ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 170
6 3.53
4 2.35
108 63.53
12 7.06
13 7.65
27 15.88
143 84.12%
2  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 110
31 28.18
20 18.18
19 17.27
10 9.09
5 4.55
25 22.73
85 77.27%
3  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 60
6 10.00
5 8.33
13 21.67
3 5.00
4 6.67
29 48.33
31 51.67%
4  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 66
16 24.24
5 7.58
13 19.70
0 0.00
0 0.00
32 48.48
34 51.52%
5  โรงเรียนบ้านพุดซา 89
9 10.11
7 7.87
16 17.98
5 5.62
8 8.99
44 49.44
45 50.56%
6  โรงเรียนบ้านหนองจำปา 73
14 19.18
0 0.00
20 27.40
1 1.37
0 0.00
38 52.05
35 47.95%
7  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 164
26 15.85
5 3.05
31 18.90
12 7.32
0 0.00
90 54.88
74 45.12%
8  โรงเรียนบ้านคนชุม 103
3 2.91
3 2.91
17 16.50
6 5.83
16 15.53
58 56.31
45 43.69%
9  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 65
18 27.69
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
10  โรงเรียนประชาสามัคคี 334
40 11.98
26 7.78
44 13.17
24 7.19
0 0.00
200 59.88
134 40.12%
11  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 53
11 20.75
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
12  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 136
11 8.09
5 3.68
11 8.09
16 11.76
10 7.35
83 61.03
53 38.97%
13  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 188
9 4.79
4 2.13
26 13.83
13 6.91
21 11.17
115 61.17
73 38.83%
14  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1937
92 4.75
27 1.39
364 18.79
128 6.61
134 6.92
1192 61.54
745 38.46%
15  โรงเรียนบ้านหนองปรู 288
17 5.90
17 5.90
71 24.65
2 0.69
0 0.00
181 62.85
107 37.15%
16  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 143
15 10.49
15 10.49
22 15.38
0 0.00
0 0.00
91 63.64
52 36.36%
17  โรงเรียนอ่างห้วยยาง 204
9 4.41
4 1.96
58 28.43
1 0.49
0 0.00
132 64.71
72 35.29%
18  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 105
7 6.67
7 6.67
7 6.67
7 6.67
9 8.57
68 64.76
37 35.24%
19  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 120
5 4.17
8 6.67
26 21.67
3 2.50
0 0.00
78 65.00
42 35.00%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 59
6 10.17
4 6.78
9 15.25
1 1.69
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
21  โรงเรียนบ้านสะพาน 112
10 8.93
3 2.68
21 18.75
3 2.68
0 0.00
75 66.96
37 33.04%
22  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 945
98 10.37
70 7.41
130 13.76
6 0.63
5 0.53
636 67.30
309 32.70%
23  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 139
8 5.76
0 0.00
21 15.11
5 3.60
11 7.91
94 67.63
45 32.37%
24  โรงเรียนบ้านจอหอ 495
38 7.68
0 0.00
120 24.24
0 0.00
0 0.00
337 68.08
158 31.92%
25  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 58
2 3.45
5 8.62
9 15.52
2 3.45
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
26  โรงเรียนบ้านโคกสูง 274
13 4.74
6 2.19
59 21.53
6 2.19
0 0.00
190 69.34
84 30.66%
27  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 216
9 4.17
11 5.09
45 20.83
1 0.46
0 0.00
150 69.44
66 30.56%
28  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 419
39 9.31
17 4.06
61 14.56
9 2.15
0 0.00
293 69.93
126 30.07%
29  โรงเรียนสวนหม่อน 563
10 1.78
21 3.73
57 10.12
31 5.51
49 8.70
395 70.16
168 29.84%
30  โรงเรียนบ้านโตนด 170
7 4.12
3 1.76
36 21.18
2 1.18
2 1.18
120 70.59
50 29.41%
31  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 126
13 10.32
7 5.56
15 11.90
2 1.59
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
32  โรงเรียนบ้านพะเนา 65
1 1.54
7 10.77
11 16.92
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
33  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 203
12 5.91
10 4.93
31 15.27
5 2.46
1 0.49
144 70.94
59 29.06%
34  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 125
9 7.20
4 3.20
20 16.00
2 1.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
35  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 61
2 3.28
1 1.64
5 8.20
3 4.92
6 9.84
44 72.13
17 27.87%
36  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 155
8 5.16
2 1.29
33 21.29
0 0.00
0 0.00
112 72.26
43 27.74%
37  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 120
2 1.67
14 11.67
17 14.17
0 0.00
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
38  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 77
3 3.90
3 3.90
15 19.48
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
39  โรงเรียนบ้านต่างตา 169
23 13.61
1 0.59
22 13.02
0 0.00
0 0.00
123 72.78
46 27.22%
40  โรงเรียนบ้านหนองแจง 59
4 6.78
3 5.08
9 15.25
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
41  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 515
6 1.17
11 2.14
65 12.62
17 3.30
40 7.77
376 73.01
139 26.99%
42  โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 56
4 7.14
3 5.36
6 10.71
1 1.79
1 1.79
41 73.21
15 26.79%
43  โรงเรียนบ้านระกาย 176
12 6.82
5 2.84
30 17.05
0 0.00
0 0.00
129 73.30
47 26.70%
44  โรงเรียนวัดสระแก้ว 2374
136 5.73
49 2.06
437 18.41
4 0.17
0 0.00
1748 73.63
626 26.37%
45  โรงเรียนบ้านพลจลก 161
7 4.35
6 3.73
20 12.42
3 1.86
6 3.73
119 73.91
42 26.09%
46  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 85
3 3.53
0 0.00
19 22.35
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
47  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 247
27 10.93
0 0.00
32 12.96
4 1.62
0 0.00
184 74.49
63 25.51%
48  โรงเรียนบ้านคอนน้อย 64
4 6.25
1 1.56
11 17.19
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
49  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 28
2 7.14
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
50  โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 185
12 6.49
