรงเรียนบ้านสวนหอม 96
7 7.29
5 5.21
4 4.17
4 4.17
2 2.08
74 77.08
22 22.92%
78  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 88
11 12.50
2 2.27
4 4.55
2 2.27
1 1.14
68 77.27
20 22.73%
79  โรงเรียนบ้านหนองแมว 53
2 3.77
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
80  โรงเรียนบ้านหนองไทร 53
1 1.89
1 1.89
9 16.98
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
81  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 380
10 2.63
12 3.16
31 8.16
33 8.68
0 0.00
294 77.37
86 22.63%
82  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 142
5 3.52
9 6.34
9 6.34
9 6.34
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
83  โรงเรียนบ้านหนองกก 215
7 3.26
0 0.00
34 15.81
6 2.79
1 0.47
167 77.67
48 22.33%
84  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 191
3 1.57
8 4.19
11 5.76
18 9.42
2 1.05
149 78.01
42 21.99%
85  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 136
4 2.94
9 6.62
16 11.76
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
86  โรงเรียนบ้านปอพราน 200
5 2.50
6 3.00
28 14.00
1 0.50
2 1.00
158 79.00
42 21.00%
87  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 110
4 3.64
2 1.82
16 14.55
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
88  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 125
6 4.80
4 3.20
12 9.60
2 1.60
2 1.60
99 79.20
26 20.80%
89  โรงเรียนบ้านหนองบอน 106
3 2.83
0 0.00
16 15.09
1 0.94
2 1.89
84 79.25
22 20.75%
90  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 146
1 0.68
8 5.48
21 14.38
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
91  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 137
14 10.22
3 2.19
6 4.38
5 3.65
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
92  โรงเรียนวัดสลักได 59
5 8.47
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
93  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 266
29 10.90
7 2.63
18 6.77
0 0.00
0 0.00
212 79.70
54 20.30%
94  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 144
3 2.08
3 2.08
7 4.86
6 4.17
10 6.94
115 79.86
29 20.14%
95  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 98
1 1.02
1 1.02
17 17.35
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
96  โรงเรียนไทรทอง 99
4 4.04
2 2.02
12 12.12
0 0.00
1 1.01
80 80.81
19 19.19%
97  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 314
15 4.78
5 1.59
38 12.10
2 0.64
0 0.00
254 80.89
60 19.11%
98  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 96
2 2.08
0 0.00
11 11.46
5 5.21
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
99  โรงเรียนชาติวิทยา 241
2 0.83
1 0.41
24 9.96
3 1.24
15 6.22
196 81.33
45 18.67%
100  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 118
6 5.08
0 0.00
16 13.56
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
101  โรงเรียนบ้านกรูด 109
2 1.83
3 2.75
15 13.76
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
102  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 153
6 3.92
2 1.31
7 4.58
6 3.92
7 4.58
125 81.70
28 18.30%
103  โรงเรียนบ้านถนนหัก 82
3 3.66
1 1.22
11 13.41
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
104  โรงเรียนวัดหินมงคล 82
0 0.00
2 2.44
12 14.63
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
105  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 77
3 3.90
3 3.90
5 6.49
2 2.60
1 1.30
63 81.82
14 18.18%
106  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 66
0 0.00
3 4.55
5 7.58
3 4.55
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
107  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 100
4 4.00
5 5.00
3 3.00
3 3.00
3 3.00
82 82.00
18 18.00%
108  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 206
16 7.77
4 1.94
17 8.25
0 0.00
0 0.00
169 82.04
37 17.96%
109  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 304
7 2.30
6 1.97
38 12.50
1 0.33
0 0.00
252 82.89
52 17.11%
110  โรงเรียนบ้านยอกขาม 53
1 1.89
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
111  โรงเรียนบ้านดงพลอง 183
6 3.28
5 2.73
19 10.38
1 0.55
0 0.00
152 83.06
31 16.94%
112  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 119
1 0.84
4 3.36
15 12.61
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
113  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
114  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 81
1 1.23
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
115  โรงเรียนบ้านสระซาง 25
4 16.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
116  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 44
0 0.00
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
117  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 151
3 1.99
0 0.00
21 13.91
0 0.00
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
118  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 234
2 0.85
9 3.85
24 10.26
2 0.85
0 0.00
197 84.19
37 15.81%
119  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 273
12 4.40
12 4.40
18 6.59
1 0.37
0 0.00
230 84.25
43 15.75%
120  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 113
8 7.08
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
121  โรงเรียนบ้านบิง 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
0 0.00
2 2.99
57 85.07
10 14.93%
122  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 55
0 0.00
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
123  โรงเรียนบ้านช่องโค 77
0 0.00
2 2.60
