ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 80
11 13.75
12 15.00
12 15.00
5 6.25
2 2.50
38 47.50
42 52.50%
2  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 249
25 10.04
24 9.64
13 5.22
41 16.47
26 10.44
120 48.19
129 51.81%
3  โรงเรียนบ้านแก่งจอ 60
7 11.67
9 15.00
8 13.33
3 5.00
4 6.67
29 48.33
31 51.67%
4  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 586
97 16.55
19 3.24
85 14.51
71 12.12
0 0.00
314 53.58
272 46.42%
5  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 605
106 17.52
64 10.58
40 6.61
54 8.93
11 1.82
330 54.55
275 45.45%
6  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 66
9 13.64
2 3.03
12 18.18
2 3.03
3 4.55
38 57.58
28 42.42%
7  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 261
5 1.92
24 9.20
15 5.75
29 11.11
31 11.88
157 60.15
104 39.85%
8  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 248
27 10.89
1 0.40
64 25.81
2 0.81
0 0.00
154 62.10
94 37.90%
9  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 103
6 5.83
8 7.77
8 7.77
8 7.77
5 4.85
68 66.02
35 33.98%
10  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1755
120 6.84
197 11.23
68 3.87
120 6.84
72 4.10
1178 67.12
577 32.88%
11  โรงเรียนบ้านวังผาตาด 126
7 5.56
12 9.52
8 6.35
10 7.94
3 2.38
86 68.25
40 31.75%
12  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 145
6 4.14
4 2.76
11 7.59
10 6.90
14 9.66
100 68.97
45 31.03%
13  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 213
2 0.94
10 4.69
21 9.86
12 5.63
21 9.86
147 69.01
66 30.99%
14  โรงเรียนวัดหินดาด 252
22 8.73
17 6.75
7 2.78
17 6.75
14 5.56
175 69.44
77 30.56%
15  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 159
7 4.40
11 6.92
15 9.43
6 3.77
9 5.66
111 69.81
48 30.19%
16  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 198
9 4.55
5 2.53
21 10.61
24 12.12
0 0.00
139 70.20
59 29.80%
17  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 249
24 9.64
14 5.62
23 9.24
12 4.82
1 0.40
175 70.28
74 29.72%
18  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 65
4 6.15
7 10.77
7 10.77
0 0.00
1 1.54
46 70.77
19 29.23%
19  โรงเรียนบ้านหินดาด 177
14 7.91
7 3.95
27 15.25
3 1.69
0 0.00
126 71.19
51 28.81%
20  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 125
12 9.60
3 2.40
14 11.20
7 5.60
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
21  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 345
12 3.48
10 2.90
30 8.70
22 6.38
24 6.96
247 71.59
98 28.41%
22  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 208
4 1.92
20 9.62
26 12.50
1 0.48
5 2.40
152 73.08
56 26.92%
23  โรงเรียนบ้านยางโทน 67
5 7.46
0 0.00
11 16.42
2 2.99
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
24  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 191
15 7.85
15 7.85
16 8.38
3 1.57
0 0.00
142 74.35
49 25.65%
25  โรงเรียนบ้านยางขาว 147
3 2.04
7 4.76
6 4.08
10 6.80
11 7.48
110 74.83
37 25.17%
26  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 579
17 2.94
55 9.50
49 8.46
14 2.42
6 1.04
438 75.65
141 24.35%
27  โรงเรียนบ้านหินแหลม 263
25 9.51
14 5.32
24 9.13
0 0.00
1 0.38
199 75.67
64 24.33%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 83
6 7.23
2 2.41
12 14.46
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
29  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 261
25 9.58
24 9.20
0 0.00
13 4.98
0 0.00
199 76.25
62 23.75%
30  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 193
21 10.88
14 7.25
6 3.11
4 2.07
0 0.00
148 76.68
45 23.32%
31  โรงเรียนบ้านพุองกะ 163
12 7.36
10 6.13
16 9.82
0 0.00
0 0.00
125 76.69
38 23.31%
32  โรงเรียนบ้านเขาพัง 69
8 11.59
2 2.90
6 8.70
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
33  โรงเรียนวัดปากกิเลน 95
7 7.37
1 1.05
14 14.74
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
34  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 175
14 8.00
5 2.86
21 12.00
0 0.00
0 0.00
135 77.14
40 22.86%
35  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 407
28 6.88
27 6.63
6 1.47
25 6.14
5 1.23
316 77.64
91 22.36%
36  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 602
25 4.15
16 2.66
92 15.28
0 0.00
1 0.17
468 77.74
134 22.26%
37  โรงเรียนวัดปรังกาสี 536
50 9.33
28 5.22
24 4.48
9 1.68
1 0.19
424 79.10
112 20.90%
38  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 49
0 0.00
1 2.04
8 16.33
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
39  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 467
28 6.00
41 8.78
20 4.28
5 1.07
0 0.00
373 79.87
94 20.13%
40  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 181
9 4.97
7 3.87
14 7.73
6 3.31
0 0.00
145 80.11
36 19.89%
41  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 494
22 4.45
12 2.43
38 7.69
24 4.86
0 0.00
398 80.57
96 19.43%
42  โรงเรียนบ้านจันเดย์ 134