7 3.78
18 9.73
5 2.70
4 2.16
139 75.14
46 24.86%
51  โรงเรียนบ้านบึงสาร 282
22 7.80
17 6.03
8 2.84
15 5.32
8 2.84
212 75.18
70 24.82%
52  โรงเรียนบึงสาลี 133
8 6.02
5 3.76
18 13.53
2 1.50
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
53  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 379
13 3.43
17 4.49
33 8.71
30 7.92
0 0.00
286 75.46
93 24.54%
54  โรงเรียนสุขานารี 2867
163 5.69
57 1.99
468 16.32
6 0.21
2 0.07
2171 75.72
696 24.28%
55  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 275
34 12.36
3 1.09
28 10.18
1 0.36
0 0.00
209 76.00
66 24.00%
56  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 56
3 5.36
0 0.00
9 16.07
1 1.79
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
57  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 285
13 4.56
7 2.46
45 15.79
1 0.35
0 0.00
219 76.84
66 23.16%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 134
5 3.73
9 6.72
17 12.69
0 0.00
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
59  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 31
1 3.23
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
60  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 229
6 2.62
11 4.80
34 14.85
0 0.00
0 0.00
178 77.73
51 22.27%
61  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4411
153 3.47
102 2.31
717 16.25
3 0.07
7 0.16
3429 77.74
982 22.26%
62  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 45
7 15.56
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
63  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 182
6 3.30
8 4.40
24 13.19
2 1.10
0 0.00
142 78.02
40 21.98%
64  โรงเรียนบ้านวังม่วง 41
2 4.88
0 0.00
6 14.63
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
65  โรงเรียนบ้านทับช้าง 179
3 1.68
8 4.47
26 14.53
0 0.00
2 1.12
140 78.21
39 21.79%
66  โรงเรียนบ้านหนองม้า 180
10 5.56
6 3.33
20 11.11
3 1.67
0 0.00
141 78.33
39 21.67%
67  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 74
2 2.70
3 4.05
9 12.16
1 1.35
1 1.35
58 78.38
16 21.62%
68  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 190
9 4.74
6 3.16
18 9.47
8 4.21
0 0.00
149 78.42
41 21.58%
69  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 153
12 7.84
2 1.31
19 12.42
0 0.00
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
70  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 167
4 2.40
9 5.39
22 13.17
0 0.00
1 0.60
131 78.44
36 21.56%
71  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 147
15 10.20
0 0.00
13 8.84
1 0.68
2 1.36
116 78.91
31 21.09%
72  โรงเรียนบ้านลองตอง 223
11 4.93
5 2.24
31 13.90
0 0.00
0 0.00
176 78.92
47 21.08%
73  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 159
8 5.03
5 3.14
3 1.89
5 3.14
12 7.55
126 79.25
33 20.75%
74  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 53
5 9.43
0 0.00
5 9.43
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
75  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 155
8 5.16
1 0.65
21 13.55
2 1.29
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
76  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 126
6 4.76
3 2.38
12 9.52
3 2.38
2 1.59
100 79.37
26 20.63%
77  โรงเรียนบ้านหนองนา 68
2 2.94
5 7.35
7 10.29
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
78  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 136
10 7.35
1 0.74
15 11.03
2 1.47
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
79  โรงเรียนบ้านด่านติง 103
3 2.91
4 3.88
14 13.59
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
80  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 150
13 8.67
3 2.00
13 8.67
1 0.67
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
81  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 45
2 4.44
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
82  โรงเรียนบ้านพะไล 220
14 6.36
8 3.64
20 9.09
2 0.91
0 0.00
176 80.00
44 20.00%
83  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 200
16 8.00
6 3.00
10 5.00
8 4.00
0 0.00
160 80.00
40 20.00%
84  โรงเรียนบ้านบึงตะโก 143
11 7.69
2 1.40
15 10.49
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 82
6 7.32
0 0.00
6 7.32
3 3.66
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
86  โรงเรียนบึงพญาปราบ 139
8 5.76
8 5.76
11 7.91
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
87  โรงเรียนบ้านหนองโจด 52
1 1.92
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
88  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 400
14 3.50
11 2.75
27 6.75
11 2.75
11 2.75
326 81.50
74 18.50%
89  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 234
8 3.42
10 4.27
11 4.70
6 2.56
8 3.42
191 81.62
43 18.38%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) 49
0 0.00
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
91  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 289
14 4.84
7 2.42
32 11.07
0 0.00
0 0.00
236 81.66
53 18.34%
92  โรงเรียนบ้านไพ 89
8 8.99
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
93  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1240
22 1.77
59 4.76
105 8.47
21 1.69
12 0.97
1021 82.34
219 17.66%
94  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 194
2 1.03
0 0.00
32 16.49
0 0.00
0 0.00
160 82.47
34 17.53%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 218
5 2.29
10 4.59
3 1.38
6 2.75
14 6.42
180 82.57
38 17.43%
96  โรงเรียนบ้านซาด 53
2 3.77
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
97  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 53
0 0.00
3 5.66
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
98  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
99  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 65
2 3.08
