ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 97
12 12.37
5 5.15
17 17.53
4 4.12
7 7.22
52 53.61
45 46.39%
2  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 21
3 14.29
0 0.00
3 14.29
0 0.00
3 14.29
12 57.14
9 42.86%
3  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 24
6 25.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
4  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 186
8 4.30
5 2.69
40 21.51
3 1.61
20 10.75
110 59.14
76 40.86%
5  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 67
1 1.49
3 4.48
9 13.43
4 5.97
9 13.43
41 61.19
26 38.81%
6  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 77
5 6.49
6 7.79
14 18.18
3 3.90
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
7  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 151
14 9.27
11 7.28
17 11.26
6 3.97
1 0.66
102 67.55
49 32.45%
8  โรงเรียนวัดงิ้วราย 185
20 10.81
0 0.00
36 19.46
0 0.00
0 0.00
129 69.73
56 30.27%
9  โรงเรียนบ้านบางเตย 230
20 8.70
10 4.35
36 15.65
3 1.30
0 0.00
161 70.00
69 30.00%
10  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1794
149 8.31
62 3.46
314 17.50
5 0.28
6 0.33
1258 70.12
536 29.88%
11  โรงเรียนวัดเกาะแรต 141
4 2.84
2 1.42
22 15.60
3 2.13
11 7.80
99 70.21
42 29.79%
12  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 138
14 10.14
6 4.35
16 11.59
5 3.62
0 0.00
97 70.29
41 29.71%
13  โรงเรียนตลาดเกาะแรต 72
3 4.17
4 5.56
11 15.28
0 0.00
3 4.17
51 70.83
21 29.17%
14  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 144
5 3.47
5 3.47
31 21.53
0 0.00
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
15  โรงเรียนวัดลำพญา 125
12 9.60
4 3.20
14 11.20
3 2.40
2 1.60
90 72.00
35 28.00%
16  โรงเรียนวัดรางกำหยาด 137
18 13.14
0 0.00
20 14.60
0 0.00
0 0.00
99 72.26
38 27.74%
17  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 29
3 10.34
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
18  โรงเรียนวัดศีรษะทอง 272
22 8.09
14 5.15
28 10.29
8 2.94
1 0.37
199 73.16
73 26.84%
19  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
20  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 45
2 4.44
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
21  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 274
10 3.65
4 1.46
51 18.61
8 2.92
0 0.00
201 73.36
73 26.64%
22  โรงเรียนบ้านฉาง 79
10 12.66
0 0.00
10 12.66
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
23  โรงเรียนวัดทรงคนอง 225
23 10.22
10 4.44
23 10.22
1 0.44
2 0.89
166 73.78
59 26.22%
24  โรงเรียนวัดสำโรง 77
3 3.90
4 5.19
13 16.88
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
25  โรงเรียนบ้านหนองปรง 35
3 8.57
3 8.57
2 5.71
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
26  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 827
38 4.59
25 3.02
140 16.93
7 0.85
1 0.12
616 74.49
211 25.51%
27  โรงเรียนคลองบางกระทึก 354
21 5.93
8 2.26
58 16.38
2 0.56
0 0.00
265 74.86
89 25.14%
28  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 114
4 3.51
4 3.51
18 15.79
2 1.75
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
29  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1832
127 6.93
53 2.89
217 11.84
24 1.31
28 1.53
1383 75.49
449 24.51%
30  โรงเรียนวัดละมุด 131
6 4.58
5 3.82
14 10.69
7 5.34
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
31  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 470
17 3.62
6 1.28
91 19.36
0 0.00
0 0.00
356 75.74
114 24.26%
32  โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 327
12 3.67
18 5.50
46 14.07
3 0.92
0 0.00
248 75.84
79 24.16%
33  โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
3 6.00
4 8.00
38 76.00
12 24.00%
34  โรงเรียนบ้านบางเลน 528
34 6.44
0 0.00
79 14.96
5 0.95
8 1.52
402 76.14
126 23.86%
35  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 304
13 4.28
13 4.28
44 14.47
2 0.66
0 0.00
232 76.32
72 23.68%
36  โรงเรียนบ้านบางประแดง 144
5 3.47
5 3.47
24 16.67
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
37  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 123
5 4.07
5 4.07
10 8.13
5 4.07
4 3.25
94 76.42
29 23.58%
38  โรงเรียนวัดผาสุการาม 132
6 4.55
0 0.00
25 18.94
0 0.00
0 0.00
101 76.52
31 23.48%
39  โรงเรียนวัดเกษตราราม 77
8 10.39
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
40  โรงเรียนวัดกลาง 116
2 1.72
0 0.00
22 18.97
3 2.59
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
41  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 86