8 5.97
10 7.46
3 2.24
5 3.73
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
43  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 132
10 7.58
8 6.06
7 5.30
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
44  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 70
7 10.00
0 0.00
2 2.86
4 5.71
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
45  โรงเรียนหลุงกัง 115
6 5.22
1 0.87
9 7.83
5 4.35
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
46  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 77
9 11.69
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
47  โรงเรียนบ้านไร่ป้า 179
9 5.03
9 5.03
8 4.47
3 1.68
3 1.68
147 82.12
32 17.88%
48  โรงเรียนบ้านสารวัตร 180
10 5.56
5 2.78
7 3.89
5 2.78
5 2.78
148 82.22
32 17.78%
49  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 62
3 4.84
1 1.61
3 4.84
0 0.00
4 6.45
51 82.26
11 17.74%
50  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 266
6 2.26
8 3.01
28 10.53
5 1.88
0 0.00
219 82.33
47 17.67%
51  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 392
31 7.91
16 4.08
20 5.10
2 0.51
0 0.00
323 82.40
69 17.60%
52  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 531
12 2.26
34 6.40
35 6.59
12 2.26
0 0.00
438 82.49
93 17.51%
53  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 125
6 4.80
0 0.00
15 12.00
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
54  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 443
23 5.19
27 6.09
18 4.06
4 0.90
0 0.00
371 83.75
72 16.25%
55  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 178
10 5.62
5 2.81
13 7.30
0 0.00
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
56  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 124
3 2.42
7 5.65
7 5.65
1 0.81
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
57  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 99
8 8.08
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
58  โรงเรียนบ้านไร่ 297
14 4.71
24 8.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
259 87.21
38 12.79%
59  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 503
14 2.78
15 2.98
33 6.56
1 0.20
0 0.00
440 87.48
63 12.52%
60  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 89
3 3.37
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
61  โรงเรียนบ้านหินดาด 73
1 1.37
2 2.74
5 6.85
1 1.37
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 139
5 3.60
0 0.00
6 4.32
5 3.60
1 0.72
122 87.77
17 12.23%
63  โรงเรียนบ้านดินโส 298
7 2.35
6 2.01
19 6.38
2 0.67
2 0.67
262 87.92
36 12.08%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 229
0 0.00
8 3.49
12 5.24
3 1.31
4 1.75
202 88.21
27 11.79%
65  โรงเรียนบ้านอูล่อง 480
25 5.21
18 3.75
9 1.88
3 0.63
0 0.00
425 88.54
55 11.46%
66  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 781
15 1.92
6 0.77
33 4.23
32 4.10
1 0.13
694 88.86
87 11.14%
67  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 130
6 4.62
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
68  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
69  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 94
3 3.19
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
70  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 262
6 2.29
13 4.96
5 1.91
1 0.38
0 0.00
237 90.46
25 9.54%
71  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 191
8 4.19
1 0.52
6 3.14
1 0.52
0 0.00
175 91.62
16 8.38%
72  โรงเรียนบ้านหนองขอน 49
3 6.12
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
73  โรงเรียนบ้านพุเตย 87
4 4.60
0 0.00
2 2.30
1 1.15
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
74  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 152
4 2.63
0 0.00
8 5.26
0 0.00
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
75  โรงเรียนบ้านนามกุย 191
7 3.66
0 0.00
8 4.19
0 0.00
0 0.00
176 92.15
15 7.85%
76  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 183
2 1.09
3 1.64
4 2.19
0 0.00
0 0.00
174 95.08
9 4.92%
77  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 375
0 0.00
0 0.00
6 1.60
8 2.13
0 0.00
361 96.27
14 3.73%
78  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 262
4 1.53
0 0.00
5 1.91
0 0.00
0 0.00
253 96.56
9 3.44%
79  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 249
3 1.20
2 0.80
1 0.40
0 0.00
0 0.00
243 97.59
6 2.41%
80  โรงเรียนคุรุสภา 209
0 0.00
0 0.00
3 1.44
0 0.00
0 0.00
206 98.56
3 1.44%

 

จำนวนนักเรียน  19,758 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,151 5.83
เตี้ย  993 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,289 6.52
ผอมและเตี้ย  680 3.44
อ้วนและเตี้ย  291 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,354 77.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,404 คน


22.29%


Powered By www.thaieducation.net