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
100  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 131
6 4.58
1 0.76
14 10.69
1 0.76
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
101  โรงเรียนบ้านมะรุม 157
6 3.82
3 1.91
17 10.83
0 0.00
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
102  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 109
8 7.34
3 2.75
7 6.42
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
103  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 103
3 2.91
0 0.00
11 10.68
3 2.91
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
104  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 194
4 2.06
5 2.58
23 11.86
0 0.00
0 0.00
162 83.51
32 16.49%
105  โรงเรียนบ้านหนองรังกา 128
3 2.34
4 3.13
12 9.38
2 1.56
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
106  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 123
5 4.07
4 3.25
7 5.69
2 1.63
2 1.63
103 83.74
20 16.26%
107  โรงเรียนบ้านดอนผวา 99
4 4.04
2 2.02
10 10.10
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
108  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 62
5 8.06
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
109  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 95
5 5.26
3 3.16
4 4.21
1 1.05
2 2.11
80 84.21
15 15.79%
110  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 121
1 0.83
5 4.13
13 10.74
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
111  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 103
2 1.94
4 3.88
10 9.71
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
112  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 78
4 5.13
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
113  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 105
0 0.00
4 3.81
10 9.52
0 0.00
2 1.90
89 84.76
16 15.24%
114  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 108
4 3.70
2 1.85
9 8.33
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
115  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 37
1 2.70
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
116  โรงเรียนบ้านยองแยง 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
117  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 98
9 9.18
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
118  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 71
0 0.00
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
119  โรงเรียนบ้านหัวทะเล 142
1 0.70
1 0.70
16 11.27
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
120  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 103
1 0.97
2 1.94
10 9.71
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
121  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 140
6 4.29
2 1.43
5 3.57
4 2.86
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
122  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 66
4 6.06
4 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
123  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 108
4 3.70
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
124  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 68
3 4.41
2 2.94
2 2.94
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
125  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 215
8 3.72
0 0.00
17 7.91
0 0.00
0 0.00
190 88.37
25 11.63%
126  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ 113
1 0.88
0 0.00
8 7.08
2 1.77
1 0.88
101 89.38
12 10.62%
127  โรงเรียนดอนท้าววิทยา 154
6 3.90
0 0.00
10 6.49
0 0.00
0 0.00
138 89.61
16 10.39%
128  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 292
5 1.71
5 1.71
10 3.42
5 1.71
5 1.71
262 89.73
30 10.27%
129  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 198
3 1.52
5 2.53
10 5.05
2 1.01
0 0.00
178 89.90
20 10.10%
130  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 123
3 2.44
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
131  โรงเรียนบ้านธารปราสาท 148
3 2.03
0 0.00
11 7.43
0 0.00
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
132  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
133  โรงเรียนบ้านกระเพรา 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
134  โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 106
1 0.94
0 0.00
7 6.60
1 0.94
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
135  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 140
0 0.00
0 0.00
8 5.71
3 2.14
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
136  โรงเรียนบ้านจันอัด 98
2 2.04
2 2.04
3 3.06
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
137  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
138  โรงเรียนบ้านมะค่า 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.97
63 94.03
4 5.97%
139  โรงเรียนบ้านกระโดน 136
2 1.47
0 0.00
5 3.68
0 0.00
1 0.74
128 94.12
8 5.88%
140  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 311
1 0.32
0 0.00
14 4.50
0 0.00
0 0.00
296 95.18
15 4.82%
141  โรงเรียนบ้านเมืองที 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
142  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 105
1 0.95
3 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
143  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 416
5 1.20
0 0.00
3 0.72
1 0.24
0 0.00
407 97.84
9 2.16%

 

จำนวนนักเรียน  33,758 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,699 5.03
เตี้ย  937 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,612 13.66
ผอมและเตี้ย  530 1.57
อ้วนและเตี้ย  445 1.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,535 75.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,223 คน


24.36%


Powered By www.thaieducation.net