6 7.79
0 0.00
3 3.90
66 85.71
11 14.29%
124  โรงเรียนบ้านทองหลาง 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
125  โรงเรียนบ้านกันผม 107
4 3.74
1 0.93
8 7.48
1 0.93
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
126  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 146
2 1.37
4 2.74
13 8.90
1 0.68
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
127  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 103
7 6.80
3 2.91
4 3.88
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
128  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 134
5 3.73
2 1.49
11 8.21
0 0.00
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
129  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 158
4 2.53
2 1.27
15 9.49
0 0.00
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
130  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
131  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
132  โรงเรียนวัดเหมสูง 120
3 2.50
0 0.00
10 8.33
0 0.00
2 1.67
105 87.50
15 12.50%
133  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 105
6 5.71
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
134  โรงเรียนบ้านจอมศรี 33
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
1 3.03
29 87.88
4 12.12%
135  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
136  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 125
5 4.00
2 1.60
5 4.00
3 2.40
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
137  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 67
0 0.00
5 7.46
3 4.48
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
138  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 59
4 6.78
0 0.00
2 3.39
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
139  โรงเรียนบ้านแสนสุข 183
9 4.92
0 0.00
12 6.56
0 0.00
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
140  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
2 3.77
47 88.68
6 11.32%
141  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 81
2 2.47
1 1.23
5 6.17
1 1.23
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
142  โรงเรียนบ้านหนองโสน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
143  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 73
2 2.74
0 0.00
5 6.85
0 0.00
1 1.37
65 89.04
8 10.96%
144  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 59
2 3.39
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
145  โรงเรียนบ้านตะโก 99
1 1.01
1 1.01
4 4.04
4 4.04
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
146  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 299
8 2.68
0 0.00
22 7.36
0 0.00
0 0.00
269 89.97
30 10.03%
147  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
148  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
149  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 206
7 3.40
0 0.00
5 2.43
5 2.43
3 1.46
186 90.29
20 9.71%
150  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 83
2 2.41
2 2.41
2 2.41
2 2.41
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
151  โรงเรียนบ้านนาตะคุ 135
0 0.00
1 0.74
12 8.89
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
152  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 66
0 0.00
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
153  โรงเรียนวัดหนองจอก 94
0 0.00
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
154  โรงเรียนบ้านหนองสาย 154
5 3.25
0 0.00
7 4.55
0 0.00
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
155  โรงเรียนบ้านโนนทอง 91
0 0.00
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
156  โรงเรียนบ้านดะแลง 40
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
157  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
158  โรงเรียนบ้านตูม 107
2 1.87
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
159  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
2 3.17
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
160  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 267
2 0.75
3 1.12
6 2.25
2 0.75
2 0.75
252 94.38
15 5.62%
161  โรงเรียนบ้านสารภี 275
7 2.55
5 1.82
3 1.09
0 0.00
0 0.00
260 94.55
15 5.45%
162  โรงเรียนขามสงเคราะห์ 92
0 0.00
1 1.09
4 4.35
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
163  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
164  โรงเรียนวัดพะโค 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
165  โรงเรียนวัดหนองนา 67
2 2.99
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
166  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 141
0 0.00
0 0.00
3 2.13
3 2.13
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
167  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 127
2 1.57
0 0.00
2 1.57
0 0.00
1 0.79
122 96.06
5 3.94%
168  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
169  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
170  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองจาน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองปรึก 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,108 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,370 5.68
เตี้ย  803 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,694 11.17
ผอมและเตี้ย  718 2.98
อ้วนและเตี้ย  722 2.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,801 73.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,307 คน


26.16%


Powered By www.thaieducation.net