ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 45 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.25
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 80
11 13.75
12 15.00
12 15.00
5 6.25
2 2.50
38 47.50
42 52.50%
2  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 586
97 16.55
19 3.24
85 14.51
71 12.12
0 0.00
314 53.58
272 46.42%
3  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 103
6 5.83
8 7.77
8 7.77
8 7.77
5 4.85
68 66.02
35 33.98%
4  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1755
120 6.84
197 11.23
68 3.87
120 6.84
72 4.10
1178 67.12
577 32.88%
5  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 145
6 4.14
4 2.76
11 7.59
10 6.90
14 9.66
100 68.97
45 31.03%
6  โรงเรียนวัดหินดาด 252
22 8.73
17 6.75
7 2.78
17 6.75
14 5.56
175 69.44
77 30.56%
7  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 198
9 4.55
5 2.53
21 10.61
24 12.12
0 0.00
139 70.20
59 29.80%
8  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 65
4 6.15
7 10.77
7 10.77
0 0.00
1 1.54
46 70.77
19 29.23%
9  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 125
12 9.60
3 2.40
14 11.20
7 5.60
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
10  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 345
12 3.48
10 2.90
30 8.70
22 6.38
24 6.96
247 71.59
98 28.41%
11  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 208
4 1.92
20 9.62
26 12.50
1 0.48
5 2.40
152 73.08
56 26.92%
12  โรงเรียนบ้านยางขาว 147
3 2.04
7 4.76
6 4.08
10 6.80
11 7.48
110 74.83
37 25.17%
13  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 579
17 2.94
55 9.50
49 8.46
14 2.42
6 1.04
438 75.65
141 24.35%
14  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 193
21 10.88
14 7.25
6 3.11
4 2.07
0 0.00
148 76.68
45 23.32%
15  โรงเรียนบ้านพุองกะ 163
12 7.36
10 6.13
16 9.82
0 0.00
0 0.00
125 76.69
38 23.31%
16  โรงเรียนบ้านเขาพัง 69
8 11.59
2 2.90
6 8.70
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
17  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 175
14 8.00
5 2.86
21 12.00
0 0.00
0 0.00
135 77.14
40 22.86%
18  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 602
25 4.15
16 2.66
92 15.28
0 0.00
1 0.17
468 77.74
134 22.26%
19  โรงเรียนวัดปรังกาสี 536
50 9.33
28 5.22
24 4.48
9 1.68
1 0.19
424 79.10
112 20.90%
20  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 494
22 4.45
12 2.43
38 7.69
24 4.86
0 0.00
398 80.57
96 19.43%
21  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 132
10 7.58
8 6.06
7 5.30
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
22  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 70
7 10.00
0 0.00
2 2.86
4 5.71
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
23  โรงเรียนหลุงกัง 115
6 5.22
1 0.87
9 7.83
5 4.35
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
24  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 77
9 11.69
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
25  โรงเรียนบ้านสารวัตร 180
10 5.56
5 2.78
7 3.89
5 2.78
5 2.78
148 82.22
32 17.78%
26  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 266
6 2.26
8 3.01
28 10.53
5 1.88
0 0.00
219 82.33
47 17.67%
27  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 531
12 2.26
34 6.40
35 6.59
12 2.26
0 0.00
438 82.49
93 17.51%
28  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 125
6 4.80
0 0.00
15 12.00
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
29  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 178
10 5.62
5 2.81
13 7.30
0 0.00
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
30  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 124
3 2.42
7 5.65
7 5.65
1 0.81
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
31  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 99
8 8.08
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
32  โรงเรียนบ้านไร่ 297
14 4.71
24 8.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
259 87.21
38 12.79%
33  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 503
14 2.78
15 2.98
33 6.56
1 0.20
0 0.00
440 87.48
63 12.52%
34  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 89
3 3.37
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 139
5 3.60
0 0.00
6 4.32
5 3.60
1 0.72
122 87.77
17 12.23%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 229
0 0.00
8 3.49
12 5.24
3 1.31
4 1.75
202 88.21
27 11.79%
37  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 130
6 4.62
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
38  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 94
3 3.19
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
39  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 262
6 2.29
13 4.96
5 1.91
1 0.38
0 0.00
237 90.46
25 9.54%
40  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 191
8 4.19
1 0.52
6 3.14
1 0.52
0 0.00
175 91.62
16 8.38%
41  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 152
4 2.63
0 0.00
8 5.26
0 0.00
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
42  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 375
0 0.00
0 0.00
6 1.60
8 2.13
0 0.00
361 96.27
14 3.73%
43  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 262
4 1.53
0 0.00
5 1.91
0 0.00
0 0.00
253 96.56
9 3.44%
44  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 249
3 1.20
2 0.80
1 0.40
0 0.00
0 0.00
243 97.59
6 2.41%
45  โรงเรียนคุรุสภา 209
0 0.00
0 0.00
3 1.44
0 0.00
0 0.00
206 98.56
3 1.44%

 

จำนวนนักเรียน  11,898 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  632 5.31
เตี้ย  585 4.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  783 6.58
ผอมและเตี้ย  397 3.34
อ้วนและเตี้ย  166 1.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,335 78.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,563 คน


21.54%


Powered By www.thaieducation.net