4 4.65
0 0.00
10 11.63
6 6.98
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
42  โรงเรียนคลองทางหลวง 160
5 3.13
8 5.00
17 10.63
7 4.38
0 0.00
123 76.88
37 23.13%
43  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 187
3 1.60
8 4.28
32 17.11
0 0.00
0 0.00
144 77.01
43 22.99%
44  โรงเรียนวัดโคกเขมา 158
7 4.43
10 6.33
17 10.76
2 1.27
0 0.00
122 77.22
36 22.78%
45  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 295
7 2.37
4 1.36
55 18.64
1 0.34
0 0.00
228 77.29
67 22.71%
46  โรงเรียนวัดบางหลวง 620
24 3.87
17 2.74
96 15.48
2 0.32
0 0.00
481 77.58
139 22.42%
47  โรงเรียนวัดจินดาราม 492
20 4.07
17 3.46
69 14.02
2 0.41
1 0.20
383 77.85
109 22.15%
48  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 122
0 0.00
7 5.74
7 5.74
7 5.74
6 4.92
95 77.87
27 22.13%
49  โรงเรียนวัดบางปลา 104
8 7.69
2 1.92
8 7.69
3 2.88
2 1.92
81 77.88
23 22.12%
50  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 50
5 10.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
51  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 319
24 7.52
7 2.19
39 12.23
0 0.00
0 0.00
249 78.06
70 21.94%
52  โรงเรียนวัดไทร 375
14 3.73
15 4.00
42 11.20
9 2.40
0 0.00
295 78.67
80 21.33%
53  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 57
3 5.26
4 7.02
5 8.77
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
54  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 217
6 2.76
1 0.46
37 17.05
1 0.46
0 0.00
172 79.26
45 20.74%
55  โรงเรียนวัดท้องไทร 136
6 4.41
5 3.68
12 8.82
4 2.94
1 0.74
108 79.41
28 20.59%
56  โรงเรียนวัดประชานาถ 175
8 4.57
7 4.00
14 8.00
3 1.71
4 2.29
139 79.43
36 20.57%
57  โรงเรียนวัดบางน้อยใน 78
2 2.56
4 5.13
10 12.82
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
58  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 446
11 2.47
11 2.47
68 15.25
1 0.22
0 0.00
355 79.60
91 20.40%
59  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 94
4 4.26
4 4.26
8 8.51
3 3.19
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
60  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 475
18 3.79
9 1.89
69 14.53
0 0.00
0 0.00
379 79.79
96 20.21%
61  โรงเรียนบ้านคลองโยง 114
2 1.75
4 3.51
16 14.04
1 0.88
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
62  โรงเรียนบ้านห้วยกรด 92
8 8.70
2 2.17
7 7.61
1 1.09
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
63  โรงเรียนวัดน้อย 138
4 2.90
3 2.17
19 13.77
1 0.72
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
64  โรงเรียนวัดท่าพูด 880
29 3.30
26 2.95
87 9.89
15 1.70
7 0.80
716 81.36
164 18.64%
65  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 229
4 1.75
1 0.44
18 7.86
5 2.18
14 6.11
187 81.66
42 18.34%
66  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 225
7 3.11
1 0.44
30 13.33
3 1.33
0 0.00
184 81.78
41 18.22%
67  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 179
12 6.70
1 0.56
19 10.61
0 0.00
0 0.00
147 82.12
32 17.88%
68  โรงเรียนวัดนิลเพชร 169
6 3.55
2 1.18
22 13.02
0 0.00
0 0.00
139 82.25
30 17.75%
69  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 367
11 3.00
7 1.91
46 12.53
1 0.27
0 0.00
302 82.29
65 17.71%
70  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 97
10 10.31
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
71  โรงเรียนวัดกกตาล 166
4 2.41
3 1.81
22 13.25
0 0.00
0 0.00
137 82.53
29 17.47%
72  โรงเรียนวัดมะเกลือ 441
15 3.40
10 2.27
39 8.84
7 1.59
5 1.13
365 82.77
76 17.23%
73  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 83
4 4.82
2 2.41
8 9.64
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
74  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 764
26 3.40
25 3.27
73 9.55
3 0.39
1 0.13
636 83.25
128 16.75%
75  โรงเรียนบ้านลานแหลม 132
1 0.76
0 0.00
21 15.91
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
76  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 997
82 8.22
30 3.01
36 3.61
17 1.71
0 0.00
832 83.45
165 16.55%
77  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 130
6 4.62
0 0.00
15 11.54
0 0.00
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
78  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 63
3 4.76
1 1.59
4 6.35
2 3.17
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
79  โรงเรียนบ้านตากแดด 71
0 0.00
1 1.41
10 14.08
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
80  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 138
5 3.62
6 4.35
9 6.52
1 0.72
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
81  โรงเรียนวัดลานคา 231
12 5.19
8 3.46
15 6.49
0 0.00
0 0.00
196 84.85
35 15.15%
82  โรงเรียนวัดสาลวัน 225
3 1.33
3 1.33
26 11.56
0 0.00
0 0.00
193 85.78
32 14.22%
83  โรงเรียนบ้านบางม่วง 86
1 1.16
1 1.16
5 5.81
5 5.81
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
84  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 214
3 1.40
5 2.34
21 9.81
0 0.00
0 0.00
185 86.45
29 13.55%
85  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 215
6 2.79
5 2.33
10 4.65
5 2.33
3 1.40
186 86.51
29 13.49%
86  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
87  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
88  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 103
3 2.91
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
89  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 151
5 3.31
4 2.65
10 6.62
0 0.00
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
90  โรงเรียนวัดศิลามูล 202
4 1.98
3 1.49
13 6.44
3 1.49
2 0.99
177 87.62
25 12.38%
91  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 190
8 4.21
0 0.00
15 7.89
0 0.00
0 0.00
167 87.89
23 12.11%
92  โรงเรียนวัดบางภาษี 85
0 0.00
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
93  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 129
1 0.78
7 5.43
6 4.65
1 0.78
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
94  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 224
4 1.79
5 2.23
7 3.13
5 2.23
5 2.23
198 88.39
26 11.61%
95  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 145
4 2.76
3 2.07
6 4.14
1 0.69
2 1.38
129 88.97
16 11.03%
96  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 110
4 3.64
0 0.00
8 7.27
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
97  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 414
7 1.69
9 2.17
28 6.76
0 0.00
0 0.00
370 89.37
44 10.63%
98  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 135
4 2.96
0 0.00
10 7.41
0 0.00
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
99  โรงเรียนวัดดอนยอ 156
0 0.00
0 0.00
10 6.41
5 3.21
1 0.64
140 89.74
16 10.26%
100  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 139
1 0.72
2 1.44
9 6.47
1 0.72
1 0.72
125 89.93
14 10.07%
101  โรงเรียนวัดไทยาวาส 114
0 0.00
0 0.00
11 9.65
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
102  โรงเรียนวัดสัมปทวน 83
4 4.82
0 0.00
2 2.41
0 0.00
2 2.41
75 90.36
8 9.64%
103  โรงเรียนวัดท่าข้าม 186
3 1.61
4 2.15
8 4.30
2 1.08
0 0.00
169 90.86
17 9.14%
104  โรงเรียนวัดโพธิ์ 259
14 5.41
0 0.00
6 2.32
0 0.00
3 1.16
236 91.12
23 8.88%
105  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
106  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 67
1 1.49
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
107  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 102
4 3.92
2 1.96
1 0.98
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
108  โรงเรียนวัดบางพระ 152
0 0.00
2 1.32
7 4.61
1 0.66
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
109  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 116
0 0.00
0 0.00
6 5.17
0 0.00
1 0.86
109 93.97
7 6.03%
110  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 81
4 4.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
111  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 243
2 0.82
2 0.82
3 1.23
4 1.65
0 0.00
232 95.47
11 4.53%
112  โรงเรียนบ้านดงเกตุ 312
4 1.28
1 0.32
9 2.88
0 0.00
0 0.00
298 95.51
14 4.49%
113  โรงเรียนวัดปรีดาราม 273
1 0.37
0 0.00
7 2.56
0 0.00
4 1.47
261 95.60
12 4.40%
114  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
115  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 145
1 0.69
0 0.00
5 3.45
0 0.00
0 0.00
139 95.86
6 4.14%
116  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
117  โรงเรียนวัดลาดสะแก 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.99
65 97.01
2 2.99%
118  โรงเรียนตลาดเจริญสุข 108
1 0.93
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%

 

จำนวนนักเรียน  25,986 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,199 4.61
เตี้ย  633 2.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,984 11.48
ผอมและเตี้ย  263 1.01
อ้วนและเตี้ย  177 0.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,730 79.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,256 คน


20.23%


Powered By www.thaieducation.net